Gå til innhold

Dårlig i morsmål - dårlig i nye språk


Gjest Blondie65

Anbefalte innlegg

Gjest Blondie65

I kjølvannet av en annen stor språkdiskusjon her på forumet tenkte jeg at det kunne være intressant å sette fokuset på sammenhengen mellom godt morsmål og mulighet for å lære nye språk.

Jeg har en del utenlandske venner som bor i Norge, og det er en enorm forskjell på deres ferdighet i norsk. Jeg trodde en stund at forskjellen bestod i å gidde og å ikke gidde å lære seg språket. Men det er feil. Jeg har spurt noen av mine venner hvordan de gjorde det i engelsk på skolen og uten unntak så er det slik at de som mestrer det norske språket dårlig også var dårlig i engelsk på skolen og omvendt.

Jeg har også sett at de som er dårlig i norsk, også er dårlig i skriftlig engelsk. Dvs. så dårlig at jeg som er bare middelmådig, ikke har engelsk utover grunnskolen, annet enn personlig interesse og erfaring i å snakke med mine engelsk språklige venner ser dette.

Morsmålskunnskaper er viktig - det skaper grunnlaget for fremtidig læring av språk. Jeg selv gikk i barnepark da jeg var svært liten (under 5 år) noen dager i uken på det morsmålet en av mine foreldre snakker og har et helt klart forsprang foran mine søsken i dette språket. Jeg har alltid forstått dette språket, og siden har jeg også lært å snakke dette selv om jeg ikke er god i å skrive det.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Helt enig med deg. Morsmålsopplæring er vel i grunnen en forutsetning for at barn med fremmedspråklige foreldre skal bli gode i norsk. Men det kuttes stadig ned på antall timer med morsmålsopplæring - er vel for dyrt antar jeg...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Wolfmoon

Morsmålsopplæring er utrolig viktig ja. Har man en god begrepsforståelse på et språk, så er det mye lettere å overføre dette til andre språk, og det er også mye lettere å oppdage forskjeller i begreper på forskjellige språk.

Så det da jeg jobbet på en skole med høy andel innvandrere, det var utrolig stor forskjell på kompetansen og begrepsforståelsen hos ungdom som hadde like lang tid i Norge. Forskjellen lå gjerne i hvor høyt utdannede foreldre disse elevene hadde, og om de hadde fått morsmålsundervisning eller ikke.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Gjest

Hvis de betaler for morsmålsundervisning i fritiden fins det alltid noen som vil lære dem det. De kan ikke bare forlange å få det gratis på skolen.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Blondie65
Hvis de betaler for morsmålsundervisning i fritiden fins det alltid noen som vil lære dem det. De kan ikke bare forlange å få det gratis på skolen.

Hva er samfunnet best tjent med? At folk lærer seg det grunnlaget som er nødvendig slik at de også kan lære seg norsk eller at de verken kan norsk eller eget morsmål godt nok til å forstå helt enkle ting i samfunnet?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Gjest
Hva er samfunnet best tjent med? At folk lærer seg det grunnlaget som er nødvendig slik at de også kan lære seg norsk eller at de verken kan norsk eller eget morsmål godt nok til å forstå helt enkle ting i samfunnet?

Disse menneskene har kommet hit frivillig. Da bør de også sette sin ære i å lære seg norsk slik at de kan klare seg i samfunnet.

Den norske stat har vært raus og gitt dem morsmålsundervisning i skoletiden, men de bør nå ha såpass stolthet at de sørger for å lære seg dette i fritiden, og ikke bare kreve at staten gir dem alt gratis.

Vi bør også tenke på at det er vanvittig mange flere som trenger morsmålsundervisning nå enn for 10 år siden, og dette blir etterhvert en vanskelig og, ja, kostbar oppgave for skolevesenet. De små budsjettene skal jo rekke til mye annet også.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest Blondie65
Disse menneskene har kommet hit frivillig. Da bør de også sette sin ære i å lære seg norsk slik at de kan klare seg i samfunnet.

