Gå til innhold

Ingen bevis for fantasi. Renewed!


RPM

Anbefalte innlegg

Go morgen, vil nå bruke en liten time/dag/uke på å få samlet rotet i forrige tråd jeg startet "ingen bevis for fantasi. Se om jeg får det til, som å rydde rotet i uteboden, orden i rotet.

Endret av RPM
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Hebraisk, jødenes språk.

Visst noen spør deg om å gjøre å si alfabetet først, så bare si "Far" for det hebraiske ordet for "Far" er "AlephBeth"(Ab) de to første bokstavene i hebraisk, Abba Far, og summen av dette er 3. Og summen for "Mor" er 41,

"MemAleph", (Ma).

Summerer du opp far og mor, får du summen av "unge" som er 44. Kul sammenheng.

Det som også er kult er at summen for "Edens Hage" er 144, og summen for "Treet om kunnskap" blir 233. Og deler du 233 på 144 finner du summen for det gylne snitt, 1,618osv...

Aleph (value of 1) Bet (value of 2) means: Father (value of 3)

Mem (40) Aleph (1) : Mother (41)

Father + Mother = 44

Daleth (4) Lamed (30) yod (10) = Child = 44!!!

Neat huh?

Also he claims that the word for Eden is Mem Daleth Kuf or 144. And the word for Tree of Knowledge is equal to 233.

The mathmatician speaks up and says that 144 & 233 are fibonacci numbers. (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...) The ratio of each sucessive pair (5/3, 8/5, 233/144) equals phi, or 1.618033988749895. Phi is known as the Golden Ratio, Section, or Mean. Graphed it is a spiral. The ratio is found from plants to animals to DNA to our galaxy and architecture. And apparently its in the Bible, in Genesis with Eden (144) and the Tree (233).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

YHVH

Visste dere at innskriften som hang over Jesu kors faktisk var Guds navn YHVH.

Yeshua Hanazaret Vemelek Hayehudim, observe the four capitalized letters on the placard: YHVH.

Og når Pilatus skrev innskriften "Jesus fra Nasaret, jødenes konge" på hebraisk, latin og gresk, kunne overprestene lese forbokstavene på hebraisk JHVH. Ikke rart de kranglet med Pilatus om hva som skulle bli skrevet, men Pilatus sa, det jeg skrev, skrev jeg.

Yeshua was executed on a stake. The parallel to Adam’s staff is complete down to the last detail.

Consider what Pilate wrote:

NKJ John 19:19 Now Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was: JESUS OF NAZARETH, THE KING OF THE JEWS.”

The effect of this message is far more dramatic in Hebrew. People familiar with Hebrew writing are aware of what is called the “vav connector”. It’s all over the place in Hebrew textology. It is translated as the familiar “and”.

Knowing about the “vav" connective” allows for the full import of the placard Pilate affixed above Yeshua. The placard read (giving just the Hebrew portion):

Yeshua Hanazaret Vemelek Hayehudim, observe the four capitalized letters on the placard: YHVH. This is why the Sanhedrin hyperventilated and went ballistic and demanding the wording be altered. They just realized whom they killed! [NKJJohn 19:21 Therefore the chief priests of the Jews said to Pilate, "Do not write, 'The King of the Jews,' but, 'He said, "I am the King of the Jews." ' ". 22 Pilate answered, "What I have written, I have written."].

The Tetragrammaton (YHVH) perfectly completes the portrait of Adam’s/Moses’ staff.

Visste dere at innskriften som hang over Jesu kors faktisk var Guds navn YHVH.

Yeshua Hanazaret Vemelek Hayehudim, observe the four capitalized letters on the placard: YHVH.

Også noe intressant der igjen. Y(yod) i hebraisk har en pictografisk mening hvor den ligner på en hånd eller en arm, se fakta her:

http://www.hebrew4christians.com/Grammar/U...et/Yod/yod.html

Og videre så betyr v(vav) i pictografisk mening som en teltplugg, eller en "hook", en nagl:

http://www.hebrew4christians.com/Grammar/U...et/Vav/vav.html

Og har tidligere sagt at H(hey) er bokstaven og tallet 5 som står for nåde

http://www.carm.org/...ons/numbers.htm

Så for å summere opp YHVH, så kan det bety:

"Hånd i nåde, naglet i nåde. Hand in grace, nailed in grace"

Jesus er også det evige offerlam som det ikke skulle brytes ben på ifølge loven.

Les hebreer-brevet i NT om du ikke mener at Jesus er Messsias det er profetert om i GT.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Et enkelt kodet ord i bibelens første kapittel Genesis er faktisk ordet "Torah", jeg mener å lete etter sånt gir kraft i troen, når jeg først tror jeg er elsket av Gud, så er det jo greit å finne ut kule ting i boka Han har velsignet.

Visst du tar og finner den første T-en(tav) i Genesis, og teller derfra hver 49. bokstav den neste blir w(Waw), neste r(resh), og neste h(hey), som på en merkelig hebraisk måte blir ordet "Torah" som er betegnelsen for GT, eller skriftene som Jesus kalte det.

Oi, såg videre på en video på youtube om ordet Torah, det samme skjer i Exodus(2mos bok), men ikke i Leviticus(3mos bok),

så kommer du til Numbers(4mos bok) der står det i hver 49. bokstav men begynner med h(hey) så står det "Torah" bakvendt, og det samme i Deutronomy(5mos bok) står det baklengs der og i hver 49. bokstav.

Så uteble Leviticus(3mos bok) fra dette.

Men om du finner den første Y-en(yod) der, og teller hver 7.ende bokstav så får du ordet YHWH-Guds navn.

Genesis

In the Hebrew, go to the fisrt t, go 49 letters and you spell Torah in Hebrew.

