Gå til innhold
Mortie

Nytt barnebidrag - blir mindre!

Anbefalte innlegg

Mortie

Nå har trygdeetaten lagt ut en ny kalkulator på nettet som beregner bidrag etter de nye reglene som trer i kraft i oktober.

Noen justeringer har det blitt siden lovforslaget kom.

Og mange med lav inntekt vil nok synes de nye reglene er urettferdig.

For de aller fleste vil bidraget bli redusert, til glede for de som betaler og til fortvilelse for de lavtlønnede som tar imot.

Sjekk selv på:

http://bidragsveileder.trygdeetaten.no/bid...let/dispatcher/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

Gjest Turi

"Mange med lav inntekt vil nok syns de nye reglene er urettferdige".

Det er jo ingen som liker å få mindre penger enn tidligere. Dette gjelder vel både de med høy inntekt og de med lav inntekt.

Såvidt jeg har forstått beregnes de nye satsene etter

1. Hva det koster å ha barn

2. Hvor mye samvær den enkelte forelder har

3. "rabatt" på barnepass (Barnehage, SFO)

4. Inntekten til BÅDE mor og far

Hvordan kan det bli mer urettferdig enn at kun bidragspliktigs inntekt vurderes, og man ikke får justering etter samværsprosent?

Bidragsmottaker vil jo fremdeles få andre støtteordninger, som skatteklasse 2, dobbelt barnebidrag, støtte til barnepass. Og dette vurderes ikke ut fra samværsgrad.

Dessuten mener jeg de nye reglene maner til mer samarbeid. Kanskje bidragspliktig nå bør/kan bidra mer utover bidraget også - til ekstraordinære kostnader i det minste...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest gjesta

Fordel av skatteklasse 2, kontantstøtte, barnetrygd etc. blir lagt til inntekten til de som mottar dette før man beregner bidraget.

Det ser ut til at de nye bidragsreglene slår uheldig ut der bidragsyter ikke betaler. Reglene i dag gjør at man uansett får bidragsforskott på kr. 1.180 pr. barn. Iflg. de nye reglene vil dette endres og bidragsforskottet blir gradert. Noen får fullt, noen 50% og noen ingen ting. Dette er avhengig av bidragsmottakers inntekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Morticia

Jeg synes pinadø at det var på tide at det også skal tas hensyn til bidragsmottagers inntekt SAMT til bidragsyters faktiske samvær med barna.

Selvfølgelig vil utallige enslig forsørgende mødre sutre sine modige tårer over dette vedtaket - MEN, rettferdig DET er det!!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Mathias

Nå går det jo an å kunne få seg et greit sted å bo, der både en selv og barna kan trives når de kommer på besøk....

Ellers er det rart at man ikke kan finne mellomtinger når det gjelder regelverk...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest jomfrua

Hei til dere som diskuterer bidraget.

Likestilling?

Dette vil resultere at de som føler de ikke har et bra ekteskap og er i så måte "liten" i utgangspunktet og hvis en da har hatt den "daglige" omsorgen for sine barn i ekteskapet fordi den andre part har prioritert karriere - så er ikke dette rettferdig og slår ben under på den likestillingen dere prater om. Det er nå slik en gang at i en familiestruktur hvor det kommer barn så er det fortsatt veldig ofte slik at kvinnene "trapper ned" på karrierestigen og har den ansvars- og omsorgsbiten for hjem og barn - men den andre part kan prioritere karriere, kurs o.l. Det spiller vel ikke så stor rolle om det er han eller hun som velger. Men hvis dette er et ekteskap som oppløses - hvor stiller det seg da? Jo - den som har omsorgen og som har fungert som omsorgsperson i familien har mye lavere lønn og ikke anledning til å ta de mest krevende jobber for barna trenger omsorg. Mens den andre part kan fortsatt prioritere karriere og gjøre gode penger.

Rettferdighet?

Hva prater dere om - rettferdighet for hvem? Oss voksne eller barna? Ta en titt på de nedenforstående eksemplene og forklar meg hvem som taper på dette? Dette gjelder ikke hva de voksne skal "godte" seg med av midler - det handler rett og slett om levestandard til ungene.

Eksempler på nye barnebidrag

EKS.1

Ett felles barn 8 år. Samvær 4 netter pr. mnd

Bidragpliktiges intekt 350.000

Bidragsmottakers inntekt 250.000

Nåværende barnebidrag 3210 kroner pr.mnd.

Nytt barnebidrag 760 kroner pr.mnd.

EKS.2

Ett felles barn 2 år som går i barnehage. Samvær 4 netter pr. mnd.

Bidragpliktiges intekt 600.000

Bidragsmottakers inntekt 250.000

Nåværende barnebidrag 5500 kroner pr.mnd.

Nytt barnebidrag 1330 kroner pr.mnd.

EKS. 3

Ett felles barn 14 år. Inget samvær.

Bidragpliktiges er enslig med intekt 165.000

Bidragsmottakers inntekt 400.000

Nåværende barnebidrag 1510 kroner pr.mnd.

Nytt barnebidrag 0 kroner pr.mnd.

