Gå til innhold

Lærer som retter feil?


Gjest Lynn

Anbefalte innlegg

Hei.

Jeg har en bror som er elev i tiende klasse. For tiden jobber de med avisartikler, og jeg har hjulpet ham med typografi/språk.

I dag kom han imidlertid hjem og fortalte at læreren mente at jeg hadde gjort to feil;

1. Uthevet ingressen, i følge henne skal ikke ingressen utheves.

2. I tillegg mente hun det var feil å gjøre oppmerksom på egne sitater, (journalistiske spm), men jeg har lært at de skal merkes enten ved hjelp av fet eller kursiv skrift.

Han fikk trekk i karakteren pga. dette. Det blir litt feil i mine øyne.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Hei.

Jeg har en bror som er elev i tiende klasse. For tiden jobber de med avisartikler, og jeg har hjulpet ham med typografi/språk.

I dag kom han imidlertid hjem og fortalte at læreren mente at jeg hadde gjort to feil;

1. Uthevet ingressen, i følge henne skal ikke ingressen utheves.

2. I tillegg mente hun det var feil å gjøre oppmerksom på egne sitater, (journalistiske spm), men jeg har lært at de skal merkes enten ved hjelp av fet eller kursiv skrift.

Han fikk trekk i karakteren pga. dette. Det blir litt feil i mine øyne.

Han har vel gjerne en fagbok han går utfra, ta å se i den? Det høres jo rart ut, men om læreren følger ei lærebok og h*n har hatt undervisning om dette fra den boken, og din bror skulle ha fulgt med i timen og skal ha lest x-antall sider derfra, så kan det jo være at det var riktig å rette det?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Typografien ved ingress varierer fra avis til avis, det gjør også praksis rundt merking av journalistens spørsmål/sitater. Hos oss er ingressen halvfet, mens spørsmål fra "meg" ikke markeres.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Med utdanning fra både norsk og pedagogikk, mener jeg læreren har handlet feil dersom "vanlige" regler er blitt fulgt - selvom det ikke er slik læreboka forkynner.

Dersom en elev viser ekstra interesse, gjør seg ekstra flid og går utover pensum, så er dette utelukkende positivt. Du kan jo spørre læreren hvordan h*n mener dette øker motivasjonen og bidrar til lærelyst... Og dersom du kan "bevise" at din bror har gjort rett, så for all del - det er lov å klage på karakteren! Lærere tar feil i hytt og pine!

Du skjønner det at hvis man er allmennlærer, så skal man i teorien ha kompetanse innen alle fag fra 1. til 10. trinn... Så det ER lov å spørre seg selv om læreren EGENTLIG har nok kompetanse innen faget, evt om læreren evner å holde seg oppdatert.

Hvis det er en kamp en er villig til å kjempe, så for all del - jeg hadde kjørt på!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Med utdanning fra både norsk og pedagogikk, mener jeg læreren har handlet feil dersom "vanlige" regler er blitt fulgt - selvom det ikke er slik læreboka forkynner.

Dersom en elev viser ekstra interesse, gjør seg ekstra flid og går utover pensum, så er dette utelukkende positivt. Du kan jo spørre læreren hvordan h*n mener dette øker motivasjonen og bidrar til lærelyst... Og dersom du kan "bevise" at din bror har gjort rett, så for all del - det er lov å klage på karakteren! Lærere tar feil i hytt og pine!

Du skjønner det at hvis man er allmennlærer, så skal man i teorien ha kompetanse innen alle fag fra 1. til 10. trinn... Så det ER lov å spørre seg selv om læreren EGENTLIG har nok kompetanse innen faget, evt om læreren evner å holde seg oppdatert.

Hvis det er en kamp en er villig til å kjempe, så for all del - jeg hadde kjørt på!

En lærer skal holde seg oppdatert innen faget som læreren underviser i, og på det nivået som undervisningen foregår. Lærere skal også ta utgangspunkt i fagplaner og lærebøker som brukes, og kravet til oppdaterte fagbøker blir ikke alltid imøtekommet (men det er ikke lærers feil). Noe annet kan skape forvirring hos elever i grunnskolen, og det er ingen tjent med. Videre finnes det ingen "vanlige regler" for skriving lenger, disse forandres og brukes forskjellig, og da er det like greit å lære ett sett regler før en begynner å bryte disse og praktisere reglene på forskjellige måter.

Selv om det undervises i fysikk i ungdomsskolen og videregående skole, forventer ikke jeg at lærere i dette faget skal ha like mye kunnskap om dette som meg, som har spesialkompetanse.

Endret av Bobeline
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest Gjest Julie
Hei.

Jeg har en bror som er elev i tiende klasse. For tiden jobber de med avisartikler, og jeg har hjulpet ham med typografi/språk.

I dag kom han imidlertid hjem og fortalte at læreren mente at jeg hadde gjort to feil;

1. Uthevet ingressen, i følge henne skal ikke ingressen utheves.

2. I tillegg mente hun det var feil å gjøre oppmerksom på egne sitater, (journalistiske spm), men jeg har lært at de skal merkes enten ved hjelp av fet eller kursiv skrift.

