Retningslinjer

Vi oppfordrer dere til å være høflige, vise god folkeskikk, og opptre lignende som dere ville gjort i diskusjoner ansikt til ansikt.

 

Rapportere regelbrudd: Dersom du ser et innlegg du mener bør slettes/redigeres, så kan du ta kontakt med oss ved å bruke rapporteringsknappen, personlige meldinger til moderatorteamet, eller ved å poste et innlegg under Ris, ros og spørsmål om forumet.

 

Du kan ikke poste innhold med:

* Noe som tilrettelegger for, forherliger eller oppfordrer til brudd på norsk lov. Man kan diskutere eksisterende lovverk, men debatt rundt f,eks. bruk av rusmidler som er ulovlige i Norge vil bli slettet.

* Innlegg som oppfordrer til eller forherliger voldshandlinger, voldsbruk, voldtekt og lignende.

* Krenkende, hetsende, injurierende utsagn, samt trakassering eller trusler.

* Persondebatt. Det er tillatt å diskutere personer som velger å eksponere seg selv gjennom for eksempel sosiale medier, så lenge diskusjonen ikke bryter med våre øvrige regler.

* Brukerdebatt eller personangrep. 

Spekulasjoner eller ryktespredning. Det er ikke tillatt å spre rykter gjennom vårt forum, eller spekulere rundt årsaks-sammenhenger man ikke kjenner, når dette vurderes å være til skade for den eller de omtalte partene. Spekulasjoner om trolling ryddes under denne regelen. 

* Tråder og innlegg som kun opprettes til latterliggjøring av noen tillates ikke, selv om de ellers ikke kan karakteriseres så sterkt som hets eller krenkelser.

*Innlegg som inneholder diskriminerende eller hatefullt innhold om noens hudfarge, kjønn, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, legning, leveform eller orientering, eller nedsatte funksjonsevne. Moderatorene tar utgangspunkt i Straffelovens § 135a, men på Kvinneguiden tillater vi heller ikke innlegg som inneholder oppfordringer til eller fyrer opp under hat. 

Ensidig meningspåvirkning/propaganda, for eksempel gjennom konsekvent å sverte en folkegruppe, religion, livssyn, kjønn, legning eller rase. 

* Selvmordstanker, selvmordsmetoder, selvskadingsmetoder og tanker om spiseforstyrrelser.  Derfor vil slike tråder kunne bli stengt, og vi henviser til steder der man kan prate med noen som har kompetanse til å håndtere slike situasjoner. Se dette innlegget for utfyllende forklaring. Vi anbefaler dere som ønsker å diskutere dette å ta kontakt med Mental helse på 116 123 eller benytte nettsiden deres Sidetmedord.no, eller kontakte Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Er du under 18 kan du også kontakte Kors På Halsen.

* Identifisering av andre privatpersoner gjennom for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller lenking til private profiler på sosiale medier. Hvis man velger å identifisere seg selv med navn står man selv ansvarlig for det.

* Spam og tulleinnlegg. Profiler/tråder som driver med spam og «tull» kan bli sperret uten varsel.

* Kontaktannonser, men det er derimot lov å søke venner på rommet "Finn en venn".

* Reklame og annonsering for varer og tjenester. Du kan heller ikke spre affiliatelenker eller lignende. Å lenke til sin private blogg er ok hvis lenken har relevans til tråden og er en naturlig del av debatten.

* Stemmesanking, innsamling av penger eller lignende. Dette gjelder også oppfordringer til å stemme i ulike konkurranser. Det er lov å poste en link til veldedige innsamlingsaksjoner (for eksempel TV-aksjonen, Kreftforening, og lignende) som skjer på eksterne sider der du eller dine nærmeste ikke er de begunstigede.

* Bruk av forumet til jobb- eller studiesammenheng - for eksempel datainnsamling eller verving av intervjuobjekter osv. Å bruke forumet til hjelp for å finne informasjon eller diskutere et tema er ok.

* Tekster, bilder og annet materiale med opphavsrett. Du er selv ansvarlig for at du har de nødvendige tillatelser til å legge ut tekst, bilder, video eller annet innhold. 

* Seksualisert innhold kan bli fjernet. Lenker til pornografi i seksualitetsforumet er OK, men det skal komme klart frem hva det linkes til.

* Det er ikke lov med liberale holdninger til pedofili, eller på noen måte formidle kontakt til pedofile/websider med pedofilt innhold. 

*Kommentarer om andres kropp, under dette tråder som er opprettet for at andre brukere skal kommentere på trådstarters eller andre brukeres kropp. Se forklaring her.

 

Øvrige regler:

*Ved mistanke om lovbrudd/fare for liv og helse. Vi vurderer innleggene på eget grunnlag og kan unnta dem fra forumets øvrige regler. Opplysninger Kvinneguiden sitter med kan bli oversendt politiet eller andre offentlige instanser.

*Det er ikke tillatt å signere som helsepersonell/yrkestitler innenfor helsesektoren i tråder som omhandler sykdom, medisinering, dosering og lignende. Dette gjelder sykepleiere, leger, psykologer, farmasøyter eller annet helsepersonell, samt personer som er under utdanning i disse yrkene. Det er ikke tillatt å diskutere dosering av medisiner. Se utfyllende forklaring her.

