Gå til innhold

Hvordan løse problemene i norsk skole? Vi tar for oss 1 av dem først


Anbefalte innlegg

Drizzt
AnonymBruker skrev (3 minutter siden):

Dessverre oppnår bråkmakerne mestringsfølelse ved å bråke. Fordi det er det eneste de er flinke til. Synes forresten det er mange fine tiltak som foreslås her, men mange høres kjente ut, de aller fleste er kanskje allerede på plass i skolesystemet?

Anonymkode: 45973...87c

Enig at bråkmakerne oppnår mestringsfølelse nettopp ved å bråke. Det er trist. Mange elever trigges nok av andre tilstede og bråker og de trigger på sin side flere som bråker, osv. Hvis du mener mine forslag, hvilke er allerede på plass i skolesystemet? Så langt jeg vet så er jeg altfor radikal og ingenting av det jeg foreslår er på plass. Ennå. 😁

  • Liker 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

ltfutt

Det er ikke bråkmakerne som har bestemt at de skal gnus inn i et klasserom og sitte pent resten av dagen. Disse såkalte bråkmakerne får skolen finne et opplegg til uten å måtte stigmatisere, straffe, ydmyke osv... 

  • Liker 4
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Snabeltann
Drizzt skrev (10 minutter siden):

Mye ønsketenkning fra din side som ikke er gjennomførbar i praksis i klassen hvis alle elevenes behov skal ivaretas. Husk at læreren er bare 1 person og har begrenset med tid i klassetimen :) Det du pålegger læreren av ansvar er ikke gjennomførbart i en klasse med flere elever

Tja, prøver så godt jeg kan. Utfordrende, ja- men ikke helt umulig. Klart du ikke kjenner eleven fra første sekund i klasserommet, derfor er gode overganger viktig, tett dialog med hjem og evt. involverte instanser, og begynne fra første minutt å bygge relasjoner til elevene. Men ikke gjort over natta ;)

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Konkrete tips:

Flere helsesøstre inn i skolen

Tilgang til psykiatrisk sykepleier på alle skoler 

Tilgang til sosiallærer alle skoler

Lavere terskel for å få vernepleiere i klasserommene

Miljøarbeidere på alle skoler

Mer tid til kontaktlærerfunksjonen så vedkommende kan navigere mellom alle personene over

Mer pedagogisk utformede skolebygg. God luftkvalitet. Plass til elevene i garderobene, nok grupperom og møterom, mulighet for skjerming for alle elever som trenger det. Tilgang til utstyr som stressballer, hørselvern med lyddemper, pedaler til å sette under pulter og andre lignende tilretteleggingsutstyr.

Mindre tidstyver. 

Mer lek, fysisk aktivitet, mat og helse og kunst og håndverk. 

Frokost og lunsj serveres på skolen (for å utjevne forskjeller)

Skoleuniform (for å utjevne forskjeller og skape tilhørighet)

Forsterke gratisprinsippet ytterligere til at fritidsaktiviteter og lignende også kan tilbys i skolebygget gratis etter skoletid. 

Gratis SFO (men kanskje et svensk prinsipp så plassen blir tildelt etter lengden på foresattes arbeidsdag). 

Store fine biblioteker i skolebygget, som også er åpne etter skoletid.

Prøve å gjøre skolebygget til den lokale møteplassen. Miljøarbeidere og barne og ungdomsarbeidere tilgjengelig på ettermiddagene og kveldene. Meråpent bibliotek, kulturaktiviteter osv.

Svømmebasseng på alle skoler, også åpent for lokalmiljø etter skoletid. 

Fine uteområder med stabile, trygge lekeapparater. 

Anonymkode: 81b5d...536

  • Liker 1
  • Hjerte 2
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Snabeltann
AnonymBruker skrev (2 minutter siden):

Konkrete tips:

Flere helsesøstre inn i skolen

Tilgang til psykiatrisk sykepleier på alle skoler 

Tilgang til sosiallærer alle skoler

Lavere terskel for å få vernepleiere i klasserommene

Miljøarbeidere på alle skoler

Mer tid til kontaktlærerfunksjonen så vedkommende kan navigere mellom alle personene over

Mer pedagogisk utformede skolebygg. God luftkvalitet. Plass til elevene i garderobene, nok grupperom og møterom, mulighet for skjerming for alle elever som trenger det. Tilgang til utstyr som stressballer, hørselvern med lyddemper, pedaler til å sette under pulter og andre lignende tilretteleggingsutstyr.

Mindre tidstyver. 

Mer lek, fysisk aktivitet, mat og helse og kunst og håndverk. 

Frokost og lunsj serveres på skolen (for å utjevne forskjeller)

Skoleuniform (for å utjevne forskjeller og skape tilhørighet)

Forsterke gratisprinsippet ytterligere til at fritidsaktiviteter og lignende også kan tilbys i skolebygget gratis etter skoletid. 

Gratis SFO (men kanskje et svensk prinsipp så plassen blir tildelt etter lengden på foresattes arbeidsdag). 

Store fine biblioteker i skolebygget, som også er åpne etter skoletid.

Prøve å gjøre skolebygget til den lokale møteplassen. Miljøarbeidere og barne og ungdomsarbeidere tilgjengelig på ettermiddagene og kveldene. Meråpent bibliotek, kulturaktiviteter osv.

