Jump to content
Sign in to follow this  
grinchen

Utløse et nytt big bang?

Recommended Posts

Mann 42

Her ser man med all mulig tydelighet pseudoskeptikerens modus operandi.

Når vi har en felles plattform av premisser og har avgrenset temaet vi skal undersøke så skal

vi gå videre med analysen. Men der har du ikke vært spesielt behjelpelig,utover selvsagt å vise for oss ditt generelle kunnskapsnivå, forhold til vitenskapelig metode og vitenskapen generelt. Hvor interessant det enn måtte være så bringer det oss ikke videre mot målet.

Og takk til deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Arminius

Arminus: Jeg tror jeg bare skal gjenta ovenstående: Hva med å presentere noe som kan ligne på et argument? Siste sjanse.

Er du imponert over din retorikk og synes du får frem din kunnskap om fysikk og vitenskapelig metode på en grei måte? Tror du leserne vil synes du gjør det bra og fremstår som kunnskapsrik og innsiktsfull?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arminius

Og takk til deg.

Undermålere vil alltid stikke av når det blir for vanskelig og komplisert for dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest BM2

Ahhhh... Han bringer et nytt element på banen.

Og som forventet klarer du ikke å forholde deg til det. Ble det litt komplisert for deg? Dette med krefter som ikke kan sees, eller som ikke kan tas på eller konkretiseres utover at de MÅ være der, fordi de har en høyst reel effekt på ting en kan ta og se på.

Må være trist å være så malt opp i et hjørne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest BM2

Er du imponert over din retorikk og synes du får frem din kunnskap om fysikk og vitenskapelig metode på en grei måte? Tror du leserne vil synes du gjør det bra og fremstår som kunnskapsrik og innsiktsfull?

Vel... Mann42 ruver HØYT over deg på ALLE disse punktene i denne tråden. Når JEG er på Mann42 sin side, da bør det ringe mange digre bjeller hos deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arminius

Og som forventet klarer du ikke å forholde deg til det. Ble det litt komplisert for deg? Dette med krefter som ikke kan sees, eller som ikke kan tas på eller konkretiseres utover at de MÅ være der, fordi de har en høyst reel effekt på ting en kan ta og se på.

Må være trist å være så malt opp i et hjørne.

Du mener litt som Gud eller erkeengelen Gabriel?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Arminius

Vel... Mann42 ruver HØYT over deg på ALLE disse punktene i denne tråden. Når JEG er på Mann42 sin side, da bør det ringe mange digre bjeller hos deg.

Jeg ser du sier det. Vi får nesten overlate til leserne å dømme oss og vår innsats.

Resten av innlegget vet jeg ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til, det blir litt for klissete og selvforherligende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest BM2

Du mener litt som Gud eller erkeengelen Gabriel?

Mh.. Nei. For magnetisme kan observeres og måles. Det andre du snakker om foregår bare i folk sin livlige fantasi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arminius

Mh.. Nei. For magnetisme kan observeres og måles. Det andre du snakker om foregår bare i folk sin livlige fantasi.

Jeg forstår. Da er du kanskjebehjelpelig med å stille til disposisjon en vitenskapelig definisjon og beskrivelse, slik atvi kan legge det til vår liste av premisser?

Jeg mangler forøvrig fremdeles en gjennomgang av hvilke av mine premisser som var idiotiske og hvorfor. Uten klare og spesifikke tilbakemeldinger så kan jeg jo ikke forbedre meg og bli slik dere vil jeg skal være.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest BM2

Jeg forstår. Da er du kanskjebehjelpelig med å stille til disposisjon en vitenskapelig definisjon og beskrivelse, slik atvi kan legge det til vår liste av premisser?

Jeg mangler forøvrig fremdeles en gjennomgang av hvilke av mine premisser som var idiotiske og hvorfor. Uten klare og spesifikke tilbakemeldinger så kan jeg jo ikke forbedre meg og bli slik dere vil jeg skal være.

Begynn her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetism

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arminius

Sånn, da har jeg lest artikkelen. Ut fra Wikipediaartikkelen, hvordan synes du vi skal definere dette på en absolutt og forståelig metode slik at vi kan bruke det som en faktor i våre videre diskusjoner?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest BM2

Sånn, da har jeg lest artikkelen. Ut fra Wikipediaartikkelen, hvordan synes du vi skal definere dette på en absolutt og forståelig metode slik at vi kan bruke det som en faktor i våre videre diskusjoner?

Nei, den kan ikke leses og forstås på 6 minutter, så der bedriver du juks og fanteri. Videre så forventer jeg at du også leser og forstår alle andre artikler det lenkes til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arminius

Nei, den kan ikke leses og forstås på 6 minutter, så der bedriver du juks og fanteri. Videre så forventer jeg at du også leser og forstår alle andre artikler det lenkes til.

Vel, det er mulig jeg har lest den før et par ganger.. På fruktlageret der jeg kjører truck så har vi ofte pauser når ikke lastebilene er der og da får jeg tid til å lese litt om magnetisme og sånt.

