Gå til innhold

AUF og målsaka


Rskre

Anbefalte innlegg

350 delegater frå heile landet deltar når AUF opnar sitt 53. landsmøte i dag, torsdag. Mellom sakene som AUF skal ta stilling til er 16-årig stemmerett, lekser i skolen, surrogati, sosial bustadbygging og kamp mot ekstremisme.

Berre to av dei tretten medlemmane i sentralstyret i AUF er mot å kutta ut eigen karakter i sidemål.

http://www.framtida....l-pa-landsmotet

Det er av sine eigne ein skal høyre det. Kva slags illgjerningsmenn står bak dette initativet? Er det kretsen kring den ottefulle Eskil Pedersen som har nytta vakuumet etter at den sterke nynorskbrukaren Tore Eikeland vart drepen? Stoda vart ikkje betre ved at nynorskforkjemparen Håvard Vesterhus samstundes miste livet.

http://dittoslo.no/n...rsken-1.6306370

Endret av Rskre
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Her er målsvikarane:

- Kjetil Vevle (frå Odda)

- Jan Christian Vestre (frå Oslo)

- Kristine Hallingstad (frå Oslo)

- Mari Aaby West (frå Brevik i Telemark)

- Tonje Kristensen (frå Nedre-Eiker, Buskerud)

- Khamshajiny Gunaratnam (frå det store utland)

- Åsmund Aukrust (frå Akershus)

- Tonje Brenna (frå Jessheim, Akershus)

- Knut Gravråk (frå Kvål, Sør-Trøndelag)

- Brage Sollund (frå Troms)

- Eskil Pedersen (frå Skien, Telemark)

Og her kjem heltane:

- Fredric Holen Bjørdal (frå Ørsta i Møre og Romsdal)

- Hilde Firman Fjellså (frå Stavanger)

Eg datt av stolen då eg las det.

Endret av Rskre
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Etter den fyrste verdskrigen kom dei leiande målfolka brått på andre tankar. Dette vart eit tidsskilje i synet på krig og militærmakt i heile den vestlege verda, og målrørsla var ikkje noko unntak. Men det som verkeleg fekk målrørsla på glid, var den store framgangen til DNA i stortingsvalet hausten 1918. Etter at Venstre frå 1909 kunne styra med Gunnar Knudsens fleirtals regjering, var ikkje målrørsla avhengig avdei andre partia på Stortinget. Det endra seg brått i 1918. Skrivar (generalsekretær) i NM og NU, yrkesoffiseren Edvard Os, hadde eit par år før vore med på å erklæra DNA som den politiske hovudmotstandaren til målrørsla.

På årsmøtet i NM i januar 1919 hadde pipa fått ein annan lyd. Mykje var vunne, meinte Os, «um ein i nær framtid kunde få socialistdagblad på norsk. For den norske målreisingi har vore og er ei sak for arbeidarar og bønder, for det samla demokrati i landet.» Dette innleidde ein større sjarmoffensiv mot arbeidarrørsla der målsak og arbeidarsak var hovudemne på mållagsårsmøta 1920, 1921 og 1922 med innleiingar av sentrale DNA-folk. Det mest framståande uttrykket for lineskiftet var valet av sosialdemokraten Halvdan Koht til formann i NM 1921–25. I 1921 gav han ut det kjende programskriftet Arbeidarreising og målspørsmål på oppdrag frå DNA-leiinga. Same året kom nynorskutgåva av Det kommunistiske manifestet, omsett av typografen og fagforeiningsleiaren August Bosse. Manifestet vart marknadsført og selt av skrivarstova til antikommunisten Os. Ein fann på denne tida ei rekkje folk med sympatiar for målsaka sentralt i dei tre arbeidarpartia, som Olav Schefloe, Martin Tranmæl, Reinert Torgeirson (sjef i DNAs forlag), skulepolitikarane Johan Gjøstein og Per Kviberg, stortingspresident Anders Buen og yngre folk som Kaare Fostervoll og Klaus Sunnanå.

Målrørsla fekk DNA med på å innføra Nidaros-namnet i 1929, men i 1931 gjekk partiet tilbake på vedtaket til store protestar frå målfolket. 1938-rettskrivinga stadfeste at DNA i motsetnad til Venstre gjekk sine eigne vegar i målspørsmålet og ikkje lét seg diktera av målrørsla. Det er ei rekkje årsaker til at tilhøvet mellom målrørsla og DNA aldri vart meir fortruleg, men det er liten tvil om at den militærpolitiske aktivismen til målrørsla er ein viktig del av forklaringa.

Anonym poster: c6d341f3460dc512d6a07ccc50014f62

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kvifor har sentralstyret berre ein representant frå ei nynorsktalande kommune?

Dei kommunene Ap har aller best resultat i, er jo nynorskkommuner:

http://nn.wikipedia..../Ã…rdal_kommune

http://nrk.no/valg20...e/kommune/1424/

http://nrk.no/valg20...e/kommune/0515/

Kva har det gått av arbeidarrørsla? Vil dei drepa nynorsken?