Exodus

same thing happens, every 49th letter, spell Torah. (Happening twice blows the statistical accident theories)

Leviticus

It Doesn’t happen. Anti-codes people will say, "See it was just a coincidence."

Numbers

It happens again w/ 49th letter but oddly it spells Torah backwards

Deuteronomy

Again, same thing happens, spells Torah backwards

So let's look again @ Leviticus

It’s not a 49 letter interval, but what we find is @ a 7 letter interval (square root of 49) spells YHWH

Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy

TORH à TORH à YHWH ß HROT ß HROT

The TORH always points to YHWH!

- There are people who will argue that this is just a statistical accident.

- This is the fingerprint of the H.S.

- We find things like this laced all throughout the Bible.

Hver 50.ende bokstav eller å teller 49 til neste bokstav, i første til femte mosebok, det blir for systematisert, og om det er plantet av menneskers tanke på å legge koder i bibelen, så må jeg si de var meget intelligente på den tiden.

Drit i resten av bibelkodene og fokuser på den jeg viste med TORH->TORH->YHVH<-HROT<-HROT

Å telle hver 50.iende bokstav blir det, eller finne boksatven og telle 49 bokstaver frem.

Både 49 og 50 er ganske bibelske tall.

http://www.biblewheel.com/Gr/GR_50.asp

http://en.wikipedia....bilee_(Biblical)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Og det med Aleph, Taw, begynnelsen og enden, finnes mange internettsider om det, men kort fortalt, så sier Jesus jeg er begynnelsen og enden, og den pictografiske hebraiske bokstaven Aleph, står for okse. Mens på gammelhebraisk kan man se bokstaven Taw se ut som et krusifiks.

Hvilket i skjult betydning betyr, oksen(offeret,tjeneren) korsfestet.

En nettside som viser det med oksen og korset kan du ser her

http://images.google.no/imgres?imgurl=http...l%3Dno%26sa%3DX

Men det er mer om Aleph Tav, skal prøve å være kort og presis og bruke nettside til hjelp. Aleph Tav er to bokstaver som gjentar seg i skriftene uten at jødene har ord for det, de blir bare bokstaver som ligger i noen vers, jødene har ikke slettet det for de er nidkjære for skriftene og kopierer hver eneste tøddel når de måtte lage et nytt papyrus. Jeg skal gi dere to eksempler her, men der er flere, men mer innviklet å se åpenbaringen.

Den ene finner du i 1mos 1,1

http://www.mechon-ma...p/pt/pt0101.htm

Her står det rett og slett: "I begynnelsen skapte Gud ALEPH TAV himmelen og jorden.

Den andre finner du i Sakarja 12,10

http://www.mechon-ma...p/pt/pt2312.htm

Her står det, "Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg ALEPH TAV, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham likesom en holder klage over den førstefødte.

Som dere kan se her i det andre eksempelet, så minner verset om Jesus, og i skriftene vises Aleph Tav rett etter "meg".

Første vers i bibelen på hebraisk, ordrett så står det,

"I begynnelsen skapte Elohim aleftav himmelen og jorden."

Man kan bemerke seg det fjerde ordet på 2 bokstaver når man leser fra høyre til venstre, det er alef tav, rett etter elohim,

og jeg har sagt det før at alef tav er første og siste bokstav i det hebraiske alfabetet.

Jesus sier han er alfa og omega på gresk, på hebraisk, alef tav, eller det han mener, den første og den siste.

Desse to bokstavene har en mening fordi bokstavene lignet på meningen i det første hebraiske alfabet, man må lete for å finne svar.

Alef som nå ser ut som en x, så ut som en A snudd på hodet, som betydde Okse fordi det så ut som en okse med to horn.

Tav som nå ser ut som en liten n, så ut som T, et kors. Så det Jesus også mener er at han er oksen og korset, tjeneren på korset. Alef,tav er det fjerde ordet, men jødene har ingen uttalelse for ordet, det bare står i skriftene.

Så Gud skapte Jesus før himmelen og jorden, det som er rart er å se det sjette ordet for "og" før "jorden", det er bokstavene vav,alef,tav. vav har meninge i tidlig hebraisk for "nagl,nail". Da kan det sjette ordet som betyr "og" bety "naglet okse på korset"

Vav er faktisk den sjette på bokstaven, så når jødene roper skjebnen til Jesus, "korsfest, korsfest, korsfest", så sier det egentlig, 666. I den sjette time naglet de Jesus på korset. Jødene brøt da det sjette bud "Du skal ikke drepe"

Blir litt annerledes å lese bibelen når man vet desse ting.

Tenke seg de bokstavene "vav,alef,tav" står for "og" eller som jeg google transleyta for litt siden på engelsk "and"

Jesus er ikke Jesus uten at han er korsfestet, tenk deg at Han er ordet "og" på hebraisk, Han som holder ihop alt sammen, er ikke det et bibelvers om Jesus?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Er man interisert i å lære om frelsen, så finnes den overalt, du lærte den på barneskolen. Vil du dykke mer inni frelsen og bibelen, så har Gud ordnet det interessant for dem som leter.

F.eks 1.mosebok kapittel 5, hvor navn ifra Adam til Noah forkynner om frelseren Jesus, fordi hvert navn betyr noe. Tallet 5 betyr i bibelsk betydning nåde, som 6 står for mennesket, det ufullkomne og, 7 er Guds tall.

Iallefall, så betyr Metusalah i desse navnene i kapittel 5 "hans død skal bringe", og av alle desse navnene var det Metusalah som levde lengst, svimlende 969 år av alle i bibelen, det står der, høyst usannsynlig livstid, men så levde jeg ikke på den tiden heller så. Men det kan sies at nåden i Jesu død strekker seg lengst av alle nåder.

