Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Lurer på om du har misforstått budsjettet, for 1590 er klær for dere BEGGE, 1500 i kollektiv for 2! personer. Individspesifikke betyr avhengig av hvem som er i husholdningen, men det er lagt sammen for alle i budsjettet... Om SIFO tolkes på denne måten kan jeg forstå mange mener det er romslig.
 3. AnonymBruker

  Snart 1.klassing

  Hei. Jeg har et barn som skal begynne på skolen til høsten. Altså 1.klasse. Går det ann å spørre læreren om å bytte plass til barnet mitt sånn at hen får sitte fram. Vi hadde første skoledag i forrige uke, der elevene skulle hilse og bli kjent med lærerne. Det var altså ikke en ordentlig skoledag, men bare 2 timer opplegg. Barnet ble satt helt bak. Barnet har ikke diagnoser, men har dårlig konsentrasjon. Dette kan gjøre at han ikke kommer til å følge timene hvis han sitter helt bak. Vi skal ikke på skolen før i August ved første skoledag. Hvordan kan jeg spørre læreren om dette? Skal jeg ta kontakt med lærer nå før sommerferien? Anonymkode: 71115...848
 4. Sykkelkongen

  Jeg orker ikke besøk av henne igjen!

  MIne foreldre gjorde det, vi klarte fint å slå foten ned, og fortsette med det-selvom det ble det bråket.
 5. Sjokka

  Ørjan Burøe

  Prøv å tenk etter hvordan dere selv ville følt det, psykisk og fysisk på kroppen, hvis dere var ØB ? Dere hadde blitt ødelagte psykisk !!! Ønsker dere å ødelegge en persons psyke og familieliv ?? Mannen, altså ØB, turde ikke gå ut, han var åpen om han var deprimert, og vi kunne tydelig se mannen slet noe innmari, i etterkant av mediestormen etter Tusvik og Tønne lagde postcast om hva Burøe hadde drevet med i mange år. Burøe har fått sin straff. Han ble ikke satt i fengsel, det ble heller ikke noe anmeldelser. Eller gjorde det ? Nei, jeg støttet IKKE det Burøe gjorde. Men ærlig talt. Når de begynner å skrive om Burøe lyver. Der går grensen for meg. Folk lyver hver dag. Jeg støtter heller lyving, men seriøst, la mannen få fred nå. Det blir rett og slett patetisk når ØB blir forfulgt grunnet tidligere feil, og nå leter de og graver etter mer å kunne ta ham i ? Jeg skammes over at jeg en gang la MH til på insta. Men, med en gang jeg jeg så hvordan han mobba og utleverte bloggeren Isabell, sluttet jeg å følge ham. Ørjan Burøe har fått sin straff. Andre sitter i fengsel og soner for noe kriminelt, skal de også bli straffet og hengt ut i flere år etter de har ferdig sona?? Jeg blir helt matt......
 6. AnonymBruker

  Kan noen hjelpe meg å regne ut strømmen?

  Det ble greit forklart fra verdensrommet over her, men for å gjøre det superenkelt; forbruk ganger pris er formelen For deg blir regnestykket 1015,8 x 9,91 = 10066 øre For å få 10066 øre til kroner deler vi på 100, 10066/100 = 100,66 kroner Anonymkode: d015c...d30
 7. Jegserdeg

  Pilotfrue

  Jeg er helt målløs da jeg fikk opp blackouttuesday posten, også skal hun prøve og rette det oppigjen å legger seg i offerrollen. Årets pris går til?🤦‍♀️
 8. AnonymBruker

  Valg av etternavn

  Jeg har beholdt etternavnet til eksen, så datteren til meg og den nye samboeren min har fått det ene av samboeren sine etternavn og jeg har tatt inn dette navnet som mellomnavn. Anonymkode: a914f...972
 9. Sykkelkongen

  Jeg orker ikke besøk av henne igjen!

  JO det kan du.
 10. Personlig hadde jeg mistet all tillit når de forteller at de ved en «feil» har prøvd å kommunisere mot familiens vilje. «EN FEIL» !!!??? What da fudge!??
 11. AnonymBruker

  Er jeg gal som tror han er utro ?

