Gå til innhold

Bilen min ble tatt i fotoboks


Leo
 Del

Anbefalte innlegg

Gjest A4

Hei, Leo.

Kan jeg få spørre om en ting? Ville du hatt samme innstilling til å unnlate å forklare deg i disse to tenkte tilfellene;

1) En person under 18 år (eller uten førerkort) hadde kjørt

2) En voksen med lappen hadde kjørt

Mvh A4

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Gjest lillebøll
Og Leo må kanskje forvente å bli stevnet som vitne.

dette er hun da fullstendig klar over. Hun følger norsk lov. Politiet følger norsk lov. Og blir hun stevnet som vitne regner jeg med hun fortsetter og følge norsk lov på lik linje med både politi og rettsapparat.

Hvorfor skal ikke Leo få følge norsk lov fordi noen mener norsk lov er umoralsk?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er ikke slik at politiet bare kan velge om de skal etterforske saken videre eller ikke. Man har en rekke instrukser og prioriteringer å forholde seg til, og påtalemyndigheten har også noe man skal ha sagt. Dessuten virker det av og til ekstra motiverende at noen førsøker å lure seg unna.

Jeg antar og forventer at politiet etterforsker denne saken i.h.t. til sine retningslinjer og instrukser. Jeg vil nok en gang få påpeke at jeg ikke forsøker å lure meg unna noe forelegg i.o.m. at jeg i dette tilfellet ikke har begått noen handling som kvalifiserer til det.

Det kommer helt an på om bevisene er gode nok. Og er bildet tydelig og fint, skal man ikke se bort fra at noen blir overrasket. Og Leo må kanskje forvente å bli stevnet som vitne.
Jeg tror ingen blir særlig overrasket for å si det slik. I en evt. (Det blir svært søkt i dette tilfellet. Noen rettsak kommer neppe til å finne sted) rettsak kan jeg stevnes som vitne, men dersom den tiltalte er i familie med meg, plikter jeg ikke å forklare meg og det har jeg også krav på å bli gjort oppmerksom på. Når rettsaken berammes, vil naturligvis mitt forhold til tiltalte også bli klarlagt, og påtalemyndigheten vil da høyst sannsynlig tilbakekalle stevningen når det fremkommer at tiltalte er en av mine nærstående og jeg altså ikke plikter å forklare meg.

Hei, Leo.

Kan jeg få spørre om en ting? Ville du hatt samme innstilling til å unnlate å forklare deg i disse to tenkte tilfellene;

1) En person under 18 år (eller uten førerkort) hadde kjørt

2) En voksen med lappen hadde kjørt

Mvh A4

Det beror på omstendighetene. Er det snakk om noen av mine nærstående slipper jeg imidlertid i prinsippet å vurdere det spørsmålet, siden jeg da uansett ikke har plikt til å forklare meg.

Nå er det imidlertid ikke umulig at jeg ville ha valgt å forklare meg hvis jeg hadde en lillebror på 17 som rappet bilnøklene mine i fylla og ble tatt i fotoboks en lørdagsnatt. Både fordi dette medfører fare for liv og helse og fordi jeg anser dette for en langt mer alvorlig handling enn å kjøre noen få kilometer i timen for fort under ellers høyst normale forhold. Jeg ville vel kanskje ha tenkt som så at guttungen ville hatt godt av en alvorlig prat med politiet før han gjør noe annet dumt som kanskje er enda farligere og da først og fremst for sin egen del. Jeg har forresten to ganger tidligere valgt å forklare meg i disfavør av nærstående, selv om jeg altså ikke hadde plikt til det, fordi jeg i begge tilfellene anså at vedkommende i aller høyeste grad hadde satt eget og andres liv og helse i fare og dessuten begått handlingen med viten og vilje.

Endret av Leo
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kenneth
(...)Hvorfor skal ikke Leo få følge norsk lov fordi noen mener norsk lov er umoralsk?
Det er ikke slik at loven er umoralsk, men det er fullt mulig å handle i strid med hva som er gjengs oppfatning av god moral selv om man følger lovverket. You see?

Det er ikke nødvendigvis slik at man har sitt på det tørre selv om man følger loven. Jeg vil nå tro du også misliker visse folk ut fra hvilke prioriteringer de gjør. Eller er det kun lovbrytere du ikke liker?

Jeg undrer meg litt over folk som undrer seg over folk som blir "moralsk indignerte" av denne saken, som om moral er forbeholdt gretne gamle gubber uten kontakt med det virkelige liv.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Skattelovgivningen er vel et godt eksempel på dette.

