Gå til innhold
Gjest Cuntzilla

Antifeminismens fortropp

Anbefalte innlegg

Capt. Obvious

Jo, men fordi jeg vil diskutere fenomenet antifeminister, ikke fordi jeg vil ta utgangspunkt i hans meninger for en debatt om likestilling.

Berge er ekstrem ja. Men hva gjør antifeminister over hele nettet? De trykker han til sitt bryst, enten som en de faktisk er (helt eller delvis) enig med, eller som et slags bevis på at feminismen er fæl - "SER dere nå kvinner, hva dere driver menn til?".

Syntes du generaliserer litt mye her. Hva er "hele nettet" egentlig? Nettet er stort og man finner mye kritikk av feminisme, både fra de som anser seg som antifeminister og de som ikke gjør det. Desverre er det lett å legge merke til det mest negative og det mest ekstreme, men det betyr ikke at det er riktig at det bare er slike debatter som forekommer.

Jeg mener det er litt dumt gjort av de som i utgangspunktet er noe moderate i sine synspunkter og bare ønsker å kjempe for menns kår (uten at de med det mener rett til å undertrykke kvinnen) å dra på antifeministiske teorier fra det mer ekstreme miljøet og bruke deres retorikk. Jeg synes jo det er dumt at de er så ensporede at de skylder alt på feminismen og nekter å se andre årsaksammenhenger i utgangspunktet, bare det er jo et aldri så lite "ekstremistisk" trekk.

Men sånn uansett. Det ender jo med at man her på KG for eksempel møter en vegg med hat og motvilje i disse debattene. Dette hatet og motviljen ligger bare hos noen få, som popper inn her og der og kaller oss stygge, horer, kjønnsfascistiske femnazismarxister e.l. og gir feminismen skylden for alt fra flom til at Jesus døde på korset. Men sammen med de mer moderate, som ikke hater kvinner (men kanskje feminismen), så lager de en stor ugjennomtrengelig vegg hvor det er vanskelig å skille den ene fra den andre. For alle er like umulige å diskutere med, og alle er tilsynelatende enige da de ikke tør diskutere innad. Ekstremistene får en stilltiende aksept, kanskje til og med et pluss.

At det tolkes som en "ugjennomtrengelig vegg" er jo fordi den som leser ikke klarer å nyansere. Å lese feministiske og anttfeministiske debatter koker ned til at mange leser det de vil lese, men man kan jo ikke tilskrive de forskjellige "fraksjonene" innen antifeminisme gjensidig ansvar for sine meninger. Videre er det jo heller ingen logikk at disse nødvendigvis skal debattere innad, da det dreier seg om helt forskjellige folk og miljøer, og det er som regel heller ikke noen hensikt i å diskutere med ekstrimister da disse ofte har bestemt seg for sine synspunkter uansett hvilke nye elementer som fremtrer i en debatt. Du sier jo det selv, mer ekstreme meninger er gjerne ensporede og man nekter å se andre årsakssammenhenger.

Behovet for et mannlig samhold, og ønsket om at det de skriver skal gjelde alle menn, har sågar medført at når en mann inntrer debatten og er uenig med en (ekstrem) antifeminist så kan han bli kalt homse eller beskyldt for å bare ville dra damer. En viss mannlig bruker som ikke er her lenger ble til og med beskyldt for å være kvinne flere ganger, og opplevde at hans synspunkt slett ikke var velkomment når antifeminismene skulle erklære hva som var det mannlige perspektivet på ting.

Antifeministiske ekstrimister eier den mannlige definisjonsretten like mye som ekstsreme muslimer eier definisjonen for hva som er en god muslim generelt. Med andre ord, man bør ikke legge for mye i dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

Larsern

Jo, men fordi jeg vil diskutere fenomenet antifeminister, ikke fordi jeg vil ta utgangspunkt i hans meninger for en debatt om likestilling.

Berge er ekstrem ja. Men hva gjør antifeminister over hele nettet? De trykker han til sitt bryst, enten som en de faktisk er (helt eller delvis) enig med, eller som et slags bevis på at feminismen er fæl - "SER dere nå kvinner, hva dere driver menn til?".

Jeg mener det er litt dumt gjort av de som i utgangspunktet er noe moderate i sine synspunkter og bare ønsker å kjempe for menns kår (uten at de med det mener rett til å undertrykke kvinnen) å dra på antifeministiske teorier fra det mer ekstreme miljøet og bruke deres retorikk. Jeg synes jo det er dumt at de er så ensporede at de skylder alt på feminismen og nekter å se andre årsaksammenhenger i utgangspunktet, bare det er jo et aldri så lite "ekstremistisk" trekk.

