Gå til innhold

Fontenehuset - erfaringer?


Anbefalte innlegg

AnonymBruker
ajarRun skrev (13 timer siden):

NAV sitt interne mantra er "raskeste vei ut i arbeid". Måten dette praktiseres på er at de som trenger mest hjelp, får dårligst hjelp. Når man møter en NAV-medarbeider (føler verken veileder eller rådgiver er passende) vil de foreslå tiltak som beviselig ikke hjelper deg ut i arbeid (jobbsøkerkurs, pøbelkurs, andre kurs som ikke gir kompetanse) eller som vi vet vil redusere sannsynligheten for å få jobb, og redusere lønn etter fullført tiltak. De som har ressurser, nettverk og er friske nok klarer å krangle seg til å få den hjelpen de har krav på, mens de som trenger mest hjelp ender opp med meningsløse og tidkrevende tiltak som tar energi og fokus bort fra å faktisk komme ut i arbeid. 

Politikerne vil unngå lediggang ved å tvinge ledige til aktivitet, samtidig vil de ikke finansiere utdanning (kompetansegivende kurs eller formell utdanning). Da ender man opp med å måtte kunne tilby en aktivitet. Det man sitter igjen med er arbeidstrening (reduserer sannsynligheten for arbeid over tid, det er bedre med hull i CVen), og kurs som er designet for å ta opp mye tid, uten at de nødvendigvis har noe nyttig innhold.

Å få noen inn i behandling tar tid. NAV blir målt etter hvor mange som er i tiltak. Når de presenterer alle med kurs, vil noen takke ja, selv om det ikke er noe de ønsker eller har nytte av. De som takker nei, må ha nok energi og kunnskap til å sette seg inn i et massivt regelverk, for så å argumentere for sin sak. De sykeste har dårlige forutsetninger for dette.

Tenk på de som har gått ledige på grunn av korona, de ville vært på sitt andre år av en bachelorgrad hvis vi aktivt dyttet arbeidsledige inn i utdanninger. Hvorfor har vi ikke asynkrone studier (studier som kan tas i egent tempo, og der man kan starte når man vil)? Utdanning er et av de tiltakene vi vet gir varig reduksjon i arbeidsledighet, og høyere lønn. I tillegg skriker arbeidsplassene etter kompetanse. Isteden har de blitt tvunget til å enten la være å studere, eller å studere med redusert progresjon. 

Selvsagt er det arbeidsledige som ikke kan ta utdanning på universitet, men da finnes det jo tusenvis av kurs som gir kompetanse som kan gi arbeid. Truckførerkurs, førerkort, og så videre. Mange kortere kurs kan gi god lønn og ettertraktet kompetanse. 

 

Ser frem til at noen fra Fontenehuset svarer på disse spørsmålene. 

Anonymkode: f6091...3ef

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

AnonymBruker

Jeg søkte jobb der en gang, og tok en tur innom. Kunne nok fint vært ansatt, men som bruker ville det vært helt feil. Jeg er langtidsledig med en personlighetsforstyrrelse, men er ellers oppegående, har universitetsutdannelse, etc., og miljøet der passet ikke i det hele tatt.

Anonymkode: f188d...f75

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
On 9/20/2021 at 11:46 AM, [email protected] said:

Hei!
Det er gode sjanser for å komme ut i ordinær jobb, vil jeg si. Hvert år kartlegger vi blant annet hvordan fontenehus påvirker medlemmenes opplevelse av helse, og hvor mange som er i ordinær jobb, praksis eller studier. (Se skjermbilde.) I fjor var det 47% av medlemmene som var i jobb, studier eller praksis.

Her finner du disse tallene samlet: https://www.fontenehus.no/dokumentasjon-1 

Medlemskap på fontenehuset er frivillig og ikke betalt. Det passer alle som ønsker å ha en mer arbeidsorientert dag for å ha noe meningsfullt å gjøre, når man har havnet litt utenfor pga psykiske utfordringer. Som medlem deltar du så mye eller lite du vil, og får ikke problemer med ytelsene Nav mtp aktivitet tross sykemelding/ufør. 
Det legges ikke opp til produksjon for å selge saker og ting på husene. Hvis noen lager kermamikk etc (det er jeg ikke kjent med) er det mest sannsynlig som en del av fritidstilbudet. Fontenehusene har nemlig et bredt fritidstilbud utenfor arbeidstiden. 

