Jump to content
AnonymBruker

Kredittgjeld

Recommended Posts

AnonymBruker
På 5.6.2020 den 10.18, Fantorang1 skrev:

Bruk gjerne SIFO referanse budsjett for å beregne hva dere burde beregne i utgifter.

https://www.oslomet.no/om/sifo/referansebudsjettet

https://www.sismo.no/no/pub/informasjonssider/livsoppholdssatser/livsoppholdssatser-trekk-i-lonn

Om dette går til inndriving fra Namsmann/SI vil dere får følgede budsjett å leve for:

Livsopphold for begge 15028,- + husleie 7000,- + sats for barn (de er litt forskjellig basert på alder, snitt 4k pr barn) ca 12.000,- = 34.000,- hver måned som vil dere beholde om dere må leve under en gjeldsordning eller får trekk fra Namsmann eller SI.  Som dere lever nå har dere ca 7.000,- mindre å rutte med enn det som forventes for å leve en nøktern levestandard.  Om dere legger dette frem for Kredinor og ber om lettelser, enten rentenedsettelse, avdragsnedjustering eller begge vil dere trolig komme dere ut av denne krisen.  Med så høyt press på avdrag skal bare en liten hendelse til før dere er helt uten økonomisk kontroll og dette blir veldig mye verre.  Husk at gjeldsordning kan vurderes om dere ikke kan klare å løse ut gjelden på ca 10-15 år, men gjeldsordning har noen lumske bakdeler som gjør at det er siste løsningen dere ønsker å komme under. 

Men bruk gjerne dette som argument i forhandlinger med Kredinor; de vil få NULL i renteinntekt om dere søker gjeldsordning, og tjener ca en mill om dere får 15 års nedbetaling, det bør være mulig å fremforhandle en løsning begge parter finner akseptabel.  Det er ofte dette de som gjør dette på vegne av andre argumenterer med; tror TBergh har god kompetanse på akkurat dette

Tilføyelse: ser i første posten at dere blir trukket 19.000,- hver måned allerede; antar dette er via SI eller Namsmann.  Sørg for at husleie er dokumentert, det er ofte den som gjør at trekkene er satt for høyt.  Har dere medisinske utgifter (fastlege) eller attestert bilbehov (arbeidsgiver/fastlege) og kan dokumentere dette vil trekket reduseres ytterligere.  Normalt dekkes ca 2.50,- pr km dere beregner årsforbruk av bil. Dere MÅ få dette raskest mulig avklart; ellers vil trekkene forbli for høye til dere har fått innlevert dokumentasjon.

Det høres veldig feil ut at man over tid skal leve i sus og dus på god lønn + kredittkort og forbrukslån på toppen, og senere bare skal kunne be om gjeldsordning og tilsynelatende få 5 økonomisk bedre år en uten gjeldsordning🙄

Om man med viten å vilje tar opp lån kun for å ete dyr mat eller reise på dyre ferieturer så må man jo ta konsekvens av dette selv. Skal «alle» kunne få gjeldsordning så vil det ikke være særlig bærekraftig. 

Anonymkode: c8636...5b1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Mumsmums

Jeg bare lurer på hva dere spiser.. vi er 6 stk og har ikke matbudsjett på 8000.. det ligger på 4-6000 og da er alt man kjøper i dagligvaren med, så husholdningsartikler og. Kaster dere mye mat? Mye hel- og halv fabrikata? Økologisk? Kortreist? Slakter og fiskebutikk? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fantorang1
12 timer siden, AnonymBruker skrev:

Det høres veldig feil ut at man over tid skal leve i sus og dus på god lønn + kredittkort og forbrukslån på toppen, og senere bare skal kunne be om gjeldsordning og tilsynelatende få 5 økonomisk bedre år en uten gjeldsordning🙄

Om man med viten å vilje tar opp lån kun for å ete dyr mat eller reise på dyre ferieturer så må man jo ta konsekvens av dette selv. Skal «alle» kunne få gjeldsordning så vil det ikke være særlig bærekraftig. 