Så tilbake til tallet 5 som betyr nåde, 5 på hebraisk er også utåndelsesbokstaven H, hvorpå Sarai og Abram, når Gud gjorde en pakt med Abram og Sarai, som fekk de og nådestallet 5 i navnet Abraham og Sarah.

Siden Guds navn på Abrahams tid ble skrevet JHVH, kan det vel sies at Gud gav av seg selv, sine to H-er i navnet sitt, har lyst å fortsette litt her, utdype mer som f.eks femte gang Ruts navn blir nevnt i Ruts bok, så skulle Rut ut for å finne nåde for jobb, og femte gang Noahs navn blir nevnt så fant han nåde hos Herren.

Og ordet velsign som er et verb betyr på hebraisk "barak". Ordet velsignelse forekommer ikke før i historien om Abraham og da blir den hebraiske bokstaven H tilføyd "barakah.

Som i skjult betydning vil si verbet velsign og h, velsign med nåde.

Jeg fortsetter med denne h-en. Den finnes på de mest underfulle steder.

Jesu navn på hebraisk blir Yeshua, tilføyer du h-en så får du ordet salvation->Yeshuah.

Og på gresk er ikke salvation bare frelse, men det er "soso"-"soteria" noe lignende som betyr utfrielse, høyt elsket, spirituell opplæring, felleskap med kraften i utfrielsen(Gud) og den frelste(menneske), ja mye mer av gode lovnader.

Så har du ordet "Shuvah" som betyr omvendelse. De tre første bokstavene i det hebraiske "Shuvah" betyr, "kom tilbake", den fjerde bokstaven er en hey, h-en.

Så ekte omvendelse er ikke, angre dine synder, det betyr, kom tilbake til nåden.

High five for den da.

God bless.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Men se på dette, slektstavlenh ifra Adam til Noah, og navnenes betydning.

Adam--> Man

Seth--> Appointed

Enosh--> Mortal

Kenan -->Sorrow;

Mahalalel -->The Blessed God

Jared -->Shall come down

Enoch -->Teaching

Methuselah -->His death shall bring

Lamech--> The Despairing

Noah -->Rest, or comfort.

Det blir cirka slik: Man (is) appointed mortal sorrow; (but) the Blessed God shall come down teaching (that) His death shall bring (the) despairing rest.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Dere som vil lære litt om bibelen gjennom en tale dere kan høre på internett, så har jeg en anbefaling.

Den handler om historien til Ruth i bibelen.

Det er en liten historie med mye mening og åpenbaringer.

Denne boken ble lest av jødene hver påske, og slutter med at et barn blir født i Betlehem.

Den er et bilde på kristne(Ruth) og Jesus(Boaz)

Det begynner med en jøde Elimelek sammen med Naomi fra Betlehem som flytter til landet til Moabittene på grunn av hungersnød, og får sønnene Maklon og Kiljon.

Det å gifte seg med en Moabitt er et sterkt brudd i loven, men likevel er Ruth med i Jesus stamtre. Elimelek dør, men sønnene gifter seg med moabittkvinnene Orpa og Ruth. Så dør sønnene også, ikke så rart, navnene Maklon og Kiljon betyr døende og syk.

Da beslutter Naomi å dra tilbake til Israel, og ber Ruth og Orpa om å dra tilbake til sine familier. Orpa drar hjem, hennes navn betyr jo noe sånt som (snu ryggen, back of the neck), men Ruth som betyr venn, trygler Naomi om å bli med tilbake til Israel for hun vil at deres Gud skal bli min Gud.

Tilbake i Israel må de begynne på scratch, og jobbe hardt for maten, Ruth finner nåde og får seg jobb i en åker som tilfeldigvis tilhører Boaz, der samler hun opp rester fra de som høster åkeren.

Boaz får høre om henne og hvordan hun ble med stemoren tilbake til Israel.

Han begynner å behandle henne pent, ved å fortelle høsterfolka om å la det være jen ekstra mye rester for henne å plukke opp. Naomi får vite om Boaz og kommer på at han er en nær slektning av henne. Og som loven til jødene sier er at om en mann dør uten å få avkom, så skal hans nærmester slektning gifte seg med konen til den avdøde og bære arven videre. Og det kan være Boaz(Jesus).

Men det er en annen slektning(loven) som har førsteretten på Ruth. Og den mannen er et bilde på loven, men denne mannen vil ikke ha henne fordi hun er Moabitt, så Boaz gifter seg med henne.

Historien slutter med at Obed blir født (Et barn blir født i Betlehem) som blir bestefaren til kong David. Mer om denne historien kan du faktisk lese på wikipedia.

http://en.wikipedia....ki/Book_of_Ruth

For den som vil høre(mp3) den utdypede historien om Ruth kan høre den gratis her.

http://www.loaves-an...love-story.html

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hey, vil gjerne utdype historien om Josef drømmetyderens historie og dens paraleller til Jesus og de kristne, jødene og de som lever etter loven.

Historien om Josef starter i 1.mos kap 37.

Av Jakobs tolv sønner er det bare to av dem han fødte ved Rakel, sin rette hustru, Josef og Benjamin.

Fordi Josef hadde så mye velvilje hos faren ble brødrene sinte på ham og planla og drepe ham, men det klarte de ikke helt så etter de hadde slått ham til blods, solgte de ham som slave.

De gikk hjem til faren og viste faren de blodige klærne som var igjen og sa at Josef må ha blitt drept.

Det kan være mange paraleller i den historien, men jeg vil fortelle om den jeg har hørt en åpenbaring om.

