Gå til innhold

Utløse et nytt big bang?


Anbefalte innlegg

Athos

Dette blirfor dumt. Tror du virkelig du kan si noe om kommunismen med dette tøyset? Dette er en seriøs tråd.

Anonym poster: 1a4d2424103d67dcbb20e8356340b819

Faktisk forklarer likningen opprettelsen av AKP-ml i det Gramscis versjon av marxismen (av marxister ansett som anarkister, men ofte omtalt som "kulturmarxister" eller "frankfurterskolen") er avhengig av en forutgående står kommunistisk bevegelse som imploderer slik at restene kan gravitere inn i beslektede politiske retninger.

Poenget som åpenbart gikk deg hus forbi (selv om du nok nekter for det etter mitt innlegg) er at det er fullt mulig å regne på marxisme i likhet med sorte hull. Men det forklarer ikke fenomenet. Noe alle som ikke er medlem av Aspergerforeningen har biologiske forutsetninger for å forstå (og dermed ble kanskje en annen relevans med ett synlig også?)

Forøvrig er det merkelig at du ikke gjenkjenner kreativ bruk av Schwartzchildradiusen i en diskusjon om kosmetologi. ;) (Så kan du hevde at du gjorde det, men lot være å kommentere det.)

Hvis dette er en seriøs tråd, foreslår jeg at du forholder deg til de delene av den som oppfyller dine krav til seriøsitet. Alternativt ikke deltar, dersom alt her er for useriøst for deg. .

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

Mann 42

Omvendt. Jeg har aldri påstått noe om fotonets eksistens i det hele tatt. Du må forsøke å holde meg og Armenius fra hverandre, selv om begge begynner på "a".

Spørsmålet mitt var; hva ER et foton egentlig; dvs; hvordan vil du beskrive det og hvordan ble det oppdaget?

Det er vel ganske rett fram?

Jeg vil beskrive det som en pakke energi som skriver seg fra en endring av energitilstanden til ett atom, evt annihileringen av en partikkel og dens antipartikkel (I såfall vil fotonet være et gammakvant). Det har en dualistisk natur, og vil kunne manifestere seg både med en bølgenatur, som man ser i refraksjonseksperimenter og interferens-eksperimenter, eller som en partikkel. Og det har en målbar masse, som er knyttet til energitilstanden og frekvensen. Lys utøver et trykk på det det treffer.

Jeg kunne helt sikkert finne ut hvem som først oppdaget fotoner, dvs hverm som først forstod at lys består av atskilte pakker av energi, men jeg kan ikke si at jeg husker det på stående fot. Og den teoretiske siden av det ligger langt over min kompetanse, så jeg gidder ikke engang prøve å gjengi matematikken som ligger til grunn. Det rekker lenge for meg at dette ble forstått, og at det viste seg å være en ganske nyttig kunnskap med praktiske anvendelser. Noe som ofte tyder på at konsepter har noe for seg.

Forståelsen av hvordan fotoner blir til har mange dagligdagse anvendelser, som f.eks spektrografi og gasskromatografi, og forståelsen av hvordan fotoner av forskjellig energi oppfører seg i interaksjon med forskjellige materialer, har også mange interessante anvendelser. Akkurat nå brukes en pikant liten instrumentpakke av Mars-roveren til å analysere sammensetningen av jordprøver: Man måler interferensmønstrene som oppstår når man skyter røntgenstråler gjennom prøven.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Athos

Jeg vil beskrive det som en pakke energi som skriver seg fra en endring av energitilstanden til ett atom, evt annihileringen av en partikkel og dens antipartikkel (I såfall vil fotonet være et gammakvant). Det har en dualistisk natur, og vil kunne manifestere seg både med en bølgenatur, som man ser i refraksjonseksperimenter og interferens-eksperimenter, eller som en partikkel. Og det har en målbar masse, som er knyttet til energitilstanden og frekvensen. Lys utøver et trykk på det det treffer.

