Gå til innhold

Til dere som har ung ufør


AnonymBruker
 Del

Anbefalte innlegg

Fikk innvilget 100% ufør januar i fjor, men avslag på ung ufør. Klagde på avslaget, og de som behandlet klagen fikk jeg medhold av. De mente jeg absolutt har krav på ung ufør, og at det da burde gjelde fra jeg var 16 år, fra 2007. De hadde gjennomgått alt nøye av alle dokumenter som blir sendt inn.

Nå er den da sendt tilbake til nav, som skal lage et nytt vedtak, så det er ikke sikkert enda at jeg har det innvilget.

Noen som var i samme situasjon med klage,  fikk dere det innvilget av nav?

Hvordan var det etter, fikk dere etterbetalt noe? 

Er veldig spent på resultatet, om det blir innvilget.

Anonymkode: e2fed...f66

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Ei venninne klaga. Fikk ikke medhold av nav. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Maestro skrev (Akkurat nå):

Ei venninne klaga. Fikk ikke medhold av nav. 

Så leit :( har skjønt det skal veldig mye til for å få det innvilget 🙈  hun fikk vanlig ufør da? 

Anonymkode: e2fed...f66

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hentet fra innlegg fra AAP-aksjonen:
 

Sitat

 

UNG-UFØR TILLEGGET
Advokat Inga S. Kjernlie har lagt ut ett innlegg i fb gruppa NAV-Spørsmål? hvor hun skriver;
«Som advokat tilknyttet gruppen her (godkjent av admin), så ser jeg at det er mange misforståelser rundt dette med ung-ufør-tillegg på uføretrygd («ung uførhet»), som ofte er et tema her. Mange synes også å tro at man automatisk blir innvilget ung uførhet, dersom man blir syk og arbeidsufør før fylte 26 år. Dette er helt feil.
Selv om NAV f.eks. har innvilget 100 % uføretrygd til en person som kun er 21 år (NAV mener altså at vedkommende er varig helt arbeidsufør til ethvert arbeid/yrke allerede ved 21 års alder), så betyr ikke dette at vedkommende automatisk kvalifiserer til ung uførhet, siden alder kun er et inngangsvilkår for slik ytelse.


Mange unge personer som er blitt tilkjent full uføretrygd før fylte 26 år, har altså ikke fått innvilget ung uførhet.
For å få ung-ufør-tillegget, så er det et tilleggskrav om at man før fylte 26 år var ufør grunnet «ALVORLIG» sykdom/skade/lyte, og dette må være «klart» dokumentert. Det er m.a.o. et alvorlighetskrav (som ikke eksisterer ved «vanlig» uføretrygd) samt også et strengere dokumentasjonskrav enn det som ellers gjelder.
All sykdom/skade/lyte som ender i uføretrygd, er selvsagt alvorlig for den det gjelder, men dette betyr ikke at det er «alvorlig» (i juridisk forstand) i forhold til ung-ufør-tillegget. I rundskriv til ung ufør-bestemmelsen nevnes f.eks. alvorlig cerebral parese, lammelser, medfødt uttalt hjertefeil, blindhet, døvhet, kronisk alvorlig sinnslidelse (f.eks. schizofreni), massive angst-, tvangs- og depressive lidelser, autisme, Aspergers syndrom samt de alvorligste tilfellene av ADHD, som eksempler på tilstander som - etter en helhetsvurdering - "kan" anses alvorlige, hvilket jo sier litt om nivået på dette området.


Praksis er her svært streng, og det kreves meget omfattende medisinsk dokumentasjon fra tiden før fylte 26 år.
Det er ikke tilstrekkelig at lidelsen er medfødt eller at diagnosen er stilt før fylte 26 år, slik mange synes å tro. Det er heller ikke tilstrekkelig at man har en av de særskilte diagnosene som er regnet opp over her. Videre er det ikke tilstrekkelig at uføretidspunktet er fastsatt til før fylte 26 år eller at man falt helt ut av arbeidslivet grunnet sykdom/skade/lyte før nevnte alder – dette fordi også funksjonsevnen i dagliglivet skal tas i betraktning.
I praksis kreves det at man nærmest var «invalidisert» av sykdom/skade/lyte før fylte 26 år både i forhold til arbeidsliv og også i forhold til dagligliv (dette gjelder særlig ved «diffus/usynlig» sykdom uten mange objektive funn). De som via lege- og spesialisterklæringer kan dokumentere at de før fylte 26 år hadde problemer med skole/utdanning, med sosialt liv og også med daglige gjøremål (så som husarbeid, matlaging, handling og dusjing), vil således lettere bli innvilget ung uførhet enn de som ikke kan dokumentere dette.
Mange får avslag på ung uførhet fordi det ikke er «klart» dokumentert (medisinsk sett) at funksjonsevnen i dagliglivet var tilstrekkelig nedsatt før fylte 26 år.