Men sånn uansett. Det ender jo med at man her på KG for eksempel møter en vegg med hat og motvilje i disse debattene. Dette hatet og motviljen ligger bare hos noen få, som popper inn her og der og kaller oss stygge, horer, kjønnsfascistiske femnazismarxister e.l. og gir feminismen skylden for alt fra flom til at Jesus døde på korset. Men sammen med de mer moderate, som ikke hater kvinner (men kanskje feminismen), så lager de en stor ugjennomtrengelig vegg hvor det er vanskelig å skille den ene fra den andre. For alle er like umulige å diskutere med, og alle er tilsynelatende enige da de ikke tør diskutere innad. Ekstremistene får en stilltiende aksept, kanskje til og med et pluss.

Behovet for et mannlig samhold, og ønsket om at det de skriver skal gjelde alle menn, har sågar medført at når en mann inntrer debatten og er uenig med en (ekstrem) antifeminist så kan han bli kalt homse eller beskyldt for å bare ville dra damer. En viss mannlig bruker som ikke er her lenger ble til og med beskyldt for å være kvinne flere ganger, og opplevde at hans synspunkt slett ikke var velkomment når antifeminismene skulle erklære hva som var det mannlige perspektivet på ting.

Hmm, okay.

Men, hva er en antifeminist? Er det en som kritiserer særbehandling av kvinner eller er det en om direkte kritiserer kvinner, i egenskap av å være kvinner? Sistnevnte har jeg ikke sett spesielt mye til, og jeg har ihvertfall ikke inntrykk av at de på noen som helst måte dominerer diskusjoner. (Disse som tillegger kvinner skyld for alt mellom himmel og jord altså).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gjest

Et bidrag i debatten angående mannsrettsaktivister -> http://www.dagbladet...orakt/22852475/

Rettsaka mot bloggaren Eivind Berge viste fram dei aparte meiningane som finst blant såkalla mannsrettsaktivistar. Det var i hovudsak støtta til Anders Behring Breivik og ynsket om politidrap som vart referert frå bloggen hans. Haldninga til Berge om at valdtekt er eit rettferdig svar på kjønnskvotering og andre likestillingstiltak, kom ikkje like godt fram. Berge meiner også at ufriviljug sølibat er like psykologisk skadeleg som valdtekt.

Berge er mykje lesen og kommentert i «mannosfæren», ei svært heterogen samling av mannsrettsaktivistar, «sjekkekunstnarar» («Pick-Up Artists»), maskulinistar og så vidare. Det finst saker der menn har ulemper som kjønn, og det er saker der regel- og lovverk bør verta endra og så vidare. Likevel, nokre runder i mannosfæren gjev deg oppslag som desse:

«Kvinner må forstå at menn ikkje er robotar som berre kan stoppa på sekundet med all den testosteronen som pumpar gjennom systemet. Difor bør dei vera varsame med å gå inn i situasjonar der ein vanleg mann ikkje kan stoppa på grunn av den grunnleggjande veikskapen hans som eit dyr som byggjer heile sin eksistens på å parra seg,» skriv Roosh V i «When no means yes».

Denne bloggaren, som har skriv ei rekkje bøker om korleis ein sjekkar damer i ulike land, meiner at «nei» ikkje tyder «nei», det er berre «stopp» som verkeleg tyder nei. Så, kvinner som berre seier «nei» og ikkje stopp, eller ikkje slår tilbake, er eigentleg ikkje valdtekne, og menn er dyr som ikkje kan styra seg.

Ei anna sak som har oppteke mannosfærebloggarar i det siste er at mennene som ofra livet for å redda kjærastane sine i kinomassakren i Aurora vert hylla som heltar. «Dei er ikkje helter, dei er døde.» Det heile vert sett på som eit utslag av feministisk indoktrinering om at menn er mindre verdt enn kvinner. Heltedyrking vert dimed eit bruk-og-kast-syn på menn.

Eit døme til: Det er mannosfærebloggarar som meiner kvinner som går i høge hæler er seksuell trakassering - av menn. Klipp-klopp lyden er eit høglydt, pågåande krav om seksuell merksemd, og er difor seksuell trakassering av menn som må høyra på det.

Mannen er med andre ord redusert til ein nokså viljelaus slave av eigne drifter, og tradisjonelle verde som å beskytta dei ein elskar er teikn på at ein har gått med på ideen om at mannen ikkje har nokon verdi i seg sjølv.

Ein grunn til at eg byrja lesa bloggar som dette er at eg merka meg alt kvinnehatet rundt meg på nett. Eit døme er då Anita Sarkeesian bad om midlar på «crowdfunding»-sida Kickstarter til eit prosjekt for å undersøkja stereotypar i kvinnelege dataspelkarakterar. Det vart ein valdsam storm, og mellom anna vart det laga eit spel der ein kunne «banka opp Anita». Dette er noko mange kvinner som ytrar seg om internett, dataspel, politikk - kva som helst, eigentleg - møter.

På delar av internett vil ein kvar som identifiserer seg som kvinne verta møtt med «TITS or GTFO» - vis oss puppane dine eller stikk. Grunngjevinga for dette har vore at kvinner berre vil ha merksemd frå menn på grunn av kjønnet sitt, og at om dei skal ha merksemd som kvinner får dei visa fram puppane.