Jeg kunne helt sikkert finne ut hvem som først oppdaget fotoner, dvs hverm som først forstod at lys består av atskilte pakker av energi, men jeg kan ikke si at jeg husker det på stående fot. Og den teoretiske siden av det ligger langt over min kompetanse, så jeg gidder ikke engang prøve å gjengi matematikken som ligger til grunn. Det rekker lenge for meg at dette ble forstått, og at det viste seg å være en ganske nyttig kunnskap med praktiske anvendelser. Noe som ofte tyder på at konsepter har noe for seg.

Forståelsen av hvordan fotoner blir til har mange dagligdagse anvendelser, som f.eks spektrografi og gasskromatografi, og forståelsen av hvordan fotoner av forskjellig energi oppfører seg i interaksjon med forskjellige materialer, har også mange interessante anvendelser. Akkurat nå brukes en pikant liten instrumentpakke av Mars-roveren til å analysere sammensetningen av jordprøver: Man måler interferensmønstrene som oppstår når man skyter røntgenstråler gjennom prøven.

Er ikke dette beregninger av hvordan fotoner oppfører seg?

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Athos

Kan du være litt mer spesifikk?

Jeg kan prøve?

Det du refererer til er;

Opprinnelsen: atomets eksitasjonsnivåer & anihilering (du glemte bremsestråling og fi/usjon, hvis jeg får tillate meg å være pedant et øyeblikk)

Fotonets energi; (h*f)

Fotonets målbare masse og

Refraksjon og interferens

Meg bekjent er dette erkjent ved matematiske beregninger basert på hvordan elektromagnetisk stråling oppfører seg under ulike omstendigheter in vivo et vitro.

Stemmer det?

Endret av Athos
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mann 42

Jeg kan prøve?

Det du refererer til er;

Opprinnelsen: atomets eksitasjonsnivåer & anihilering (du glemte bremsestråling og fi/usjon, hvis jeg får tillate meg å være pedant et øyeblikk)

Fotonets energi; (h*f)

Fotonets målbare masse og

Refraksjon og interferens

Meg bekjent er dette erkjent ved matematiske beregninger basert på hvordan elektromagnetisk stråling oppfører seg under ulike omstendigheter in vivo et vitro.

Stemmer det?

Ja, det er ganske smått med direkte observasjoner av fotoner. Hva er poenget ditt?

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Mann 42

At anatomi har en plass i medisinen.

Du mener at du ikke har noe poeng? Eller at du ikke er i stand til å uttrykke det annet enn gjennom en tåkete analogi? Innen filosofkretser sies det ofte at det uklart sagte er det uklart tenkte. Kanskje du skulle tenke over det litt.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Athos

Du mener at du ikke har noe poeng? Eller at du ikke er i stand til å uttrykke det annet enn gjennom en tåkete analogi? Innen filosofkretser sies det ofte at det uklart sagte er det uklart tenkte. Kanskje du skulle tenke over det litt.

Tenk om det ikke var tåkete for andre, ville ikke det være skikkelig flaut?

(Det er helt i orden hvis du rett og slett skriver at du ikke forstår hva jeg skriver.)

Endret av Athos
Lenke til innlegg
Del på andre sider
ilcrappo

Vel, dette er mine aksiomer. Det er det jeg setter som grunnlag for mitt verdenssyn. Om jeg sier at kjeden av årsaker ogvirkninger er endeløs så er det slik! Da finnes det ikke noe, «Der mangler», «det er jo ikke slik» eller «Det har du tilført» . For det første; dette er et aksiom fordi jeg gjør det til et aksiom!

Det ser ut til at du har misforstått betydningen av et aksiom. Et aksiom er et premiss som ikke kan bevises eller motbevises. Et aksiom er ikke falsifiserbart og det er allmenngyldig. Det finnes ikke noe som heter mine aksiomer og dine aksiomer. Dersom det er et aksiom så er det både mitt, ditt og alles! Du kan ikke opphøye en hvilken som helst påstand til aksiom, slik du gjør. Dersom en påstand kan testes empirisk så er den ikke et aksiom.

Ser vi bort fra at i det minste sterk og svak vekselvirkning ikke er rene matematiske oppfinnelser, for å sy sammen den pseudovitenskapelige modellen om det kvantemekaniske

atomet, så er krefter ikke noe annet enn dynamiske konsepter i virkelighetens verden av mekanisk bevegelse av objekter. Krefter er ikke fundamentale,det er det objektene som er! Den som påstår noe annet er håpløst irrasjonell! Uten objekter – ingen kraftvirkninger!

