Jump to content
Mette

Bruk av PM iht regelverket, viktig informasjon

Recommended Posts

Mette

Hei alle sammen, bare en viktig informasjon til alle!

Regelverket for forumet gjelder også for PM! Fram til nå har vi latt brukerne sine krangler/diskusjoner seg i mellom gå sin gang og latt de ordne opp selv, noe som stort sett har fungert greit.

Det er i utgangspunktet ikke er vår oppgave å oppdra eller megle i konflikter, kun å sørge for at det som postes og blir stående på forumet er innenfor våre regler og retningslinjer. MEN………….nå har vi blitt gjort oppmerksomme på at det foregår en utstrakt debatt på PM som grenser tett opp mot personangrep for en del av brukerne våre, inkludert spekulasjoner rundt hvem brukere er og hva de har gjort, spredning av falsk informasjon, krenkende uttalelser og adferd som minner om mobbing på forumet. Vi har også blitt gjort oppmerksomme på at denne kampanjen har fortsatt uten for forumet, og at det er helt uakseptabelt at noe slikt har opphav på dette forumet.

Vi ber først og fremst ALLE om å lese reglene våre en gang til, så det ikke levnes noen tvil om at dette bryter med reglene våre.

Vi ber om at den/de pågående konflikten avsluttes umiddelbart og at alle PMer som oppfattes som brudd på overnevnte regler rapporteres inn slik at vi kan få vurdert dem.

Brukere som fortsetter å bryte reglene og baksnakke andre brukere på PM, vil bli umiddelbart utestengt.

Dersom PMer blir rapportert inn med innhold som er grove brudd på reglene våre, f.eks. at de utgir personinformasjon om en bruker, vil opphavspersonen bli utestengt og faren for at vi tar dette videre er stor, og da blir også konsekvensene for de som bryter reglene enda større.

Og så minner vi om at ignoreringsfunksjonen skal brukes framfor personangrep, og at vi fra nå av kommer til å slå hardt ned på forsøk på å identifisere brukere, fordi KG setter anonymitet høyt.

Mette Forumansvarlig

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...


Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...