EKS. 4

Ett felles barn 2 år som går i barnehage. Samvær 4 netter pr. mnd.

Bidragpliktiges intekt 250.000

Bidragsmottakers inntekt 350.000

Nåværende barnebidrag 2290 kroner pr.mnd.

Nytt barnebidrag 420 kroner pr.mnd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mathias

Dette sa til meg at barna kan ha det godt hos begge, framfor å bo noen dager hos bidragsforelder som har det pyton...

Hvor i alle jobber alle som har min 350 000 i lønn da??? hos Aleneforelder foren. er jo det helt vanlig... :roll:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anonymous

Et lite "lyspunkt" kanskje???

Kanskje vil flere holde sammen og komme seg over kneiken de har kommet opp i?

Tror det er altfor lett å gi opp forholdet en er i!

Håper at flere barn slipper å ha foreldre som bor hver for seg.

Noe å tenke på?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anonymous

Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal regne jeg...... :o

Skal jeg skrive inn brutto inntekt, eller netto inntekt? Kapital formue... er det det som er igjen etter betalt skatt osv, og i så fall hva regnes med som utgifter?

Og hvor i huleste skal jeg skrive noe om hvor mye samvær faren har med barna?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Qlio

Hvordan er det om man har flere barn, men ikke med samme mor?

Min mann har en datter fra tidligere samboerforhold på 5 år,

når datteren hans blir 6 år blir hun storesøster til mitt og min manns felles barn.

Noen som vet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Gjest Turi
Det er nå slik en gang at i en familiestruktur hvor det kommer barn så er det fortsatt veldig ofte slik at kvinnene "trapper ned" på karrierestigen og har den ansvars- og omsorgsbiten for hjem og barn - men den andre part kan prioritere karriere' date=' kurs o.l. Det spiller vel ikke så stor rolle om det er han eller hun som velger. Men hvis dette er et ekteskap som oppløses - hvor stiller det seg da? Jo - den som har omsorgen og som har fungert som omsorgsperson i familien har mye lavere lønn og ikke anledning til å ta de mest krevende jobber for barna trenger omsorg. Mens den andre part kan fortsatt prioritere karriere og gjøre gode penger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest jomfrua1

:D

Takk Sissan - endelig noen som svarer på innlegg uten å klumpe sammen masse følelser i dette og snakke om store stygge far kontra oppofrende mamma.

Når det gjelder familiestrukturen - så kan du stille spørsmål ved at det som regel er kvinnen som trapper ned karrierestigen og at mannen fortsetter. Det er nå en gang sånn ennå at som regel så tjener mannen mer enn kvinnene og derfor så er jo dette ganske rasjonellt da. Men hadde tilfellet vært omvendt og far jobbet i en mindre betalt jobb enn mor og far tok over organiseringen av hjem og barn etter normal arbeidstid - så hadde jo problemet vært der like fullt. Det er egentlig ikke snakk om kvinne kontra mann (selvom det i de fleste tilfellene detter ut slik) Men det er den som har omsorgen for barna kontra bidragspliktige. Og setter en barn til verden så må man ta omsorgen det krever - om man deler på det - ved at begge føler det ansvaret og prioriterer det likt - ja - disse folkene har ikke problemer når det kommer til disse bidragene fordi de har delt omsorg.

Dette gjelder de som ikke har delt omsorg - og hvor den ene på en måte ikke kan yte det ekstra i næringslivet.

Ja, helt enig med deg - barn blir ikke dyrere selv om bidragsyter tjener mer, uansett så er den malen på hvor mye et barn koster feil og henger nok ikke i samsvar med virkeligheten. Men når det gjelder en evnt. prosentsats av lønnen til bidragsyter - så ville jo det tilsvart den "standard" som barna hadde hatt i en fortsatt ekteskap. Hvis jeg ser på mitt tilfelle. Når jeg skilte meg så tok jeg selvfølgelig egenkapitalen og la inn i en bolig pluss et lite lån. Hadde jeg ikke hatt barn - hadde jeg aldri stilt slike krav til hvor og i hva jeg skulle bo - det hadde vært helt uaktuelt. Men med en hverdag med barn så ihensyntar du hvilken skole som kan ta tak i de utfordringene mine barn har på best mulig måte. Med de nye bidragsreglene så vil hele min økonomi endre seg - jeg skal greie det på en eller annen måte - men her blir det suppe, suppe, suppe for det er ikke penger til mer......... Samtidig i skillsmisse saker så er det mange følelser og mange greier ikke å legge disse bort med tiden - Hevn er noe av det mest destruktive for et menneske og hva det innebærer av handlinger og omtanke for andre er ikke rasjonelt - slik er det bare. Med de nye reglene nå som oppfordrer bidragspliktige til å yte mer i hverdagen er jo en gavepakke for de som har slike pakker. I mitt tilfelle (og jeg er helt ikke sikkert enestående) så har bidragspliktige som aldri har betalt fullt bidrag (vi har privat avtale slik at han skal kunne bidra med ting på eget initiativ) - hvis han har vært hos legen med et av barna i hans periode - hva tror du skjer da? Jo - regningen fra legen blir sendt til meg. Han er ikke pliktig - han må bare ville det. Og der kommer ikke de med konflikter godt ut og hvem andre lider under dette enn barna?