  Hvis han absolutt ikke kan ha henne hjem på middag eller at det alltid blir avlyst så vet du hvor du har han. Fin test samtidig som du kan skjule sjalusien. Anonymkode: 12183...5c4
 12. Sitter her og skal montere kofte. Nederst på bolen skal det ikke være vrangbord, men en brettekant (altså har strikka glattstrikk fra bunnen, og ca 6m skal da brettes til vrangen så det blir en fin kant), O jeg får ikke til å feste den uten at hele nederste delen svinger utover eller "buler" ut. Noen som har noen tips om hva jeg kan gjøre? Er det noen spesiell måte å sy på eller noe sånt? Anonymkode: fdf35...9ed
 13. Jeg vet ikke hva det kommer på, men antar det blir dyrt. Planen er å reise fra hytte til hytte, så det er flere hytter som skal leies. Utgifter til bil og bensin, mat på ferien. Regner med at mye av maten må lages selv, men man unner seg gjerne litt ekstra på ferien. Dette frister ikke med en baby på slep, selvom vi har en rolig unge som sover mye. Nå har mannen blitt innkalt til intervju på en jobb, hvis han får jobben kan det tenkes at jeg sier han får dra alene. Mens jeg blir hjemme med baby. Anonymkode: 8dd8e...1cb
 14. Lady Lovelylocks

  Hva er ditt favorittpålegg?

  Provenceskinke
 15. Sykkelkongen

  Jeg orker ikke besøk av henne igjen!

  Det høres ut som mine foreldre, da jeg var samboer med dabærende kjæreste-ble det bråket, Skikkelig skyllbøtte på henne
 16. AnonymBruker

  Til kvinner

  Kan du ikke bare reise og gå på thai massasje med happy ending? Det koster jo bare 2000 baht for litt sutting, som du sa! Anonymkode: a10df...a2b
 17. Det går ikke, men du kan skrive til meg om du vil
 18. AnonymBruker

  Sk2020 Onlinelifechange

  Noen erfaring fra dette? Har ca 15 kg for mye, og skulle gjerne blitt kvitt 5 av de i løpet av de neste 4 ukene... Starter på mandag. Jeg sliter med inaktivitet, sjokolade og potetgull. Anonymkode: 6df6a...4d5
 19. AnonymBruker

  Mas fra arbeidsgiver

  Arbeidsgiver er pliktig å følge opp sykmeldte tett. Og du som arbeidstaker har også en plikt: " Arbeidsgiver har hovedansvaret for både tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte på arbeidsplassen. Arbeidstaker har på sin side konkrete plikter som stiller krav til arbeidstakers aktivitet og medvirkning under sykefraværet. Brudd på disse pliktene kan føre til at retten til sykepenger faller bort. Arbeidstakers aktivitetsplikt For å få rett til sykepenger må medlemmet "så tidlig som mulig og senest innen 8 uker" prøve seg i "arbeidsrelatert aktivitet", jf. folketrygdloven § 8-4. Aktivitetsplikten gjelder gjennom hele sykefraværet, og etter åtte uker gjør NAV en vurdering av om plikten er oppfylt. For å ha rett til å motta sykepenger også etter denne vurderingen, er hovedregelen at arbeidstakeren må være i arbeidsrelatert aktivitet. Aktivitetsplikten oppleves streng da den pålegger arbeidstakeren å prøve ut sin funksjonsevne. Plikten er imidlertid ikke absolutt. Arbeidstakeren er ikke pålagt arbeidsrelatert aktivitet dersom medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet. Dette må sykemelderen eventuelt dokumentere med en utvidet legeerklæring på sykemeldingen. Unntak fra aktivitetsplikten gjelder også dersom arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen. Dette er typisk i små bedrifter med sterkt begrensede tilretteleggingsmuligheter. Det bør nevnes at selv om man gjennomfører slik arbeidsrelatert aktivitet, vil arbeidstaker fortsatt motta fulle sykepenger såfremt han er 100 % sykemeldt. Det er først når sykemeldingen graderes sykepengene vil reduseres, men i slike tilfeller vil arbeidstakeren motta lønn. Arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidstaker har en generell medvirkningsplikt, som utvides under sykefravær. Medvirkningsplikten er hjemlet både i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven og innebærer at arbeidstaker skal "medvirke til utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner", samt "delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver". Arbeidstakeren må følgelig gi opplysninger om sin funksjonsevne slik at hensiktsmessige tiltak blir valgt. Opplysningene fra arbeidstaker skal kunne bidra til å få tilrettelagt arbeidet slik at vedkommende kan komme tilbake i jobb, og skal være utgangspunktet for en dialog og oppfølgingssamtaler mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Det er imidlertid kun opplysninger om hva den enkelte mener å kunne utføre av oppgaver som kan kreves. Arbeidstaker er ikke pliktig til å gi medisinske eller andre sensitive opplysninger. Konsekvenser ved brudd Det følger direkte av loven at brudd på arbeidstakers aktivitetsplikt eller medvirkningsplikt kan føre til bortfall av retten til sykepenger. Under forutsetning av at arbeidsgiver har oppfylt sine egne plikter under sykefraværet, kan arbeidsgiver benytte seg av disiplinærreaksjoner som advarsel og oppsigelse. Om arbeidsgiver har grunnlag for å si opp arbeidstakeren som følge av brudd på medvirkningsplikten eller aktivitetsplikten vil naturligvis avhenge av grovheten i arbeidstakerens opptreden. Det gjøres oppmerksom på at arbeidstaker har et særlig oppsigelsesvern de første 12 månedene av sykefraværet. Dersom arbeidstaker sies opp innenfor denne verneperioden, skal oppsigelsen anses for å være begrunnet i sykefraværet med mindre noe annet gjøres overveiende sannsynlig. En oppsigelse vil dermed kunne føre med seg en tung dokumentasjonsjobb for arbeidsgiver. Anonymkode: 5754a...1bf
 20. Gud, så glad jeg er for at vi på min arbeidsplass har medarbeidere som liker andre mennesker, som er engasjerte, positive og som spiller på lag. Liker hverandre gjør vi også 😊 Glad vi slipper slike som dere i denne tråden; negative solospillere som tror de er unike fordi de selv mener de ikke følger «saueflokken» 😂 og gud forby at man liker jobben man har. Synes det å være fremoverlent og sulten i jobbsammenheng er et positivt. Anonymkode: d7b3c...86e
 21. Norges befolkning eldes raskt, og om bare ti år vil det være flere eldre enn barn og unge her i landet. Det viser SSBs befolkningsframskriving, som ble lagt fram onsdag. (TV2) Tydelig aldring, lavere befolkningsvekst samt flere og eldre innvandrere er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge framover. I 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn her i landet. (Nettavisen) Norges største økonomiske problem i framtiden er at det blir stadig flere som ikke er i jobb, og som skal forsørges av de som er i jobb. I 1970 skulle 10 personer i arbeid forsørge 1,9 pensjonister. I 2016 var tallet økt til 2,3 - mens i 2060 er det ventet at de samme 10 personene må forsørge nesten 4 personer. Det betyr en kraftig økt byrde for å betale pensjoner og helsetjenester. Vil det bli økt skatt, eller har vi nok med oljefondet? Det gjenstår å se.
 22. AnonymBruker

