Gå til innhold

Retningslinjer

Vi oppfordrer dere til å være høflige, vise god folkeskikk, og opptre som dere ville gjort i diskusjoner ansikt til ansikt.

Rapportere regelbrudd: Dersom du ser et innlegg du mener bryter med reglene, kan du ta kontakt med oss ved å bruke rapporteringsknappen, personlige meldinger til moderatorteamet, eller ved å poste et innlegg i Ris, ros og spørsmål om forumet.


Du kan ikke poste innhold med:

* Oppfordring til, tilretteleggelse for eller forherligelse av brudd på norsk lov. Dette inkluderer også voldshandlinger, voldsbruk, voldtekt og lignende. Man kan diskutere eksisterende lovverk, men debatt rundt for eksempel rusmidler som er ulovlige i Norge vil bli slettet.

* Krenkende, hetsende, injurierende utsagn, samt trakassering eller trusler. Herunder vises til Straffelovens §266 om hensynsløs atferd og §267 om privatlivets fred.

* Latterliggjøring. Tråder og innlegg som kun opprettes for å latterliggjøre noen tillates ikke, selv om de ellers ikke kan karakteriseres så sterkt som hets eller krenkelser.

* Brukerdebatt eller brukerangrep. Brukerdebatt er å diskutere enkeltbrukere, altså personen bak brukernavnet, som å diskutere enkeltbrukerens psyke og privatliv, eller bruk av nedsettende karakteristikker. Det er derimot tillatt å diskutere ytringer fremmet av en spesifikk bruker i en debatt. Brukerangrep er det å gå til angrep på brukere man diskuterer med.

* Persondebatt eller personangrep. Persondebatt er å diskutere en identifiserbar person eller på andre måter legge opp til debatt om andre identifiserbare personer som ikke har valgt å eksponere seg selv. Personangrep er angrep på tredjepersoner.

* Spekulasjoner eller ryktespredning. Det er ikke tillatt å spre rykter gjennom vårt forum, eller spekulere rundt årsakssammenhenger man ikke kjenner, når dette vurderes å være til skade for den eller de omtalte partene.

* Diskriminerende, nedsettende eller hatefullt innhold. Med dette menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor en gruppe på grunn av deres hudfarge, kjønn, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, legning, leveform eller orientering, eller nedsatte funksjonsevne. Moderatorene tar utgangspunkt i Straffelovens §185, men på Kvinneguiden tillater vi heller ikke innlegg som inneholder oppfordringer til eller fyrer opp under hat.

* Ensidig meningspåvirkning eller propaganda. For eksempel gjennom konsekvent å sverte en folkegruppe, religion, livssyn, kjønn, legning eller rase.

* Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold Kvinneguiden ikke ønsker å assosieres med. Dette forbeholdet skal ikke oppfattes som at Kvinneguiden har godkjent alle innlegg som ikke har blitt fjernet.

* Selvmordstanker, selvmords- og selvskadingsmetoder, samt tanker om spiseforstyrrelser. Slike tråder vil kunne bli stengt, og vi henviser til steder der man kan prate med noen som har kompetanse til å håndtere slike situasjoner. Se dette innlegget for utfyllende forklaring. Vi anbefaler dere som ønsker å diskutere disse temaene å ta kontakt med Mental helse på 116 123 benytte nettsiden deres Sidetmedord.no, eller kontakte Rådgivning om spiseforstyrrelser. Er du under 18 år kan du også kontakte Kors På Halsen.

* Helseskadelig råd og anbefalinger. Dette omfatter blant annet tips om medisinbruk, diskusjon rundt dosering av medisiner og kosttilskudd, vaksinemotstand, fraråding av legebehandling, lavt matinntak eller store mengder trening uten tilstrekkelig matinntak. Se nærmere detaljer i retningslinjene for rommene Kropp og helse og Kosthold og livsstil.

* Identifisering av andre privatpersoner enn deg selv, gjennom for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller lenking til private profiler på sosiale medier.

* Spam eller tulleinnlegg. Brukere som driver med dette kan bli sperret uten varsel og trådene kan bli fjernet. Misbruk av taggefunksjonen regnes som spam.

* Kontaktannonser. Dette omfatter oppfordring til kontakt av seksuell og/ eller romantisk karakter. Derimot er det lov å søke venner på rommet "Finn en venn".

* Reklame og annonsering for varer og tjenester. Du kan heller ikke spre affiliatelenker eller lignende. Å lenke til sin private blogg er ok, hvis lenken har relevans til tråden og er en naturlig del av debatten.

* Stemmesanking, innsamling av penger eller lignende. Dette gjelder også oppfordringer til å stemme i ulike konkurranser. Det er lov å poste en lenke til veldedige innsamlingsaksjoner (for eksempel TV-aksjonen eller Kreftforeningen) som skjer på eksterne sider der du eller dine nærmeste ikke er de begunstigede.

* Datainnsamling, verving av intervjuobjekter eller lignende. Bruk av forumet til jobb- eller studiesammenheng er ikke tillatt. Å bruke forumet til hjelp for å finne informasjon eller diskutere et tema er ok.