Den har en masse hull. Spesielt for de som har mye penger og annen aktiva er det lett å unngå reglene og slippe å betale skatt.

For de fleste vanlige skattebetalere vekker dette forargelse, til tross for at ingen lov (sannsynligvis) er brutt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er ikke nødvendigvis slik at man har sitt på det tørre selv om man følger loven. Jeg vil nå tro du også misliker visse folk ut fra hvilke prioriteringer de gjør. Eller er det kun lovbrytere du ikke liker?

Hva legger du da i å ha "sitt på det tørre", om det ikke holder at man har det rent juridisk?

Moral er et subjektivt begrep -jeg har ingen problemer med Leos moral her, det har åpenbart du, men ingen av oss kan gjøre mer enn å synes og mene og tenke vårt. Det som har betydning for eventuelle konsekvenser, er hvorvidt det er juridisk rett.

Det skal godt gjøre å ha "sitt på det tørre" moralsk sett i alles øyne -og det er neppe noe de fleste strekker seg etter heller.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

I forhold til moral og lov kan man jo se litt på lovens intensjon.

Vi liker ikke at milliardærer ikke betaler sin skatt og bidrar til fellesskapet som alle andre, når evnen til å bidra er så stor. Man finner smutthull og bruker store summer på eksperter slik at man kan være nissen på lasset istedenfor. Lovens intensjon er at vi skal ha et velferssamfunn som bla. skal ivareta de svakes muligheter til et verdig liv.

Veltrafikkovens intensjon er først og fremst å bidra til at folk ikke skades eller dør. Likevel dør mange, og pårørende settes i en bunnløs sorg over sine tap, som vanligvis er forsårsaket av en for stor hastighet og en lettsindighet i forhold til disse konskvensene.

Leo vet hvem som har benyttet bilen henns til å kjøre for fort. Men hun medvirker slik jeg ser det til at vedkommede lurer seg unna ansvaret sitt.

Jeg er sikker på at alle som har mistet eller fått kvestet noen av sine kjære i trafikken, synes at Leo har et åpenbart moralsk ansvar her. Leo kan henge seg opp i juridiske teknikaliteter så mye hun ønsker, men til syvende og sist ser ikke jeg noe annet enn en person som ikke var såpass at hun kunne stå rakrygget og gjøre det riktige. I mine øyne ekskluderer Leo på den måten seg selv fra å kritisere andre for ikke å ta ansvar.

For såvidt jeg har forstått, akter ikke Leo å medvirke til å gjøre det riktige i det hele tatt. Håper jeg tar feil.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kenneth
Hva legger du da i å ha "sitt på det tørre", om det ikke holder at man har det rent juridisk?

Moral er et subjektivt begrep -jeg har ingen problemer med Leos moral her, det har åpenbart du, men ingen av oss kan gjøre mer enn å synes og mene og tenke vårt. Det som har betydning for eventuelle konsekvenser, er hvorvidt det er juridisk rett.

Det skal godt gjøre å ha "sitt på det tørre" moralsk sett i alles øyne -og det er neppe noe de fleste strekker seg etter heller.

Det er godt mulig at "å ha sitt på det tørre" er mest brukt i juridisk sammenheng, men jeg benytter det altså i mer allmenn kontekst.

Moral er definitivt et subjektivt begrep. Det blir derfor mer vrient å diskutere. Jeg vil nå allikevel tro det er en gjengs oppfatning om at det ikke er helt ok å skjerme lovbrytere. Det er tross alt det vi snakker om her (selv om det kanskje kommer som et sjokk på noen...)

Eller synes jeg Jalps innlegg rett over her var et bra bidrag.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Skattelovgivningen er vel et godt eksempel på dette.

Den har en masse hull. Spesielt for de som har mye penger og annen aktiva er det lett å unngå reglene og slippe å betale skatt.

For de fleste vanlige skattebetalere vekker dette forargelse, til tross for at ingen lov (sannsynligvis) er brutt.

Gjør det? Ikke hos meg. Loven er lik for alle og jeg har ingen problemer med at kapitalinntekt beskattes annerledes enn vanlig lønnsinntekt. Kom heller ikke å fortell meg at du ikke benytter deg av de fradragene du har lovbestemt krav på når selvangivelsen skal fylles ut!

I forhold til moral og lov kan man jo se litt på lovens intensjon.

Vi liker ikke at milliardærer ikke betaler sin skatt og bidrar til fellesskapet som alle andre, når evnen til å bidra er så stor. Man finner smutthull og bruker store summer på eksperter slik at man kan være nissen på lasset istedenfor. Lovens intensjon er at vi skal ha et velferssamfunn som bla. skal ivareta de svakes muligheter til et verdig liv.

