Jump to content
Wiskola

Lærere med niqab

Recommended Posts

Brutex
On 10/22/2019 at 3:08 PM, Drizzt said:

Nei, det er ikke forskjell. Både nazi symboler, KKK og niqab representerer ekstremisme og står for verdier vi ikke kan assosieres med i Vesten. Alle som bærer disse symbolene markerer om egne verdier for seg selv og det er like uakseptabelt og avskyelig i alle de tre tilfellene.

 

Og jeg har ikke en gang nevnt sikkerhetsrisikoen niqab utfører og hindringen i fullverdig kommunikasjon den innebærer.

Kan du fortelle om risikoen niqab medføre? Hvor mange terrorhandlinger og voldshandliger har blitt gjennomført av kvinner (menn) i niqab? Hvis du i stedet hadde sett ansiktee deres, hvordan ville det hjulpet deg? Vet du f.eks. hvem som potensielt ville kunne begå terrorhandlinger i Norge og ville kjent igjen deres ansikt? Hvis du virkelig kjenner PETs liste over potensielle terrorister og husker ansiktene, hva ville du gjort hvis du møtte de på gata eller et annet sted?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Guest Sirkelen
6 minutter siden, Brutex skrev:

Kan du fortelle om risikoen niqab medføre? Hvor mange terrorhandlinger og voldshandliger har blitt gjennomført av kvinner (menn) i niqab? Hvis du i stedet hadde sett ansiktee deres, hvordan ville det hjulpet deg? Vet du f.eks. hvem som potensielt ville kunne begå terrorhandlinger i Norge og ville kjent igjen deres ansikt? Hvis du virkelig kjenner PETs liste over potensielle terrorister og husker ansiktene, hva ville du gjort hvis du møtte de på gata eller et annet sted?

Drakten gjør det mulig for kjente forbrytere å bevege seg anonymt, og ikke minst unngå vitnebeskrivelser som fører til domfellelse. At ikke norske forbrytere har utnyttet dette enda, er litt merkelig. 
 

Uansett symboliserer drakten en frastøtende ideologi vi overhodet ikke bør gi særlig armslag. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Brutex
1 minutt siden, Sirkelen said:

Drakten gjør det mulig for kjente forbrytere å bevege seg anonymt, og ikke minst unngå vitnebeskrivelser som fører til domfellelse. At ikke norske forbrytere har utnyttet dette enda, er litt merkelig. 
 

Uansett symboliserer drakten en frastøtende ideologi vi overhodet ikke bør gi særlig armslag. 

Ville du kjent igjen kjente norske forbrytere? Ja er det ikke litt merkelig at så få forbrytere har benyttet seg av dette hvis det virkelig er en så god ide?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sirkelen
Akkurat nå, Brutex skrev:

Ville du kjent igjen kjente norske forbrytere? Ja er det ikke litt merkelig at så få forbrytere har benyttet seg av dette hvis det virkelig er en så god ide?

Det er bare å vente i spenning på det første nikab-bankranet. De fleste forbrytere utmerker seg ikke med sin kreativitet og oppfinnsomhet, da hadde de vel heller drevet med noe annet. Men det har skjedd at slike religiøse plagg brukes for dystre formål, men har aldri hørt om en slik sak i Norge.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
janeikanskje

For de av oss som har inngående kjennskap til Midtøsten, er det helt ubegripelig at dette i det hele tatt er noe å snakke om. Niqab er IKKE et standard, muslimsk plagg. Det er svært, svært konservativt, og ikke noe som er forbeholdt "vanlige muslimer" i de aller fleste muslimske land. Det er radikalt og ekstremt, og ganske så nymotens. Man finner det blant annet i Saudi, enkelte steder på Gazastripen og hos IS (inkludert hos våre egne, kjære IS-mødre), men det er ikke vanlig hos muslimer flest i de mange andre land hvor det er mange muslimer.

Når det er sagt, er det sant at diasporaen ofte er mer konservativ enn andre. Men ikke pokker om lærere med niqab er noe som på noe vis kan forsvares under "religionsfrihet" i Norge. Jeg vil forsvare muslimske kvinners rett til å gå med hijab - og til å gå uten - any day, men statlig velsignelse til å bruke niqab i arbeidslivet i Norge, vil jeg aldri støtte.