Denne haldninga spreier seg. Eit klassisk eksempel er frå Reddit, ein stor nettstad for å dela nyhende, bilete av katter og andre interessante ting. Ei femten år gamal jente posta om kva ho fekk i jolegåve i ateist-delen av Reddit. Ho fekk ei bok av Carl Sagan, og var veldig stolt av den svært religiøse mora hennar som likevel kjøpte ei vitskapsbok til henne. Ho viste fram boka, men «feilen» ho gjorde var at det smilande andletet hennar også var med på biletet. Det strøymde på med meldingar om alt folk ville gjera med henne seksuelt, klaging på at kvinner viste fram seg sjølv heller enn saka dei ville ha fram og ei rekkje parodiar på postinga hennar. Det siste 15-åringen skreiv i diskusjonen var «Den kjensla du får når du aldri vil verta teke seriøst i ateist/vitskap/politikk/kvasomhelst-miljøet fordi du er jente. :( »

Til no har eg nemnt opne kvinnefiendtlege haldningar. Ei haldning eg er minst like redd for er den meir implisitte kvinneforakten som ligg i omgrepet «friend zone». Det er kanskje ikkje vanleg i norsk språkbruk, men eg tykkjer internett er fullt av det.

«Friend zone», eller venesonen, høyrest kjent ut for mange av oss. Ein trur kanskje ein har sjans på ei jente/ein gut, og så viser det seg at ho/han berre vil vera vener. Men det ligg noko meir i omgrepet også. Det ligg ei forventing om at om ein berre er snill og grei nok, så bør jenta forstå at ein vil ha ho, og forstå kva for ein fin og grei fyr ein er. Gjerne utan nokonsinne å ha gjort det klart for jenta at ein er interessert. Ettersom det sjeldan går slik sit det mange frustrerte, «greie og snille» gutar der ute framfor skjermane sine. Dei føler seg lurt av alle dei som fortalte dei at om du berre er snill og grei og deg sjølv, så finn du nokon. Og etter å ha investert så og så mange «grei gut»-poeng hjå ei jente så bør ein vel få sex?

Så, det er ikkje mange som vil dela Eivind Berge sitt syn på at valdtekt er eit rettkome svar på likestilling og kjønnskvotering. Men det er mange som viser i praksis at dei meiner kvinner ikkje skal forsøka å snakka om ting dei er interesserer seg for. Det er mange som meiner at menn kan byggja opp eit krav på sex ved å vera snill, eller ved å spandera middag og drinkar. Og det er mange som meiner menn er dyr som ikkje kan styra seg, og at kvinner må ta ansvaret for at dei vert valdtekne.

Eivind Berge er eit ekstremtilfelle, men han er ikkje så marginal som ein skulle tru. Og mange av tankane hans er å ta konsekvensen av hovudstraumsidear. Dei snille gutane må få nokre andre å høyra på enn dei som seier dei er dyr og at kvinner berre er verdt noko som erobringar.

Slik jeg tolker antifeminisme så er det en del av tranformasjonen til å være en ugrei mannsperson som kvinner irriterer seg over og alle vet da at det ikke er så langt til sex når kvinner penser over på det emosjonelle sporet.

Kanskje det er et mannlig motsvar mot den evindelige koketteringen som mange biter rett på og havner i "sonen" dust som er grei og forstår min vaklende emosjonelle ordsalat?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cuntzilla

Syntes du generaliserer litt mye her. Hva er "hele nettet" egentlig? Nettet er stort og man finner mye kritikk av feminisme, både fra de som anser seg som antifeminister og de som ikke gjør det. Desverre er det lett å legge merke til det mest negative og det mest ekstreme, men det betyr ikke at det er riktig at det bare er slike debatter som forekommer.

Prøver du å være morsom? Jeg mente selvsagt ikke HELE nettet med hele nettet, eller at det bare var slike debatter som forekommer.

Dette er faktisk et tema som har vært oppe til debatt veldig lenge, ikke noe jeg har funnet på gjennom å lete etter marginale nettsteder. Det har blitt lagt merke til og analysert av mange, og det kom veldig i søkelyset med ABBs manifest (som inneholdt en god dose antifeminisme), noe som medførte kronikker bl.a. i Morgenbladet og en veldig levende debatt i medier, fagmiljøer og på lunsjbordet. Det var senest i dag høyt oppe på db.no, en artikkel som en AB over her har linket til.

Så ikke prøv å undergrave temaet ved å påstå at jeg generaliserer eller overdriver, jeg er ikke akkurat den eneste som har lagt merke til fenomenet. Det er vel snarere du som er den eneste som har gått glipp av det.