Har barna deres som er født i Norge kommet hit frivillig?

Vi kan egentlig godt ta en diskusjon om flyktningepolitikk en annen gang i en annen tråd, men så lenge Norge velger å ta i mot dem må vi også være klar over hvilke forpliktelser som følger med og hva som skjer dersom vi ikke tar disse forpliktelsene alvorlig. Hvis vi ikke har råd til å gi den nødvendige språkundervisning så bør vi også ta mot til oss og stå opp mot FN og deres flyktningepolitikk.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Stjernedryss

Jeg har alltid vært supergod i norsk bokmål, men elendig i alle andre språk, så jeg tror ikke det der nødvendigvis stemmer.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Gjest
Har barna deres som er født i Norge kommet hit frivillig?

Vi kan egentlig godt ta en diskusjon om flyktningepolitikk en annen gang i en annen tråd, men så lenge Norge velger å ta i mot dem må vi også være klar over hvilke forpliktelser som følger med og hva som skjer dersom vi ikke tar disse forpliktelsene alvorlig. Hvis vi ikke har råd til å gi den nødvendige språkundervisning så bør vi også ta mot til oss og stå opp mot FN og deres flyktningepolitikk.

Mener du at de som kommer hit til landet ikke skal ha noe slags eget ansvar for å kunne klare seg her i landet?

Hvilket budsjett skal pengene for morsmålsundervisning tas fra?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Blondie65
Mener du at de som kommer hit til landet ikke skal ha noe slags eget ansvar for å kunne klare seg her i landet?

Hvilket budsjett skal pengene for morsmålsundervisning tas fra?

Nei jeg mener ikke at de ikke skal bidra - men de bidrar da virkelig når de går inn for å lære seg språk ved å lære seg sitt morsmål først? Hvordan skal du kunne forklare en person hva et verb er og hvordan det bøyes dersom personen ikke vet hva et verb er på sitt eget språk?

Penger skal man ta fra det samme budsjettet man ellers tar inndvandringstiltak fra. Får man oppegående innvandrere som kan godt nok norsk til å fungere i samfunnet så bidrar de jo resten av sitt yrkesliv med skattepenger.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Gjest
Nei jeg mener ikke at de ikke skal bidra - men de bidrar da virkelig når de går inn for å lære seg språk ved å lære seg sitt morsmål først? Hvordan skal du kunne forklare en person hva et verb er og hvordan det bøyes dersom personen ikke vet hva et verb er på sitt eget språk?

Penger skal man ta fra det samme budsjettet man ellers tar inndvandringstiltak fra. Får man oppegående innvandrere som kan godt nok norsk til å fungere i samfunnet så bidrar de jo resten av sitt yrkesliv med skattepenger.

Skal pengene tas fra innvandringsbudsjettet må dette økes drastisk, hvis ikke går det ut over andre ting dette budsjettet allerede brukes til.

Jeg kan virkelig ikke forstå hva som er problemet med å betale selv for morsmålsundervisning. Det må da gi innvandrerne en stolthet å kunne vise at de klarer å ordne opp selv, og ikke fremstå som ressurssvake personer som må ha hjelp av staten til alt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Stjernedryss
Skal pengene tas fra innvandringsbudsjettet må dette økes drastisk, hvis ikke går det ut over andre ting dette budsjettet allerede brukes til.

Dette kan jo eventuellt løses med å ta i mot færre.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest Gjest

Jeg maser kanskje litt nå, men jeg har ikke fått svar på hvorfor innvandrerne ikke kan betale morsmålsundervisningen selv.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Blondie65
Jeg maser kanskje litt nå, men jeg har ikke fått svar på hvorfor innvandrerne ikke kan betale morsmålsundervisningen selv.