Både krefter og objekter er fundamentale. Uten krefter kan ikke fysiske tilstander endre seg. Med andre ord, uten krefter så er ikke dynamikk mulig. Kanskje du kan opplyse oss litt om hvordan endring kan skje uten krefter i ditt verdensbilde? Hvorfor faller et eple ned til Jorden?

Når det gjelder de kvantemekaniske kreftene, så må du vel innrømme at det er ganske imponerende til ”rene matematiske oppfinnelser” å være, at de har en så enorm prediktiv kraft og at ingen empirisk konsekvens av disse kreftene har blitt falsifisert? Bla. så er halvlederteknologien, som tillater at du kan sitte og skrive dine sviktende betrakninger på PC-en din, en direkte implementasjon av en kvantemekanisk prediksjon.

Antagelig de samme kreftene vi ser i arbeid på Åndenes makt på TVNorge. Den som tror på objekter som flytter seg på mystisk vis uten mekanisk påvirkning, må nok også ha et nært og kollegialt forhold til Lili Bendriss og de andre TVNorge ekspertene.

Et eple faller til bakken fordi tyngdekraften virker. Ja, hvordan? Via virtuelle krefter og ingenting som krummer seg? En slik påstand betyr ikke noe annet enn at man har gitt opp letingen etter de mekaniske årsaksforhold og er tilfreds med å tro på magi.

Egentlig er det fantastisk for meg som legmann å få en slik innsikt i den kvantemekaniske åndsverden av en som har det som fagfelt.

Jeg vet ikke hvem Lili Bendriss er, og hvilket forhold du eller andre måtte ha til henne er totalt irrelevant for meg. Du ser ikke tilfeldigvis ironien i å påstå at andre tror på magi samtidig som at du selv innrømmer at du er religiøs? Det jeg tror på kan oppsummeres veldig enkelt; det er det som er verifisert empirisk. Den generelle relativitetsteorien predikterer at alle massive objekter krummer rommet. Andre objekter som beveger seg i det krummede rommet vil derfor få sine baner modifiser relativt til en rettlinjet bane. Teorien sier også rent kvantitativt hvor mye rommet krummer og hvordan krumningen vil modifisere banen til objekter. Begge disse tingene kan måles. Alle målinger bekrefter teoriens prediksjoner med stor nøyaktighet – både i forhold hvordan banen påvirkes og at rommet faktisk krummer. If it quacks like a duck osv…

Krummingen av ingenting? Vær så snill, spar meg!

Rommet er ikke ingenting. Rommet inneholder bla. fysiske objekter. Jeg går ut i fra at du er enig i at fysiske objekter er ”noe”. Altså må rommet også være ”noe”, for hvordan kan ”ingenting” inneholde noe?

Beskrivelser er fint det, men i fysikken så er det vel forklaringer vi søker? Å beskrive bevegelsen til objekter er greit nok, å forklare derimot er litt mer komplisert. Krumming av ingenting og bozoner er ikke fysisk relevante forklaringer,men irrasjonelt ikkemekanisk vrøvl.

Fysikken beskriver hvilke materielle og ikke-materielle partikler objekter som eksisterer og hvordan disse vekselvirker med hverandre, og dermed også hvordan et hvert system i Naturen vil utvikle seg (i alle fall i prinsippet). Hva mer trenger du? Hva er en forklaring i dine øyne?

Big Bang og kvantemekanikken er det reneste pseudovitenskap, der fysikeren er blitt erstattet av matematikerens og hans abstrakte forestillingsverden. Kvantemekanikk gir fullstendig mening i seg selv, innefor den filosofiske forestillingsverden den tilhører, men er intet mindre enn latterlig i virkelighetens fysiske verden! Kvantemekanikk og big Bang er abstrakt filosofi og religion, intet annet!

Hvis kvantemekanikk kun er abstrakt filosofi som ikke hører hjemme i den fysiske verden, hvordan kan det da ha seg at denne har ikke-trivielle, deduktive konsekvenser som er empirisk verifiserte i vår fysiske verden? Halvlederteknologien har allerede blitt nevnt som en direkte praktisk anvendelse av teorien.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mann 42

Tenk om det ikke var tåkete for andre, ville ikke det være skikkelig flaut?