Anonymkode: c8636...5b1

Det er faktisk fullt mulig å gjøre som beskrevet, MEN;  Gjeld kan ikke være nyere enn to år, det tar over et å få få søknad vurdert, gjeldordning tar vanligvis 5 år, men er det noe snusk eller yngre søkere kan det fort bli 7 år eller mer.  Altså det tar minst 8-10 år pluss etterperiode på ytterligere to år man ikke kan bygge formue, der all arv eller gevinst tilfaller kreditorfellesskapet for fullt oppgjør før skyldner får et evt. overskudd.  I mellomtiden skal man leve på sosialsats pluss et par tusen, er fullstendig uten privatliv økonomisk, kan ikke eie kjøretøy, kan ikke inngå samboerskap uten å opplyse om økonomiske misligheter, total kredittsperre som vanskeliggjør forsikringer, strøm, billeie, abbonementer og annet hvor oppgjør kan gjøres etterpå..  Mange som opptrer klanderverdig (spillegalskap, rus, etc.) får da ofte ikke innviliget noe på første forsøk, før underliggende problemer er under kontroll, da blir det fort et tapt ti-år for disse.  Det er heller ikke spesielt enkelt å få innvilget en gjeldsordning. Se avsnitt nedenfor som ble snippet fra nett med kildereferanse (s. 18 øverste avsnitt) :

"Det er tre forhold som etter gol. § 1-4 er absolutte hinder for gjeldsforhandlinger. Dersom noen av disse forholdene foreligger skal gjeldsforhandlinger nektes. Dette gjelder for det første i tilfeller hvor skyldner på en illojal måte har innrettet seg med sikte på å oppnå gjeldsordning. For det annethvor skyldner har gitt feilaktig eller villedende informasjonom forhold av vesentlig betydning for saken. Og for det tredje hvor det foreligger uavklarte økonomiske forhold i vesentlig grad vanskeliggjør gjennomføring av gjeldsforhandlingene"  https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36389/178804.pdf?sequence=5 

Det er ingen som lever under dette regimet eller jobber med dette annet enn visse synsere som mener det er et enkelt liv å være under gjeldsordning.  Det er SISTE utveg for å komme seg ut av en gjeldsspiral som har gått ut av kontroll.  Kan godt hende noen av de under en slik ordning har havnet dit på klanderverdig vis, men det er også folk som har blitt rammet av uforutsette ting som har medført personlig krise uten at man har levd over evne i forkant.  Der det er tvilsom oppførsel i forkant av en gjeldsordning blir det i beste fall innvilget med forlenget ordning, opptil 10 år for de verste tilfellene, så det er en elendig strategi å låne seg opp max for så å søke beskyttelse.  De som har gjort det har i noen tilfeller mistet samboer, bolig, kjøretøy og jobben, kanskje alle disse samtidig. 

Blir det ny revisjon, er det ventet en mildere utgave, Norge har en av de aller strengeste ordningene i den vestlige verden.  USA og England har et år, Finland 3 år (hadde gjeldsfengsel i forrige årtusen).  Ordningen ble forøvrig innført da man trengte en ryddig måte å få skyldnere tilbake som gode borgere og forbrukere; at folk slapp å leve på utsiden av samfunnet med kriminell adferd resten av livet eller andre forferdelige alternativer dersom gjelden var blitt helt uhåndterlig.  Danmark lagde klare regler for dette i 1948, Norge i 1992.  Norsk rettspraksis ble kraftig inspirert av dansk lovgiving på dette feltet da lovene ble innført.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
TBergh

Kommentar til Fantorang1

Hei Laaaaaang kommentaaaaar

I og med at jeg er en petimeter og kontrollfreak, klarer jeg ikke å la dette passere, ukommentert. Du slipper ikke så lett unna

Du sier Fantorang1: «…det tar over et å få få søknad vurdert, gjeldordning tar vanligvis 5 år, men er det noe snusk eller yngre søkere kan det fort bli 7 år eller mer. Altså det tar minst 8-10 år pluss etterperiode på ytterligere to år…»

Kommentar

En søknad om gjeldsordning skal behandles innen 4 – fire måneder.

Dette fremkommer i

§ 2-7. Oversendelse av saken til retten

Dersom namsmannen ikke selv skal avgjøre spørsmålet om åpning av gjeldsforhandling, sender namsmannen saken til retten for slik avgjørelse. Saken skal da være tilstrekkelig opplyst og forberedt slik at gjeldsforhandling kan gjennomføres innen fire måneder

Dersom namsmannen finner det nødvendig for å sikre at gjeldsforhandlingen kan gjennomføres på fire måneder, skal namsmannen før gjeldsforhandling åpnes sørge for verdsetting av eiendeler etter § 4-7.

