Jump to content
Sign in to follow this  
Carebear1

-

Recommended Posts

Carebear1

-

Edited by Melania

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Guest Mayamor

Om de punktene du referer til i innlegget ditt skal telle som omsorgssvikt, er det mange barn som lider i Norge og ellers i verden iallefall. Men at barn trenger faste holdepunkter og forutsigbare rammer, den er jeg med på. Jeg vil ikke kalle det heldig om barn har en hverdag som skissert over, men er det noe som skjer innimellom eller på daglig basis? Hva skal konsekvensen bli av omsorgssvikt? Fratas barna? Kurs? Hva tenker du? :popcorn:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gjest

Alt det som er nevnt her er omsorgssvikt dersom det foregår over tid...,

og da snakker jeg ikke om at foreldrene kanskje ligger på etterskudd fordi de har jobbet mye, eller vært syke en uke eller to... men hver eneste dag over måneder og år.

Dersom barnet ikke får nødvendige medisiner fordi foreldrene "glemmer" eller ikke gi dem til barnet...

Dette kvalifiserer til omsorgssvikt uten at det går over tid!

Barnet ikke får nok mat fordi foreldrene glemmer å gi mat til barnet...

Dette kvalifiseres også til omsorgssvikt umiddelbart etter min mening!

Barnet alltid er møkkete, og aldri har rene klær, fordi foreldrene ikke ser at barnet er skittent, eller ikke vasker klær...

Dette er omsorgssvikt dersom det foregår over tid.

Barnet får godteri til mat i stedet for mat...

Dette er omsorgssvikt dersom det foregår over tid.

Barnet legger seg når det selv ønsker, uten at foreldrene griper inn for å sikre nok søvn...

Dette er omsorgssvikt dersom det foregår over tid!

Manglende rengjøring er også et helsemessig problem, og kvalifiserer til omsorgssvikt dersom den er mangelfull over tid...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pauline

Voksne folk som ikke tar barns behov på alvor,og som ikke fungerer i sin voksenrolle i forhold til barnet. Alt det ts nevnte kan nok komme inn der, men mange flere ting og. Hva med voksne folk som ikke sørger for at barnet er kledd for vær og årstid, som ikke følger opp skolearbeid og lekser, voksne som har det fo travelt med å gjøre karriere og "glemmer" at de har barn, voksne som gir barn for stort ansvar for tidlig, eller som ikke gir de ansvar etter hvert som de er modne for det? Var bare noe av det jeg kom på

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dalila

I tillegg til disse tingene har man også emosjonell omsorgssvikt. Å ikke snakke med og bry seg om barnet. At barnet ikke føler seg elsket og trygt. Kanskje den verste formen. Barn kan tåle mye dårlig kosthold, rot og uhygieniske forhold så lenge de føler at noen er glad i dem...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nikitaa
Ofte hører man jo ordet "omsorgssvikt" i forbindelse med at barnevern griper inn, eller i omtale av foreldre man kjenner til.

Men begrepet er jo veldig vidt. Hva mener egentlig dere faller inn under dette?

Noen eksempler;

(PS; spør ikke fordi jeg kjenner noen som har det slik, men mer på generell basis)

Syntes du gir lite info.... Du sier ingenting om hun/han er snill med barna sine, stimulerer de osv osv... Omsorgsvikt er ganske omfattende... Det er så mangen ting som spiller inn.... Mer info takk... Man kan ikke melde i fra omsorgsvikt fordi ting i hjemmet er slapt... Det finner du over alt. Og skal man melde i fra om omsogsvikt til barne vernet må man tenke seg grundig om. For det kan ha fatale konsekvenser.