Men hopp, vi trenger en klar og konsis definisjon av fenomenet slik at vi kan

legge det til premissene våre og komme oss videre i diskusjonen om universets tilblivelse.

Vennligst definer ditt postulat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest BM2

Vel, det er mulig jeg har lest den før et par ganger.. På fruktlageret der jeg kjører truck så har vi ofte pauser når ikke lastebilene er der og da får jeg tid til å lese litt om magnetisme og sånt.

Men hopp, vi trenger en klar og konsis definisjon av fenomenet slik at vi kan

legge det til premissene våre og komme oss videre i diskusjonen om universets tilblivelse.

Vennligst definer ditt postulat.

Nei, jeg forventer at eleven søker opp stoffet selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Myntkast

For å kunne diskutere et vitenskapelig tema og være sikre på at man forstår hverandre og samtidig er presise så er det viktig å etablere en felles definisjon og terminologiforståelse. Jeg foreslår derfor følgende begrepsapparat for disksjonen:

Axiomer:

1. Kun objekter kan eksistere fysisk. (Objektivisme)

2. Den materielle verden eksisterer uavhengig av observatøren. (Materialisme)

3. Abstrakte konsepter kan aldri ha fysisk innflytelse.

4. Et konsept kan aldri bli et objekt og et objekt kan aldri bli et konsept. (forkastelse av immaterialisme)

5. Enhver virkning har en årsak. (Determinisme)

6. Et objekt kan ikke oppstå fra ingenting.

7. Lokasjonen til et objekt kan ikke endre seg plutselig og umiddelbart uten mellomskritt.

8. Et objekts bevegelse kan ikke endre seg spontant uten berøring med et annet objekt. (Forkastelse av indeterminisme)

9. Enhver årsak er en virkning med en årsak, kjeden av årsak og virkning er endeløs. (Kausalitet)

10. Enhver fysisk endring av et objekt, eller endringen av bevegelsen til et objekt, utløses av berøring med et annetobjekt. (Mekanikk)

11. En vitenskapelig teori må være en lukket, logisk sammenhengende, motsetningsfri, mekanisk forklaring av et natrlig fenomen, og ikke bare enmatematisk utledning/beskrivelse. (Klassisk fysikk)

Begrepsdefinisjon:

Objekt: Det som har form

Rom: Det som ikke har form og som er naturlig.

Konsept: Det som ikke har form og er kunstig.

Lokasjon: Avstanden et objekt har til et annet.

Eksistere: Det som har både form og lokasjon.

Bevegelse: Lokasjonsendring på et objekt.

Rasjonell: Skille mellom objekter og konsepter.

Irrasjonell: Behandle objekter som konsepter og konsepter som objekter.

Objektiv: Holde seg utelukkende til objektene.

Subjektiv: Å lene seg på minst et abstrakt konsept.

Modell: En tredimensjonal representasjon av et eller flere objekter.

Symbol: Et objekt som presenteres istedetfor en utførlig verbal beskrivelse av et abstrakt konsept.

Fysikk: Rasjonelle studier av objekter og deres bevegelser.

Filosofi: Rasjonelle studier av abstrakte konsepter.

Om du ikke kan være med på denne ramme og begrepsdefinisjonen så ber jeg deg å presentere et alternativt sett av definisjoner og axiomer vi kan bli enige om. I motsatt fall så kan vi avslutte debatten her, for da vil en felles forståelse av temaet være umulig.

Du tror ja. Tror på usynlige krefter du hverken kan definere eller beskrive. Videre s angriper du premisset om at bare objekter med lokasjon kan sies å eksistere, igjen uten å presentere et alternativ, definere dette alternativet og gjøre det mulig for andre å forholde seg til det. Kan du fortelle meg hvilke andre eksisterende ting det er "corny" å ikke akseptere som reelle, og beskrive disse og deres karakteristika?

Saken er at du baserer dine aksiomer på filosofien til filosofer som var pionerer på antikkens tid. Kjenner igjen de meste av det du sier fra da jeg hadde exphil. Det som du må tenke på er at vitenskapen har kommet langt siden da. Newton er et stikkord. Du vrir og vrenger på hans læresetning om at en kloss i bevegelse vil fortsette i samme retning/hastighet hvis det ikke virker en KRAFT på den. Ikke det at den må komme i berøring med et annet fysisk objekt for å endre retning/hastighet.

Krefter er ikke direkte synlig, men de er definitivt til stedet. Magnetisme? Vel, hold to magneter mot hverandre. Ser du noe i mellom? Gravitasjon? Hva er det som presser deg ned mot bakken?

Når det er sagt, lurer jeg på hvilken utdanningsbakgrunn dere som diskuterer har? Ikke ment som noe angrep.. er bare nysgjerrig, da det virker som folk har ulik bakgrunn basert på argumentasjon :)

Edited by Myntkast

Share this post


Link to post
Share on other sites
Supraspinatus

Arminius, din retorikk er som et typisk Internett-troll. Hvorfor skal vi mate trollet når det åpenbart er "off topic".

http://www.huffingtonpost.com/2012/10/19/michael-brutsch-anderson-cooper-360-reddit_n_1983825.html?ncid=edlinkusaolp00000003

Om du ikke klarer å forstå hva magnetisme er så er jo hele diskusjonen død. Et lite hint, hvordan elektronene i atomene er organisert påvirker hvor synlig magnetismen i et objekt er, men kraften finnes i alle atomer.