Tanken på fontenehusene er at arbeidsinnsatsen sørger for at huset driftes (kontor, resepsjon, kjøkken, markedsføring etc), mens når man er klar for det får man hjelp og støtte til å komme ut av fontenehuset og inn i det ordinære arbeidslivet. 

Resultat undersøkelsene.png

For alle/de fleste grupper? Mulig det er fordommer, men jeg sitter med et inntrykk av at det er mest nyttig for de som skikkelig sliter, har jobbet minimalt og kanskje ikke fullført videregående.

Hvordan ser disse tallene ut for brukere med høyere utdanning, kommer de ut i relevant arbeid?

Anonymkode: f188d...f75

Lenke til innlegg
Del på andre sider
2 hours ago, AnonymBruker said:

For alle/de fleste grupper? Mulig det er fordommer, men jeg sitter med et inntrykk av at det er mest nyttig for de som skikkelig sliter, har jobbet minimalt og kanskje ikke fullført videregående.

Hvordan ser disse tallene ut for brukere med høyere utdanning, kommer de ut i relevant arbeid?

Anonymkode: f188d...f75

Godt spørsmål! Akkurat det har vi ikke data på. Kanskje du finner ut mer om du stikker innom et fontenehus og tar en titt? :)

Lenke til innlegg
Del på andre sider
17 hours ago, ajarRun said:

Dette innlegget gjør meg så sint! Hvorfor misbruker folk statistikk sånn?

"Har redusert behov for innleggelse" er ikke det samme som "svarer på et spørreskjema at de føler de har redusert behov for innleggelse". 

100% av kollokviegruppen min er i jobb og/eller studier, er vi dobbelt så flinke som dere til å  støtte personer inn i ordinært arbeid og studier? 

Å hevde at å delta i organisasjonen gjør "livet bedre" er falsk markedsføring. Hvor er dokumentasjonen for denne påstanden?

Jeg skjønner ikke hvorfor rådata, med de faktiske spørsmålene ikke er publisert, slik at man kan gjøre en selvstendig analyse. 

Har dere kontrollert "opplever bedring av egen helse" mot en kontrollgruppe? 

Arbeidspraksis er vel et av de tiltakene som vi vet er negativt på en CV, og gir lavere sannsynlighet for å få jobb...

Det er så trist at man tillater at falske påstander om helsegevinst blir fremmet, det siste man trenger når man er psykisk sykdom er å bli villedet. 

For øvrig vil jeg oppfordre til å unngå forkortelser når det ikke er nødvendig på grunn av plassmangel, det gjør det vanskeligere for fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker å lese teksten.

Det er leit å høre at innlegget gjør deg sint. Som du ser er det hele tiden snakk om en årlig selvrapportering fra medlemmene. Det er jeg skriver øverst i innlegget "Hvert år kartlegger vi blant annet hvordan fontenehus påvirker medlemmenes opplevelse av helse, og hvor mange som er i ordinær jobb, praksis eller studier." Det er nettopp det, medlemmenes egne opplevelser vi spør etter. Å vise fram tallene fra disse undersøkelsene er ofte relevant både for de som vil benytte tilbudet og de som samarbeider med oss. 

Vi er også svært interessert i å bli forsket på av noen utenfra, og jobber for å få midler til dette. Nettopp for å få et enda bedre grunnlag for å beskrive effekten av virksomheten vår. Enn så lenge er selvrapporteringen det beste vi har, og vi opplever at mange er interessert i å høre om hvordan fontenehuset oppleves av medlemmene. Det er helt klart at livet er en helhet og bedring eller forverring av et liv ikke bare kan knyttes til én ting. Alt fra bosituasjon, personlige forhold, helse, jobb og økonomi er jo med på å påvirke hvordan vi har det. Derfor kan vi ikke bastant si at fontenehus alene sørger for ditt eller datt, men vi legger enkelt og greit medlemmenes svar til grunn for hvordan de opplever det.

