Jump to content
ajarRun

Vi kan ikke føde på skype

Recommended Posts

Capt. Obvious
2 timer siden, Roci skrev:

Ja, noe må nok ofres, men det bør ikke være viktige institusjoner som sykehus og utdanning som ofres først. Der når være et mål å oppnå likeverdige, gode tjenester for hele befolkningen overalt i by og bygd. Og konsekvensene av fortsatt sentralisering snakkes det lite om. Dersom folk tvinges bort fra distriktene pga manglende jobbmuligheter, velferds- og tjenestetilbud, hvor tror du de tar veien? Jo, til byer og bynære strøk der det allerede er press på boliger, infrastruktur, jobber og velferdstjenester. Er der virkelig plass til alle dersom sentraliseringen skulle føre til en massiv flytting fra distriktene? Er det boliger, jobber, studieplasser, barnehageplasser, SFO, skoleplasser og plass til eldre i sykehjem, eldreboliger og pleieinstitusjoner? Det er et faktum at flere av våre største eksportnæringer holder til i distriktene. Hva skjer med dem når alt rundt bygges ned? Når barna til de ansatte ikke har en skole å gå på, og der blir flere timers reisevei til lege og tannlege, og man ikke får rekruttert til stillinger fordi ingen vil bo der lenger. Du kan ikke flytte Notd-Norges største lakseoppdrettsanlegg til Oslofjorden, for å si det sånn.

 

Jeg har ikke tatt til orde for at man skal legge ned alle viktige knutepunkter, men innser at man ikke kan opprettholde hver eneste bygd eller fiskevær i Norge dersom man samtidig ønsker å bevare en velferdsstat omtrent slik vi kjenner den nå. Det kan godt hende at Sandnessjøen tilgodeses i dette tilfellet, men da vil det gjerne være et annet og lite sted i landet som mister sitt tilbud. Mange av disse mindre stedene har jo det offentlige som en av hjørnesteinsbedriftene, og det er jo ikke bærekraftig i det lange løp. 

Nei, det er ikke nødvendigvis plass til alle i de mer sentrale støkene per i dag, men man er nødt til å finne en løsning, enten det betyr storstilt utbygging, nytenkning rundt maksimal høyde på boligblokker e.l. For Norge er et langstrandt og spredt populert land, og mange steder har bare noen få tusen innbyggere, og det er veldig lite kostnadseffektivt å opprettholde full infrastruktur for enhver holme. Selvfølgelig skulle man ønske at man ikke hadde behøvd å skjære ned, men pensjosbølgen kommer, og oljealderen går sannsynligvis inn i sin siste fase nå. Det gjør at behov for prioriteringer presser seg frem uansett om man syntes det er optimalt å sentralisere eller ikke. Dessverre. Dersom man ikke begynner å tenke på dette nå, så vil man om 10-20 år, måtte gjøre noe med det, da inntjeningen over statsbudsjettet mest sannsynlig vil være lavere. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...