Gå til innhold

Retningslinjer

Vi oppfordrer dere til å være høflige, vise god folkeskikk, og opptre lignende som dere ville gjort i diskusjoner ansikt til ansikt.

 

Rapportere regelbrudd: Dersom du ser et innlegg du mener bryter med reglene, så kan du ta kontakt med oss ved å bruke rapporteringsknappen, personlige meldinger til moderatorteamet, eller ved å poste et innlegg under Ris, ros og spørsmål om forumet.

 

Du kan ikke poste innhold med:

* Oppfordring til, tilretteleggelse for eller forherligelse av brudd på norsk lov. Dette inkluderer også voldshandlinger, voldsbruk, voldtekt og lignende. Man kan diskutere eksisterende lovverk, men debatt rundt f.eks. rusmidler som er ulovlige i Norge vil bli slettet.

* Krenkende, hetsende, injurierende utsagn, samt trakassering eller trusler.

* Persondebatt. Det er tillatt å diskutere personer som velger å eksponere seg selv gjennom for eksempel sosiale medier, så lenge diskusjonen ikke bryter med våre øvrige regler. Mindreårige har en særlig beskyttelse på Kvinneguiden. Les mer her om regelen.

* Brukerdebatt eller personangrep. Personangrep er det å gå til angrep på brukere man diskuterer med. Brukerdebatt er det å diskutere en bruker eller på andre måter legge opp til debatter rundt andre brukere. 

* Spekulasjoner eller ryktespredning. Det er ikke tillatt å spre rykter gjennom vårt forum, eller spekulere rundt årsaks-sammenhenger man ikke kjenner, når dette vurderes å være til skade for den eller de omtalte partene. Spekulasjoner om trolling ryddes under denne regelen.

* Latterliggjøring. Tråder og innlegg som kun opprettes til latterliggjøring av noen tillates ikke, selv om de ellers ikke kan karakteriseres så sterkt som hets eller krenkelser.

* Diskriminerende, nedsettende eller hatefullt innhold. Med dette menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor en gruppe på grunn av deres hudfarge, kjønn, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, legning, leveform eller orientering, eller nedsatte funksjonsevne. Moderatorene tar utgangspunkt i Straffelovens § 135a, men på Kvinneguiden tillater vi heller ikke innlegg som inneholder oppfordringer til eller fyrer opp under hat.Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold Kvinneguiden ikke ønsker å assosieres med.

* Ensidig meningspåvirkning eller propaganda. For eksempel gjennom konsekvent å sverte en folkegruppe, religion, livssyn, kjønn, legning eller rase.

* Selvmordstanker, selvmords- og selvskadingsmetoder, samt tanker om spiseforstyrrelser. Slike tråder vil kunne bli stengt, og vi henviser til steder der man kan prate med noen som har kompetanse til å håndtere slike situasjoner. Se dette innlegget for utfyllende forklaring. Vi anbefaler dere som ønsker å diskutere disse temaene å ta kontakt med Mental helse på 116 123 eller benytte nettsiden deres Sidetmedord.no, eller kontakte Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Er du under 18 år kan du også kontakte Kors På Halsen.

* Identifisering av andre privatpersoner enn deg selv, gjennom for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller lenking til private profiler på sosiale medier.

* Spam eller tulleinnlegg. Brukere som driver med dette kan bli sperret uten varsel og trådene kan bli fjernet.

* Kontaktannonser, men det er derimot lov å søke venner på rommet "Finn en venn".

* Reklame og annonsering for varer og tjenester. Du kan heller ikke spre affiliatelenker eller lignende. Å lenke til sin private blogg er ok hvis lenken har relevans til tråden og er en naturlig del av debatten.

* Stemmesanking, innsamling av penger eller lignende. Dette gjelder også oppfordringer til å stemme i ulike konkurranser. Det er lov å poste en lenke til veldedige innsamlingsaksjoner (for eksempel TV-aksjonen, Kreftforeningen, og lignende) som skjer på eksterne sider der du eller dine nærmeste ikke er de begunstigede.

* Datainnsamling, verving av intervjuobjekter eller lignende. Bruk av forumet til jobb- eller studiesammenheng er ikke tillatt. Å bruke forumet til hjelp for å finne informasjon eller diskutere et tema er ok.

* Tekster, bilder og annet materiale med opphavsrett. Du er selv ansvarlig for at du har de nødvendige tillatelser til å legge ut tekst, bilder, video eller annet innhold. Hvis du siterer innhold, må det vises til kilde. Vi tillater heller ikke at det via tredjeparter deles hele artikler/blogginnlegg eller lignende.

* Seksualisert innhold. Dette kan bli fjernet. Lenker til pornografi i seksualitetsforumet er OK, men det skal komme klart frem i tittel eller innlegg hva det lenkes til.

* Liberale holdninger til pedofili, eller på noen måte formidle kontakt til pedofile/websider med pedofilt innhold.

* Kommentarer og vurderinger angående kropp, både ens egen og andres. Kvinneguiden ønsker ikke å være en arena som trigger sykdom og bidrar til kroppspress, vi tillater derfor ikke referanseverdiene høyde og vekt kombinert. Les mer her.

 

Øvrige regler:

* Vi vurderer innleggene på eget grunnlag og kan unnta dem fra forumets øvrige regler ved mistanke om lovbrudd/fare for liv og helse. Opplysninger Kvinneguiden sitter med kan bli oversendt politiet eller andre offentlige instanser.

* Det er ikke tillatt å signere som helsepersonell/yrkestitler innenfor helsesektoren i tråder som omhandler sykdom, medisinering, dosering og lignende. Dette gjelder sykepleiere, leger, psykologer, farmasøyter eller annet helsepersonell, samt personer som er under utdanning i disse yrkene. Det er ikke tillatt å diskutere dosering av medisiner, kosttilskudd og lignende. Se utfyllende forklaring her.