Det finnes ulike tilbud rundt omkring, og vi er ett av dem. Om fontenehus passer for deg er du hjertelig velkommen, hvis ikke håper vi du finner noe som passer. Vi oppfordrer alle til å komme innom et fontenehus om de bor i nærheten av et (Se oversikt: www.fontenehus.no/fontenehus), eller å lese mer på www.fontenehus.no

Lenke til innlegg
Del på andre sider
ajarRun
[email protected] skrev (16 timer siden):

Det er leit å høre at innlegget gjør deg sint. Som du ser er det hele tiden snakk om en årlig selvrapportering fra medlemmene. Det er jeg skriver øverst i innlegget "Hvert år kartlegger vi blant annet hvordan fontenehus påvirker medlemmenes opplevelse av helse, og hvor mange som er i ordinær jobb, praksis eller studier." Det er nettopp det, medlemmenes egne opplevelser vi spør etter. Å vise fram tallene fra disse undersøkelsene er ofte relevant både for de som vil benytte tilbudet og de som samarbeider med oss. 

Vi er også svært interessert i å bli forsket på av noen utenfra, og jobber for å få midler til dette. Nettopp for å få et enda bedre grunnlag for å beskrive effekten av virksomheten vår. Enn så lenge er selvrapporteringen det beste vi har, og vi opplever at mange er interessert i å høre om hvordan fontenehuset oppleves av medlemmene. Det er helt klart at livet er en helhet og bedring eller forverring av et liv ikke bare kan knyttes til én ting. Alt fra bosituasjon, personlige forhold, helse, jobb og økonomi er jo med på å påvirke hvordan vi har det. Derfor kan vi ikke bastant si at fontenehus alene sørger for ditt eller datt, men vi legger enkelt og greit medlemmenes svar til grunn for hvordan de opplever det.

Det finnes ulike tilbud rundt omkring, og vi er ett av dem. Om fontenehus passer for deg er du hjertelig velkommen, hvis ikke håper vi du finner noe som passer. Vi oppfordrer alle til å komme innom et fontenehus om de bor i nærheten av et (Se oversikt: www.fontenehus.no/fontenehus), eller å lese mer på www.fontenehus.no

Jeg kritiserer ikke at dere publiserer svar fra et spørreskjema der brukerne svarer om deres opplevelser. Jeg kritiserer at dere feilrepresenterer svarene dere får. Tallene ville også vært relevant hvis dere faktisk publiserte tallene. Det har dere ikke gjort. Hvor mange ble invitert til å svare? Hvor mange svarte? Hvordan unngikk dere survivorship bias? Hvis dere kun spør de som fortsatt er medlemmer vil dere få langt mer positive svar enn hvis dere spør de som var innom en gang og ikke gjorde noe mer. 

På dokumentasjonsiden trekker dere slutninger om resultatene som ikke på noen måte er underbygd av dataene. I grafikken er det ikke tydelig at dette er en spørreundersøkelse og når dere kortet ned svarene endret dere meningsinnholdet. 

Dere påpeker jo selv at det er metodiske svakheter, men det kan jo i stor grad reduseres ved å publisere dataene på en skikkelig måte. Da trenger man spørsmålene og rådataene. Å gruppere helt og delvis enig i en gruppe kan være problematisk, men det kan jeg ikke vurdere siden dataene ikke er publisert. Dere forteller heller ikke noe om utvalget. 

Jeg synes det er bra det finnes lavterskeltilbud, men man må være klar over begrensningene. Det er mer som en strikkeklubb enn et behandlingstilbud. Men det kan selvsagt hjelpe det også. At noen kan sitte å påstå at et lavterskeltilbud "reduserer behov for innleggelse" uten å ha noe som helst empiri til å støtte det er virkelig ikke greit. Det er vanskelig nok å få hjelp for rus og psykiske lidelser om ikke organisasjoner skal komme med grovt misvisende helsepåstander de ikke kan dokumentere. Vi trenger en evidensbasert tilnærming.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

8 hours ago, ajarRun said:

Jeg kritiserer ikke at dere publiserer svar fra et spørreskjema der brukerne svarer om deres opplevelser. Jeg kritiserer at dere feilrepresenterer svarene dere får. Tallene ville også vært relevant hvis dere faktisk publiserte tallene. Det har dere ikke gjort. Hvor mange ble invitert til å svare? Hvor mange svarte? Hvordan unngikk dere survivorship bias? Hvis dere kun spør de som fortsatt er medlemmer vil dere få langt mer positive svar enn hvis dere spør de som var innom en gang og ikke gjorde noe mer. 