Ts: Ingen menneskelagde bomber er kraftige nok. Så det er en tapt sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arminius

Nei, jeg forventer at eleven søker opp stoffet selv.

Jeg forstår. Du stiller altså også til debatt med påstander du ikke er istand til å definere eller beskrive. Videre så forkaster du motpartens premisser og karakteriserer dem som søppel, uten å gå nærmere inn på hvorfor eller påpeke hvorfor disse skal være av en lav kvalitet.

På hvilken måte mener du vi skal diskutere fysikk og astronomi uten et presist begepsapparat og enighet om premissene for diskusjonen? Er det en vitenskapelig tilnærming til temaet synes du?

Jeg har stilt opp mine premisser og definisjoner og står for dem. Jeg inviterer deg til å angripe dem direkte, beskrive svakheter i settet eller presentere ditt eget sett av definisjoner du mener må være tilstede for å kunne tilnærme seg temaet på en presis og etterrettelig måte. Du har sålangt introdusert en mystisk kraft kalt magnetisme som et element, uten å være istand til å definere hva dette er for noe og hvilke karakteristika det har. Hvordan skal vi da kunne forholde oss til det? Du kunne like gjerne postulert at det er de usynlige sjelene til døde mennesker som på mystisk vis øver kraft på obekter og flytter dem rundt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arminius

Saken er at du baserer dine aksiomer på filosofien til filosofer som var pionerer på antikkens tid. Kjenner igjen de meste av det du sier fra da jeg hadde exphil. Det som du må tenke på er at vitenskapen har kommet langt siden da. Newton er et stikkord. Du vrir og vrenger på hans læresetning om at en kloss i bevegelse vil fortsette i samme retning/hastighet hvis det ikke virker en KRAFT på den. Ikke det at den må komme i berøring med et annet fysisk objekt for å endre retning/hastighet.

Krefter er ikke direkte synlig, men de er definitivt til stedet. Magnetisme? Vel, hold to magneter mot hverandre. Ser du noe i mellom? Gravitasjon? Hva er det som presser deg ned mot bakken?

Når det er sagt, lurer jeg på hvilken utdanningsbakgrunn dere som diskuterer har? Ikke ment som noe angrep.. er bare nysgjerrig, da det virker som folk har ulik bakgrunn basert på argumentasjon :)

Utmerket bidrag.

Kan du da være brydd med å gå gjennom min premissliste punkt for punkt og falsifisere dem slik at jeg kan lære hvordan det skal være. For uten å vite spesifikt hva som er galt med mine premisser så kan jeg heller ikke forbedre meg. Siden du påpeker at du har dypdykket i denne materien da du tok Examen Philosophicum så bør jo det være fort gjort. Fortell meg gjerne også hvordan jeg fordreid Newtons lover, og hvordan det burde vært for å være riktig.

Du har åpenbart også dyp kunnskap om magnetisme og gravitasjon så da kan du sikkert være behjelpelig med å gi oss en konsis definisjon av disse faktorene så vi kan få dem med i premissene våre.

Ellers er jeg utdannet ved truckførerakademiet på Voss og jobber i dag som overlagerbetjent på et ikke ubetydelig fruktlager i landets hovedstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arminius

Arminius, din retorikk er som et typisk Internett-troll. Hvorfor skal vi mate trollet når det åpenbart er "off topic".

http://www.huffingto...kusaolp00000003

Om du ikke klarer å forstå hva magnetisme er så er jo hele diskusjonen død. Et lite hint, hvordan elektronene i atomene er organisert påvirker hvor synlig magnetismen i et objekt er, men kraften finnes i alle atomer.

Ts: Ingen menneskelagde bomber er kraftige nok. Så det er en tapt sak.

Men du forstår det åpenbart, så da er du sikkert snill å informere meg så jeg kan lære hva det er for noe. Usynlige mystiske krefter blir liksom litt for vagt i en fysikkdiskusjon. Det hører mer til blant de religiøse og mystikerne.

Jo,og så påstår du at jeg er et troll. Da må du være snill og fortelle hvorfor og informere meg om hvordan utformingen av et presist begrepsapparat i en vitenskapelig diskusjon kan være "off topic"?

Edited by Arminius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Supraspinatus

Men du forstår det åpenbart, så da er du sikkert snill å informere meg så jeg kan lære hva det er for noe. Usynlige mystiske krefter blir liksom litt for vagt i en fysikkdiskusjon. Det hører mer til blant de religiøse og mystikerne.

Jo,og så påstår du at jeg er et troll. Da må du være snill og fortelle hvorfor og informere meg om hvordan utformingen av et presist begrepsapparat i en vitenskapelig diskusjon kan være "off topic"?

How+About+No.jpg?1307079577

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...