* Tråder og innlegg som består kun av en lenke eller et bilde kan bli slettet. Innlegget skal kunne stå på egne bein også uten lenke. 

* Ved lenker til bilder og videoer skal innholdet beskrives godt nok til at andre brukere vet hva de kan vente seg dersom de følger lenken.

* Innlegg som postes på Kvinneguiden skal være skrevet på bokmål eller nynorsk så lenge dette er mulig. Hvis norsk ikke er morsmålet kan man skrive på svensk, dansk eller engelsk. Det er ikke tillatt å skrive på dialekt eller bruke sms-språk i forumet. Denne regelen gjelder ikke i dagbøkene.

* Innlegg som sporer av debatten kan bli slettet.

* Det er ikke lov å diskutere med seg selv, eller utgi seg for å være flere personer i en tråd, ved å benytte flere kontoer eller AnonymBruker-funksjonen.

* Tråder som passer bedre i et annet underforum vil bli flyttet. Dersom en tråd er startet som AnonymBruker og hører hjemme i et underforum som er stengt for anonyme, vil tråden bli slettet. Dette gjelder ikke Sosial prat, dit vil tråder startet som AnonymBruker kunne flyttes til, så fremt de ikke ellers bryter med forumets regelverk.

* Tråder kan i noen tilfeller bli stengt dersom moderator har ryddet for regelbrudd gjentatte ganger i løpet av kort tid. Dette vil bli vurdert fra gang til gang.

* Vi forbeholder oss retten til å moderere innlegg som har innhold Kvinneguiden ikke ønsker å assosieres med. Dette forbeholdet skal ikke oppfattes som at Kvinneguiden har godkjent alle innlegg som ikke har blitt fjernet.

* En bruker som tross skriftlig advarsel fra moderatorteamet gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for andre brukere, kan etter vedtak av teamet utestenges fra forumet.

* Vi forbeholder oss retten til å utestenge personer. Personer som er utestengt fra forumet har ikke lov til å opprette nye brukerkontoer, eller på andre måter forsøke å omgå utestenging.

* Respekter moderatorene. Hetsing og uthenging av moderatorer/admin kan føre til utestengelse uten varsel. Kommentarer og spørsmål til moderering skal legges på Ris og ros-forumet, eller på PM direkte til moderator.

 

AnonymBruker-funksjonen

Vi ønsker å tilby brukerne våre muligheten til å kunne poste skjult enten det gjelder sensitive spørsmål eller ikke. Ved å hake av for "post som anonym" når du skal legge inn et innlegg, vil brukernavnet ditt bli skjult i akkurat dette innlegget. Du er selv ansvarlig for å hake va denne boksen, moderatorene har ikke mulighet til å anonymisere innlegg i etterkant.Moderatorene har mulighet til å sjekke brukernavnet som står bak innlegget.

Det er ikke lovt å gå til angrep på noen fordi de skriver som anonyme brukere- dette regnes som personangrep.

 

Sletting

Man kan ikke regne med at innlegg eller tråder vil bli slettet av moderatorteamet senere dersom man skulle angre postingen.

 

Brukernavn / avatar og sletting av konto

Brukernavn og avatar som bryter med reglene vil kunne bli slettet uten varsel.

Dersom man ønsker å endre brukernavn eller slette brukeren finnes det en klistret tråd for dette på Ris og Ros. Når brukeren slettes, blir innleggene stående som gjesteinnlegg der brukernavn står som Gjest_Brukernavn, vi sletter ikke innlegg i tillegg.

Ved inaktivitet over to år kan vi slette brukere uten varsel for å frigjøre brukernavn.

 

Signatur

Signaturen kan ikke være større enn 690x100 pix. Signaturfeltet kan inneholde tekst, bilder, ticker/nedteller mm. Du må selv ha nødvendige rettigheter til innholdet i signaturfeltet og signaturens innhold omfattes også av forumets regelverk.

 

Rettigheter

Kvinneguidens diskusjonsforum er tilgjengelig for alle. Brukerne er selv ansvarlige for innholdet de poster. Kvinneguiden kan ikke garantere riktigheten i innhold, dette er brukernes eget ansvar. Vi går ut fra at brukeren har de nødvendige rettigheter til innlegg som postes hos oss.

Når du skriver et innlegg på Kvinneguiden gir du samtidig Kvinneguiden rett til å bruke innlegg og spørsmål slik de måtte ønske - på alle måter og i alle media, uten vederlag. Kvinneguiden vil imidlertid ikke gjøre dette uten først å opplyse om dette til registrerte brukere, om det gjelder publisering andre steder enn på Kvinneguiden.

Når det gjelder lukkede blogger, samt dagbøker, er overnevnte regel ikke gjeldende, sitater/innlegg/innhold fra lukkede blogger vil aldri bli brukt andre steder.

Det er ikke tillatt for andre å bruke tekster hentet fra forumet uten å innhente godkjenning hos Kvinneguidens eiere. Videre må man også innhente samtykke fra den som har skrevet innlegget, som har rettigheter henhold i til loven om åndsverk.

 

Firmabrukere

I hovedsak tillater vi ikke at kommersielle aktører/selskaper/firmaer eller representanter for disse skriver i forumet. Dersom man inngår en kommersiell avtale med annonseavdelingen, så kan man få tillatelse til å bruke forumet til å kommunisere med våre brukere om sitt produkt/tjeneste. En slik kommunikasjon skal merkes slik at det kommer frem at tråden er opprettet av en kommersiell aktør.

Artikler fra forsiden

×