Skattelovgivningens intensjon er også at bedriftseiere f.eks. skal ha mulighet til å flytte kapital fra en virksomhet til en annen for f.eks. å kunne skape flere arbeidsplasser uten at dette skal medføre urimelig hard beskatning av midlene. Samfunnet har også interesse av at kapitalen og eierinteressene forblir i Norge, bl.a. for å opprettholde arbeidsplasser, og følgelig kan ikke vi ha et skattesystem som gjør det vanskelig å drive lønnsom virksomhet i Norge. Dette blir fryktelig enkelt forklart, men så er det da også litt utenfor tema. Jeg ville bare gjøre oppmerksom på at det finnes en rekke andre måter å bidra til velferdssamfunnet enn gjennom direkte beskatning og det tar skattelovgivningen hensyn til.

Veltrafikkovens intensjon er først og fremst å bidra til at folk ikke skades eller dør. Likevel dør mange, og pårørende settes i en bunnløs sorg over sine tap, som vanligvis er forsårsaket av en for stor hastighet og en lettsindighet i forhold til disse konskvensene.
Intensjonen bak den bestemmelsen jeg henviser til er at man skal slippe å vurdere om man ønsker å forklare seg i disfavør av sine nærstående når det er snakk om et straffbart forholdt. Jeg forsvarer ikke retten til å kjøre for fort og, som jeg også skrev innledningsvis, er jeg heller ingen varm tilhenger av hasardiøs bilkjøring. Jeg forsvarer derimot min rett til å la være å vitne mot mine nærstående med de moralske dilemmaer og evt. ubehageligheter det kan avstedkomme.

Jeg er nok enig med kenneth i at det er en gjengs oppfatning at det ikke er helt stuerent å skjerme lovbrytere. Jeg tror imidlertid det også er en rimelig utbredt oppfatning at man ikke "tyster" på sin nærmeste familie. Faktisk er det en så alminnelig oppfatning at det altså er tatt inn i lovverket...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjør det? Ikke hos meg. Loven er lik for alle og jeg har ingen problemer med at kapitalinntekt beskattes annerledes enn vanlig lønnsinntekt. Kom heller ikke å fortell meg at du ikke benytter deg av de fradragene du har lovbestemt krav på når selvangivelsen skal fylles ut!

Jeg snakker ikke om fradrag.

Er du kapitalsterk(og eksempelvis sitter som eier i selskaper) finnes det en rekke muligheter for å redusere skatten.

De samme mulighetene finnes ikke for en "normal" lønnsmottager.

Loven er dessverre ikke uten smutthull. Derfor forandres den også kontinuerlig.

Jeg lar det være et åpent spørsmål om det var lovens intensjon at familiemedlemmer skulle kunne dekke over hverandres råkjøring.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Blondie65
Jeg lar det være et åpent spørsmål om det var lovens intensjon at familiemedlemmer skulle kunne dekke over hverandres råkjøring.

Da får vi la det være et åpent spørsmål om det var lovens intensjon at man skulle dekke over mordere, svindlere og bedragere også når det gjelder å vitne mot nære familiemedlemmer.

Man kan oppfordre sterkt, henvise til samfunnets nytte av, gjentakelsesfare, fare for andres liv og helse, moral, etikk, osv., men man kan ikke tvinge noen til å vitne mot sin egen familie/nære relasjoner. Det er det som er lovens intensjon.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Man kan oppfordre sterkt, henvise til samfunnets nytte av, gjentakelsesfare, fare for andres liv og helse, moral, etikk, osv., men man kan ikke tvinge noen til å vitne mot sin egen familie/nære relasjoner. Det er det som er lovens intensjon.

Om loven utnyttes i tilstrekkelig grad tipper jeg det kommer en endring - eksempelvis i hvilken typen lovbrudd disse paragrafene skal gjelde for.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Gjest

Her var det utrolig mange skinnhellige sjåfører og mennesker. Jeg tror mange her har kjørt for fort, av vane eller vanvare. jeg tror mange her har opplevd nestenulykker fordi man var trøtt eller skulle bytte cd eller sende sms. Jeg tror også mange er misunnelig på den kunnskapen Leo har og skulle ønske de kunne svart like godt for seg overfor "øvrigheta". Jeg forstår Leo. Vet ikke om jeg hadde reagert slik selv, og jeg hadde definitivt ikke hatt de samme kunnskapene om strafferettsloven. Men jeg hadde neppe tystet på nær person, men hadde nok sagt fra til vedkommende hvis jeg faktisk visste. Og jeg tror nok du må ta et oppgjør med den personen, Leo. Det er din bil.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest Blondie65
Om loven utnyttes i tilstrekkelig grad tipper jeg det kommer en endring - eksempelvis i hvilken typen lovbrudd disse paragrafene skal gjelde for.