Eks. Dra fra et hjem der ting gjerne var litt slapt til noe enda verre? Hadde reagert på at ting er altfor slapt i et hjem ville jeg gitt bekjed til vedkommende, koste hva det koste vil og sagt om det ikke kjedde endring ville du meldt i fra om omsorgsvikt. eller kanskje få mor/far som dette omfatter om og få en slags ordning om hjelp i hjemmet. Mange slitne foreldre som trenger dette... For og sli det slik om det ikke er misshandling fysisk og psykisk i et hjem burdet ordet omsorgsvikt holdes utenfor... Og heller settes inn instanser som kan hjlpe familien i hjemmet.... Litt rotete forklart.. Håper du skjønner hva jeg mener;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest Frk Åberg

Jeg tenker at det handler om et helhetsbilde, og hvordan ting er over tid. Man kan ha en rotete far, så lenge det andre er på stell. Eller det kan skje at barna får drikke mye brus en uke, men at det ikke er sånn til vanlig.

Omsorgssvikt handler om en manglende oppfølging og sensitivitet overfor barnets behov, som er til hinder for barnets utvikling.

Det er en del tvilsomme forhold jeg mener kan betegnes som omsorgssvikt, uten at barna nødvendigvis må tas fra foreldrene. Det er jo de færreste sakene Barnevernet er inne i, hvor det skjer. Med mindre det er graverende forhold, setter man (først) inn tiltak for å hjelpe foreldrene i hjemmet. F.eks. i form av foreldreveiledning eller praktisk og økonomisk hjelp.

Og så må man kanskje spørre seg hva som er "godt nok". Ikke alle foreldre er optimale foreldre, men de fleste gjør så godt de kan. Så lenge det mest grunnleggende er der, og barnet ser ut til å trives greit, så må man kanskje bare innfinne seg med at forholdene ikke er like gode som de ideelt sett skulle vært.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nikitaa
I tillegg til disse tingene har man også emosjonell omsorgssvikt. Å ikke snakke med og bry seg om barnet. At barnet ikke føler seg elsket og trygt. Kanskje den verste formen. Barn kan tåle mye dårlig kosthold, rot og uhygieniske forhold så lenge de føler at noen er glad i dem...

Helt enig... Helt rett...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frk Åberg
Syntes du gir lite info.... Du sier ingenting om hun/han er snill med barna sine, stimulerer de osv osv... Omsorgsvikt er ganske omfattende... Det er så mangen ting som spiller inn.... Mer info takk... Man kan ikke melde i fra omsorgsvikt fordi ting i hjemmet er slapt... Det finner du over alt. Og skal man melde i fra om omsogsvikt til barne vernet må man tenke seg grundig om. For det kan ha fatale konsekvenser.

Hvis et barn stadig kommer i barnehagen med skitne klær eller feil klær for årstiden, så kan det bare være toppen av et isfjell. Ikke nødvendigvis, men det kan være et tegn på at ikke alt er som det skal. Hvis det derimot er en periode, og man vet at f.eks. mor har kreft, så blir det jo noe annet. Man kan ta en prat med foreldrene og høre, men jeg tror at det i en del tilfeller kan være et tegn på at noe er galt.

Når man melder en sak til Barnevernet, så undersøker de forholdene før de setter i gang med noe. Så det er ikke sånn at det trenger å være stor dramatikk å få besøk av Barnevernet, selv om det selvsagt ikke er noe hyggelig. Jeg sier ikke at man skal sende bekymringsmelding om hva som helst, men generelt tror jeg at folk kvier seg for mye med å "legge seg opp i andres saker", slik at det er for mange barn som vokser opp under omsorgssvikt uten at noe blir gjort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frk Åberg
I tillegg til disse tingene har man også emosjonell omsorgssvikt. Å ikke snakke med og bry seg om barnet. At barnet ikke føler seg elsket og trygt. Kanskje den verste formen. Barn kan tåle mye dårlig kosthold, rot og uhygieniske forhold så lenge de føler at noen er glad i dem...

Jeg tror at disse tingene ofte kan henge sammen. En forelder som har nok med sin egen psykiske sykdom, rus, travle jobb osv, vil ofte kunne ha problemer både med orden og hygiene, og det å være emosjonell tilgjengelig.