At det tolkes som en "ugjennomtrengelig vegg" er jo fordi den som leser ikke klarer å nyansere. Å lese feministiske og anttfeministiske debatter koker ned til at mange leser det de vil lese, men man kan jo ikke tilskrive de forskjellige "fraksjonene" innen antifeminisme gjensidig ansvar for sine meninger. Videre er det jo heller ingen logikk at disse nødvendigvis skal debattere innad, da det dreier seg om helt forskjellige folk og miljøer, og det er som regel heller ikke noen hensikt i å diskutere med ekstrimister da disse ofte har bestemt seg for sine synspunkter uansett hvilke nye elementer som fremtrer i en debatt. Du sier jo det selv, mer ekstreme meninger er gjerne ensporede og man nekter å se andre årsakssammenhenger.

Selvsagt er det logikk i at de skal diskutere innad, det er kjempeviktig for en bevegelse og feminister gjør det jo hele tiden. For ikke å si kvinner generelt, selv når en som er helt klin kokkos og umulig å diskutere med skriver noe på vegne av alle kvinner så er jeg på plass og kverulerer om jeg er totalt uenig. Særlig om det er en negativ uttalelse om mannekjønnet.

Det jeg ikke ser logikken i er hvorfor man i en debatt bare skal analysere og kritisere det som kommer fra kvinner og så totalt overse alt som er signert med en penis dyppet i blekk. Eller til og med ta det i forsvar, de eneste gangene antifeminister kommenterer innlegg til totalte wackjobs er for å si at de jo "faktisk har et poeng". Det er forøvrig morsomt å observere hvor utrolig indignerte de kan bli over et skjevt ord om menn, men helt forferdelige ord eller beskyldninger om kvinner ser ikke ut til å affisere dem i det hele tatt.

Det kan jo være en annen grunn til at de tilsynelatende støtter ekstremistene enn bare det at behovet for "meningsfeller" er så stort at man er villig til strekke strikken jævlig langt for å omfavne nok av dem. Det kan være at de faktisk er enige. Selv de tilsynelatende høflige og oppegående antifeministene her kommer jo med noen helt sinnsyke påstander iblant.

Men er de ikke enige så er mitt råd til den mer moderate delen av mannsbevegelsen å få en egen og klarere stemme i stedet for å menge seg med pscyhos og adoptere deres begreper, meninger og hat.

Endret av Cuntzilla

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cuntzilla

Hmm, okay.

Men, hva er en antifeminist? Er det en som kritiserer særbehandling av kvinner eller er det en om direkte kritiserer kvinner, i egenskap av å være kvinner? Sistnevnte har jeg ikke sett spesielt mye til, og jeg har ihvertfall ikke inntrykk av at de på noen som helst måte dominerer diskusjoner. (Disse som tillegger kvinner skyld for alt mellom himmel og jord altså).

Jeg bruker begrepet løst fordi jeg ikke har et bedre ord i farten.

Morgenbladet satt merkelappen "sinte menn" på dem. Men kaller jeg dem det, så blir de bare sinte.

Den typen jeg skriver "til" her er snarere en som skylder alt på feminismen enn en som skylder alt på kvinnen. Altså de som selv mener de bare kritiserer særbehandling av kvinnen/kjemper for likestilling for mannen. Dog så er det vel egentlig sjelden at de holder seg innenfor de rammene og idealene de selv påstår de har. Å ha motvilje mot feminisme overlapper veldig ofte med det å ha en motvilje mot kvinner eller å mene at menns rettigheter er viktigere enn kvinnens/nå er det mannen sin tur til å ta seg til rette e.l.

Så de som tillegger kvinner skyld for alt mellom himmel og jord fordi de bare rett og slett ikke liker dem dukker som oftest opp i en debatt til slutt - gjennom han du diskuterer med som startet moderat, men som viser sin egentlige kjerne når man skreller av lag for lag med argumentasjon.

Eller mellom linjene i et innlegg mot feminisme, et innlegg om sjekkemarkedet, et innlegg om barnefordeling, selvbestemt abort, utroskap. Det er ikke vanskelig å finne kvinneforakt her. Prøv og lage deg en kvinnelig bruker ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Gjest BM2

En viss mannlig bruker som ikke er her lenger ble til og med beskyldt for å være kvinne flere ganger, og opplevde at hans synspunkt slett ikke var velkomment når antifeminismene skulle erklære hva som var det mannlige perspektivet på ting.

Jeg vet hvem du sikter til. Det var med hjertesukk og oppgitthet jeg leste hans pro-feministiske kommentarer. Vedkommende viste like lite innsikt og evne og vilje til å forstå hvorfor gruppen anti-feminister og sinte menn er voksende. som anti-feminist er det utrolig frustrerende, og polariserende, å bli avfeid som veik, bitter, "du må skjerpe deg" og andre spydige kommentarer når en etter beste evne prøver å få frem hvorfor en føler seg totalt verdiløs i kraft av sitt kjønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest BM2

Hmm, okay.

Men, hva er en antifeminist? Er det en som kritiserer særbehandling av kvinner eller er det en om direkte kritiserer kvinner, i egenskap av å være kvinner? Sistnevnte har jeg ikke sett spesielt mye til, og jeg har ihvertfall ikke inntrykk av at de på noen som helst måte dominerer diskusjoner. (Disse som tillegger kvinner skyld for alt mellom himmel og jord altså).