På dokumentasjonsiden trekker dere slutninger om resultatene som ikke på noen måte er underbygd av dataene. I grafikken er det ikke tydelig at dette er en spørreundersøkelse og når dere kortet ned svarene endret dere meningsinnholdet. 

Dere påpeker jo selv at det er metodiske svakheter, men det kan jo i stor grad reduseres ved å publisere dataene på en skikkelig måte. Da trenger man spørsmålene og rådataene. Å gruppere helt og delvis enig i en gruppe kan være problematisk, men det kan jeg ikke vurdere siden dataene ikke er publisert. Dere forteller heller ikke noe om utvalget. 

Jeg synes det er bra det finnes lavterskeltilbud, men man må være klar over begrensningene. Det er mer som en strikkeklubb enn et behandlingstilbud. Men det kan selvsagt hjelpe det også. At noen kan sitte å påstå at et lavterskeltilbud "reduserer behov for innleggelse" uten å ha noe som helst empiri til å støtte det er virkelig ikke greit. Det er vanskelig nok å få hjelp for rus og psykiske lidelser om ikke organisasjoner skal komme med grovt misvisende helsepåstander de ikke kan dokumentere. Vi trenger en evidensbasert tilnærming.

Mange takk for innspillene dine. Vi tar det med oss videre! 👍🏽
/Håvard, kommunikasjonsansvarlig.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
On 9/21/2021 at 10:28 PM, AnonymBruker said:

Hva med å melde seg inn i Mental helse? Det har jeg gjort her jeg bor og det er masse å finne på.

Anonymkode: 0eed2...b30

Er det stor forskjell på Mental Helse og Fontenehuset? Håper ikke det er like tungt miljø i Mental Helse som det er på Fontenehuset. Det er mye elendighet og rusproblematikk på Fontenehuset. 

Anonymkode: b83ae...d82

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

VTA, Fontenehus, Pøbelprosjektet og jobbsøkerkurs funker sjeldent. Bare kaos og rot. 

Anonymkode: b83ae...d82

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Har to bekjente som er veldig fornøyd med fontenehuset i Drammen. Begge to anser jeg som oppegående personer, men som har slitt psykisk i en del år, og derfor har lite nettverk. 

Anonymkode: 7d586...b5d

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
AnonymBruker skrev (4 timer siden):

Er det stor forskjell på Mental Helse og Fontenehuset? Håper ikke det er like tungt miljø i Mental Helse som det er på Fontenehuset. Det er mye elendighet og rusproblematikk på Fontenehuset. 

Anonymkode: b83ae...d82

Jeg er med i Mental Helse og ut ifra det jeg har lest her inne så virker det som om Fontenehuset har en del tyngre klientell en mental helse har. 

Anonymkode: f6091...3ef

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
[email protected] skrev (På 23.9.2021 den 17.01):

Mange takk for innspillene dine. Vi tar det med oss videre! 👍🏽
/Håvard, kommunikasjonsansvarlig.

Jeg siterer deg siden du sier du jobber med fontenehus. Jeg blir rett og slett lei meg av å lese beskrivelsene her fordi jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i dem. 
 

Jeg gikk på fontenehuset i Bergen over en tidsperiode på 2 år. På det tidspunktet var jeg på vei til uføretrygd. Når jeg ikke var på fontenehuset var jeg tvangsinnlagt på lukket. Sakte men sikkert fant jeg tilbake til min egen stemme. Takket være fontenehuset, tilliten og ansvaret jeg fikk der, ble jeg frisk. Det er jeg overbevist om. 
 

Etter to år på fontenehuset kom jeg meg ut i jobb og nå jobber jeg  i et ordinært yrke på en ordinær arbeidsplass (siden noen er så opptatt av å påpeke at alle sikkert går ut i skjermet bedrift). 
 