Det har jeg ingen tro på da dette faktisk er et rettsprinsipp som er grunnfestet i de aller fleste sin rettsfølelse: man tyster ikke på sine egne med mindre det er god grunn. Det er faktisk opp til den enkeltes skjønn å vurdere hva som er god grunn.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

man tyster ikke på sine egne med mindre det er god grunn.

I mine øyne er det ikke snakk om "tysting" her og jeg synes heller ikke det er noen god grunn å beskytte et familiemedlem som hadde brukt MIN bil til å kjøre for fort. Sorry

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Blondie65
I mine øyne er det ikke snakk om "tysting" her og jeg synes heller ikke det er noen god grunn å beskytte et familiemedlem som hadde brukt MIN bil til å kjøre for fort. Sorry

Det blir da DIN vurdering. Hva min vurdering blir vet jeg ikke før situasjonen eventuelt er der. Leo har en annen vurdering enn deg. Vi har LOV til å vurdere dette forskjellig, det er det loven gir oss anledning til.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Vi har LOV til å vurdere dette forskjellig, det er det loven gir oss anledning til.

Og i praksis carte blanche til å dekke over enhver kriminell handling.

Det er en interessant problemstilling og denne tråden vitner om hvor delte meningene er.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kenneth
(...)Det er faktisk opp til den enkeltes skjønn å vurdere hva som er god grunn.
Ja, ikke sant? Den setningen der sier jo egentlig alt.

Jeg har null tiltro til et system der enkeltmennesket skal vurdere disse sakene etter eget skjønn. Det sier seg selv at det innbyr til at uærlige mennesker (sannsynligvis) går fri - og det har vi jo fått dokumentert i denne tråden.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg er nok enig med kenneth i at det er en gjengs oppfatning at det ikke er helt stuerent å skjerme lovbrytere. Jeg tror imidlertid det også er en rimelig utbredt oppfatning at man ikke "tyster" på sin nærmeste familie. Faktisk er det en så alminnelig oppfatning at det altså er tatt inn i lovverket...

Jeg ser det ikke helt som tysting dette da. Du er ufrivillig dratt inn i en straffesak på grunn av noen andres uansvarlighet, derfor er dette også en sak for deg.

Nå er det jo ikke du som har kjørt for fort, men du vet hvem det er. Og så lenge din bil er brukt, er det etter mitt syn også "din sak".

Men du trenger ikke tyste i en sak som dette. Du kan ta for deg ditt familiemedlem/ slektning og forklare hva du mener vedkommende bør gjøre slik at du slipper mer tull i forhold til dette. Du har allerede hatt nok ubehageligheter på grunn av vedkommende manglende rakryggethet.

Jeg tror vel alle her er enig i at den som lånte bilen forlengst burdte ha tatt kontakt med politiet, slik at du har sluppet dette tullet. For vedkommende kan ikke si at han/ hun ikke merket at hun ble fotografert. For det merker man.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg snakker ikke om fradrag.

Er du kapitalsterk(og eksempelvis sitter som eier i selskaper) finnes det en rekke muligheter for å redusere skatten.

De samme mulighetene finnes ikke for en "normal" lønnsmottager.

Loven er dessverre ikke uten smutthull. Derfor forandres den også kontinuerlig.

Hvis du leser innlegget mitt, så vil du se at jeg heller ikke snakker om fradrag, men kun bruker det som et eksempel. Sammenligningen med skattelovgivningen var for øvrig en avsporing, så den skal jeg ikke fortsette.

Jeg lar det være et åpent spørsmål om det var lovens intensjon at familiemedlemmer skulle kunne dekke over hverandres råkjøring.

For å bruke din retorikk, så er det vel heller ikke lovens intensjon at familiemedlemmer skulle kunne dekke over hverandres voldshandlinger og drap. Slik fungerer det da heller ikke i noen av tilfellene. Uansett tilknytning til vedkommende, er det straffbart å foreta seg noe aktivt for å bidra til å skjule en forbrytelse eller på annen måte forhindre politiets arbeid. Det er det imidlertid ikke snakk om i noen av tilfellene. Det er snakk om at man faktisk har rett til å unnlate å forklare seg om et forhold. Loven er dessuten lik for alle på dette punktet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 Del

×
×
  • Opprett ny...