Det er nok en del av problemet at det ikke finnes en fast definisjon og forståelse hva en anti-feminist er. Jeg er en og jeg definerer min anti-feminsme mer eller mindre som følger. Jeg er imot kjønnskvotering, jeg er for at alle former for fysiske krav skal være like for begge kjønn, jeg klarer ikke å respektere kvinner som er kvotert inn og jeg mener 8 mars er en fjasedag her i landet. Kort sagt, jeg er lei av mas om likestilling og vil gjerne ha en debatt om rettferdighet. Ved å debattere rettferdighet så får en også tildelt ansvar og ikke bare rettigheter.

Videre er jeg 100% overbevist om at menn og kvinner, observert som gruppe, viser klare kjønnsbaserte mentale og fysiske forskjeller som kvantifiseres. Dette er biologisk og ikke kulturelt betinget. Det er ikke tilfeldig at kvinner dominerer i omsorgsyrker og menn i tekniske yrker. Dette er biologisk betinget, ikke kulturelt.

Endret av BM2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest BM2

Jeg bruker begrepet løst fordi jeg ikke har et bedre ord i farten.

Morgenbladet satt merkelappen "sinte menn" på dem. Men kaller jeg dem det, så blir de bare sinte.

Den typen jeg skriver "til" her er snarere en som skylder alt på feminismen enn en som skylder alt på kvinnen. Altså de som selv mener de bare kritiserer særbehandling av kvinnen/kjemper for likestilling for mannen. Dog så er det vel egentlig sjelden at de holder seg innenfor de rammene og idealene de selv påstår de har. Å ha motvilje mot feminisme overlapper veldig ofte med det å ha en motvilje mot kvinner eller å mene at menns rettigheter er viktigere enn kvinnens/nå er det mannen sin tur til å ta seg til rette e.l.

Så de som tillegger kvinner skyld for alt mellom himmel og jord fordi de bare rett og slett ikke liker dem dukker som oftest opp i en debatt til slutt - gjennom han du diskuterer med som startet moderat, men som viser sin egentlige kjerne når man skreller av lag for lag med argumentasjon.

Eller mellom linjene i et innlegg mot feminisme, et innlegg om sjekkemarkedet, et innlegg om barnefordeling, selvbestemt abort, utroskap. Det er ikke vanskelig å finne kvinneforakt her. Prøv og lage deg en kvinnelig bruker ;)

Så hvis en ikke skriker Female Power Hallelulja så har en kvinneforakt? Det er slike argumenter feminister bruker for å nekte menn å delta i kjønnsdebatten på likt nivå. Mannen er den onde, kvinnen er offeret :filer: Skal vi beegynne å diskutere hva som er rettferdig?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Hmm, okay.

Men, hva er en antifeminist? Er det en som kritiserer særbehandling av kvinner eller er det en om direkte kritiserer kvinner, i egenskap av å være kvinner? Sistnevnte har jeg ikke sett spesielt mye til, og jeg har ihvertfall ikke inntrykk av at de på noen som helst måte dominerer diskusjoner. (Disse som tillegger kvinner skyld for alt mellom himmel og jord altså).

Som det står i artikkelen TS linket til:

menn som vil forby skilsmisse, stenge alle krisesentre, legge ned barnevernet, avkriminalisere voldtekt, og løslate «martyrene» som sitter i fengsel for familievold. Det handler ikke om lengsel tilbake til 50-tallet. Det handler om å fjerne alle hindringer for å gjøre kvinner og barn til fritt vilt for menns «naturlige» instinkter.

En antifeminist er altså en som mann som som vil at kvinner skal være under menn, og som mener at menn har rett til å utnytte kvinner. De vil ha lov til å voldta, mishandle og undertrykke kvinner dersom de mener at kvinnen fortjener det, f.eks at hun flørter med han hele kvelden, men ikke vil bli med han hjem for å pule. Da "fortjener" hun å bli voldtatt fordi hun har "villedet" han.

Skremmende at det blir fler og fler av disse taperne. Og ja, jeg kaller dem tapere. De er redde, patetiske "menn" som ikke skjønner at de trenger terapi for sine frustrasjoner. Dersom en kvinne avviser dem så er det hennes skyld fordi hun er hore, og ikke dere egen skyld fordi de ikke har respekt på henne. De velger heller å grave seg ned i sinne og blir til slutt monstre.

Men hva slags særbehandling er det kvinner får som er så mye verre enn den særbehandlingen som menn får?

Anonym poster: 8aa8f2fae225c0edc94f89e01023b69b

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest BM2

Som det står i artikkelen TS linket til:

En antifeminist er altså en som mann som som vil at kvinner skal være under menn, og som mener at menn har rett til å utnytte kvinner. De vil ha lov til å voldta, mishandle og undertrykke kvinner dersom de mener at kvinnen fortjener det, f.eks at hun flørter med han hele kvelden, men ikke vil bli med han hjem for å pule. Da "fortjener" hun å bli voldtatt fordi hun har "villedet" han.