(Unnskyld at jeg spammer diskusjonen med innlegg...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nikitaa
Når man melder en sak til Barnevernet, så undersøker de forholdene før de setter i gang med noe. Så det er ikke sånn at det trenger å være stor dramatikk å få besøk av Barnevernet, selv om det selvsagt ikke er noe hyggelig. Jeg sier ikke at man skal sende bekymringsmelding om hva som helst, men generelt tror jeg at folk kvier seg for mye med å "legge seg opp i andres saker", slik at det er for mange barn som vokser opp under omsorgssvikt uten at noe blir gjort.

Hehe, desverre så gjør de ikke nødvendighvis det, jeg har selv vært i barnevernet så jeg vet godt hva jeg prater om... Jeg kom inn i B.v når jeg var 14 pga omsorgsvikt og emosjonell omsogsvikt... Og omsogsvikten i barne vernet var endå større kan jeg bare si deg. Og at de undersøker før de sender bekymringsmelding ER IKKE NOE SELVFØLGELIGHET. Realitet er noe annet enn det man leser & hva man får inntrykk av. Du har tydelighvis lite innsikt i hva du prater om... Det er nokk av omsorgsvikt i barne vernet som i vanelig hjem... Hva er best?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frk Åberg
Hehe, desverre så gjør de ikke nødvendighvis det, jeg har selv vært i barnevernet så jeg vet godt hva jeg prater om... Jeg kom inn i B.v når jeg var 14 pga omsorgsvikt og emosjonell omsogsvikt... Og omsogsvikten i barne vernet var endå større kan jeg bare si deg. Og at de undersøker før de sender bekymringsmelding ER IKKE NOE SELVFØLGELIGHET. Realitet er noe annet enn det man leser & hva man får inntrykk av. Du har tydelighvis lite innsikt i hva du prater om... Det er nokk av omsorgsvikt i barne vernet som i vanelig hjem... Hva er best?

Man sender en bekymringsmelding. BV har så en uke eller noe på å undersøke saken. Enten anser de at barnet har det bra, eller så oppretter de sak, for så å hjelpe barnet og foreldrene.

Barnevernet skal være der for å beskytte og hjelpe barna. De lykkes ikke alltid dessverre, men det er heller ikke alltid lett å vite hva som gjør at det går dårlig med noen barnevernsbarn - om det er at hjelpen kom for sent eller at bv satte inn feil hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gjest

Jeg mener det er dårlig omsorg å overse barnets behov. Det gjelder alt fra å unngå å gi barnet mat og vinterklær til å presse barnet til å ha delt omsorg hvis barnet ikke vil eller å presse barnet med på fritidsaktiviteter barnet ikke vil delta på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

liv

Omsorgsvikt deles i fire;

1

Barn som utsettes for fysiske overgrep

”Hendelse som innebærer at en voksen i hjemmet skader barnet på en slik måte at det er medisinsk påvisbart eller ved å utøve vold som er unormal for den aktuelle subkulturen.” WHO

2

Barn som vanskjøttes

Forsømmelse eller manglende evne til å tilfredsstille barnets behov slik at det rammer barnets helse og fysiske og psykiske utvikling.

3

Barn som utsettes for psykiske overgrep

”En kronisk holdning eller handling hos foreldre eller andre omsorgsgivere som er ødeleggende for - eller forhindrer - utviklingen av et positivt selvbilde hos barnet.”

Kari Killén

Eks;

- Avvisende og følelsesmessig utilnærmelige foreldre.

- Grunnleggende psykiske behov dekkes ikke

- Holdninger/handlinger over tid som barnet vanskelig kan sette ord på

- Holdninger/handlinger som ikke setter ytre spor og som vanskelig oppdages utenfra.

4

Barn som utsettes for seksuelle overgrep

Innebærer at barn eller unge blir involvert i seksuell aktivitet som de utviklingsmessig ikke er i stand til å forstå og heller ikke kan gi et informert samtykke til. Aktiviteten er i konflikt med kulturelle normer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carebear1

-

Edited by Melania

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...