Edited by janeikanskje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Drizzt
10 timer siden, Brutex skrev:

Kan du fortelle om risikoen niqab medføre? Hvor mange terrorhandlinger og voldshandliger har blitt gjennomført av kvinner (menn) i niqab? Hvis du i stedet hadde sett ansiktee deres, hvordan ville det hjulpet deg? Vet du f.eks. hvem som potensielt ville kunne begå terrorhandlinger i Norge og ville kjent igjen deres ansikt? Hvis du virkelig kjenner PETs liste over potensielle terrorister og husker ansiktene, hva ville du gjort hvis du møtte de på gata eller et annet sted?

Sikkerhetsrisiko

Hindret kommunikasjon

En fange i Danmark rømte fra fengsel ikledd burka

Umulig å beskrive gjerningsperson hvis han har dekket ansikt og hår og har tilhørende hansker - vanskeligere for politiet å fange dem, ikke bare når det gjelder terror, men ALLE typer kriminalitet

Ansiktdekkende plagg, spesielt religiøse plagg som symboliserer udemokratiske og kvinnefiendtlige ideologier, hører på ingen måte hjemme i Europa og Vesten for øvrig. Hjemme hos seg kan man kle seg som man vil, men ute i det offentlige må man følge skrevne og uskrevne regler. 

 

Edited by Drizzt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Ti.09
4 timer siden, Drizzt skrev:

Sikkerhetsrisiko

Hindret kommunikasjon

En fange i Danmark rømte fra fengsel ikledd burka

Umulig å beskrive gjerningsperson hvis han har dekket ansikt og hår og har tilhørende hansker - vanskeligere for politiet å fange dem, ikke bare når det gjelder terror, men ALLE typer kriminalitet

Ansiktdekkende plagg, spesielt religiøse plagg som symboliserer udemokratiske og kvinnefiendtlige ideologier, hører på ingen måte hjemme i Europa og Vesten for øvrig. Hjemme hos seg kan man kle seg som man vil, men ute i det offentlige må man følge skrevne og uskrevne regler. 

 

Enig med det du skriver! 👍 

Edited by Ti.09

Share this post


Link to post
Share on other sites
Brutex
12 hours ago, Drizzt said:

Sikkerhetsrisiko

Hindret kommunikasjon

En fange i Danmark rømte fra fengsel ikledd burka

Umulig å beskrive gjerningsperson hvis han har dekket ansikt og hår og har tilhørende hansker - vanskeligere for politiet å fange dem, ikke bare når det gjelder terror, men ALLE typer kriminalitet

Ansiktdekkende plagg, spesielt religiøse plagg som symboliserer udemokratiske og kvinnefiendtlige ideologier, hører på ingen måte hjemme i Europa og Vesten for øvrig. Hjemme hos seg kan man kle seg som man vil, men ute i det offentlige må man følge skrevne og uskrevne regler. 

 

Jaha, så det er en fange i Danmark som klarte å rømme ved å ha å seg niqab. Det var jo voldsomt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Example
2 timer siden, Brutex skrev:

Jaha, så det er en fange i Danmark som klarte å rømme ved å ha å seg niqab. Det var jo voldsomt.

I en tid hvor beredskap er mer i førersetet, er det en utrolig dårlig idé med niqab på en skole. Skoleskytinger, våpen og vold på skoler er absolutt i tiden, og noe som er en seriøs ting. Det trenes på beredskap på skoler rundt om i landet, og man har en handlingsplan mot dette. Maskerte mennesker i en skolebygning er en sikkerhetsrisiko, uten tvil,

For å ikke snakke om elevene. De bør ha en rett til å kunne se ansiktet til læreren deres. Legg alt annet til side, så er det å lære å fungere sosialt, lære å lese kropps og ansiktsuttrykk en del av den sosiale læringsprosessen. Læreren er svært viktig her, og skal selvfølgelig ikke maskere seg i et plagg som symboliserer at den halvdelen av klassen er underlegne den andre.

La meg sitere formålsparagrafen i opplæringsloven:

Sitat

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/formalet-med-opplaringen/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kinder
På 20.10.2019 den 3.57, Chiyo skrev:

Som lærer tror jeg det funker dårlig. Hvordan skal elevene få kontakt med en person de ikke kan se ansiktet på? Jeg er en ganske åpen person, men dette er noe jeg ikke kan stille meg bak. Tildekket ansikt er ikke noe som hører hjemme i et klasserom, spesielt ikke hvis du er lærer. Hvis det var snakk om at en lærer brukte hijab, så hadde jeg ikke hatt noe imot det, selv om jeg avviser undertrykkelsen bak plagget, men jeg kan ikke støtte at lærere som vil dekke til ansiktet sitt. Det blir jeg ikke med på! 