(Det er helt i orden hvis du rett og slett skriver at du ikke forstår hva jeg skriver.)

Wow, mer trashtalk. Du ER nok en riktig intellektuell kapasitet. Jeg GJETTER at det du gjerne ville ha antydet med din henvisning til anatomi, er at det liksom ikke GJELDER når man observerer ting indirekte gjennom teknologi og ved hjelp av annen kunnskap som tillater beregninger. Men det er en veldig steinaldersk oppfatning, som ville ført til vitenskapens stagnasjon allerede for 200 år siden, dersom den hadde vært fremherskende.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Athos

Wow, mer trashtalk. Du ER nok en riktig intellektuell kapasitet. Jeg GJETTER at det du gjerne ville ha antydet med din henvisning til anatomi, er at det liksom ikke GJELDER når man observerer ting indirekte gjennom teknologi og ved hjelp av annen kunnskap som tillater beregninger. Men det er en veldig steinaldersk oppfatning, som ville ført til vitenskapens stagnasjon allerede for 200 år siden, dersom den hadde vært fremherskende.

Flott!

Nei, Jeg opererer ikke i et dikotomt univers som resten av den populære samtidskulturen. (Det finnes intet enten-eller).

Det jeg minner om er at en beskrivelse av hva noe ER, er mer enn hva det GJØR. Det fysikken er, er en beskrivelse av fenomen; ikke "Das ding an sich" - for å sitere en kompetent professor i matematikk (en av dem som jeg burde gitt bort til en kompis på bananbenderiet).

Ingen fysikere jeg har hatt gleden av å møte har hatt noen planer om å bryte med det prinsippet, men aksepterer at de arbeider med modeller. Noen av disse modellene har vist seg svært verdifulle, andre er på sin 11. epicycel. Det er naturlige fenomen i et fritt akademisk miljø.

Imidlertid er det en trend i vår tid at halvstuderte røvere, (i norge særlig dem utdannet etter universitets"reformen") samt lesere av Wikipedia og tidligere nevnte tidsskrift ser ut til å tro at fysikken har noe slags absolutt svar på hva universet er og hvordan det ble til, når fysikk i realiteten handler om matematiske beskrivelser av et svært smalt utvalg hendelser.

De har rett og slett byttet ut Gud med Bing Bang og paven med Stephen Hawking. Ateisten og katolikken har det felles at de bruker sin modell som argument for den andres manglende eksistens, mens de begge sliter med å beskrive grunnleggende fenomen i egen teori.

Det forekommer meg som to blinde menn i hver sin ende av en elefant som krangler om de har fanget en tømmerstokk eller en slange.

Og, ja; big bang er en teori med mange doktorgrader investert, mange professorater i avhengighet og som i sin tur påvirker både journalenes publiseringer og peer reviews. Noe som - som du påpeker - gir stagnasjon. I liket med dengang jorden var flat og en lang rekke seriøse fysikere kunne føre matematiske bevis for at så var tilfelle og alle på dette forum ville blitt svar skyldige før Alex snublet inn på scenen.

Litt beskjedenhet hører hjemme i alle akademiske fag, men det blir ofte glemt. Særlig når det er penger involvert.

Dette var utgangspunktet for diskusjonen, det tok bare litt tid for meg å komme hit. Det kan skyldes uklare tanker.

Endret av Athos
Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Mann 42

Flott!

Nei, Jeg opererer ikke i et dikotomt univers som resten av den populære samtidskulturen. (Det finnes intet enten-eller).

Det jeg minner om er at en beskrivelse av hva noe ER, er mer enn hva det GJØR. Det fysikken er, er en beskrivelse av fenomen; ikke "Das ding an sich" - for å sitere en kompetent professor i matematikk (en av dem som jeg burde gitt bort til en kompis på bananbenderiet).

Ingen fysikere jeg har hatt gleden av å møte har hatt noen planer om å bryte med det prinsippet, men aksepterer at de arbeider med modeller. Noen av disse modellene har vist seg svært verdifulle, andre er på sin 11. epicycel. Det er naturlige fenomen i et fritt akademisk miljø.

