Gå til innhold

trailersjåfør drepte syklist


Gjest Gjest

Anbefalte innlegg

Det er to filer ved lyskrysset, trailersjåføren skal til venstre og legger seg der. En syklist skal også til venstre, og legger seg på høyresiden av trailersjåføren. Riktig, trygt og korrekt. Da kan han bare svinge samtidig med trailersjåføren. Men så ombestemmer sjåføren seg, noe han selvsagt ikke har anledning til når han har lagt seg i venstre felt - han bestemmer seg for å kjøre til høyre! Og kjører dermed ihjel syklisten

Nå bagatelliserer både sjåfør og transportforbund denne hendelsen og kaller den en arbeidulykke. Det er vel ingen arbeidsulykke! Hadde en slik ulykke skjedd mens sjåføren lå i riktig fil hadde det vært noe annet, men her signaliserte sjåføren overfor syklisten at syklisten lå trygt. Og så foretar han en manøver som dreper syklisten. Selvsagt skal han straffes!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=524052

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Synes det er en vanskelig sak jeg. Dersom man kjører trailer, buss eller andre store kjøretøy så finner man fort ut at det er veldig vanskelig å ha 110% oversikt rundt kjøretøyet. Da må man nesten stoppe, gå ut og rundt bilen og sjekke i hvert kryss. Slik jeg leser denne historien så var det et uhell. Når man er ute og sykler i trafikken så må det være lov å forlange at syklister også bruker vettet og holder avstand. Å plassere seg på en slik måte i trafikken at man ikke blir sett er ikke etter min mening korrekt, men russisk rulett.

Slik kjøring som dette ser jeg nesten hver dag i trafikken. Folk skifter mening og tar en annen vei enn først antatt. Svært få av disse ser seg så godt for som denne karen! I hvert fall i følge ham selv. At ikke flere slike ulykker skjer er egentlig bare flaks.

Som mc-fører så vet jeg at det er vanskelig å se meg fra disse store monstrene så jeg holder god avstand og sørger for å bli sett. Dersom jeg ikke kan se huet til sjåføren i vindu eller speil så kan han heller ikke se meg. Det hjelper lite å ha rett når man ligger på sykehus eller er død.

Føler med familien til begge her og håper at ingen av dem ser på sjåføren som en drapsmann, for det er han ikke. Dette var et uhell.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Gjest *M43*

Jeg er helt enig med ts. Som fører av et vogntog bærer man et stort ansvar ute i trafikken, men her har føreren gjort en ulykksalelig feil som førte til en dødsulykke. Dette skal åpenbart straffes !! Jeg ferdes selv i trafikken med bil eller MC og tenker alltid på konsekvensene av mine handlinger i trafikken. Man må være ekstremt varsom der hvor situasjonen tilsier dette. Skal man til enhver tid beskytte de som opptrer uaktsomt og/eller begår lovstridige handlinger i dette landet ?? Hva med de etterlatte/pårørende i denne saken ?? Blir de hørt ? Hvilke rettigheter har de ?? Hvilken hjelp har de fått ? Denne saken belyses jo kun fra førerens hold, og selvfølgelig vil kollegene hans støtte ham i denne situasjonen (det ville sikkert jeg også gjort), men jeg mener åpenbart at vedkommende må ta sin straff allikevel. Jeg syns det er mye mer bekymringsfullt at vi i dette samfunnet støtter mer om de som begår lovbrudd enn de som blir skadelidende. Det er en svært negativ utvikling i mange saker (ref. trikkepåkjørsler o.s.v). Det er viktig å se denne saken også fra 2 sider, de pårørende vil nok føle at det var unødvendig å miste et familiemedlem på denne måten. Så kan man selvsagt diskutere om hvor synlig man skal være i trafikken o.s.v men det fratar ikke førerens ansvar for hans feilbedømming i denne saken.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Slik jeg leser denne historien så var det et uhell. Folk skifter mening og tar en annen vei enn først antatt.

Jeg synes at en yrkessjåfør må være mer aktpågivende enn de myke trafikantene. Her er det heller ikke syklistens feil, for syklisten kunne jo ikek vite at sjåføren plutselig skulle bryte veitrafikkloven og kjøre til høyre når han lå i venstre fil?

Ikke bare må en yrkessjåfør være mer aktpågivende, når man kjører et 40-50 tonn tung monster må man IALLFALL la være å ty til slike ulovlige og lettvinte løsninger som denne sjåføren gjorde. Man gambler ikke. Det gjorde denne mannen, og må derfor sone.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Syns kanskje at det blir litt dumt at de som ikke har kjørt vogntog før synser i en slik sak da. Disse har kanskje mange år på veien med personbil, men det er noe helt annet å kjøre vogntog. Man ser LITE, man har MANGE blindsoner.

