Jump to content
Anonym27

Er feminismen ond?

Recommended Posts

Anonym27

Det har i årevis blitt snakket om skje forhold i skolen og konsekvensene det har for gutter og samfunnet. Blant annet færre barn og økte sosiale problemer. Likevel har ingen ting blitt gjort, grunnet at de fleste norske partier er feministiske.

Er den norske feminismen ond, og hvorfor er den eventuelt ond?

Link: https://www.nettavisen.no/nyhet/s/12-95-3423888656

 

Edited by Anonym27

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

ElinX0Xpoliti

Nei, de har blitt radikal og ønsker å svekke rettigheter for menn og gutter. Kvinnefronten med samtlige feministiske org ønsket å fjerne menn ifra diskriminering loven i 2018. De hypper radikale har tatt over feminismen og feminisme kommer ikke tilbake for å si det sånn.       

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Krampus

Jeg kjenner ingen radikale feminister. De er det ikke veldig mange av I forhold til de ikke-radikale . Derimot kjenner jeg flere feminister enn jeg kjenner menn som er forkjempere og åpent jobber for menns rettigheter. Og det er jo veldig merkelig. Virker som om menn liker å klage over manglende rettigheter på internett, men egentlig ikke bryr seg nok til å organisere seg. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kågebruker

Nei og atter nei.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym27
4 minutter siden, Kågebruker skrev:

Nei og atter nei.

Hva er din forklaring av oppførselen da?

Share this post


Link to post
Share on other sites
King in the North

Feminisme, i ordets rette forstand, er ikke ondt. 

Likestilling av kjønn er ønskelig for både menn og kvinner. 

Men, så er det slik at equality of outcome, som mange mener er likestilling, fundamentalt er ondt og autoritært. 

Equality of opportunity er det vi alle bør strebe etter, da det setter frihet i sentrum, og baserer seg på et "system" hvor mennesker kan blomstre mest mulig etter egne ønsker og mål. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Ninni88

Stereotypiske holdninger starter allerede fra barna blir født..Gutter og jenter blir behandlet forskjellig av sine foreldre, barnehager og i skoler. MYE forskning på dette.

Vår gutt hadd en del problemer i 1-2 klasse. Vi pratet mye med han om rett og galt. Gav en stor konsekvens for dårlig oppførsel og han har oppført seg bra på skolen siden da. Er rolig i klassen, gjør skolearbeid på en ordentlig måte og han er flink. På samme måte som en jente blir sett på som «flink jente» så er han en NÅ en «flink» gutt, fordi vi KREVER det gjennom oppdragelsen vår. Vi er rettferdig og konsekvent i vår oppdragelse og det FUNKER.

Jeg har jobbet i barnehage og jeg jobber nå i skole. MANGE behandler gutter og jenter forskjellig og vi lurer på hvorfor gutter da sliter på skolen? Dette er ikke rakettforskning..

De biologiske forskjellene som finnes er ikke store nok til å si at det er DET som er årsaken til at gutter sliter mer enn jenter. Det er en ansvarsfraskrivelse mtp hva som faktisk skjer. Så lenge vi har en oss mot dem mentalitet mtp kjønn, så vil det alltid oppstå problemer. 

Leke og kles industrien tjener milliarder av penger på grunn av stereotypiske holdninger i samfunnet. Gutter OG jenter sliter på grunn av VÅRE holdninger mot det motsatte kjønn. Det må til store holdningsendringer i samfunnet for å få bukt på disse sammensatte problemene i vårt samfunn.

Forøvrig synes jeg skolen i sin helhet må endre på hvordan de underviser. Undervisningen er utdatert mtp hvordan samfunnet har endret seg. Jeg ser også daglig jenter som sliter med akkurat det samme som guttene. Det er gjerne de jentene som har foreldre som lar jenta få utfolde seg mye i lek, som ikke blir satt lokk på kun fordi hun er jente, de jentene er sykt kroppslige i leken, lekeslåss med guttene er er såkalte tomboys. Dette starter i hjemmet og blir forlenget ut til barnehage og skole. Og igjen, andre faktorer i tillegg.