Endret av Rskre
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fordi de representerer en mikroskopisk gruppe? Wild guess.

Det er jo i nynorskland alle ressursane i landet ligg. Resten av landet er mest for Somalia å rekne reint verdiskapande. Det er utanfor kysten vår oljen ligg, der pratar og skriv folk nynorsk.

25 % av norske kommuner nyttar nynorsk, så ikkje heilt mikroskopisk nei.

I 2005 var det 115 primærkommunar som hadde gjort vedtak om at statsorgan skal bruke nynorsk som tenestemål i skriv til kommunen.

Endret av Rskre
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Det er jo i nynorskland alle ressursane i landet ligg. Resten av landet er mest for Somalia å rekne reint verdiskapande. Det er utanfor kysten vår oljen ligg, der pratar og skriv folk nynorsk.

25 % av norske kommuner nyttar nynorsk, så ikkje heilt mikroskopisk nei.

I 2005 var det 115 primærkommunar som hadde gjort vedtak om at statsorgan skal bruke nynorsk som tenestemål i skriv til kommunen.

Det folk prater ute i de kommunene, er ikke "nynorsk", det er dialekt.

Og det er idiotisk at Norge skal holde seg med hele tre offentlige språk, med alt det medfører av skjemavelde og ekstraarbeid, når absolutt ALLE i dette landet både forstår og kan gjøre seg forstått på sk "bokmål", som jeg tror det ville være mye greiere å referere til som "norsk". For det er det det er. Nynorsken er en atavisme, et overflødig instrument for en nasjonalisme som for lengst har utspilt sin rolle. Vi trenger ikke knote med dette konstruerte språket for å minne oss selv om at vi er norske.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Tullprat.

Dialektar som nesten samtlege ligg nærast nynorsk. Det er den nynorske bokheimen og det nynorske skriftmålet bygdefolket kjenner seg heime i. Bokmål vert oppfatta som noko framandt, det er upersonleg og stivt.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Tullprat.

Dialektar som nesten samtlege ligg nærast nynorsk. Det er den nynorske bokheimen og det nynorske skriftmålet bygdefolket kjenner seg heime i. Bokmål vert oppfatta som noko framandt, det er upersonleg og stivt.

Vel, jeg kommer fra en nynorsk kommune, og jeg har hatt nynorsk på skolen alltid, og jeg oppfatter DET som upersonlig og stivt. Og jeg kjenner MANGE som har det på akkurat samme måten, og foretrekker å uttrykke seg skriftlig på sk "bokmål".

"Målsaka" er en tapt sak, og nynorsk lever på lånt tid. Hadde det ikke vært for diverse støtteordninger og kunstig åndedrett, så hadde nynorsken dødd ut for årevis siden. Den dagen man slår av respiratoren, gjenstår det bare å lyse fred over dens minne.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Vel, jeg kommer fra en nynorsk kommune, og jeg har hatt nynorsk på skolen alltid, og jeg oppfatter DET som upersonlig og stivt. Og jeg kjenner MANGE som har det på akkurat samme måten, og foretrekker å uttrykke seg skriftlig på sk "bokmål".

"Målsaka" er en tapt sak, og nynorsk lever på lånt tid. Hadde det ikke vært for diverse støtteordninger og kunstig åndedrett, så hadde nynorsken dødd ut for årevis siden. Den dagen man slår av respiratoren, gjenstår det bare å lyse fred over dens minne.

Hårde ord. For dei fleste som nyttar dialekt vert bokmål som ei stivna trangstrøye som verkar hemmande og bindande på den språklege idérikdomen. Det verkar oppkonstruert og for ulikt dialektane til at det fell naturleg. Med omsyn til framtida til nynorsken derimot har du nok diverre rett. Dette ikkje grunna trugselen frå engelsk, men hovudsakeleg grunna endringar i folkesetnaden med ei jamt stigande mengd framandkulturelle.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hårde ord. For dei fleste som nyttar dialekt vert bokmål som ei stivna trangstrøye som verkar hemmande og bindande på den språklege idérikdomen. Det verkar oppkonstruert og for ulikt dialektane til at det fell naturleg. Med omsyn til framtida til nynorsken derimot har du nok diverre rett. Dette ikkje grunna trugselen frå engelsk, men hovudsakeleg grunna endringar i folkesetnaden med ei jamt stigande mengd framandkulturelle.

Men her er det en aldri så liten innebygd selvmotsigelse.

Dine utsagn om hvor stor del av befolkninga som snakker dialekter som ligger tett opp til nynorsk, dine utsagn om hva de synes om nynorsk kontra bokmål, og dine konklusjoner om nynorskens fremtid, passer liksom ikke helt sammen.

Hvis det var slik at en fjerdedel av landets befolkning hadde dialekter som lignet nynorsk, og ALLER helst ville uttrykt seg også skriftlig på nynorsk, og syntes bokmål er som en stivna tvangstrøye, så burde jo nynorsken gå en blomstrende tid i møte.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Men her er det en aldri så liten innebygd selvmotsigelse.