Imidlertid er det en trend i vår tid at halvstuderte røvere, (i norge særlig dem utdannet etter universitets"reformen") samt lesere av Wikipedia og tidligere nevnte tidsskrift ser ut til å tro at fysikken har noe slags absolutt svar på hva verden er og hvordan den ble til.

De har rett og slett byttet ut Gud med Bing Bang og paven med Stephen Hawking. Ateisten og katolikken har det felles at de bruker sin modell som argument for den andres manglende eksistens, mens de begge sliter med å beskrive grunnleggende fenomen i egen teori.

Det forekommer meg som to blinde menn i hver sin ende av en elefant som krangler om de har fanget en tømmerstokk eller en slange.

Og, ja; big bang er en teori med mange doktorgrader investert, mange professorater i avhengighet og som i sin tur påvirker både journalenes publiseringer og peer reviews. Noe som - som du påpeker - gir stagnasjon. I liket med dengang jorden var flat og en lang rekke seriøse fysikere kunne føre matematiske bevis for at så var tilfelle og alle på dette forum ville blitt svar skyldige før Alex snublet inn på scenen.

Litt beskjedenhet hører hjemme i alle akademiske fag, men det blir ofte glemt. Særlig når det er penger involvert.

Dette var utgangspunktet for diskusjonen, det tok bare litt tid for meg å komme hit. Det kan skyldes uklare tanker.

Det er ingen fysiker eller vitenskapsmann som noen sinne har trodd at jorden var flat, iallfall ikke siden antikken. Allerede i det sjette århundret før kristus ble det etablert som et alment akseptert faktum, basert på observasjoner og beregninger, at jorden måtte være kuleformet. Ideen om at folk i Europa lenge trodde at den var flat, er nærmest en urban myte. Så det var ikke noe spesielt velvalgt eksempel. Særlig ikke når vi tar i betraktning konteksten du bruker det i.

Fysikken og den øvrige vitenskapen lover oss ikke noe mer enn en stadig leting etter bedre forklaringer, og det finnes ikke en eneste seriøs vitenskapsmann som TROR at han sitter på noen endelig sannhet. Ikke meg bekjent iallfall.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Athos

Det er ingen fysiker eller vitenskapsmann som noen sinne har trodd at jorden var flat, iallfall ikke siden antikken. Allerede i det sjette århundret før kristus ble det etablert som et alment akseptert faktum, basert på observasjoner og beregninger, at jorden måtte være kuleformet. Ideen om at folk i Europa lenge trodde at den var flat, er nærmest en urban myte. Så det var ikke noe spesielt velvalgt eksempel. Særlig ikke når vi tar i betraktning konteksten du bruker det i.

Fenomenet "Atomos" er meg bekjent eldre enn en rund jord, men til tross for Colombus og egget som nok er mer enn en myte; Touchè.

Jeg kan lete blant danske astronomer etter bedre eksempler på feilslutninger, men det ser ikke ut til at vi er uenige om at det har fantes, og fortsatt finnes, vitenskapsfolk som legger gale premisser til grunn for sin forskning.

Er vi uenige om at det fra tid til annen hender at et helt felt dundrer av gårde feil vei?

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Athos

Fysikken beskriver hvilke materielle og ikke-materielle partikler objekter som eksisterer og hvordan disse vekselvirker med hverandre, og dermed også hvordan et hvert system i Naturen vil utvikle seg

Kan dette forklare fenomenet kultur?

Det jeg tror på kan oppsummeres veldig enkelt; det er det som er verifisert empirisk.

Du tror m.a.o. ikke på moral? Vet dama om det?

Tror du på Big Bang?

Jeg antar at du tror på fotoner. Hvordan ser de ut for deg når du tror på dem? (Jeg antar her at ditt kognitive minne primært er visuelt som hos de fleste mennesker.) Er det "hf" du ser for deg? Eller en sinuskurve som flyr gjennom rommet?

Tror du elektronet ved pardannelse vet om positronets status etter at sistnevnte har reist sin vei?

Endret av Athos
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mann 42

Fenomenet "Atomos" er meg bekjent eldre enn en rund jord, men til tross for Colombus og egget som nok er mer enn en myte; Touchè.