Videre skjer det at Josef blir kjøpt som slave av Potifar, hoffmannen til faraoen. Hos ham vinner han velvilje fordi han ser Josef lykkes i alt han gjør.

Men kona til hoffmannen vil ha Josef og ligge med ham, og når hun ikke får det lurer hun ham og sier han prøver og voldta henne.

Da blir Josef kastet i fengsel for en tid, der møter han to andre fanger som han tyder drømmene til dem, og sier -Det er Gud som råder over tydning av drømmer.

Han sier at drømmene forteller om at om tre dager skal den ene som er munnskjenken til farao slippe fri og leve, og den andre skal henges og dø. Og det skjedde så.

Etter en stund der igjen får farao en grusom drøm, og munnskjenken som slapp fri forteller om Josef i fengsel som tydet drømmen hans.

Josef slipper fri da han tydet drømmen til farao som handlet om de 7 gode år og de 7 uår.

Josef får jobben til å samle kornet til uårene som skal komme.

(Det kan godt være desse uårene mange må komme til Egypt, at de kunne få så mange slaver at de mange pyramidene blir bygt)

Isåfall så kommer uårene og Jakob må sende sine 11 sønner til Egypt for å kjøpe korn, men siden Benjamin er den eneste sønnen igjen av sin hustru Rakel vil han ikke sende ham ned,

så de 10 andre sønnene går (som er et bilde på loven).

Josef er bilde på Jesus, og loven kommer til ham for de trenger mat.

Godt nede i Egypt, får Josef øye på dem men brødrene kjenner ikke igjen Josef.

Nå kommer de tidligere drømmene til Josef i opfyllelse, drømmene som brødrene ble harm på da de planla og drepe ham.

Han merker at Benjamin (som blir et bilde på de kristne) mangler. Josef lurer dem til å ta med seg Benjamin skal de få mat på ærlig vis. Lang historie kort i kap 42, enda kortere, Benjamin kommer og utfrir de ti brødrene sine, de får mat, Josef gir seg til kjenne og det er mye følelser og glede. Om Benjamin står de at han får fem ganger så mye som brødrene, og 5 er et bilde på nåde, som kristne lever under Jesu nåde.

Mer om denne historien om Josef og brødrene som trengte mat i hungersnøden. Brødrene blir bedt om å dra til egypt for å skaffe mat, men de får ikke ta med seg Benjamin som er Josefs bror med samme mor.

Da blir det bare ti brødre som går, som blir bilde på loven, de drar ned for å skaffe mat, og merker ikke det er Josef de forhandler med om mat, likeledes merket ikke jødene første gang deres Messias (Jesus) kom.

Josef ser at Benjamin ikke er med de ti brødrene, hvor Benjamin som betyr "sønn av høyre hånd".

Josef lurer dem til å si at det er en bror igjen som er etterlatt, og Josef sier at Benjamin må komme ellers tror han at de er spioner som lyver om at de har en bror, og at de er ute etter å røve maten.

Og han tar deres bror Simeon til fange, Simeon betyr "hørsel". Derfor sier bibelen og Jesus den som har øre, han høre.

Og lovens folk er blitt fratatt hørselen til å høre sannheten.

Brødrene må da dra hjem uten Simeon, mat har de fått, men Josef lurte pengene de betalte med oppi sekkene med mat. Da de kommer hjem til deres far Jakob uten Simeon blir deres far på gråten fordi han har mistet enda en sønn. Ikke nok med det, han får se det ikke er blitt betalt for maten. De tør rett å slett ikke ta med seg Benjamin for å få igjen Simeon. Men etter en lang stund tar maten slutt, og de må nødt å dra ned igjen for å skaffe mat, de sier til sin far at Benjamin må bli med, ellers får de ikke igjen Simeon, og de blir anklagd for å være spioner.

Så med nød og neppe tar de med seg Benjamin. Ti brødre drar igjen, denne gangen med Benjamin. Da blir Josef så glad når han kommer i møte med dem at han gir seg til kjenne at det er han, og han gir dem et festmåltid uten like, alt brødrene får, det får Benjamin 5 ganger mer av.

5 står for nåde, og det er liksom når de ti (loven) kommer ilag med Benjamin (nåden) så vil Josef (Jesus) gi seg til kjenne. Benjamin slipper fri Simeon, nåden gjør at lovens folk får igjen hørselen. De som ikke tror på Jesus er på en måte lovens folk, som bare med nåde kan få hørselen til å høre sannheten, og under den hungersnød som verden er i nå, så vil nåden utfri dem.

Gud sier til Jesus, sett deg ved min høyre hånd, og Jesus sier han er, vintreet som vil pode inn alle grener av dem som tror på Han. Så Benjamin er de som tror på Jesus som vil sitte at med Jesus ved Guds høyre hånd.

De er en rørende historie jeg anbefaler å lese, og om dere forstår det rotete jeg har skrevet her, så er det som nøkler til åpenbaringer av historien, jeg har hørt dette av en pastor som sier at Gud gir han så mange åpenbaringer fordi han forkynner Jesus sin store nåde. De er fortsatt mange kristne som vil føre loven inn igjen selv om Jesus er deres frelser. Dette advarer Paulus om i de fleste brev, om dere leser brevene i lys av nåden, så kan man se hvor sterkt nåden går i mot loven.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kan vise til enda en historie i bibelen, rart at jødene ikke ser at Jesus er den virkelige Messias når skriftene profeterer så grundig på det, men det oppfyller profetiene om at de som tror og holder loven, skal ha et forheng, et slør, inntil hedningenes tid er oppfylt.

På samme måte som de ti brødrene(loven) til Josef(Jesus) ikke ser at det er Josef før de tar med seg Benjamin(kristne), og Simeon(hørsel) deres bror settes fri.