Enig! Hvordan skal barn se ansiktsuttrykk, mimikk og kroppsspråk som er en viktig del av deres kommunikasjon, med noen som er helt tildekket? Og hva gjør dette med trygghet og tillit til læreren for barna? Til en person de egentlig ikke ser. Hvordan kan det påvirke læringen til det sansende barnet? Det forundrer meg at politiske partier tenker at de skal åpne opp for dette. Her virker det som de kun tenker på voksnes rettigheter, og ikke ser konsekvensene for barna (noe som jo ikke er så uvanlig tankegang for politikere). 

Edited by Kinder

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sirkelen

Mye forteller meg at samfunnsansvar ikke er i vinden. At nikab vurderes tillatt i skolen er bare ett av utallige eksempler.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sirkelen
24 minutter siden, Kinder skrev:

Enig! Hvordan skal barn se ansiktsuttrykk, mimikk og kroppsspråk som er en viktig del av deres kommunikasjon, med noen som er helt tildekket? Og hva gjør dette med trygghet og tillit til læreren for barna? Til en person de egentlig ikke ser. Hvordan kan det påvirke læringen til det sansende barnet? Det forundrer meg at politiske partier tenker at de skal åpne opp for dette. Her virker det som de kun tenker på voksnes rettigheter, og ikke ser konsekvensene for barna (noe som jo ikke er så uvanlig tankegang for politikere). 

Du har gode refleksjoner, og jeg er enig. Noen diskusjoner burde være dødfødt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tussi84

Nei nei nei

Dette plagget hører ikke hjemme i skolen. Generellt så hører det ikke til i noen yrker hvor man må kommunisere med andre. Uansett om det er skole, politi, buss sjåfør, butikkmedarbeider, helsepersonell, reiselivsmedarbeider, osv osv. 

Egentlig så hører ikke plagget til her i det hele tatt. For min del kunne det heller vært forbudt i det offentlige rom. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest Sirkelen
14 minutter siden, tussi84 skrev:

Nei nei nei

Dette plagget hører ikke hjemme i skolen. Generellt så hører det ikke til i noen yrker hvor man må kommunisere med andre. Uansett om det er skole, politi, buss sjåfør, butikkmedarbeider, helsepersonell, reiselivsmedarbeider, osv osv. 

Egentlig så hører ikke plagget til her i det hele tatt. For min del kunne det heller vært forbudt i det offentlige rom. 

Hadde politikerne tatt samfunnsansvar er det nettopp dette de ville gjort. Men jeg frykter en slik sak bare ender i tanketom polemikk og mediekjør.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fuglemor

Jeg personlig har ikke noe imot niqab. Synes egentlig det er et ganske kult plagg, man slipper sminke. Men jeg synes ikke det er særlig praktisk om man skal bruke det i et yrke hvor man har kontakt med andre mennesker, særlig barn.

Og med kontakt, mener jeg der hvor det er viktig å vise ansiktsuttrykk. Noen barn hører dårlig (voksne også) og å se på ansiktsmimikken og lese på leppene, kan være avgjørende. 

Og det er jo av religiøse grunner, og jeg tenker at jenta mest sannsynlig hadde tatt av seg niqab foran elevene opp til 5 klasse, men jeg tror mange elever hadde hatt vanskelig for å forholde seg til at lærerinnen ikke bruker niqab inne og bare ute eller om det kommer mannfolk. Tenker i dagliglivet at folk bare har godt av å se at andre er forskjellige, men litt vanskelig i en obligatorisk barneskole. 

Blir nok trøblete for lærerinnen.. 

Om det hadde vært en kontorjobb, matlaging etc hvor du ikke skal yte service, tenker jeg at det ikke gjør noe. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sirkelen
15 minutter siden, Fuglemor skrev:

Jeg personlig har ikke noe imot niqab. Synes egentlig det er et ganske kult plagg, man slipper sminke. Men jeg synes ikke det er særlig praktisk om man skal bruke det i et yrke hvor man har kontakt med andre mennesker, særlig barn.

Og med kontakt, mener jeg der hvor det er viktig å vise ansiktsuttrykk. Noen barn hører dårlig (voksne også) og å se på ansiktsmimikken og lese på leppene, kan være avgjørende. 