  Hjelp meg gjerne med å få til et godt samarbeid med far!!

  Da fortsetter du å ha en god og hyggelig tone med han uten å provosere han, uansett hvor sint og sur han blir. Hold tonen rolig og forståelsesfull, si at det var ikke meningen å gjøre han sur, men akkurat det med legging er litt viktig når barnet er såpass liten. Tro meg, hvis du gjør det snur far etterhvert. Hver hyggelig hver bidig gang du snakker med han, men ikke mas på han. Samt les litt bøker om kommunikasjon, veldig mye nyttig. Anonymkode: e8e15...697
 23. Ellevill

  Bør enker få mer fra staten enn andre alenemødre?

  Tror nok - hvis det du sier er tilfelle - at forsikringsselskapene forholdt seg til dødsårsaken på dødsattesten. Ikke at det kunne lønne seg å lyve om selvmord... 🙄
 24. AnonymBruker

  Hvorfor all hat mot ME og fibromylagi

  Jeg har selv ME, og jeg har flere utslag på blodprøver som viser hvor syk jeg er. Dette er blant annet ekstremt høye laktat verdier og inflammasjon. Jeg har feber hver eneste dag, kramper, kan kaste opp, miste deler av synet, forskjellige typer anfall, POTs, blodtrykksfall, i tillegg til andre forferdelige symptomer som smerteanfall, kvalme og annet. Jeg fikk diagnosen på sykehus av spesialister som virkelig vet hva de gjør og ser sykdommen klart og tydelig, etter mange år med utredning og 8 måneder på ME-avdeling etter dette. ME er ikke en usynlig sykdom for de som jobber med det. Jeg syntes at man skal unne den syke å ha en god dag, om de har det. For det er ikke mange gode dager, og de vil man gjerne ta vare på ❤️ For noen er det kanskje et par dager i året, og i tillegg blir man mest sannsynlig veldig syk etter å ha presset seg denne dagen ❤️ Anonymkode: 5fa90...885
 1. Load more activity

Artikler fra forsiden

×
×
 • Create New...