Denne historien handler om nesten det samme.

Du kan lese om den i 4.mos kap 13 og 14.

Det handler om Israelittene som skal innta "det lovede land", de sender 12 spioner som skal se ut landet, for så å komme tilbake til leiren å fortelle hva de så. Da de kom tilbake, sa de at landet flyter virkelig med melk og honning, men de kunne ikke innta det, de var redd fienden.

Men Caleb og Josva var to av spionene som sa at "dette" land kunne de innta, deres Gud som førte dem ut av Egypt og alle de undergjerninger Gud gjorde for dem i ørkenen, så skulle det ikke være problem.

Det så ut til at de ti(loven) spionene som var negative, ikke husket hva Gud hadde gjort for dem, de trodde de måtte gjøre alt ved sin egen makt.

Josva og Caleb er to navn som forklarer hvorfor de kunne innta landet.

Josva betyr "Gud er frelse" og Caleb betyr "hund"

Jesus sier om hedninger at de er "hunder". Og Paulus blir fortalt at evangeliet skal nå ut til hedningene først, før alle jødene kommer til tro.

Ikke nok med fornavnene deres betyr noe, men de kalles Josva sønn av Nun, hvor Nun betyr fisk, og Caleb sønn av Jeppune, hvor Jeppune betyr, "komme inn i kvilen"

Så da kan man konkluder om de to spionene som hadde troen,

-Gud er frelse, fisker hunden som skal komme inn i kvilen.

På grunn av at Josva og Caleb var de som hadde troen på at Gud skulle hjelpe dem, så var de de eneste som av de voksne menn som dro ut av Egypt, som skulle få se at de inntok "det lovede land".

Ikke engang Moses skulle få komme inn. Det var på grunn av at Gud sa til Moses at klippen som det skulle komme vann ut av bare skulle slåes en gang, skulle det komme vann flere ganger, var det bare å tale til klippen. Klippen er et bilde på Jesus har jeg hørt, og Moses viste et dårlig bilde med å slå flere ganger på Jesus for å få vann, når Jesus bare skulle slåes en gang for evig frelse, etter det kunne man bare tale til klippen. Likeså er Jesus korsfestet engang for alle, slik at man nå kan få "levende" vann ved å snakke med Jesus.

Når så Moses og de andre voksne av de som dro ut av Egypt, var døde, da skulle de innta landet, ledet av Josva og Caleb, som nå var gamle, men levde så de kunne se folket innta landet, ved Jeriko, Josva kap 6.

Visste du at dagen de slo leir utenfor Jeriko var den tiende i den første måneden, og de fikk i oppdrag å gå rundt Jerikos murer en gang hver dag, i seks dager, og blåse i hornene, Men den sjuende skulle de gå rundt muren sju ganger og blåse i hornene, på slutten skal de blåse en lang tone og det er signalet for at de skal sette i et kraftig krigsrop, og muren falt utover.

Det vil si at dagen muren falt, og de inntok landet var den 17. dagen i den første måneden.

Dagen Jesus sto opp igjen fra de døde.

Og jødene skjønner det fortsatt ikke :S

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nisan, jødenes første måned, rundt Mars, April.

Jeg sjekket at Ararat betyr "curse reverse"(forbannelse reversert)

og at Noahs ark grunnstøtte på fjellet Ararat som betyr at forbannelsen er snudd om på,

og det skjedde den 17. dagen i den 7.måneden,

Det er den samme dagen Jesus sto opp igjen som også er et symbol på at forbannelsen er snudd om. Det har noe med den jødiske kalenderen og gjøre mener jeg å forstå,

Nisan

http://en.wikipedia.org/wiki/Nisan.

Sammenligningen av Jesus og Noahs ark. Du vil ikke komme unna katastrofen ved å høre om arken, ei heller bygge din egen redningsbåt. Men for å komme unna, må man gå inn i arken. En lignelse der.

Ja, det med at Jesus døde i påsken, det ekte påskelammet, det er en god sammenhengende historie det. Jesus sier selv han skal være dø i tre dager og tre netter, i den rekkefølgen.

Det stemmer med den riktige hebraiske kalenderen, for det sies i Joh 19,33 at det var en spesiell sabbat dagen etter korsfestelsen, derfor brakk de bena på de, så de døde raskt, ikke med Jesus for han så ut til å være død rundt den niende time, ca klokka 15 i vår tidsregning.

Hebraisk dag varer fra 6 om morgenen til 6 om kvelden (solnedgang). Natten varer fra 6 om kvelden til 6 om morgenen. En ny dag regnes fra kvelden klokken 6, eller som de kaller den tolvte time.

Vi begynner med dagen Jesus red inn i tempelet på et esel, det kalles palmesøndag. Det var den tiende i den første måneden som kalles Nisan at et offerlam skulle velges ut av folket, det kan du lese om i 2. mos 12.

Frem til "passover"(påske) 14. Nisan, skulle lammet inpiseres for at det var lytefritt. Pilatus selv sier at han ikke finner feil ved Jesus.

Den 14. nisan var "the day of the passover" eller (preperation day), dagen Jesus (offerlamet) døde.

Dagen etter var den en spesiell sabbat, der er tre spesielle sabbater i måneden Nisan. Den 14. Nisan, den 15. nisan (feast of the unleavened bread, begynner) og den 22. nisan.

Bare en av de tre spesielle dagene skal man ikke gjøre noe arbeid som på en vanlig sabbat (lørdager), og det er den 15. nisan.

Derfor måtte Jesus bæres ned av korset før dagen var omme og lagt i graven.