Jeg kjører både varsomt og aktpågivende når jeg kjører vogntog, men uhell kan skje. Har aldri kjørt på mennesker selv, men jeg kan se hvor lett det er når de ikke vet hvordan de skal forholde seg til et vogntog.

Om nesten alle slike situasjoner skulle vært unngått, så hadde sjåføren vært nødt for å gå ut av bilen i hvert eneste kryss og sving og sjekket, men likevel aldri vært sikker - da folk kommer fort.

Mitt hjerte føler med både sjåføren og offerets familie - dette er ikke lett for noen av dem.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Syns kanskje at det blir litt dumt at de som ikke har kjørt vogntog før synser i en slik sak da. Disse har kanskje mange år på veien med personbil, men det er noe helt annet å kjøre vogntog. Man ser LITE, man har MANGE blindsoner.

Jeg kjører både varsomt og aktpågivende når jeg kjører vogntog, men uhell kan skje. Har aldri kjørt på mennesker selv, men jeg kan se hvor lett det er når de ikke vet hvordan de skal forholde seg til et vogntog.

Om nesten alle slike situasjoner skulle vært unngått, så hadde sjåføren vært nødt for å gå ut av bilen i hvert eneste kryss og sving og sjekket, men likevel aldri vært sikker - da folk kommer fort.

Mitt hjerte føler med både sjåføren og offerets familie - dette er ikke lett for noen av dem.

Men nå var poenget at syklisten var -rett plassert-, og sjåføren foretok en ulovlig sving. Hadde sjåføren holdt seg til trafikkreglene, hadde ulykken ikke skjedd. Så problemet her var ikke syklistens plassering, men sjåførens brudd på trafikkreglene.

Når man er syklist, skal man da hele tiden måtte oppføre seg som om bilistene når som helst kan bryte trafikkreglene? I så tilfelle kan en syklist aldri være på siden av en bil, siden bilen når som helst kan finne på å bråsvinge uten å sjekke blindsonene.

Om det nå var syklisten som hadde plassert seg feil, og sjåføren fulgte trafikkreglene, så hadde det vært et uhell. Men her brøt sjåføren trafikkreglene, noe syklisten ikke kunne forutse. Sjåføren visste at det var en blindsone, og burde derfor tenkt på at det kunne være syklister/biler i blindsonen. Han var uansvarlig.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Om det nå var syklisten som hadde plassert seg feil, og sjåføren fulgte trafikkreglene, så hadde det vært et uhell. Men her brøt sjåføren trafikkreglene, noe syklisten ikke kunne forutse. Sjåføren visste at det var en blindsone, og burde derfor tenkt på at det kunne være syklister/biler i blindsonen. Han var uansvarlig.

Hvis du leser VG artikkelen så ser du nok at denne såkalte sykkelisten hadde plassert seg feil. Fordi det som står i artikkelen er at han ligger i mellom høyre og venstre felt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Eurodice
Det er to filer ved lyskrysset, trailersjåføren skal til venstre og legger seg der. En syklist skal også til venstre, og legger seg på høyresiden av trailersjåføren. Riktig, trygt og korrekt. Da kan han bare svinge samtidig med trailersjåføren. Men så ombestemmer sjåføren seg, noe han selvsagt ikke har anledning til når han har lagt seg i venstre felt - han bestemmer seg for å kjøre til høyre! Og kjører dermed ihjel syklisten

Nå bagatelliserer både sjåfør og transportforbund denne hendelsen og kaller den en arbeidulykke. Det er vel ingen arbeidsulykke! Hadde en slik ulykke skjedd mens sjåføren lå i riktig fil hadde det vært noe annet, men her signaliserte sjåføren overfor syklisten at syklisten lå trygt. Og så foretar han en manøver som dreper syklisten. Selvsagt skal han straffes!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=524052

Først vil jeg si at dette var en tragisk hendelse. På den annen side kan jeg ikke forstå at det kan være riktig at en syklist kan plassere seg ved siden av et annet kjøretøy, altså i samme felt, uansett om man skal svinge eller kjøre rett frem. Jeg ville tro at syklister også må kjøre på samme måte som bilister, etter hverandre. Men det er godt mulig veitrafikkloven tillater det.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Først vil jeg si at dette var en tragisk hendelse. På den annen side kan jeg ikke forstå at det kan være riktig at en syklist kan plassere seg ved siden av et annet kjøretøy, altså i samme felt, uansett om man skal svinge eller kjøre rett frem. Jeg ville tro at syklister også må kjøre på samme måte som bilister, etter hverandre. Men det er godt mulig veitrafikkloven tillater det.