Fordi det er i det norske samfunnets interesse å sørge for grunnopplæring i språk slik at de som kommer hit uten basis kunnskaper i sitt eget morsmål kan bli nyttige samfunnsborgere som kan delta i det norske samfunnet og lære seg flytende norsk etterhvert. Uten basis morsmålsopplæring - dvs. lære hva et verb er, substantiv, bøying av ord - osv - store problemer med neste språk. Dette er en samfunnsoppgave på lik linje med basis norsk opplæring.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Gjest
Fordi det er i det norske samfunnets interesse å sørge for grunnopplæring i språk slik at de som kommer hit uten basis kunnskaper i sitt eget morsmål kan bli nyttige samfunnsborgere som kan delta i det norske samfunnet og lære seg flytende norsk etterhvert. Uten basis morsmålsopplæring - dvs. lære hva et verb er, substantiv, bøying av ord - osv - store problemer med neste språk. Dette er en samfunnsoppgave på lik linje med basis norsk opplæring.

Det er jo innlysende, men det er ikke så enkelt å bare si at dette skal være en del av skoleundervisningen.

En lærerinne fortalte meg for noen år siden at på skolen deres var alle lærerne enige om at morsmålsundervisning i skoletiden var negativt, og at dette gikk ut over undervisningen ved bl.a. at noen plutselig skulle på morsmålsundervisning og dermed ble hengende etter i annen undervisning.

En annen ting er at muslimske barn får koranundervisning på arabisk fra de er små. Er ikke arabisk morsmålet, blir dette et tilleggsspråk som hemmer språkopplæringen enda mer. Hvis foreldrene virkelig hadde vært interesserte i at barnas språkopplæring skal være optimal, hadde de ventet med arabiskundervisningen.

Jeg er derfor usikker på hvor opptatt de egentlig er av barnas språkopplæring.

Hvorfor skal da den norske staten betale for morsmålsundervisning?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

[1] Category widget

Gjest Blondie65

Det finnes sikkert problemer som må løses for å få dette til. Men jeg tror at ungene på sikt vil henge enda mer etter dersom de ikke forstår deler av undervisningen fordi språkforståelsen er for dårlig.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Gjest
Men jeg tror at ungene på sikt vil henge enda mer etter dersom de ikke forstår deler av undervisningen fordi språkforståelsen er for dårlig.

Dette er vi enige i. Men vi er uenige i hvordan problemet skal løses.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Wolfmoon

Gjest: Hvilket grunnlag har du for å si at enda et språk gir enda dårligere språkopplæring hos barna? Såvidt jeg kjenner til, er dette ganske grundig tilbakevist. Små barn blir ikke språkforvirret på samme måte som oss voksne.

Men dette er selvfølgelig avhengig av hvilken aldersgruppe vi snakker om.

Og ikke minst så ser det ut til at du har veldig liten tiltro til at innvandrerforeldre har lite ønske om å betale for morsmålsopplæring (og kanskje heller tar seg av dette selv, noe det er lite hjelp i, hvis f.eks. foreldrene er analfabeter/uutdannede). Hvorfor vil du da overlate noe såpass viktig som morsmålopplæring til foreldrene?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Gjest
Gjest: Hvilket grunnlag har du for å si at enda et språk gir enda dårligere språkopplæring hos barna? Såvidt jeg kjenner til, er dette ganske grundig tilbakevist. Små barn blir ikke språkforvirret på samme måte som oss voksne.

Men dette er selvfølgelig avhengig av hvilken aldersgruppe vi snakker om.

Og ikke minst så ser det ut til at du har veldig liten tiltro til at innvandrerforeldre har lite ønske om å betale for morsmålsopplæring (og kanskje heller tar seg av dette selv, noe det er lite hjelp i, hvis f.eks. foreldrene er analfabeter/uutdannede). Hvorfor vil du da overlate noe såpass viktig som morsmålopplæring til foreldrene?

Hvis du har fått opplysninger om at det ikke blir for mye for små barn å lære så mange språk, har vi tydeligvis forskjellige kilder.

Til det siste spørsmålet ditt vil jeg svare at jeg tror at foreldre kan klare ansvaret å sørge for at barna får morsmålsundervisning av morsmålslærere utenom skoletiden. Jeg mente selvfølgelig ikke at foreldrene selv skulle stå for undervisningen.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...