Han fikk trekk i karakteren pga. dette. Det blir litt feil i mine øyne.

Jeg er ikke lærer men jeg synes bemerkningene hørtes fornuftige ut. Avisingresser pleier da ikke å være uthevet? Og er det virkelig god og leservennlig skikk å gjøre oppmerksom på egne sitater?

Endret av Gjest Julie
  • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

En lærer skal holde seg oppdatert innen faget som læreren underviser i, og på det nivået som undervisningen foregår. Lærere skal også ta utgangspunkt i fagplaner og lærebøker som brukes, og kravet til oppdaterte fagbøker blir ikke alltid imøtekommet (men det er ikke lærers feil). Noe annet kan skape forvirring hos elever i grunnskolen, og det er ingen tjent med. Videre finnes det ingen "vanlige regler" for skriving lenger, disse forandres og brukes forskjellig, og da er det like greit å lære ett sett regler før en begynner å bryte disse og praktisere reglene på forskjellige måter.

Selv om det undervises i fysikk i ungdomsskolen og videregående skole, forventer ikke jeg at lærere i dette faget skal ha like mye kunnskap om dette som meg, som har spesialkompetanse.

Du har selvfølgelig rett i det du sier. Men jeg mener fremdeles at med mindre eleven virkelig har gjort en feil, så er det utelukkende positivt at h*n går utover pensum. Tenk så bra at eleven gidder å legge litt tid og sjel i oppgavene h*n får!! Og tenk så demotiverende det må være når læreren IKKE ser den siden av saken, fordi h*n ikke evner å gå litt utover det læreboka forkynner.

Jeg er på nett når det gjelder det med å bestemme seg for ett sett regler; men her må man se eleven an. Dersom eleven vanligvis viser forvirring hva angår skriftspråk, blir det svært viktig å slå fast noen faste regler. Dersom eleven derimot er på et høyt nivå, er ikke dette like nødvendig. Når det er sagt; dersom eleven vanligvis viser forvirring, kanskje er litt lite motivert osv - da skal man som pedagog bygge oppunder elevens forsøk på å bli en god skriftspråkbruker! Så kan man være uenig i elevens forsøk, og man kan gjerne også påpeke dette, men så lenge eleven ikke har gjort en virkelig FEIL, annet enn å gå litt utover pensum, så mener jeg ikke det er ok å la det trekke ned.

Når det gjelder det siste du sier om kompetanse... Før jeg kommenterer det - jeg antar du IKKE har studert på allmennlærerutdanningen? (i alle fall ikke i de senere år)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg er ikke lærer men jeg synes bemerkningene hørtes fornuftige ut. Avisingresser pleier da ikke å være uthevet? Og er det virkelig god og leservennlig skikk å gjøre oppmerksom på egne sitater?

Jeg synes det er svært leservennlig å gjøre oppmerksom på egne sitater. Spesielt hvis det er snakk om en lengre replikkveksling kan man miste oversikten over hvem som er intervjueren og hvem som er intervjuobjektet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Du har selvfølgelig rett i det du sier. Men jeg mener fremdeles at med mindre eleven virkelig har gjort en feil, så er det utelukkende positivt at h*n går utover pensum. Tenk så bra at eleven gidder å legge litt tid og sjel i oppgavene h*n får!! Og tenk så demotiverende det må være når læreren IKKE ser den siden av saken, fordi h*n ikke evner å gå litt utover det læreboka forkynner.

Jeg er på nett når det gjelder det med å bestemme seg for ett sett regler; men her må man se eleven an. Dersom eleven vanligvis viser forvirring hva angår skriftspråk, blir det svært viktig å slå fast noen faste regler. Dersom eleven derimot er på et høyt nivå, er ikke dette like nødvendig. Når det er sagt; dersom eleven vanligvis viser forvirring, kanskje er litt lite motivert osv - da skal man som pedagog bygge oppunder elevens forsøk på å bli en god skriftspråkbruker! Så kan man være uenig i elevens forsøk, og man kan gjerne også påpeke dette, men så lenge eleven ikke har gjort en virkelig FEIL, annet enn å gå litt utover pensum, så mener jeg ikke det er ok å la det trekke ned.

Når det gjelder det siste du sier om kompetanse... Før jeg kommenterer det - jeg antar du IKKE har studert på allmennlærerutdanningen? (i alle fall ikke i de senere år)

Når en svarer på oppgaver skal en forholde seg til oppgaveteksten, og til kriterier for hvordan denne skal skrives. Forholder en seg ikke til dette, er det et brudd på reglene for oppgaveskriving, og på spørsmålsstillingen. Da er ikke oppgaven besvart og dermed gis det fratrekk for å ikke ha besvart oppgaven basert på kriteriene som er satt av fagbok, eller i oppgaveteksten.