Dine utsagn om hvor stor del av befolkninga som snakker dialekter som ligger tett opp til nynorsk, dine utsagn om hva de synes om nynorsk kontra bokmål, og dine konklusjoner om nynorskens fremtid, passer liksom ikke helt sammen.

Hvis det var slik at en fjerdedel av landets befolkning hadde dialekter som lignet nynorsk, og ALLER helst ville uttrykt seg også skriftlig på nynorsk, og syntes bokmål er som en stivna tvangstrøye, så burde jo nynorsken gå en blomstrende tid i møte.

Trugselen er at den aukande innvandringa gjer det lettare for styresmaktene å nedprioritere nynorsken til gagn for framandspråk. Dinest vert bygdefolket bombadert med bokmål gjennom både eteren og aviser som nektar innlegg skrivne på nynorsk. På nettstadar som Fjesbok skriv dei likevel ein dialekt som ligg tett oppåt nynorsk.

Endret av Rskre
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Trugselen er at den aukande innvandringa gjer det lettare for styresmaktene å nedprioritere nynorsken til gagn for framandspråk. Dinest vert bygdefolket bombadert med bokmål gjennom både eteren og aviser som nektar innlegg skrivne på nynorsk. På nettstadar som Fjesbok skriv dei likevel ein dialekt som ligg tett oppåt nynorsk.

Det er nå vel sånn at det er heller vi andre som blir bombardert av innkvotert nynorsk, -spesielt gjennom NRK radio og TV.

Nynorsk er vel den viktigste kvalifikasjonen for NRK-ansettelse, og der har man nærmest garantert jobb med riktige dialektbakgrunn. Det er nesten så jeg lurer på om det er flere innbyggere igjen disse stedene. De må vel alle ha innvandret til Oslo og andre steder med sentrale NRK-kontorer.

Nynorsk og ekstremdialekter som er uunngåelig hvis man er måtelig interessert i nyheter, og er dagligterror for oss moderattalende i landet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Trugselen er at den aukande innvandringa gjer det lettare for styresmaktene å nedprioritere nynorsken til gagn for framandspråk. Dinest vert bygdefolket bombadert med bokmål gjennom både eteren og aviser som nektar innlegg skrivne på nynorsk. På nettstadar som Fjesbok skriv dei likevel ein dialekt som ligg tett oppåt nynorsk.

Fant du på det helt selv? Og de slemme avisene som nekter å skrive nynorsk? Kanskje de oppfatter nynorsken som en tilstivnet tvangstrøye som hemmer uttrykket?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fant du på det helt selv? Og de slemme avisene som nekter å skrive nynorsk? Kanskje de oppfatter nynorsken som en tilstivnet tvangstrøye som hemmer uttrykket?

Hahaha, du veit like godt som meg at avisene har policy om at artiklane hovudsakeleg skal føreligge på bokmål. Journalistane får faktisk ikkje lov å skrive nynorsk sjølv om dei har nynorsk som hovudmål. Dette er ålment kjend og ikkje noko vi treng å terpe på i 2012.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hahaha, du veit like godt som meg at avisene har policy om at artiklane hovudsakeleg skal føreligge på bokmål. Journalistane får faktisk ikkje lov å skrive nynorsk sjølv om dei har nynorsk som hovudmål. Dette er ålment kjend og ikkje noko vi treng å terpe på i 2012.

Hvorfor i all verden skulle avisene publisere noen vesentlig del av stoffet sitt på nynorsk når hovedpublikummet de forsøker å nå, oppfatter språket som uforståelig? Jeg kommer som sagt fra en nynorsk kommune selv, og dialekten min ligger nok nærmere nynorsk enn bokmål. Men skriftspråket mitt er bokmål, og det samme er tilfellet med praktisk talt all norsk litteratur som jeg er interessert i å lese. Jeg vil ALLER helst slippe å se artikler og kronikker på nynorsk. Jeg er interessert i INNHOLD, ikke form, og aldeles ikke målføre. Så jeg vil ha mitt skriftlige materiale på den språkformen der jeg har det største ordforrådet og som forfatteren er mest fortrolig med.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

[1] Category widget

Hvorfor i all verden skulle avisene publisere noen vesentlig del av stoffet sitt på nynorsk når hovedpublikummet de forsøker å nå, oppfatter språket som uforståelig? Jeg kommer som sagt fra en nynorsk kommune selv, og dialekten min ligger nok nærmere nynorsk enn bokmål. Men skriftspråket mitt er bokmål, og det samme er tilfellet med praktisk talt all norsk litteratur som jeg er interessert i å lese. Jeg vil ALLER helst slippe å se artikler og kronikker på nynorsk. Jeg er interessert i INNHOLD, ikke form, og aldeles ikke målføre. Så jeg vil ha mitt skriftlige materiale på den språkformen der jeg har det største ordforrådet og som forfatteren er mest fortrolig med.

Skal avisene la seg påverke av idiotar?

Anonym poster: dd0e6a57c849ec0debc256ea052d1f62

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...