* Tråder og innlegg som består kun av en lenke eller et bilde kan bli slettet. Innlegget skal kunne stå på egne bein også uten lenke.  

* Ved lenker til bilder og videoer skal innholdet beskrives godt nok til at andre brukere vet hva de kan vente seg dersom de følger lenken. 

* Innlegg som postes på Kvinneguiden skal være skrevet på bokmål eller nynorsk så lenge dette er mulig. Hvis norsk ikke er morsmålet kan man skrive på svensk, dansk eller engelsk. Det er ikke tillatt å skrive på dialekt eller bruke sms-språk i forumet. Denne regelen gjelder ikke i dagbøkene.

* Innlegg som sporer av debatten kan bli slettet.

* Det er ikke lov å diskutere med seg selv, eller utgi seg for å være flere personer i en tråd, ved å benytte flere kontoer eller AnonymBruker-funksjonen.

* Tråder som passer bedre i et annet underforum vil bli flyttet. Dersom en tråd er startet med AnonymBruker og hører hjemme i et underforum som er stengt for anonyme, vil tråden bli slettet.

* Tråder kan i noen tilfeller bli stengt dersom moderator har ryddet for regelbrudd gjentatte ganger i løpet av kort tid. Dette vil bli vurdert fra gang til gang.

* Vi forbeholder oss retten til å slette/endre innlegg som har innhold Kvinneguiden ikke ønsker å assosieres med. Dette forbeholdet skal ikke oppfattes som at Kvinneguiden har godkjent alle innlegg som ikke har blitt slettet. Dersom du ser et innlegg du mener bør slettes/redigeres, så kan du ta kontakt med oss via personlige meldinger, bruke rapporteringsknappen eller poste et innlegg under Ris, ros og spørsmål.

* Vi forbeholder oss retten til å utestenge personer. Personer som er utestengt fra forumet har ikke lov til å opprette nye brukerkontoer. 

* Respekter moderatorene. Hetsing og uthenging av moderatorer/admin kan føre til utestengelse uten varsel.

 

AnonymBruker-funksjonen
Vi ønsker å tilby brukerne våre muligheten til å kunne poste skjult enten det gjelder sensitive spørsmål eller ikke. Ved å hake av for "post som anonym" når du skal legge inn et innlegg, vil brukernavnet ditt bli skjult i akkurat dette innlegget. Ønsker du å være anonym er du selv ansvarlig for å hake av denne boksen, moderatorene har ikke mulighet til å anonymisere innlegg i etterkant. Vi modererer AnonymBruker på lik linje med alle andre brukere, og moderatorene har mulighet til å sjekke brukernavnet som står bak innlegget.

Det er ikke lovt å gå til angrep på noen fordi de skriver som anonyme brukere fordi de bruker funksjonen - dette regnes som personangrep.

 

Sletting
Man kan ikke regne med at innlegg eller tråder vil bli slettet av admin/moderator senere dersom man skulle angre postingen.

 

Brukernavn / avatar og sletting av konto
Brukernavn og avatar som oppfattes som krenkende for andre brukere vil kunne bli slettet uten varsel.

Dersom man ønsker å endre brukernavn eller slette brukeren finnes det en klistret tråd for dette på Ris og Ros. Når brukeren slettes, blir innleggene stående som gjesteinnlegg der brukernavn står som gjestenavn, vi sletter ikke innlegg i tillegg.

Ved inaktivitet over to år kan vi slette brukere uten varsel for å frigjøre brukernavn.

 

Signatur
Signaturen kan ikke være større enn 690x100 pix. Signaturfeltet kan inneholde tekst, bilder, ticker/nedteller mm. Du må selv ha nødvendige rettigheter til innholdet i signaturfeltet og signaturens innhold omfattes også av forumets regelverk.

 

Rettigheter
Kvinneguidens diskusjonsforum er tilgjengelig for alle. Deltagerne er selv ansvarlige for innholdet de poster. Kvinneguiden kan ikke garantere riktigheten i innhold, dette er brukernes eget ansvar. Vi går ut fra at brukeren har de nødvendige rettigheter til innlegg som postes hos oss.

Når du skriver et innlegg på Kvinneguiden gir du samtidig Kvinneguiden rett til å bruke innlegg og spørsmål slik de måtte ønske - på alle måter og i alle media, uten vederlag. Kvinneguiden vil imidlertid ikke gjøre dette uten først å opplyse om dette til registrerte brukere, om det gjelder publisering andre steder enn på Kvinneguiden.

Når det gjelder lukkede blogger, samt dagbøker, er overnevnte regel ikke gjeldende, sitater/innlegg/innhold fra lukkede blogger vil aldri bli brukt andre steder.

Det er ikke tillatt for andre å bruke tekster hentet fra forumet uten å innhente godkjenning hos Kvinneguidens eiere. Videre må man også innhente samtykke fra den som har skrevet innlegget, som har rettigheter i følge loven om åndsverk.

 

Firmabrukere
I hovedsak tillater vi ikke at kommersielle aktører/selskaper/firmaer eller representanter for disse skriver i forumet. Dersom man inngår en kommersiell avtale med annonseavdelingen, så kan man få tillatelse til å bruke forumet til å kommunisere med våre brukere om sitt produkt/tjeneste. En slik kommunikasjon skal merkes slik at det kommer frem at tråden er opprettet av en kommersiell aktør.