Skremmende at det blir fler og fler av disse taperne. Og ja, jeg kaller dem tapere. De er redde, patetiske "menn" som ikke skjønner at de trenger terapi for sine frustrasjoner. Dersom en kvinne avviser dem så er det hennes skyld fordi hun er hore, og ikke dere egen skyld fordi de ikke har respekt på henne. De velger heller å grave seg ned i sinne og blir til slutt monstre.

Men hva slags særbehandling er det kvinner får som er så mye verre enn den særbehandlingen som menn får?

Anonym poster: 8aa8f2fae225c0edc94f89e01023b69b

Merkelig. Jeg er en åpen anti-feminist og jeg mener ikke noe av det du siterte over her. Tvert om er jeg for rettferdig behandling av alle. Jeg er for at alle skal ha likemuligheter. Jeg er til og med for lik lønn for likt arbeid! Fremdeles, jeg er anti-feminst. Jeg kan ikke la feminismen få trakkasere meg bare fordi jeg er født som mann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Merkelig. Jeg er en åpen anti-feminist og jeg mener ikke noe av det du siterte over her. Tvert om er jeg for rettferdig behandling av alle. Jeg er for at alle skal ha likemuligheter. Jeg er til og med for lik lønn for likt arbeid! Fremdeles, jeg er anti-feminst. Jeg kan ikke la feminismen få trakkasere meg bare fordi jeg er født som mann.

Det er jo nettopp det feminister vil!

På hvilke områder er det du føler deg trakassert av feminister?

Anonym poster: 8aa8f2fae225c0edc94f89e01023b69b

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest imli

Du mener feminismens fremste våpen? Som fremstiller kvinner som svake indivder som trenger hjelp når kvoteringer til fordel for kvinner skal innføres, mens samme kvinnene plutselig er uavhengige og sterke når menn skal frarøves omgang med egne barn?

Eg må berre kommentere litt her. Det er ei STOR misforståing når nokon trur at det å tenkje tradisjonelt i barnefordelingssaker er feministisk! Det er det ikkje i det heile tatt! Feministane ynskjer jo større likestilling mellom kjønna - også i familielivet. Dermed er dei positive til at både mødre og fedre skal ha like rettar som foreldre, og ikkje minst at barn skal ha like stor rett på å vera saman med faren sin som med mora si. At kvinnene skal ha hovudansvar for barna, både i forhold og etter brot, er direkte antifeministisk!

Eg har lest artikkelen, og synest han var god - og viktig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Gjest Gorgonzola

Legger ikke skjul på at jeg glatt kan karakterisere meg selv som antifeminist, som sådan (selv om det finnes mange saker hvor jeg godt kan gå i tog for å fremme kvinners rettigheter) men hva du mener om "den ekstreme mannsbevegelsen" er jeg usikker på. Er enslige svaler som Berge (med sin lille tilhengerskare) en del av denne? Hvis ja, ingen grunn til panikk. Han er en gjøk som få gidder å høre på, færre enn Ottar og andre raringer faktisk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Capt. Obvious

Prøver du å være morsom? Jeg mente selvsagt ikke HELE nettet med hele nettet, eller at det bare var slike debatter som forekommer.

Dette er faktisk et tema som har vært oppe til debatt veldig lenge, ikke noe jeg har funnet på gjennom å lete etter marginale nettsteder. Det har blitt lagt merke til og analysert av mange, og det kom veldig i søkelyset med ABBs manifest (som inneholdt en god dose antifeminisme), noe som medførte kronikker bl.a. i Morgenbladet og en veldig levende debatt i medier, fagmiljøer og på lunsjbordet. Det var senest i dag høyt oppe på db.no, en artikkel som en AB over her har linket til.

Så ikke prøv å undergrave temaet ved å påstå at jeg generaliserer eller overdriver, jeg er ikke akkurat den eneste som har lagt merke til fenomenet. Det er vel snarere du som er den eneste som har gått glipp av det.

Nei, jeg prøver ikke være "morsom" så du kan like godt gi deg med å forsøke å tilskrive meg at jeg forsøker å undergrave like godt først som sist.

Jeg har fulgt denne debatten lengere enn de fleste, og lenge før både ABB og andre ekstremister entret arenaen. Poenget mitt er ikke å påstå at disse ikke finnes, men jeg forsøker å fortelle at det fortsatt ikke er alt som finnes, så langt der ifra. Hvorfor tror du at det er slike debattanter som havner i søkelysets media egentlig? For hver ekstremist som debatteres opp og i mente av fagpersoner så finnes det mange som ikke fronter slike meninger. Men det er ikke interessant for fagmiljøene, for det skaper hverken debatt eller noe særlig blest i media.