Dagen (feast of unleavended bread begynner) etter forberedelsedagen (dagen Jesus døde, slaktet), gikk de skriftlærde til Pilatus om å holde ekstra vakthold Jesus sier han skal stå opp igjen, det står i matt 27,62.

Ved morgengry den første dagen i neste uke som er en søndag var kvinnene der og så at Jesu grav var tom.

Teller man de tre dagene og tre nettene, så går det slik:

Dag 1, 14. nisan dag ved den niende time dør Jesus, natt 1 og dag 2 på 15. nisan(høytids-sabbaten), natt 2 og dag 3 på den 16. Nisan (vanlig lørdagssabbat). Og til slutt natt 3 den første dagen i uken, 17. nisan. Tre dager og tre netter.

Og visste du at den 17. Nisan også er dagen Noahs ark grunnstøtte på fjellet Ararat som betyr "curse reversed". Den perfekte dag for Jesus å stå opp igjen.

Og at måneden nisan i nyere tid kalt abib faller på stjernetegnet væren som er en hannsau, offerlammets måned.

En uke brukte Jesus på fra å ri inn i tempelet på et esel den 10. Nisan, til Han sto opp igjen den 17. Nisan.

Her er noen av linkene jeg brukte til informasjon for å bekrefte det jeg har hørt.

http://gracethrufait...-night-mystery/

http://www.jesus2ndcoming.org/50.htm

http://endtimepilgri...firstfruits.htm

For å legge til noe jeg ikke skrev.

"Feast of first fruits" er helligdager jødene hadde første dagen etter sabbaten etter først dag av usyrede brøds dager. Den skulle vare i sju fulle uker, eller 49 dager.

Jesus sto opp den første dagen av "feast of first fruits" og etter 50 dager, kom Talsmannen, Den Hellige Ånd til disiplene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Hva er det du ønsker å diskutere, RPM?

Nei, jeg finner ofte god informasjon om troen gjennom forum, tenkte jeg vil få ned infoen jeg innehar, så får jo folk lese det eller ikke. Det blir på en måte en huskelapp også.

Og det som er blitt skrevet er jo åpent for diskusjon, selvom jeg bare som regel får tilbakemelding om at jeg har vrangforestillinger:P

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Dere har hørt den samme leksa i mange århundrer sikkert om Jesus korsfestet for våre synder, til slutt har loven overtatt for nåden, og gjort det lunkent.

Frelsen er et nådesbudskap, men loven har nøytralisert den.

Syndens kraft er loven.

Ikke rart mange kirkens folk får kraft til å synde, loven har overtatt.

Symbolet finner du i GT når menn i byen Bet Shemesh ville kikke inn i Paktens Ark, de løftet vekk nådestolen for å komme frem til loven, og det førte død med seg.

Når Moses kom med de ti bud fra fjellet Sinai, så døde 3000 mennesker. I ørkenen der tok Gud vare på dem alle og gav dem uansett hvor de klagde og stønnet om å dra tilbake til Egypt, hver gang de klagde, gav Gud dem velsignelse i overmål. Men så kom loven på fjellet Sinai, først da, ble det død og fordervelse på dem. Det ble "do good, get good, do bad, get bad". Her vises det til hvor dødelig loven er for oss dødelige mennesker som lett blir smittet av andres død.

Man trenger ikke Den Hellige Ånd for å forstå dette, man trenger Den Hellige Ånd for å forstå nåden, for vi er så innsyrt i lover og regler.

Det som Paulus sier er at loven er dødens tjeneste.

Men når Den Hellige Ånd kom på pinsefestens dag ble 3000 mennesker frelst. Ha da ikke gammel vin i nye skinnsekker. Loven har sin hensikt å vise oss at vi er syndere som trenger frelsen som kom og gav oss det fullbrakte verk. Ikke vet jeg helt hvorfor Gud gav 613 lover som er det samme antall som frø i et granateple, som var frukten som hang på yppersteprestens kleder. Men kansje den omvendte Joh 3.16 er det omvendte av lovens 613.

Det jeg prøver å si er at nåden vil omvende deg fra ondt til godt. Om du mener du er god, vær så god, men verden kommer nå med flere lover og flere regler, hvor synden vil få mer kraft. Men hvor synden er stor, er nåden enda større. Gud er kjærlighet.

Og det med å elske sin Gud og sin neste som seg selv, så ble det sagt til han som søkte egenrettferdighet, så han til og med spurte, "hvem er så min neste". Opptatt av lovisk kjærlighet.

Jeg holder meg til Jesus, for Han lærer meg den kjærlighet jeg trenger for å elske Gud og min neste. Mine nederlag blir til seier. Herlich.

Og for å åpne skatter, så betyr Peter, sten(loven) og Jakob betyr erstatte, og Johannes betyr Guds nåde, tolk det motsatt vei om du vil men jeg tolker det, Guds nåde erstatter loven.

Og Peter som sier han elsker Jesus, klarer ikke å løpe ifra han(Johannes) som sier han er elsket av Jesus,

når de løper for å se etter graven til Jesus som er tom.

Så det å forstå at du er elsket av Gud gir deg mer styrke enn han som sier han elsker Gud, så det er ikke for deg å finne sannheten, la sannheten finne deg og sette deg fri og gi deg styrke.

Johannes som skrev Johannes-evangeliet sier selv han er elsket av Jesus, litt av en forståelse han hadde av Jesus.

Det jeg skriver synes jeg er gullkorn som styrker min tro, som for eksempel at loven BLE GITT oss, men nåden og sannheten KOM ved Jesus Kristus, så er nåden og sannheten personifisert i Jesus, og Han KOM, mens loven ble gitt.

Og symbol på blodoffer allerede kan ses i Adam og Eva historien hvor Gud var den første til å slakte et dyr for å gi Adam og Eva dyreskinnklær istedet for et fikenblad.