Riktig plassering på denne sykkelisten hadde vært bak vogntoget.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvis du leser VG artikkelen så ser du nok at denne såkalte sykkelisten hadde plassert seg feil. Fordi det som står i artikkelen er at han ligger i mellom høyre og venstre felt.

Han var korrekt plassert. Når det er kø fram mot et lyskryss, skal syklisten være på høyre side av bilene som står og venter i krysset. Altså skulle denne syklisten være på høyre side av traileren, noe han også var. Syklisten var altså korrekt plassert. Den eneste som gjorde noe ulovlig, var trailersjåføren.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Riktig plassering på denne sykkelisten hadde vært bak vogntoget.

Nei, syklister har lov til å kjøre opp på høyresiden av biler som venter i et lyskryss.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Retten har slått fast at syklisten ikke gjorde noen feil i den aktuelle situasjonen. Jeg vil tror at de har innsikt i hva som er lov og ikke.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

For min del så virker det her som at sjåføren var ekstra forsiktig da han svingte til høyre. Han sjekket speiler og dødvinkler og reiste seg opp for å sjekke og var da temmelig forsiktig slik jeg ser det. Han blinket til høyre og foretok så et feltskifte.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvis du leser VG artikkelen så ser du nok at denne såkalte sykkelisten hadde plassert seg feil. Fordi det som står i artikkelen er at han ligger i mellom høyre og venstre felt.

Dessuten var det ikke som han uten advarsel tok en brå sving over til høyre:

"Da det ble grønt mot høyre, ombestemte Ola seg. Han ventet til bilene i høyre felt hadde kjørt, blinket til høyre, reiste seg opp fra setet for å sjekke at alt var klart - og svingte til høyre i stedet."

Lenke til kommentar
Del på andre sider

For min del så virker det her som at sjåføren var ekstra forsiktig da han svingte til høyre. Han sjekket speiler og dødvinkler og reiste seg opp for å sjekke og var da temmelig forsiktig slik jeg ser det. Han blinket til høyre og foretok så et feltskifte.

Han var forsiktig, ja, men ikke forsiktig nok. Det er en stor blindsone, og da foretar du ikke ulovlige svinger. En trailersjåfør skal vite om at blindsonen er stor, og han fikk tydeligvis ikke oversikt over hele denne sonen. Likevel valgte han å svinge ulovlig.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Syns kanskje at det blir litt dumt at de som ikke har kjørt vogntog før synser i en slik sak da. Disse har kanskje mange år på veien med personbil, men det er noe helt annet å kjøre vogntog. Man ser LITE, man har MANGE blindsoner.

Ja? OG NETTOPP DERFOR SÅ MÅ SLIKE SJÅFØRER ALDRI TA SLIKE SJANSER SOM DENNE GJORDE. Det ER vanskelig å ha oversikt når man kjører vogntog (jeg har kjørt vogntog selv, takk) og det kunne ikke falle meg inn å foreta et filskifte slik han gjorde. Det er altfor risikabelt. Moe vi nå fikk et bevis på.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Om nesten alle slike situasjoner skulle vært unngått, så hadde sjåføren vært nødt for å gå ut av bilen i hvert eneste kryss og sving og sjekket, men likevel aldri vært sikker - da folk kommer fort.

Det er jo bare å følge reglene? Vogntogsjåføren lå i feil fil, og visste selv han lå i feil fil, og valgte likevel å bytte fil. Slikt finnes det ikke tilgivelse for. Har man lagt seg feil er man nødt til å kjøre den retningen, og så heller snu og kjøre tilbake. Det du ikke forstår er at dette ikke var en alminnelig situasjon, men en feil som sjåføren gjorde helt bevisst.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nei, syklister har lov til å kjøre opp på høyresiden av biler som venter i et lyskryss.

Biler =/= vogntog. Et hver menneske med et modikum av sunn fornuft vet at vogngtok har dødvinkler.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Han begynte å sykle når det ble grønt, men traileren kjørte over ham.

Fælt til treig denne såkalte sykkelisten var da. Hvis du hadde lest artikkelen i VG så hadde du sett av det var flere biler i høyre feltet som kjørte før vogntoget byttet felt.

Endret av Alice Ayres
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...