Jeg kan lete blant danske astronomer etter bedre eksempler på feilslutninger, men det ser ikke ut til at vi er uenige om at det har fantes, og fortsatt finnes, vitenskapsfolk som legger gale premisser til grunn for sin forskning.

Er vi uenige om at det fra tid til annen hender at et helt felt dundrer av gårde feil vei?

Trøste og bære. Selvsagt har man tatt feil og selvsagt vil man også gjøre det i fremtiden i større og mindre grad. Men vitenskap, i kraft av at den er basert på hypotetisk deduktiv metode, har en innebygd mekanisme for selkorreksjon. Hypoteser kan være bygget på helt gale forutsetninger, men i og med at man tester prediksjoner som kan gjøres under forutsetning at hypotesen er korrekt, så vil man jo SE det.

Så det vil være temmelig begrenset hvor lenge et helt fagfelt kan "dundre avgårde i feil retning". Hvis du har noen litt mer moderne eksempler på dette problemet innen fysikken, så hadde det vært artig. For all del, det er gøy med historier om dumme middelaldermennesker, men allerede Thomas Aquinas hadde tanker om den runde jorden.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arminius

Næh, stort sett tåkeprat.

Jeg kan forstå at det hele er litt tåkete for deg og vanskelig å forstå ja. La meg oppsummere på en litt enklere måte.

Universet finnes ikke i den fysiske verden!!

Universet er ikke et objekt, ikke en ting, eller et sted du kan dra til. Universet er et subjektivt, abstrakt og menneskeskapt konsept. Det er en samlebetegnelse på absolutt alt den menneskelige forestillingsevne kan sanse. Altså en menneskelig oppfinnelse, et konsept, som ALDRI kan bli noe annet enn et konsept! Et konsept har ikke fysiske karakteristika; Det har ikke form, det har ikke lokasjon, det har ikke temperatur, dimensjoner, gravitasjon, magnetisme eller kan krumme seg under gitte omstendigheter. Det er en forestilling som kun eksisterer inne i hodet til betrakteren. Uten betrakteren eksisterer det IKKE! Uten betrakteren eksisterer kun objektene dette abstrakte konseptet omfatter.

Dette konseptet har disse sjarlatanene tinggliggjort, gitt form, omkrets, fysisk utgangspunkt, temperatur og ellers alle andre fysiske karakteristika man finner hos objekter. Med andre ord, de har objektifisert er abstrakt konsept og forsøker nå, som enhver annen religiøs sekt, å selge deg og andre sine religiøse vrangforestillinger.

Når en romferge tar av fra Kapp Karneval og reiser ut i rommet for å gi service til Hubble Teleskopet og astronauten tar på seg drakten sin og går ut for å skifte olje på kikkerten; Hvilket medium befinner han seg i da? Vil du være enig i at han har på seg drakten sin for å beskytte seg mot vakuumet utenfor? I tilfelle ja, hvordan definerer vi vakuum? Er radiusen på vakuum 93 milliarder lysår, og i hvilket medium befinner dette kurvede vakuum med alle slags objektrelaterte attributter seg?

Ville du si at følgende logiske tankerekke er korrekt, ellerforekommer den deg absurd og meningsløs?:

Påstand: Alle rever har fire ben

Påstand: Erwin Rommel var en slu rev.

Slutning: Erwin Rommel har fire ben

Altså. Denne modellen..

CMB_Timeline300.jpg

har omtrent den samme vitenskapelige validitet som denne modellen.

GI_DemonHead1.jpg

De interessante spørsmålene som melder seg i denne sammenheng er hvorvidt en akademiker med 5-15 års med utenatlæring på et av våre universiteter ikke har fått med seg denne absolutt logiske svikten hele hans vitenskapsdisiplin har som utgangspunkt, eller om han handler mot bedre vitende.

Begge svar gir oss interessante betraktninger rundt utviklingen på det akademiske miljøet i verden.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Heldigvis går forskningen ubønnhørlig framover uansett hvor mange misforståelser du har om den. Det er fantastisk interessant å følge med på for dem som gidder.

Anonym poster: beeaf92ca999ea6c26c9b834e4e9bb97

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...