Joda det mange idielle løsninger rundt om - men vi skal også være klar over at virkeligheten med det mangfold av individer og av følelser, bitterhet, hat og hevn - rammer kun de som er rammet hardt fra før.

Og med disse reglene så blir ikke en hverdag så enkel og komme frem til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Juristinnen

Det er liten vits å sammenligne noen få tenkte regneeksempler på den måten som ble gjort her. Det er uendelige kombinasjoner av mors og fars inntekt som kan legges til grunn. Noen ganger blir bidraget høyere, og noen ganger blir det lavere.

På Barne- og Familiedepartementets sider kan dere lese Odelstingsproposisjon nr. 43 (2000-2001). Ta en titt på kapittel 19 - Økonomiske konsekvenser av endringsforslagene. Det går her klart frem at det er flere som vil få en økning i bidraget enn en reduksjon.

Dette gjelder spesielt de bidragsmottakerne som har lav inntekt og/eller der bidragspliktige ikke har samvær.

For meg ser det ut som om de nye reglene er en klar forbedring fra de gamle.

Juristinnen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anonymous

I mitt tilfelle ser det ut som om barnefaren vil ha liten eller ingen "bidragsevne" etter de nye reglene. Er det noen som vet hva som skjer med bidraget da? Jeg synes det ser ut som om man kommer veldig dårlig ut der begge har lav inntekt... Vil det fortsatt være noe "minstebidrag" eller blir man sittende igjen uten noe hvis far ikke har penger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anonymous

Er alene med en sønn på 2 år.Er i full jobb og har dagmamma.Altså utnytter kontantstøtten så klart.Når de er så korte at de lager et slikt system ..... Jeg har aldri hatt så god råd som nå,jeg!! Pappan har vår sønn hver andre helg også tar han han med på svømming en dag i uka! Vi har overhodet ingen problemer med samarbeidet og vi har avtalt bidraget oss imellom. Siden jeg mottar kontantstøtten er det jeg som betaler barnepass selv om vår sønn noen ganger er oftere hos pappan sin og derfor også da trenger dagmamma. Vi er enige om at barnetrygden settes på egen konto som ingen av oss kan disponere....Nå i vinter kom min sønn hjem med ny parkdress som pappa hadde kjøpt og det var aldri noe spørsmål om at han skulle ha penger av meg.Jeg kjøpte reise seng som "Ola" bruker når han overnatter hos mine foreldre og som står på rommet hans hos pappa til vanlig.

Skjønner ikke hvorfor det hele tiden snakkes om at noen taper på div. ordninger! Synes det er rett og rimelig at også bidragsmottakers inntekt skal være med under utregningen av bidrag!!!!!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mortie

Jeg er positivt overrasket over svarene her!

Ofte når dette temaet kommer opp, er svarene veldig enten eller!

Enten enslige mødre det er forferdelig synd på pga dårlig økonomi, eller bitre fraskilte fedre som blir "robbet" av sine ekskoner og på toppen av det hele umyndiggjort ovenfor sine egne barn.

MEN det er to ting jeg selv ikke liker ved de nye reglene:

1. Alenemødre med veldig lav inntekt (eks trygdet), som faktisk ønsker at barna også skal få samvær med sin far blir "straffet" hardt økonomisk.

Dette VIL jo gå utover barna!

Barna koster det samme uansett er en påstand noen kommer med, men det er ikke poenget. Hadde foreldrene holdt sammen hadde vel barnet fått en større del av den samlede inntekten?

2. Når samvær med bidragsyter blir "betalt" pr døgn, kan det fort bety at bidragsmottagere ikke vil godta for stort samvær. De taper for mye penger!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anonymous

Hei

Det blir nok mer rettferdig fordelt for de fleste, men der er alltid noen som vil falle utenfor.

Jeg er nok en av de. :cry:

Jeg har en års inntekt på langt under 200 000. Jeg har ingen far som er her og tar seg av mitt barn.

Ingen som henter annenhver helg, eller noen dager i uken.

Ingen far som er med på å dele utgifter på rå dyre vinter klær. Eller ting som er helt vanlig i husholdet i dag.

Ting som ski, sykkel, det å være med i en eller annen form for aktivitet.

Jeg får ingen flere penger til tross for at jeg må klare alle disse utgiftene mine alene.

Og jeg håper bare nå at jeg ikke vil få mindre, for da vil ikke vi klare oss økonomisk i det hele tatt.

Så det er grunn til skeptis og tanker rundt dette.

Jeg er for all del glad for de som vil få en bedre livs situasjon med denne ordningen. Men må få lov til å reagere på at den ikke i det hele tatt vil bedre min som fra før har ingen ting å rutte med.

Og jeg er nok ingen bitchy mor som bare tenker mer penger. Jeg er en bekymret mor som prøver å få hjulene til å gå rundt, uten at der er noen far her. :(

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

Artikler fra forsiden

×

Viktig informasjon

Vi benytter cookies til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her