Nei, jeg er ikke utdannet allmennlærer. Ikke har jeg påbegynt denne utdanningen heller. Jeg har studert engelsk, påbegynt jusstudiet, og holder nå på med radiografi og fysikk.

  • Liker 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Når en svarer på oppgaver skal en forholde seg til oppgaveteksten, og til kriterier for hvordan denne skal skrives. Forholder en seg ikke til dette, er det et brudd på reglene for oppgaveskriving, og på spørsmålsstillingen. Da er ikke oppgaven besvart og dermed gis det fratrekk for å ikke ha besvart oppgaven basert på kriteriene som er satt av fagbok, eller i oppgaveteksten.

Feil. Mange lærere mener det er positivt å gå ut over det oppgaven spør om hvis man er i stand til det. Og det må man jo forholde seg til, ellers risikerer man å tape på det karaktermessig. Man må altså først slå fast hva slags lærer man har med å gjøre.

Dessuten er det jo ikke sikkert det som står lærerboken er riktig. Da jeg gikk på skolen hadde vi lærerbøker med diverse faktafeil, og da skal man selvfølgelig ha uttelling for å skrive det som faktisk medfører riktighet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Feil. Mange lærere mener det er positivt å gå ut over det oppgaven spør om hvis man er i stand til det. Og det må man jo forholde seg til, ellers risikerer man å tape på det karaktermessig. Man må altså først slå fast hva slags lærer man har med å gjøre.

Jeg har aldri truffet på en lærer som synes det er positivt å gå utover oppgaveteksten, hverken på ungdomsskolen, videregående, høgskole eller universitet.

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Det er ikke positivt å bevege seg utenfor oppgaven, men å besvare oppgaven og i tillegg vise at man kan mer, er i mine øyne positivt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg er bare nysgjerrig på om overskriften er skrevet med vilje.. :sjenert:

Ja, den er et slags ordspill. Ikke det mest kreative jeg har sett, men likevel.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Takk for konstruktive innspill.

Tok en rask titt i Dagbladet i dag, og skal en tro DB's layout har jeg ikke gjort noe feil i forhold til uthevinger etc. ;)

Men, som noen tidligere har påpekt, bruken av dette varierer nok fra redaksjon til redaksjon, med andre ord kan en konkludere med at ingenting er feil i denne saken, slik jeg ser det.

Det står ingenting om dette i læreboka, derfor mener jeg vi har vårt på "det rene". Jeg har diskutert saken med mamma, som skal ta det opp med den aktuelle læreren.

Samme lærer har forøvrig en tendens til å pirke på det meste, og i mange tilfeller viser det seg at kommentarene hennes ikke en gang kan forsvares grammatisk.

Slik jeg har forstått broren min vet denne læreren hvordan hun ønsker at oppgaver skal utformes, og nåde den som forsøker seg på noe annet. En jente i klassen hadde blant annet brukt et ord læreren ikke kjente til, og ble refset for det.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

[1] Category widget

Det er ikke positivt å bevege seg utenfor oppgaven, men å besvare oppgaven og i tillegg vise at man kan mer, er i mine øyne positivt.

Signerer denne, Mim.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er ikke positivt å bevege seg utenfor oppgaven, men å besvare oppgaven og i tillegg vise at man kan mer, er i mine øyne positivt.

Ikke nødvendigvis. De har et pensum å forholde seg til, og læreren skal hjelpe de til å gjøre det best mulig på eksamen. Og hovedmålet er at de skal kunne holde seg til pensum, besvare oppgavene på en så plankesikker måte som mulig. Kreativt er det kanskje ikke, men så er det heller ikke faget kreativ skriving de har, men norsk på grunnskolenivå.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ikke nødvendigvis. De har et pensum å forholde seg til, og læreren skal hjelpe de til å gjøre det best mulig på eksamen. Og hovedmålet er at de skal kunne holde seg til pensum, besvare oppgavene på en så plankesikker måte som mulig. Kreativt er det kanskje ikke, men så er det heller ikke faget kreativ skriving de har, men norsk på grunnskolenivå.

Ehm...

Når læreren først gir en oppgave som ikke står bekrevet i den aktuelle læreboka, synes jeg virkelig ikke vedkommende bør utsette noe på besvarelser som er mer enn godkjente.

Jeg har forøvrig diskutert situasjonen med noen kolleger i dag, og alle mente at jeg/vi har mitt/vårt på det tørre. ;-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Til dere som sier man ikke skal bevege seg utenfor pensum...

Jeg tror jeg sjeldent holdt meg INNENFOR, både i grunnskolen og på videregående. Jeg har ALDRI fått refs for dette. Da legges det selvfølgelig til grunn at oppgaven faktisk er besvart.

Jeg har en sånn oversikt over "hvordan sette karakterer" et eller annet sted, men finner den ikke i farta. Uansett - å gå utover pensum, så lenge det er relevant og oppgaven er besvart, er IKKE negativt.

Jenna88; du og din familie har rett, læreren tar feil og bør ta en runde med seg selv dersom vedkommende er slik du beskriver. Lykke til!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...