Jesus brukte ligninger vi skulle forstå, men det er vanskelig for loviske å finne desse sannhetene siden det er nåden Guds Ånd kommer med.

Begynner så smått igjen med motstningene til Moses som kom med loven og Jesus som kom med nåden.

Da Jesus var opp på forklarelsens berg med Peter, Jakob og Johannes, som du kan lese om i

Matt 17- Mark 9- Luk 9.

Der ble Jesus forandret og klærne hans ble "blendende hvite" så kom Moses og Eliah og viste seg med Jesus. Peter snakket om at han ville bygge hus for alle 3,

men ble avbrutt av selve Gud som skremmer dem med høy røst og sier,

"Dette er min Sønn, Ham skal dere høre på"

Etter det kunne de bare se Jesus. Hvilket betyr at det er viktigere å fokusere på Jesus som kom med nåden og sannheten, enn å blande alle 3,

hvor Moses er bilde på loven og Eliah bilde på profetene.

Når Jesus kom ned fra fjellet, ble folket forferdet når de så Ham (sikkert fordi Han skinte), og sprang mot Ham.

Motsetningen er Moses som kom ned fra fjellet Sinai for andre gang fordi han knuste steintavlene første gangen, da skinte også Moses, men folket flyktet fra Ham, ikke rart, han kom jo med steintavlene som kom med dom.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kanksje du skal lage deg en dagbok RPM? Jeg tror mange blir forvirret over denne tråden fordi vi venter på en diskusjon, men dette minner mer om en blogg eller dagbok :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kanksje du skal lage deg en dagbok RPM? Jeg tror mange blir forvirret over denne tråden fordi vi venter på en diskusjon, men dette minner mer om en blogg eller dagbok :)

Ja, dette har mer karakter av forkynnelse. Det lille jeg har lest, da.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

3 innlegg til så skriver ikke jeg mer her, annet enn for dere en gang å lese og diskutere om der vil. Fri vilje.

Hvorfor nevnte Jesus 153 fisker, du vil finne mange søketreff på internett, som viser dette spesielle tallet, 1*1*1 =1, 5*5*5 =125, 3*3*3 =27.

1+125+27=153. Tallene som er delelig med 3 og er opphøyd i 3, blir alltid 153, f. eks 192=64*3

1*1*1 =1, 9*9*9 =729, 2**2*2 =8

1+729+8 =738, da fortestter man å opphøye 7 og 2 og 9 i tredje til man til slutt får 153 hele tiden.

I historien i Joh 21,11 så står det om 153 og mye om tre ganger, den tredje gangen Jesus viste seg for disiplen, og tre har med fullkommenheten i spiritualitet å gjøre, the divine perfection.

153 =T17

Ok, da du har overtalt meg:

1!+2!+3!+4!+5!=1+(1x2)+(1x2x3)+(1x2x3x4)+(1x2x3x4x5)=1+2+6+24+120=153

Halleluja, dere.

Og 153 + 513 = 666

315 + 351 = 666

135 + 531 = 666

Kan nå nevnes at første verset i 1 mos. kan deles i to summer, som

"I begynnelsen skapte Gud himmelen" = 1998=3*T36 eller 3*666

"og jorden"=703=T37

For eksempel primtallet 17 har mye med 153 å gjøre, tar du 1+2+ opp til 17 får du 153, tar du 1+ opp til 36 får du 666.

Jeg var inne på det med spiritualitet og tallet 3 og det tolvte tallet i primtallrekken er 37, og det 21.-tallet er 73.

3*4=12

3*7=21

Det finnes bare 1413 triangulære nummer fra 1 til 1 000 000.

Og av de er 153, 666, 703, 2701 og 6328 med i bibelsk gematria.

Se for deg et vikeplikt-skilt hvor du har det første triangulære tallet 1 nederst.

T=triangulært tall. T1=1, T2=3, T3=6 eller 1+2+3, denne stigende rekkefølgen utgjør de triangulære tallene.

Da har bibelens skribenter satt seg ned og gjort et komplisert mattestykke, og ikke noe gudommelig i det hele tatt, eller så har det vært en tilfeldighet, som heller ikke er guddommelig, eller så har Gud grepet inn i det matematiske i desse versene her. 1mos-bok 1,1 og Joh1,1

I 1mos-bok 1,1 så står det:

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jord.

På hebraisk har desse bokstavene som utgjør denne setningen en sum som tilsvarer 2701, og det er den triangulære summen av T73, altså 1+2+3...+73.

2701 =T73

Og Joh 1,1 handler også om begynnelsen, men mer om Ordet(Jesus)

og der står det:

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud.

Men dette står på gresk som også har nummerert bokstavene merkelig, ikke sånn som alfabetet vårt hvor Z=26.

Så du får den vitterlige sum av 3627, men dette er ikke et triangulært nummer, når man kommer så høyt opp, skal det mye til for at det skal bli et triangulært nummer.

Men legger man sammen 2701 og 3627, så får man summen 6328, og det igjen er den triangulære summen til T112.

6328 =T112

D.v.s de passer sammen.

Ikke nok med det, summen til "I begynnelsen skapte gud himmelen" er lik 1998 som ikke er et triangulært nummer, men de resterende "og jorden" har en sum på 703, som er den triangulære summen til T37

703 =T37

703 =19*37

Og ikke nok med det.

Man kan se summen 2701 slik: 37*73 =2701 =1mos1.1

og merkli nok summen av 3627: 39*93 =3627 =Joh 1.1

7-tallet blir byttet ut med nummer 9. Det gir kansje ikke enkeltpersonen mening, men det gav meg en wow-følelse.