Jeg er ikke en radikal feminist. Er for LIKE rettigheter for begge kjønn, blir like sinna når jeg ser gutter blir forskjellsbehandlet som når jenter blir det. Jeg er for å anerkjenne at det må holdningesendriger til ifht BEGGE kjønn. Miljø har MYE å si, barn blir påvirket av alt..Vi voksne er med på å forme hvordan barna våre skal bli, og det er vårt ansvar å gå inn i oss selv å se hvordan VI påvirker dagens barn/ungdom.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sidabmao

Likestillingen har gått overbords for lenge siden. Det handler ikke om den naturlige retten til å ytre seg og være et individ, men sammenligning av prinsipper som skaper et samfunn der vi visker ut våre unike sider.

Når kvinner mener at de har rett på å være en tro kopi av en mann, da må vel folk stoppe opp og begynne å tenke seg om vel?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonym27
17 minutter siden, Sidabmao skrev:

Likestillingen har gått overbords for lenge siden. Det handler ikke om den naturlige retten til å ytre seg og være et individ, men sammenligning av prinsipper som skaper et samfunn der vi visker ut våre unike sider.

Når kvinner mener at de har rett på å være en tro kopi av en mann, da må vel folk stoppe opp og begynne å tenke seg om vel?

 

Feminisme har null og niks med "likestilling" å gjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ninni88
24 minutter siden, Sidabmao skrev:

Likestillingen har gått overbords for lenge siden. Det handler ikke om den naturlige retten til å ytre seg og være et individ, men sammenligning av prinsipper som skaper et samfunn der vi visker ut våre unike sider.

Når kvinner mener at de har rett på å være en tro kopi av en mann, da må vel folk stoppe opp og begynne å tenke seg om vel?

 

Hvem har sagt at likestilling/feminisme handler om å være tro kopi av menn?

Jeg trenger ikke si noe mer...skjønner nå at dette handler om mangel på kunnskap, so im out..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sidabmao

Ingen tvil at feminisme er blitt sjåvinisme, og det, pluss at få ser at det er blitt slik, skyldes en usunn framstilling av kjønnene i alle deler av kulturen i generasjoner.

Fra feministbevegelsen startet for alvor på 60- og 70 -tallet og 'jenteløftet', har jenter og kvinner blitt fremhevet på bekostning av gutter og menn i alle deler av kulturen, og det har formet folks syn på kjønnene. Fra småbarn og helt oppover vises det så og si uten unntak gjennom bøker, tegneserier, TV, kino, reklame osv. at skurken, bølla, mobberen, taperen, den utstøtte osv alltid er hannkjønn (og som regel er han også overvektig, eldre og hvit). Jenter derimot, blir på samme måte nærmest glorifisert og nesten uten engang at det er merittert. Bare det å være hunkjønn, læres man opp til, er noe helt spesielt og overlegent.

Slikt setter selvfølgelig dype spor i folks virkelighetsoppfatning, og resultatet lot ikke vente på seg. Selvmordstatistikken for menn fór i været rundt samme tid som dette begynte, og mannshatet som dette har fostret har resultert i den feministbevegelsen man ser i dag hvor mannen nærmest er en pariakaste og sjåvinismen kan florere uimotsagt, og hvor det nærmest er apartheidtilstander i samfunnet med kvinnens problemer prioritert og gutters problemer oversett enda det ikke står i forhold. Ja, selv et av største av de alle, selvmord, har vi nettopp sett kun tatt opp når det ble en kvinnesak og er så fortellende det kan bli.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kikkana

Om likestilling er ond? Hvor lavpannet kan en være om en konkluderer med det?

 

Er da bare se til steder her i verden hvor likestilling er et skjeldsord, så ser du hvor jeft det er helt uten. Eller hvordan det var her, før alle hadde like muligheter rettslig.

 

Ja, det finnes en del kvinner som går alt for langt og syter over filleting angående likestilling. Men det er etter min mening om ting som egentlig ikke har noe med likestilling å gjøre. Det å f eks la kvinner få fordeler ved å bli brannmann, at de skal få bli i det yrket uten å klare de fysiske kravene som er grunnleggende for å jobbe der. Det har ikke noe med likestilling å gjøre. Eller som soldat i forsvaret.

 

Helt legit at alle som klarer kravene fysisk og psykisk får bli uavhengig av kjønn. Men totalt feil at noen skal ha fordeler favør kjønn, det får konsekvenser når det blir action.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Kjekkassen
43 minutter siden, Ninni88 skrev:

Stereotypiske holdninger starter allerede fra barna blir født..Gutter og jenter blir behandlet forskjellig av sine foreldre, barnehager og i skoler. MYE forskning på dette.