Namsmannen kan forlange forhandlingsperioden med inntil 1 – en måned, slik at samlet forhandlingsperiode blir på 5 – fem måneder.

Dette står i § 5-1

Namsmannen skal etter begjæring fra skyldneren beslutte nødvendig forlengelse av gjeldsforhandlingsperioden dersom det er grunn til å anta at frivillig gjeldsordning vil komme i stand. Perioden kan ikke forlenges med mer enn en måned av denne grunn. Når gjeldsforhandling er åpnet, skal skyldneren gis opplysning om retten til å begjære gjeldsforhandlingsperioden forlenget. Namsmannens avgjørelse om forlengelse av gjeldsforhandlingsperioden er endelig.

En total forhandlingsperiode kan vare i inntil 12 – tolv måneder. Imidlertid skal forhandlingsperioden forlenges utover namsmannens mandat, som er inntil 5 fem måneder må dette opp i tingretten

Dette fremkommer i § 5-3

«Retten kan om nødvendig forlenge gjeldsforhandlingsperioden»

Ang. din uttalelse om 7 – syv års gjeldsordning, skal dette kun skje hvis det foreligger tungtveiende grunner. At de forekommer vet jeg, men mange av disse fått en lengre gjeldsordning enn det loven åpner for.

Dette fremkommer i

§ 5-2. Særlige regler om innholdet av en tvungen gjeldsordning

En tvungen gjeldsordning skal oppfylle §§ 4-2 til 4-10. En gjeldsordningsperiode skal være på fem år. Dersom det foreligger tungtveiende grunner kan en gjeldsordning med en annen gjeldsordningsperiode stadfestes. En gjeldsordning med en gjeldsordningsperiode på mer enn åtte år kan bare stadfestes i helt særegne tilfeller. Perioden kan ikke overstige ti år.

Det som imidlertid skjer at de fleste namsmenn fremmer en anbefaling på 7 – syv år i utgangspunktet.

De utarbeider et utkast til en gjeldsordningsperiode på lovens normaltid som er på 5 – fem år.

Namsmennene vet av erfaring at skyldnere kan ingen ting, eller meget lite om Gols bestemmelser.

De stoler derfor på hva namsmannen sier. Derfor følger de namsmannens anbefalinger i de aller fleste tilfeller.

Disse anbefalinger er imidlertid i strid med gols bestemmelser.

I lovens forarbeider står det at en normal husstand skal ha en normal gjeldsordningsperiode på 5 – fem år. Dette betyr en husstand bestående av en eller to voksne. Hvis det er barn i husstanden, skal dette trekke i retning av en kortere gjeldsordningsperiode.

Dette har kreditorene klart å overbevise både namsmannen og tingretten om at stort sett alle husstander har barn, og derfor ikke skal trekke i retning av en kortene periode.

Kreditorene har gjennom en årrekker «uthulet» gol, da de har vært den part i saken som har vært den profesjonelle og desidert sterkeste part i saken. Skyldner kan og vet stort sett ingen ting om gol. Kreditorene har bevisst anket saker inn for rettssystemet, da de vet at dette koster skyldner penger å imøtegå kreditorenes påstander.

Disse pengene har ikke skyldner, i og med at de er gjeldsofre.

Dette er blitt praksisen. Skyldner får ikke den hjelp, veiledning eller de råd de skal ha av namsmannen.

Namsmannen har ikke kapasitet til å gjennomgå en gjeldsordningssak, på en forsvarlig og måte, slik at «saken blir tilstrekkelig opplyst», som det så smukt heter.

Jeg har vært borti en del saker hvor kreditor har fått gehør for at gjeldsordninger må avvises eller forlenges utover lovens normaltid, da dividenden er for lav.

Dette er stikk i strid med lovens formål.

Det er i realiteten kreditor nå som dikterer hvordan den enkelte gjeldsordningssak skal ende opp.

Hadde det ikke vært for min taushetsplikt kunne jeg gitt referanser til mange slike saker.

En av de siste sakene ble kreditor hørt med, i tingretten, at det «…var sterkt urimelig at skyldner skal bli tilgodesett med at han må kunne avsette midler til underhold av barn, i hht. gols livsoppholdssatser. Disse sasene var kun veiledende og kunne derfor justeres både opp og ned. I denne saken er vi av den oppfattningen at skydlner er selvforskyldt i sine økonomiske problemer, og derfor er sterkt å klandre.