Og jeg har hørt men ikke lest selv at den 7-armede lysestaken i GT ble forandret til 9-armet lysestake. Ikke at det trenger å ha noen sammenheng.

Og det 73. triangulære nummeret er 2701, det 37. triangulære nummeret er 703 som er summen av "og jorden" som også er summen av 19*37

37*73=2701 summen av første setning i 1.Mos

39*93=3627 summen av første setning i Joh.ev

2701+3627=6328 som er det 112. triangulære nummeret

Andre populære triangulære nummer er 153 som er et spesielt matematisk tall, og 666 som det står i åp 13,18

tallet er 666, i dette er det visdom.

Her er en link om tallet 666

http://homepage.virg...nkins/sixes.htm

2701(T73)-703("og jorden" T37)=1998(3*666(T36))

Og at "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden" på hebraisk består av 7 ord med til sammen 28 bokstaver og det 7. triangulære nummeret har summen 28(T7)

Summen 2701(T73) finner du også igjen i

1.Mos kap 8.14

"Den tjuesjuende dagen i den andre måneden var den helt tørr."

Dagen Gud sa til Noah han kunne gå ut av Arken, et nytt skaperverk lå foran Noah.

Ikke før Kap 8:14 viser summen seg igjen, høyst intelligent

Visste du at det triangulære nummeret 2701 kan deles opp i

666+666+666+703=2701

eller

999+999+703

T19=190 og summen for "ribben" på hebraisk er 190, mens summen for "Eva" er 19. Eva ble skapt av Adams ribben.

Så har du Israelsstjernen, lager du den med prikker kan du får en på 13 prikker.

7 i midten og 6 ender, litt vansklig å se for seg, men desse 7 i midten, kan man kalle for en sekskant eller et hexagon,

da vi teller 2+3+2 ovenfra og ned.

Den neste med prikker ifra 3+4+5+4+3 =19 i midten og stjernen til sammen 37 prikker for å danne israelsstjernen.

Tar du neste, blir det 4+5+6+7+6+5+4 =37 i midten og stjernen til sammen 73 prikker.

Og summen av det hebraiske ordet Israel er 541. Og det er den sekskanten som starter på 10 som utgjør den summen av stjernen.

Kanskje det ikke er beviser dette her, men det er jo tegn for de vise grekere som søker dem.

Tar man antallet bokstaver i 1mos 1.1 og ganger det med produktet (d.v.s multiplisering av tallene i bokstavene) og deler dette svaret med antall ord ganget med produktet av ordene, så får man faktisk ganske så nøyaktig svaret PI, 3,1415545, noe ganske så likt PI.

Og gjør man nøyaktig det samme i Joh 1.1 så får man svaret "e", den naturlige logaritmen 2,718312.

1mos1.1

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Her finner du PI på hebraisk

og

Joh1.1

I begynnelsen var Ordet.

Ordet var hos Gud,

og Ordet var Gud.

Her finner du den naturlige logaritmen "e", på gresk.

Ordet "Ordet" som Jesus blir kalt i Johannes evangeliet har verdien 373.

37* 3= 111

37* 6= 222

37* 9= 333

37*12=444

37*15=555

37*18=666

37*21=777

37*24=888

37*27=999

Søker du på kubiske nummer, så får du

alle nummer som ganges med seg selv 3 ganger

f. eks

2*2*2=8

3*3*3=27(antallet kuber i rubiks kube)

osv 64, 216, 512

Visste du at navnet "Jesus" på gresk har summen 888

og "Kristus" har summen 1480 som til sammen er lik 2368

Og at 37*24=888

37*40=1480

37*64=2368

Merkelig med tall altså.

Som hebraiske leses fra venstre til høgre og vi leser fra venstre til høgre, så kan vi se på summen av

"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden" som er 2701.

Bakvendt 2701 blir 1072, så tar vi 2701+1072= 3773, samme som 37*73=2701

Summen av 1.mos 1,1: 2701=37*73

Ordet "VISDOM" på hebraisk betyr "CHOKMAH", og det skrives med fire hebraiske bokstaver "Chet-Kaph-Mem-Hey"

Og tar man verdien av bokstavenes rekkefølge fra 1-22 så får man,

"Chet(8)-Kaph(11)-Mem(13)-Hey(5)" som til sammen er lik 37

Tar man verdiene av bokstavene gematrisk som er fra 1-400, gjett hva det blir, du vil ikke tro det, er jeg troverdig nok til at du ikke vil lete det opp og se om jeg lyver?

Det blir til sammen 73 "Chet(8)-Kaph(20)-Mem(40)-Hey(5)"

Endret av RPM
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvorfor nevnte Jesus 153 fisker, du vil finne mange søketreff på internett, som viser dette spesielle tallet, 1*1*1 =1, 5*5*5 =125, 3*3*3 =27.

1+125+27=153. Tallene som er delelig med 3 og er opphøyd i 3, blir alltid 153, f. eks 192=64*3

1*1*1 =1, 9*9*9 =729, 2**2*2 =8

1+729+8 =738, da fortestter man å opphøye 7 og 2 og 9 i tredje til man til slutt får 153 hele tiden.

I historien i Joh 21,11 så står det om 153 og mye om tre ganger, den tredje gangen Jesus viste seg for disiplen, og tre har med fullkommenheten i spiritualitet å gjøre, the divine perfection.

153 =T17

Ok, da du har overtalt meg:

1!+2!+3!+4!+5!=1+(1x2)+(1x2x3)+(1x2x3x4)+(1x2x3x4x5)=1+2+6+24+120=153

Halleluja, dere.

Og 153 + 513 = 666

315 + 351 = 666

135 + 531 = 666

Number of the beast?

  • Liker 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...