Takket være fontenehuset i Bergen ble jeg frisk og kom meg i jobb. Ingen stablet kaffeposer eller laget keramikk. Vi laget mat på kjøkkenet, driftet huset, skrev i internavisen og lignende. Jeg lærte mye om meg selv. 
 

Jeg må også legge til at jeg blir uvel av beskrivelsene rundt funksjonsnivå her. Jeg var en av de gale, ubrukelige, håpløse mange beskriver her. Nå er jeg en bidragsyter til samfunnet. Takket være et sted som fontenehuset. 

Anonymkode: 1f31d...56c

Lenke til innlegg
Del på andre sider
14 hours ago, AnonymBruker said:

Jeg siterer deg siden du sier du jobber med fontenehus. Jeg blir rett og slett lei meg av å lese beskrivelsene her fordi jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i dem. 
 

Jeg gikk på fontenehuset i Bergen over en tidsperiode på 2 år. På det tidspunktet var jeg på vei til uføretrygd. Når jeg ikke var på fontenehuset var jeg tvangsinnlagt på lukket. Sakte men sikkert fant jeg tilbake til min egen stemme. Takket være fontenehuset, tilliten og ansvaret jeg fikk der, ble jeg frisk. Det er jeg overbevist om. 
 

Etter to år på fontenehuset kom jeg meg ut i jobb og nå jobber jeg  i et ordinært yrke på en ordinær arbeidsplass (siden noen er så opptatt av å påpeke at alle sikkert går ut i skjermet bedrift). 
 

Takket være fontenehuset i Bergen ble jeg frisk og kom meg i jobb. Ingen stablet kaffeposer eller laget keramikk. Vi laget mat på kjøkkenet, driftet huset, skrev i internavisen og lignende. Jeg lærte mye om meg selv. 
 

Jeg må også legge til at jeg blir uvel av beskrivelsene rundt funksjonsnivå her. Jeg var en av de gale, ubrukelige, håpløse mange beskriver her. Nå er jeg en bidragsyter til samfunnet. Takket være et sted som fontenehuset. 

Anonymkode: 1f31d...56c

Flott at du skriver dette :) Jeg vet, det er sånn som du beskriver. Jeg har ogsp personlig erfaring som medlem, i tillegg til at jeg har det som jobben min nå. Jeg skjønner godt at du blir uvel av endel av beskrivelsene. Men vi vet hva som er sant, så la oss fortsette å fremme det på den måten vi kjenner det.  Ha en fin dag! og mail meg gjerne om du ønsker.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
  • 2 uker senere...

Annonse

AnonymBruker

Det er kanskje på Tøyen at det er mange "lost causes"? 

Anonymkode: b83ae...d82

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
AnonymBruker skrev (På 13.9.2021 den 15.53):

Det er et flott sted for folk med psykisk utviklingshemmede

Nei, det er feil. 

Anonymkode: 85b9b...e56

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Jeg har inntrykk av at slike tilbud passer for de som er psykisk utviklingshemmet, kanskje har tunge diagnoser eller de som bare er litt enkle. 

Noe lignende ble foreslått for meg, men ble ikke noe av heldigvis. Slik det ble beskrevet så virket det veldig nedverdigende. Som andre skriver så mister man jo ikke intelligens eller det at selv om man har en diagnose så blir man ikke mindre oppegående selv om man er utenfor arbeidslivet. Jeg har høyere utdanning så det blir feil å bli plassert på slike steder. 

Jeg kunne heller ha tenkt meg et tilbud for oss som har en psykisk diagnose og er oppegående, men det er kanskje bedre å bli plassert med de som ikke sliter psykisk enn å få applaus for å klare helt enkle ting. 

Jeg synes egentlig at det var litt sånn når jeg var ute i praksis også. Greit nok at man ikke får de mest avanserte oppgavene, men slik de snakket om det så virket det som det var imponerende at jeg klarte å skrive inn noe informasjon på PCen. Sånn veldig repeterende oppgaver. De skrøt og "du må bare spørre hvis det blir vanskelig". Synes egentlig generelt man blir behandlet på en nedlatende måte. Nesten som om man er et barn og ikke en oppegående person som tilfeldigvis sliter psykisk. 