For øvrig kan man sette frem krav om ung uførhet (og bli innvilget dette) også etter fylte 36 år, men det er da et tilleggskrav om at man ikke har vært mer enn 50 % yrkesaktiv etter fylte 26 år. Dog har Trygderetten i en rekke kjennelser sett bort fra mislykkede forsøk på å etablere seg i arbeidslivet, selv om man har jobbet over 50 % etter nevnte alder – da med den begrunnelse at forsøkene ikke kan anses for å ha gitt uttrykk for noen "reell" arbeidsevne, jf. intensjonen bak bestemmelsene om at unge uføre ikke skal straffes ved å forsøke seg i arbeidslivet.
Mvh mangeårig trygderettsadvokat»

 

 

Anonymkode: 6b4bc...1a6

 • Liker 1
 • Hjerte 1
 • Nyttig 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (3 minutter siden):

Hentet fra innlegg fra AAP-aksjonen:
 

 

Anonymkode: 6b4bc...1a6

Tusen takk:) jeg har dokumentert at jeg ikke har fullført utdanning, og at jeg har vært i nav siden 2008 utenatt det har ført til arbeid eller utdanning. Og mye annet dokumentert. Så vi får se om det går igjennom denne gangen. :)

Anonymkode: e2fed...f66

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg klaget hele veien til trygderetten. Det tok fire år og utallige runder, men når trygderetten endelig behandlet saken fikk jeg medhold på alle punkter og tilbakebetalt for 9 år.

Anonymkode: 5f262...559

 • Hjerte 5
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

AnonymBruker skrev (2 minutter siden):

Tusen takk:) jeg har dokumentert at jeg ikke har fullført utdanning, og at jeg har vært i nav siden 2008 utenatt det har ført til arbeid eller utdanning. Og mye annet dokumentert. Så vi får se om det går igjennom denne gangen. :)

Anonymkode: e2fed...f66

Har du noen av disse sykdomene:

Sitat

For å få ung-ufør-tillegget, så er det et tilleggskrav om at man før fylte 26 år var ufør grunnet «ALVORLIG» sykdom/skade/lyte, og dette må være «klart» dokumentert. Det er m.a.o. et alvorlighetskrav (som ikke eksisterer ved «vanlig» uføretrygd) samt også et strengere dokumentasjonskrav enn det som ellers gjelder.
All sykdom/skade/lyte som ender i uføretrygd, er selvsagt alvorlig for den det gjelder, men dette betyr ikke at det er «alvorlig» (i juridisk forstand) i forhold til ung-ufør-tillegget. I rundskriv til ung ufør-bestemmelsen nevnes f.eks. alvorlig cerebral parese, lammelser, medfødt uttalt hjertefeil, blindhet, døvhet, kronisk alvorlig sinnslidelse (f.eks. schizofreni), massive angst-, tvangs- og depressive lidelser, autisme, Aspergers syndrom samt de alvorligste tilfellene av ADHD, som eksempler på tilstander som - etter en helhetsvurdering - "kan" anses alvorlige, hvilket jo sier litt om nivået på dette området.

Det er nettopp her folk faller av. Det betyr i praksis at sykdommen deres ikke er alvorlig nok.

Anonymkode: 6b4bc...1a6

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (1 minutt siden):

Jeg klaget hele veien til trygderetten. Det tok fire år og utallige runder, men når trygderetten endelig behandlet saken fikk jeg medhold på alle punkter og tilbakebetalt for 9 år.

Anonymkode: 5f262...559

Hvor lang tid tok det før beløpet var tilbakebetalt?

Anonymkode: 6b4bc...1a6

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (Akkurat nå):

Jeg klaget hele veien til trygderetten. Det tok fire år og utallige runder, men når trygderetten endelig behandlet saken fikk jeg medhold på alle punkter og tilbakebetalt for 9 år.