* Tekster, bilder og annet materiale med opphavsrett. Du er selv ansvarlig for at du har de nødvendige tillatelser til å legge ut tekst, bilder, video eller annet innhold. Ved sitering av innhold må det alltid vises til kilde, og det er her på Kvinneguiden kun tillatt med et lite utdrag på omtrent to-tre setninger. Unntaket er dersom det å vise til kilde identifiserer en person som ikke selv har søkt offentligheten, som for eksempel i lukkede Facebook-grupper. Vi tillater ikke at det deles hele artikler, blogginnlegg eller lignende, verken via tredjepart eller direkte postet i forumet. Når det gjelder bilder er disse omfattet av åndsverkloven, og må lenkes til. Se denne diskusjonen for mer utfyllende informasjon om bildebruk, og denne tråden for en presisering av hvordan vi modererer materiale med opphavsrett. For ytterligere informasjon om hva som er greit å videreformidle kan du også lese mer her hos redaktørforeningen.

* Seksualisert innhold. Dette kan bli fjernet. Vi aksepterer ikke deling av bilder med seksualisert innhold eller bilder av intime kroppsdeler. Vi aksepterer heller ikke at man deler bilder av andre. Moderatorteamet kan når som helst fjerne innhold som oppleves som at det bryter med disse retningslinjene, uten forvarsel.

* Liberale holdninger til pedofili, eller på noen måte formidling av kontakt til pedofile/ websider med pedofilt innhold.

 

Øvrige regler:

* Vi vurderer innleggene på eget grunnlag og kan unnta dem fra forumets øvrige regler ved mistanke om lovbrudd, trusler om lovbrudd eller fare for liv og helse. Opplysninger Kvinneguiden sitter med, som for eksempel IP-adresse, kan bli oversendt politiet eller andre offentlige instanser. Moderatorteamet kan vurdere om brukere må beskyttes mot seg selv ved å vise særlig hensyn overfor brukere som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine innlegg.

* Det er ikke tillatt å signere som helsepersonell/ yrkestitler innenfor helsesektoren i tråder som omhandler og samtidig gi råd om sykdom, medisinering, dosering og lignende. Dette gjelder sykepleiere, leger, psykologer, farmasøyter eller annet helsepersonell, samt personer som er under utdanning i disse yrkene. Det er ikke tillatt å diskutere dosering av medisiner, kosttilskudd og lignende.

* Tråder og innlegg som består kun av en lenke eller et bilde kan bli slettet. Innlegget skal kunne stå på egne bein også uten lenke.

* Trådtitler på forumet er begrenset til 140 tegn. Vi anbefaler våre brukere å benytte seg av gode titler for å beskrive trådens innhold og dermed treffe riktige mottakere. Tråder med tittelen "Hjelp?" og lignende ufullstendige titler kan stenges. Trådstarter kan velge mellom enten å sende PM til moderator med ønske om endring av tittel, eller selv starte en ny tråd med forbedret tittel.

* Ved lenker til bilder og videoer skal innholdet beskrives godt nok til at andre brukere vet hva de kan vente seg dersom de følger lenken.

* Innlegg som postes på Kvinneguiden skal være skrevet på bokmål eller nynorsk så lenge dette er mulig. Hvis norsk ikke er morsmålet kan man skrive på svensk, dansk eller engelsk. Det er ikke tillatt å skrive på dialekt eller bruke sms-språk i forumet. Denne regelen gjelder ikke i dagbøkene.

* Innlegg som sporer av debatten kan bli slettet.

* Det er ikke lov å diskutere med seg selv, eller utgi seg for å være flere personer i en tråd, ved å benytte flere kontoer eller AnonymBruker-funksjonen.

* Tråder som passer bedre i et annet underforum kan bli flyttet. Dersom en tråd er startet som AnonymBruker og hører hjemme i et underforum som er stengt for anonyme, kan tråden bli slettet. Dette gjelder ikke Sosial prat, dit vil tråder startet som AnonymBruker kunne flyttes til, så fremt de ikke ellers bryter med forumets regelverk.

* Egne retningslinjer som er gjeldende for et spesifikt underforum vil være klistret øverst i det aktuelle underforumet.

* Tråder kan i noen tilfeller bli stengt dersom moderator har ryddet for regelbrudd gjentatte ganger i løpet av kort tid. Dette vil bli vurdert fra gang til gang.

* Respekter moderatorene. Hetsing og uthenging av moderatorer eller administratorer kan føre til utestengelse uten varsel. Kommentarer og spørsmål til moderering skal legges på Ris og ros-forumet, eller på PM direkte til moderator.

* Forumets moderatorer forholder seg til overstående regelverk, samt norsk lov. I tillegg er Vær Varsom-plakaten retningsgivende for modereringen, men ikke implementert som en del av regelverket.

 

AnonymBruker-funksjonen

Vi ønsker å tilby brukerne våre muligheten til å kunne poste med skjult brukernavn enten det gjelder sensitive spørsmål eller ikke. Ved å hake av for "post som anonym" når du skal legge inn et innlegg, vil brukernavnet ditt bli skjult i akkurat dette innlegget. Du er selv ansvarlig for å hake av denne boksen, moderatorene har ikke mulighet til å anonymisere innlegg i etterkant. Moderatorene har mulighet til å sjekke brukernavnet som står bak innlegget ved regelbrudd.