Slike ting er alltid tilrettelagt for de som sliter tyngst og gjerne de som trenger enkle oppgaver. Sikkert flotte tilbud for mange, men når de behandler alle likt uansett hva slags diagnose og bakgrunn vedkommende har så blir det egentlig bare feil. 

Anonymkode: 9126e...de1

Lenke til innlegg
Del på andre sider
n_97
On 9/21/2021 at 2:42 PM, AnonymBruker said:

 Og alt ble tolket i verste mening. Jeg er veldig ryddig av meg, så da måtte jeg selvsagt ha en mani på det, ifl de. Så da kunne min oppgave være å strø mel på benken hjemme (med vitner fra kurset), og forlate boligen uten å rydde. 

Anonymkode: 4e1a4...2e3

Jeg tror grunnen til at de ville fremstille deg som så syk som mulig, er at de da kan holde på deg lengst mulig. De som arrangerer kurs for Nav er helt avhengig av å få folk fra Nav. Sender de deg videre står en plass tom og ingen med vettet i behold vil være et slikt sted uten å bli pålagt det. 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
On 10/12/2021 at 10:45 AM, AnonymBruker said:

Jeg har inntrykk av at slike tilbud passer for de som er psykisk utviklingshemmet, kanskje har tunge diagnoser eller de som bare er litt enkle. 

Noe lignende ble foreslått for meg, men ble ikke noe av heldigvis. Slik det ble beskrevet så virket det veldig nedverdigende. Som andre skriver så mister man jo ikke intelligens eller det at selv om man har en diagnose så blir man ikke mindre oppegående selv om man er utenfor arbeidslivet. Jeg har høyere utdanning så det blir feil å bli plassert på slike steder. 

Jeg kunne heller ha tenkt meg et tilbud for oss som har en psykisk diagnose og er oppegående, men det er kanskje bedre å bli plassert med de som ikke sliter psykisk enn å få applaus for å klare helt enkle ting. 

Jeg synes egentlig at det var litt sånn når jeg var ute i praksis også. Greit nok at man ikke får de mest avanserte oppgavene, men slik de snakket om det så virket det som det var imponerende at jeg klarte å skrive inn noe informasjon på PCen. Sånn veldig repeterende oppgaver. De skrøt og "du må bare spørre hvis det blir vanskelig". Synes egentlig generelt man blir behandlet på en nedlatende måte. Nesten som om man er et barn og ikke en oppegående person som tilfeldigvis sliter psykisk. 

Slike ting er alltid tilrettelagt for de som sliter tyngst og gjerne de som trenger enkle oppgaver. Sikkert flotte tilbud for mange, men når de behandler alle likt uansett hva slags diagnose og bakgrunn vedkommende har så blir det egentlig bare feil. 

Anonymkode: 9126e...de1

Bra skrevet!

Medlemmene der er sikkert hyggelige mennesker som vil ha et fint liv, men det er likevel noe som mangler. Enkelte fungerer ikke i det hele tatt i sosiale sammenhenger. 

Anonymkode: b83ae...d82

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Jeg hadde AAP og ble foreslått å prøve fontenehuset. Fikk i oppgave å gå å handle mat som vi skulle lage til sammen, og så skulle man vaske bord osv etterpå. For min del som er oppegående og har mer enn nok å gjøre hjemme hos meg selv, ble dette helt feil. Hadde jeg trengt venner kunne jeg kanskje funnet noe der, men alle virket skikkelig deprimerte og det var ikke lett å snakke med dem. Noen så bare ned i bordet.

Jeg dro aldri dit igjen.. men det fungerer kanskje for de som trenger å sosialiseres (sterk angst), eller ikke klarer enkle dagligdagse ting på egen hånd - for her var det virkelig rom for alt.

Anonymkode: 865a8...b94

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Mitt inntrykk er at fontenehuset og lignende organisasjoner er fine tilbud til de rette folkene, men for «vanlige» folk med lettere psykiske utfordringer som er innom nav, så er det ikke aktuelt. Jeg syns generelt nav foreslår veldig mye rart. Ikke ett av kursene eller tiltakene jeg har vært med på gjennom nav har hjulpet for meg. Ikke rart at man blir værende i systemet i så mange år, når de driver med så mye tull.

Anonymkode: 865a8...b94

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...