Anonymkode: 5f262...559

Så leit det tok så lang tid 🥺 men veldig bra det gikk igjennom til slutt 💖 kommer helt klart ann på hvem som behandler det, og hvor nøye de går igjennom alt av dokumentasjon 🙈 9 år er veldig bra etterbetalt💖

Anonymkode: e2fed...f66

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (1 minutt siden):

Har du noen av disse sykdomene:

Det er nettopp her folk faller av. Det betyr i praksis at sykdommen deres ikke er alvorlig nok.

Anonymkode: 6b4bc...1a6

Add/adhd. 

Anonymkode: e2fed...f66

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (17 minutter siden):

Så leit :( har skjønt det skal veldig mye til for å få det innvilget 🙈  hun fikk vanlig ufør da? 

Anonymkode: e2fed...f66

Ja 😊

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (1 minutt siden):

Har du noen av disse sykdomene:

Det er nettopp her folk faller av. Det betyr i praksis at sykdommen deres ikke er alvorlig nok.

Anonymkode: 6b4bc...1a6

Ble også diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming av bup på barneskolen. Men dette fikk jeg vite i klagen. Altså hverken mamma eller noen av oss andre fikk vite det da, hun fikk ingen dokumenter av bup.

Anonymkode: e2fed...f66

 • Hjerte 1
 • Nyttig 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (3 minutter siden):

Har du noen av disse sykdomene:

Det er nettopp her folk faller av. Det betyr i praksis at sykdommen deres ikke er alvorlig nok.

Anonymkode: 6b4bc...1a6

Er ikke sykdom direkte som gir ufør. Men arbeidsevnen din. Du kan være oppegående som schizofren, men være sengeliggende med angst. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Maestro skrev (1 minutt siden):

Er ikke sykdom direkte som gir ufør. Men arbeidsevnen din. Du kan være oppegående som schizofren, men være sengeliggende med angst. 

Innlegget er skrevet av erfaren advokat på dette fagfeltet, og jeg regner med at de kan dette. Du bør lese hele innlegget før du kommenterer, da forstår du konteksten. Jeg har klippet og limet deler av ett innlegg som jeg har skrevet tidligere.

Anonymkode: 6b4bc...1a6

 • Liker 1
 • Nyttig 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvordan kan de mene at du skal ha etterbetaling fra 16 år, når UU ikke gjelder før man er fylt 20 år?

Anonymkode: 86299...c05

 • Liker 4
Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (16 minutter siden):

Hvor lang tid tok det før beløpet var tilbakebetalt?

Anonymkode: 6b4bc...1a6

Da kjennelsen fra trygderetten kom i posten tror jeg det gikk under en uke før jeg hadde pengene på konto.

Anonymkode: 5f262...559

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (Akkurat nå):

Hvordan kan de mene at du skal ha etterbetaling fra 16 år, når UU ikke gjelder før man er fylt 20 år?

Anonymkode: 86299...c05

Ikke sikkert de mener etterbetaling,  men at jeg var ansett som ufør allerede da🙈 var også hos nevropsykolog for par år siden som mente jeg aldri skulle vært ut i arbeid, og aldri hadde hatt mulighet,  som også er dokumentert. Da jeg ble født, pusta jeg ikke, det stod mulig om livet og de måtte putte meg under iskaldt vann for å få meg til å våkne. Så det også er dokumentert. Men hvordan nav behandler medhold i klagen og dems syn på saken, er umulig å vite, så vi får bare se😅

Anonymkode: e2fed...f66

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (1 minutt siden):

Da kjennelsen fra trygderetten kom i posten tror jeg det gikk under en uke før jeg hadde pengene på konto.

Anonymkode: 5f262...559

Såpass. Har en venn som har ventet over ett år snart og ikke har fått pengene enda. Hvor mye fikk du?

Anonymkode: 6b4bc...1a6

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (13 minutter siden):

Innlegget er skrevet av erfaren advokat på dette fagfeltet, og jeg regner med at de kan dette. Du bør lese hele innlegget før du kommenterer, da forstår du konteksten. Jeg har klippet og limet deler av ett innlegg som jeg har skrevet tidligere.

Anonymkode: 6b4bc...1a6

Jeg tenker generelt. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Maestro skrev (Akkurat nå):

Jeg tenker generelt. 

Da tenker du ikke å sitere meg. Da virker det som du svarer på mine innlegg, noe som ikke er tilfelle.

Anonymkode: 6b4bc...1a6

 • Nyttig 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 Del

×
×
 • Opprett ny...