Og det er jo av religiøse grunner, og jeg tenker at jenta mest sannsynlig hadde tatt av seg niqab foran elevene opp til 5 klasse, men jeg tror mange elever hadde hatt vanskelig for å forholde seg til at lærerinnen ikke bruker niqab inne og bare ute eller om det kommer mannfolk. Tenker i dagliglivet at folk bare har godt av å se at andre er forskjellige, men litt vanskelig i en obligatorisk barneskole. 

Blir nok trøblete for lærerinnen.. 

Om det hadde vært en kontorjobb, matlaging etc hvor du ikke skal yte service, tenker jeg at det ikke gjør noe. 

Dette er et symboltungt plagg, det er ikke bare upraktisk og merkelig. Og jeg ønsker ikke at mine eller andres barn skal eksponeres for denne ytterligående tankegangen i så ung alder. Barn må få være barn. De vil senere i livet lære alt de trenger og mer enn det om hvor skakkjørt verden er.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chiyo

For meg er det ikke at jeg ikke vil at de skal få ha sin religion. Noen sammenligner det med at kristne bærer kors, og selv om jeg ikke syns det er en god sammenligning, så er problemet for meg ikke nødvendigvis den religiøse troen. Jeg hadde ikke ønsket at mitt barn skulle ha en lærer som dekket til ansiktet sitt, uansett hva grunnen skulle være. Hadde vi godtatt at en ateist kom på jobb med finlandshette?
Som lærer hadde jeg ikke syns det var greit at en elev dekket til ansiktet sitt, selv om de er over 18 år. Jeg trenger ordentlig kontakt med elevene mine i en undervisningssituasjon, og jeg mener at tildekket ansikt er et hinder. I tillegg til det skal jeg også kunne følge med på om elevene mine har det bra. "Har Miriam det bra i dag? Jeg vet ikke, jeg får aldri se ansiktet hennes." 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Brutex

Apropo dekke til ansiktet: Hvis man forbyr niqab, bør man da også forby halloween?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Drizzt
På 25.10.2019 den 8.00, Brutex skrev:

Jaha, så det er en fange i Danmark som klarte å rømme ved å ha å seg niqab. Det var jo voldsomt.

Du venter på terrorister, ikledd burka eller niqab for at du endrer mening? Eller at det blir mer vanlig for å begå kriminalitet før du innser at denne påkledningen er bl.a. en stor sikkerhetsrisiko for hele samfunnet? Jøss. 

Halloween er 1 dag i året og regnes som karneval. Mener du at religiøse ansiktdekkende plagg skal være lov kun 1 dag i året? Isåfall i forbindelse med feiring av hva? Likestiller du kostyme og religiøse ansiktdekkende plagg? Din logikk er merkelig.

Edited by Drizzt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fuglemor
På 29.10.2019 den 9.17, Sirkelen skrev:

Dette er et symboltungt plagg, det er ikke bare upraktisk og merkelig. Og jeg ønsker ikke at mine eller andres barn skal eksponeres for denne ytterligående tankegangen i så ung alder. Barn må få være barn. De vil senere i livet lære alt de trenger og mer enn det om hvor skakkjørt verden er.

Jeg synes det er greit at de ser at folk er forskjellige, at noen mener forskjellig. Man trenger ikke gjøre det vanskelig, heller bare forklare at noen bruker å dekke ansiktet, andre ikke, hvorfor? Fordi noen mener det er riktig og andre ikke. Men ikke på skolen eller barnehagen, blir for mye fokus på det. 

Å ilegge personer vi ikke kjenner meninger og holdninger blir litt dumt, jeg er heller for at vi snakker sammen. Er barnet nysgjerrig på noen som bruker niqab, synes jeg vi heller kan spørre akkurat den personen. Hvilke signaler gir det barnet om jeg som mor skal fortelle barnet om hva akkurat den kvinnen mener uten å kjenne henne? "mamma, hvorfor har hun dama sånn på ansiktet?", "fordi hun mener noe annet enn oss, og noe vi er sterkt uenig i", kanskje riktig, men det skaper avstand.. hadde det ikke vært bedre om vi hadde ufarliggjort hele greia med å ta kontakt og bygge broer? "hun bruker sånn fordi hun vil, kanskje vi skal gå bort å si hei?". 

Men som lærer? Nei, nettop fordi det er viktig for barn å se ansiktsuttrykk og slippe å få fokuset iver på det :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...