Selvsagt er det logikk i at de skal diskutere innad, det er kjempeviktig for en bevegelse og feminister gjør det jo hele tiden. For ikke å si kvinner generelt, selv når en som er helt klin kokkos og umulig å diskutere med skriver noe på vegne av alle kvinner så er jeg på plass og kverulerer om jeg er totalt uenig. Særlig om det er en negativ uttalelse om mannekjønnet.

Nå gjør du dette litt for personlig. Jeg snakket ikke om deg og hva du foretar deg i debattene, men om debatter generelt. Jeg ser da mange tilfeller på at meninger som kan tolkes som ekstreme mot menn ikke sies imot både her inne og i andre debattfora, så akkurat det der går begge veier. Og du sier det jo igjen, at slike folk er klin kokkos og umulige å diskutere med, hvorfor skal de med innsikt da gidde å diskutere med dem i det hele tatt? Hvilken hensikt har det?

Det jeg ikke ser logikken i er hvorfor man i en debatt bare skal analysere og kritisere det som kommer fra kvinner og så totalt overse alt som er signert med en penis dyppet i blekk. Eller til og med ta det i forsvar, de eneste gangene antifeminister kommenterer innlegg til totalte wackjobs er for å si at de jo "faktisk har et poeng". Det er forøvrig morsomt å observere hvor utrolig indignerte de kan bli over et skjevt ord om menn, men helt forferdelige ord eller beskyldninger om kvinner ser ikke ut til å affisere dem i det hele tatt.

Jeg ville ikke forventet at de med samme ekstremistiske meninger tar til motmæle mot andre likesinnede meningsfeller.

Det kan jo være en annen grunn til at de tilsynelatende støtter ekstremistene enn bare det at behovet for "meningsfeller" er så stort at man er villig til strekke strikken jævlig langt for å omfavne nok av dem. Det kan være at de faktisk er enige. Selv de tilsynelatende høflige og oppegående antifeministene her kommer jo med noen helt sinnsyke påstander iblant.

At oppegående antifeminister innerst inne er enige blir spekulasjoner. Du kan ikke tilskrive de som ikke sier noe meninger etter ditt eget forgodtbefinnende.

Men er de ikke enige så er mitt råd til den mer moderate delen av mannsbevegelsen å få en egen og klarere stemme i stedet for å menge seg med pscyhos og adoptere deres begreper, meninger og hat.

En måte å gjøre nettopp dette på er å ignorere ekstreme og useriøse meninger og stå for sine egne meninger på en ærlig og redelig måte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest BM2

Gorgon sin signatur er en signatur ALLE kvinner burde tatt til seg, tenkt over og virkelig gått inn for å forstå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest imli

Gorgon sin signatur er en signatur ALLE kvinner burde tatt til seg, tenkt over og virkelig gått inn for å forstå.

Jaså? Han framstår som ein god gamaldags tradisjonell floksel for min del. "Kvinner er sånn og menn er slik".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cuntzilla

Nei, jeg prøver ikke være "morsom" så du kan like godt gi deg med å forsøke å tilskrive meg at jeg forsøker å undergrave like godt først som sist.

Jeg har fulgt denne debatten lengere enn de fleste, og lenge før både ABB og andre ekstremister entret arenaen. Poenget mitt er ikke å påstå at disse ikke finnes, men jeg forsøker å fortelle at det fortsatt ikke er alt som finnes, så langt der ifra. Hvorfor tror du at det er slike debattanter som havner i søkelysets media egentlig? For hver ekstremist som debatteres opp og i mente av fagpersoner så finnes det mange som ikke fronter slike meninger. Men det er ikke interessant for fagmiljøene, for det skaper hverken debatt eller noe særlig blest i media.

Nå gjør du dette litt for personlig. Jeg snakket ikke om deg og hva du foretar deg i debattene, men om debatter generelt. Jeg ser da mange tilfeller på at meninger som kan tolkes som ekstreme mot menn ikke sies imot både her inne og i andre debattfora, så akkurat det der går begge veier. Og du sier det jo igjen, at slike folk er klin kokkos og umulige å diskutere med, hvorfor skal de med innsikt da gidde å diskutere med dem i det hele tatt? Hvilken hensikt har det?

Jeg ville ikke forventet at de med samme ekstremistiske meninger tar til motmæle mot andre likesinnede meningsfeller.

At oppegående antifeminister innerst inne er enige blir spekulasjoner. Du kan ikke tilskrive de som ikke sier noe meninger etter ditt eget forgodtbefinnende.

En måte å gjøre nettopp dette på er å ignorere ekstreme og useriøse meninger og stå for sine egne meninger på en ærlig og redelig måte.

Alt det du skriver høres vel og bra ut på papiret og jeg er langt på vei enig i alle utsagnene.

Ingenting av det endrer dog på poenget mitt, eller det i artiklene det er linket til her.