(Kreditors navn ikke oppgitt grunnet at saken er anket) er av den oppfatningen at skyldner da får ta av eget livsoppholdsbeløp, til underhold av egne barn. Dette skal ikke gå utover kreditors dividende, da barna også har nytt godt av skyldners klanderverdige låneopptak

«…skyldner har på en sterkt klanderverdig måte kritikkløst tatt opp forbruksgjeld, og vi oppfatter dette til å være en tungtveiende grunn til å forlenge gjeldsordningen til syv år og åtte måneder, fra stadfestelsesdato av ordningen.»

Forhandlingsperioden endte opp på nesten 9 – ni måneder, hvor skyldner levde på gols livsoppholdssatser. Så samlet gjeldsordningsperiode blir da på 8 åtte år og 5 – fem måneder, pluss lovens 2 – to års etterperiode.

Dette ble akseptert av tingretten.

Skyldner tok kontakt med meg for ca. 4 – fire måneder siden. Da hadde gjeldsordningsperioden vart i noe over 1 – ett år. Han tok kontakt med bakgrunn i et svar jeg hadde gitt på Pengevett.

Jeg har hjulpet til med anke av saken inn for Agder lagmannsrett, hvor den nå er til behandling.

Med bakgrunn i alle de lovbrudd, som namsmennene og tingretten gjør i gjeldsordningssaker og med det totale fravær og mangel på rettssikkerhet for gjeldsofre, som er et faktum, så er dette en av årsakene til at jeg tilbyr gratis hjelp, råd og veiledning.

For å si det kort. De tråkker, sparker, lyver og bevist gir mangelfull informasjon, feilinformerer eller ikke informerer skyldner i det hele tatt, om alle de rettigheter og krav de kan fremsette i forbindelse med sine gjeldsforhandlinger, og skal bli hørt med.

I januar i år, Tønsberg tingretten, innrømmet dommeren at han ikke hadde satt seg inn i saken, før de tvungne forhandlingene ble åpnet. Ingen av skyldners argumenter, som var underbygd med sitater fra lovforarbeider, kjennelser, bøkene til Egil Rokhaug og Ernst Moe, med sidehenvisninger, ble tillagt vekt.

Den ankende part, Kredinor overholdt ikke svarfristen, i hht. gol, og dommeren mente at «…det kunne ikke ha noen særlig betydning for saken, da kreditors innsigelser var…» Dette til tross for at han

jeg hjalp hadde henvisning til denne kjennelsen.

«Hålogaland lagmannsrett, sak 51/1994K (saksbehandling, kreditors frist for innsigelser)

Gol's uttrykk “i hende” må tas bokstavelig når det gjelder fristen for kreditorene til å komme med innsigelser, selv om det medfører avvik fra andre tilsvarende regler hvor det er postleggingen som er avgjørende.  Uttalt at en frist må gi kreditor tid til normal saksbehandling. Halvannen uke er i korteste laget, men dog akseptabelt

Videre fortsatte dommeren med å oppfordre skyldneren til å forlenge gjeldsordningsperioden.

Både han jeg hjalp, og jeg, spurte hvilke tungtveiende grunner som dommeren mente forelå for å forlenge gjeldsordningsperioden.

Dommerens svar var: Sitat (Vi noterte under de tvungne forhandlingene, så blekket sprutet)

«Det har jeg ikke gjort meg opp en mening enda. Jeg skal se nærmere på det når jeg skal forta mine judisielle vurderinger av saken senere i dag»

Her gjelder «den sterkestes rett» til de grader.

Ikke alle namsmenn eller tingrettsdommere gjør så elendig arbeid.

Ad din ytring om «snusk…» der er jeg enig.

Når det kommer til alder, så er ikke det «rett frem»

Her er noen kjennelser om alder

Eidsivating lagmannsrett, sak 94-0265K

(gjeldsordningsperiodens lengde - alder, dividendens størrelse)

Det forhold at skyldneren er 36 år kan ikke være noen særlig grunn iht gol § 5-2. Da ville gjeldsordninger som løper over mer enn 5 år bli hovedregelen, og det kan ikke ha vært lovgivers mening. Heller ikke kan det være noen særlig grunn at kreditorene ikke får noen dekning. Da ville de som er svakest stillet gjennomgående få lengst gjeldsordningsperiode.