Det er ikke lov til å gå til angrep på noen fordi de skriver som anonyme brukere - dette regnes som brukerangrep.

 

Likerklikk

Moderatorene og administratorene har mulighet til å sjekke likerklikk på det enkelte innlegg.

 

Sletting

Man kan ikke regne med at innlegg eller tråder vil bli slettet av moderatorteamet senere dersom man skulle angre postingen.

 

Brukernavn, sletting av konto og utestengelse

Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere på bakgrunn av regelbrudd. Brukere som er utestengt fra forumet har ikke lov til å opprette nye brukerkontoer, eller på andre måter forsøke å omgå utestenging.

Brukernavn og profilbilde som bryter med reglene vil kunne bli slettet uten varsel.

Dersom man ønsker å endre brukernavn eller slette brukeren finnes det en klistret tråd for dette på Ris og Ros. Når brukeren slettes, blir innleggene stående som gjesteinnlegg der brukernavn står som Gjest_Brukernavn, vi sletter ikke innlegg i tillegg. Man kan endre brukernavn en gang i året. Ønsker man endring utover dette, må søknad med begrunnelse sendes til en administrator på forumet.

Ved inaktivitet over to år kan vi slette brukere uten varsel for å frigjøre brukernavn.

Brukere med aktive advarselspoeng kan ikke slette seg før disse har utløpt.
 

Moderatoteamet kan velge å gjøre unntak fra regelverket.

 

Signatur

Signaturen kan ikke være større enn 690x100 pix. Signaturfeltet kan inneholde tekst, bilder, ticker/ nedteller mm. Du må selv ha nødvendige rettigheter til innholdet i signaturfeltet og signaturens innhold omfattes også av forumets regelverk.

 

Lagring av personopplysninger - GDPR

Moderatorene modererer Kvinneguiden utfra det til enhver tid gjeldende regelverket. Vi har en legitim rett til å lagre data knyttet til brukere av vår plattform for å kunne drive reell moderering av forumet.

Dette innbefatter e-postadressen knyttet til kontoen, IP-adressene kontoen benytter, samt enhet man har logget inn med. Denne informasjonen har kun forumets administratorer tilgang til.

Videre vil moderatorene lagre regelbrudd som er fjernet på forumet og samle dem knyttet til en brukerprofil. Dette gjøres for å kunne utføre eventuelle sanksjoner som påminnelser, advarsler og utestengninger. Les mer om dette her.

Det er lagt inn en automatisk sletting av følgende:

- Alt lagret innhold bestående av regelbrudd som er fjernet fra forumet (og lagret på bruker) eldre enn tre år slettes permament. Dette innebærer at vi kun vil lagre regelbrudd som er nyere enn tre år.

- IP-adresser eldre enn 56 uker (392 dager) slettes permanent.

- Koblingen mellom AnonymBruker og brukeren som skrev innlegget slettes permanent etter ett år.

- I tillegg slettes ulike kontohandlinger, som bytte av enhet eller at brukeren har endret visningsnavn etter tre måneder.

 

Dersom man ønsker innsyn i de lagrede regelbruddene, kan man kontakte forumansvarlig.

Kvinneguiden er på https, og har to-faktor-innlogging for moderatorer og administratorer.

Du kan lese mer om Klikk.nos personvernregler her.

 

Rettigheter

Kvinneguidens diskusjonsforum er tilgjengelig for alle. Brukerne er selv ansvarlige for innholdet de poster. Kvinneguiden kan ikke garantere riktigheten i innhold, dette er brukernes eget ansvar. Vi går ut fra at brukeren har de nødvendige rettigheter til innlegg som postes hos oss.

Når du skriver et innlegg på Kvinneguiden gir du samtidig Kvinneguiden rett til å bruke innlegg og spørsmål slik de måtte ønske - på alle måter og i alle media, uten vederlag. Kvinneguiden vil imidlertid ikke gjøre dette uten først å opplyse om dette til registrerte brukere, om det gjelder publisering andre steder enn på Kvinneguiden. Når det gjelder dagbøker er overnevnte regel ikke gjeldende.

Det er ikke tillatt for andre å bruke tekster hentet fra forumet uten å innhente godkjenning hos Kvinneguidens eiere. Videre må man også innhente samtykke fra den som har skrevet innlegget, som har rettigheter i henhold til loven om åndsverk. Vi henviser forøvrig til sitatretten. Det er altså tillatt å sitere mindre utdrag av tekster hentet fra forumet uten å be om tillatelse.

 

Firmabrukere

I hovedsak tillater vi ikke at kommersielle aktører, selskaper, firmaer eller representanter for disse skriver i forumet. Dersom man inngår en kommersiell avtale med annonseavdelingen, kan man få tillatelse til å bruke forumet til å kommunisere med våre brukere om sitt produkt eller tjeneste. En slik kommunikasjon skal merkes slik at det kommer frem at tråden er opprettet av en kommersiell aktør.

×
×
  • Opprett ny...