Med mindre poenget ditt nok en gang var å undergrave problemet ved å rasjonalisere det bort eller gjøre det til en marginal greie som bare har blitt blåst opp fordi det er så spennende i media. Og at fagfolk konsenterer seg om det fordi det skaper blest! Denne påstanden sier meg at du åpenbart ikke er i dette fagmiljøet, da bør du heller ikke uttale deg om det.

Jeg er som deg aktiv i debatten og har vært det lenge, og jeg har iallefall sett utrolig mange "Breiviker" (ikke morder-delen altså) og "Berger" og har også sett at tendensen bare er økende og begynner å gjennomsyre offentlig debatt.

Jeg sier ikke at ekstremistene er i flertall, eller at andre meninger ikke finnes (det hadde jo vært passe idiotisk å påstå, her vrir du bare på det jeg skriver). Jeg sier at det er en tydelig strømning i kulturen vår, og at de ved hjelp av et stilltiende flertall - eller en indre antifeminist/-sympatisør i flere menn - begynner å dominere veldig når det gjelder å fremme "maskulinitetsperspektivet" på bl.a. sosiale medier.

Endret av Cuntzilla

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Capt. Obvious

Alt det du skriver høres vel og bra ut på papiret og jeg er langt på vei enig i alle utsagnene.

Ingenting av det endrer dog på poenget mitt, eller det i artiklene det er linket til her.

Hva legger du i at det høres bra ut på papiret? At det ikke er praktisk gjennomførbart og stå for sine egne meninger og ignorere ekstremister? Feminister gjør det hele tiden. De fleste gjør det hele tiden. Når man ønsker å stå for noe eller argumentere for noe kan man ikke hele tiden ta innover seg at man kanskje har mindre sympatiske meningsfeller i andre miljøer, da kommer man aldri noen vei.

Med mindre poenget ditt nok en gang var å undergrave problemet ved å rasjonalisere det bort eller gjøre det til en marginal greie som bare har blitt blåst opp fordi det er så spennende i media. Og at fagfolk konsenterer seg om det fordi det skaper blest! Denne påstanden sier meg at du åpenbart ikke er i dette fagmiljøet, da bør du heller ikke uttale deg om det.

Om jeg er i fagmiljøet eller ikke er vel helt irrelevant, men selvsagt innser man at det iblant kan være en god ide å debattere noe som "fanger" for å skape interesser rundt debatten. Jeg kan si så mye som at formidling i forskning er noe mange fagmiljøer setter et visst fokus på. Noen ganger tas det i mer tradisjonelle kanaler, andre ganger forsøker man å mane til debatt i media, og skal man få til det kan man iblant tillate seg å være litt "populistisk".

Og igjen, jeg ser helst at du unngår å spekulere om min person i det hele tatt. Det får deg bare til å fremstå som useriøs og er i beste fall ganske uredelig.

Jeg er som deg aktiv i debatten og har vært det lenge, og jeg har iallefall sett utrolig mange "Breiviker" (ikke morder-delen altså) og "Berger" og har også sett at tendensen bare er økende og begynner å gjennomsyre offentlig debatt.

Jeg sier ikke at ekstremistene er i flertall, eller at andre meninger ikke finnes (det hadde jo vært passe idiotisk å påstå, her vrir du bare på det jeg skriver). Jeg sier at det er en tydelig strømning i kulturen vår, og at de ved hjelp av et stilltiende flertall - eller en indre antifeminist/-sympatisør i flere menn - begynner å dominere veldig når det gjelder å fremme "maskulinitetsperspektivet" på bl.a. sosiale medier.

For å si det kort: Først kommer ekstremistene, deretter de moderate. Når den moderate delen av debatten tradisjonelt har fått lite fokus så er en naturlig konsekvens at de ekstreme fremstår som mer synlig. Men jeg mener dette vil endre seg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Cuntzilla

Så hvis en ikke skriker Female Power Hallelulja så har en kvinneforakt? Det er slike argumenter feminister bruker for å nekte menn å delta i kjønnsdebatten på likt nivå. Mannen er den onde, kvinnen er offeret :filer: Skal vi beegynne å diskutere hva som er rettferdig?

Dere er hjertelig velkomne i kjønnsdebatten på likt nivå. Menn har alltid vært det, og menn har også alltid deltatt i debatten.

Jeg synes det virker som noen av dere nesten vil være utestengt fra den. Her på KG erklærer man gjerne allerede i første innlegg i en tråd som dette at man ikke har lov til å delta. Det er et narrativ dere omfavner så iherdig og er så glade i at jeg begynner å lure på om dere onanerer til det om natten. Og så passer dere på å provosere meg litt sånn at jeg begynner å koke og kaste rundt meg med ukvemsord, så får dere bevist at dere er ofrene her.

Forøvrig så er det en viss forskjell på å mene kvinnen er roten til alt vondt og å rope female power hallelulja. Du ser verden litt vel i sort/hvitt om det ikke finnes noen mellomting mellom disse to ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

Artikler fra forsiden

×

Viktig informasjon

Vi benytter cookies til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her