Asker og Bærum namsrett, sak 94-1261D

(gjeldsordningsperiodens lengde - alder)

Det forhold at skyldneren var 39 år kunne ikke betinge en gjeldsordningsperiode utover lovens hovedregel.

Eidsivating lagmannsrett, sak 94-0265K

(gjeldsordningsperiodens lengde - alder, dividendens størrelse)

Det forhold at skyldneren er 36 år kan ikke være noen særlig grunn iht gol § 5-2. Da ville gjeldsordninger som løper over mer enn 5 år bli hovedregelen, og det kan ikke ha vært lovgivers mening. Heller ikke kan det være noen særlig grunn at kreditorene ikke får noen dekning. Da ville de som er svakest slet gjennomgående få lengst gjeldsordningsperiode.

Dette ble et meget laaaaangt innlegg, og sannsynligvis en avsporing fra TS spørsmål.

Beklager det.

Med vennlig hilsen

TBergh

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fantorang1
Posted (edited)

Merk at det du henviser til er er når saken er åpnet; melding om "åpning av gjeldsforhandling" er utstedt.  Det er en lang periode fra man fysisk leverer søknad om å få en gjeldsordning hvor man dryppvis leverer dokumentasjon som forespørres av Namsmann.  Først når denne barrieren er passert begynner det du nevner og har 4 måneders svarfrister.  For meg tok det 17 mnd fra jeg leverte søknad i skranken hos Namsmann til jeg kom til start på forhandlingene (4 måneders perioden), hadde rikelig med møter og innkallelser jeg punktlig møtte opp til hos Namsmann frem til denne viktige datoen.  Kuriøst nok hadde dato jeg leverte søknad i skranken og dato Namsmann hadde stemplet "mottatt" på den flere måneders forskjell.  Kanskje greit for de som har litt fersk gjeld, da tid fra denne gjelden ikke bør være mindre enn to år.

Vet det er et problem i det meste av landet; det tar en del tid å få søknaden "realitetsvurdert" og å få innsamlet all påkrevd dokumentasjon før det åpnes gjeldsforhandlinger.  I disse møtene er det også opplæring og grundig innføring i hva gjeldsordningen består i.  Det ble ca 10 møter med både informasjon og "hjemmelekser" med klare oppgaver på hva jeg skulle finne frem av dokumentasjon før startdato for gjeldsordning. Fristene er altså fra åpning av gjeldsforhandlinger og de følges nok bra, men i perioden man venter på svar om man får dette innvilget er det nok ikke like skarpe tidsavgrensninger.  For meg gikk det veldig kjapt fra åpning av gjeldsforhandlinger til den ble stadfestet, ca fire uker og det var kun Kredinor som var krevende. Godt mulig tidbruken er noe Sivilombudsmannen burde tatt tak i, det er urimelig lenge å vente i over et år før man får svar og kan sette prossessen i gang.

De som typisk får forlenget ordning er de med "fersk" studiegjeld, lånekassen har forlenget perioden for mange GOL kandidater. Særlig der utdanningen har en "høy nytteverdi" etter endt ordning kan forlenge perioden, de som har en dyr eller kurrant utdanning som gir gode jobber etter gjeldsordning, mens de som ikke får brukt sin utdanning ikke får samme kjøret fra Lånekassen.  Og disse er nok typisk yngre søkere med mange gjenstående arbeidsår.  Hva loven dikterer og hva som er praksis er som du sier devierende, hadde dette vært fulgt preseptorisk hadde du ikke trengt å hjelpe folk.

Edited by Fantorang1

Share this post


Link to post
Share on other sites
TBergh

Hei.

Da har jeg tydeligvis misforstått. Men greit det. Det du mener er den ventekøen du må stå i før namsmannen begynner på saken.

Der har jeg hørt om skrekkeksempler på langt over 1 - ett år. Så hvis denne tiden inkluderes er det meget vanskelig å si noe om "hvor lang gjeldsordningsperioden er på".

Etter det du skriver har du vært heldig å hatt en rimelig oppegående og samvittighetsfull namsmann, og det er positivt å høre

 

Nok en gang

Med vennlig hilsen

TBergh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...