Vår gutt hadd en del problemer i 1-2 klasse. Vi pratet mye med han om rett og galt. Gav en stor konsekvens for dårlig oppførsel og han har oppført seg bra på skolen siden da. Er rolig i klassen, gjør skolearbeid på en ordentlig måte og han er flink. På samme måte som en jente blir sett på som «flink jente» så er han en NÅ en «flink» gutt, fordi vi KREVER det gjennom oppdragelsen vår. Vi er rettferdig og konsekvent i vår oppdragelse og det FUNKER.

Jeg har jobbet i barnehage og jeg jobber nå i skole. MANGE behandler gutter og jenter forskjellig og vi lurer på hvorfor gutter da sliter på skolen? Dette er ikke rakettforskning..

De biologiske forskjellene som finnes er ikke store nok til å si at det er DET som er årsaken til at gutter sliter mer enn jenter. Det er en ansvarsfraskrivelse mtp hva som faktisk skjer. Så lenge vi har en oss mot dem mentalitet mtp kjønn, så vil det alltid oppstå problemer. 

Leke og kles industrien tjener milliarder av penger på grunn av stereotypiske holdninger i samfunnet. Gutter OG jenter sliter på grunn av VÅRE holdninger mot det motsatte kjønn. Det må til store holdningsendringer i samfunnet for å få bukt på disse sammensatte problemene i vårt samfunn.

Forøvrig synes jeg skolen i sin helhet må endre på hvordan de underviser. Undervisningen er utdatert mtp hvordan samfunnet har endret seg. Jeg ser også daglig jenter som sliter med akkurat det samme som guttene. Det er gjerne de jentene som har foreldre som lar jenta få utfolde seg mye i lek, som ikke blir satt lokk på kun fordi hun er jente, de jentene er sykt kroppslige i leken, lekeslåss med guttene er er såkalte tomboys. Dette starter i hjemmet og blir forlenget ut til barnehage og skole. Og igjen, andre faktorer i tillegg.

Jeg er ikke en radikal feminist. Er for LIKE rettigheter for begge kjønn, blir like sinna når jeg ser gutter blir forskjellsbehandlet som når jenter blir det. Jeg er for å anerkjenne at det må holdningesendriger til ifht BEGGE kjønn. Miljø har MYE å si, barn blir påvirket av alt..Vi voksne er med på å forme hvordan barna våre skal bli, og det er vårt ansvar å gå inn i oss selv å se hvordan VI påvirker dagens barn/ungdom.

Å tro at barneoppdragelse har så mye å si for adferd, har rett og slett ikke støtte i forskning.  Noen er riktignok programmert til å være mer sensitive for miljø enn andre, men gener betyr jevnt over mest for om du blir skoleflink eller ikke. Det gjelder uavhengig kjønn. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ninni88

Feminisme er er en bred fellesbetegnelse for ulike politiske bevegelser, ideologier og sosiale bevegelser som arbeider for å definere, etablere og oppnå politisk, økonomisk, personlig og sosial likestilling av kjønnene 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kågebruker

Feminismen er den viktigste grunnen til at kvinner i vesten har det bedre enn kvinner i andre deler av verden. Kvinner har kjempet for sine rettigheter. Hvis du ikke liker feminisme så kan du flytte til Saudi Arabia.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ninni88
9 minutter siden, Kågebruker skrev:

Feminismen er den viktigste grunnen til at kvinner i vesten har det bedre enn kvinner i andre deler av verden. Kvinner har kjempet for sine rettigheter. Hvis du ikke liker feminisme så kan du flytte til Saudi Arabia.

☝️

Share this post


Link to post
Share on other sites
MortenMinstelønn
1 time siden, Anonym27 skrev:

Er den norske feminismen ond, og hvorfor er den eventuelt ond?

Den er ikke ond. Den var nødvendig. Men må snart fases ut og erstattes av likestilling. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stylish24

Feminismen har i veldig stor grad utspilt sin rolle. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
HalldirV2

Faminismen er et tveegget sverd, og dens største fiende er feminister selv. Hvorvidt feminisme er bra eller dårlig er helt relativt. Det finnes mange flotte feminister med gode intensjoner på tvers av kjønn, og så finnes det mange dårlige feminister som mildt sagt tendenserer til mannshat. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...