Svømmebasseng på alle skoler, også åpent for lokalmiljø etter skoletid. 

Fine uteområder med stabile, trygge lekeapparater. 

Anonymkode: 81b5d...536

Ja, her snakker vi!!! 👍👍👍👍 minus skoleuniform, det vil ikke jeg ha 🙈 ellers gode forslag!

  • Liker 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Drizzt
Snabeltann skrev (2 minutter siden):

Du spurte etter forslag, og dette er mitt forslag. All kritikk du kommer med er reelle utfordringer, ja. Absolutt.

1:1 er gull i noen tilfeller, men den ene personen deles gjerne på (igjen, mitt tilfelle) 6 andre elever med krav på spes.ped, norskopplæring, fagarbeider, tilrettelagt undervisning på mindre gruppe, etc. Brukes 1:1 på en elev, må det være 3 voksne tilgjengelig - for de andre elevene skal også ha det de har krav på. 

Ja, jeg spurte om forslag og takk for ditt forslag. Min mening er at det ikke er et fungerende forslag. Denne ene som skal være med eleven 1:1 er ikke på bekostning av læreren i klassen. Det kommer i tillegg. Det trenger ikke være en full skoledag en gang. La oss si 1t matte og 1t norsk i løpet av dagen, starte i det små, øve, se om det faktisk er mulig å få eleven til å fungere i en klasse. Som barnebarn til en lærer på barnetrinnene har jeg hørt det meste av forslag på løsninger :) Min bestemor var veldig opptatt av å endre systemet (ikke i Norge, det er likedan der hvor hun var lærer) og så det samme i sitt arbeid som det som skjer i Norge. 1 lærer kan ikke gjøre alt i løpet av en klassetime. Noen elever fungerer ikke i gruppe/klasse og må prøve 1:1 undervisning. Det største problemet (hinder) hun så var uengasjerte foreldre som fraskrev seg hele ansvaret for sitt eget barn og mente at gullungen er perfekt som den er og det var skolen som var feil. Ofte var det delvis  skolens feil - når skolen ikke tok eleven ut av klasserommet og inn i et 1:1 opplegg. 

Du kan ikke ha 5 voksne i klassen hvis det er 3 bråkmakere. Det er heller ikke sikkert at bråkmakerne vil gjøre som de voksne sier. Det blir altfor forstyrrende i klassen. Ta bråkmakeren ut av klassen og gi 1:1. 

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Snabeltann
Drizzt skrev (2 minutter siden):

Denne ene som skal være med eleven 1:1 er ikke på bekostning av læreren i klassen

Nei, selvfølgelig ikke. Må komme i tillegg. Men som regel er det lærer + ressurs. Men mente at denne personen deles på flere hos oss. 

Ellers mye godt i det du skriver. Skulle ønske det var satset på dette, og at økonomi tilsa en slik bemanning . 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hengebuksvinet
Drizzt skrev (3 timer siden):

Den norske skolen har mange problemer. Det blir et altfor langt innlegg hvis jeg skal ramse opp alt, men jeg tar for denne gangen 1 av dem: Uro, bråk, støy i klassen, bråkmakere som ødelegger for læringen til medelevene.

Så hvordan løse dette? Har dere noen seriøse forslag?

Jeg skjønner ikke at elevene skal få lov å holde på med dette uten konsekvenser og læreren skal ikke ha noe mulighet å ta kontroll i timen. Det går utover skolemiljøet og læringen til de andre elevene som blir stadig forstyrret av 1, 2 eller 3 stk i klassen.

Mitt forslag er at bråkmakerne tas ut av klassen permanent hvis den snille metoden ikke gir resultater innen kort tid og får eget opplegg et annet sted, for eksempel hjemme. Den snille metoden innebærer å sende dem til rektor og ut av klassen for resten av dagen, eventuelt ringe foreldrene å hente barnet snarest. Når det begynner å gå utover foreldrenes arbeidsforhold, blir det flere engasjerte foreldre i hva barnet egentlig driver med på skolen. 

Deres forslag?

Kjenner meg ikke igjen. Jeg har fått en fantastisk gjeng, og har sjelden problemer med bråkmakere og uro.

Er du lærer? Jeg er mer bekymret for alle barn som sliter og ikke kommer seg på skolen, ofte etter en vag sykemelding fra spesialist. Eller som rett og slett er tafatte og lite driv i.

  • Hjerte 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Drizzt
Snabeltann skrev (2 minutter siden):

Nei, selvfølgelig ikke. Må komme i tillegg. Men som regel er det lærer + ressurs. Men mente at denne personen deles på flere hos oss. 

Ellers mye godt i det du skriver. Skulle ønske det var satset på dette, og at økonomi tilsa en slik bemanning . 

Så lenge det forsøkes brannsluking i klasserommet, vil det aldri fungere for de som ikke fungerer i en klasse. Ressursen kan godt dele på flere, men utenfor klassen. Samme lønn, mer fokus rettet mot riktig elev. En lærer som underviser utenfor klasserommet 1:1 2t per elev daglig i starten mens kartleggingen foregår og man finner ut hva som er best opplegg, er fult oppnåelig. En lærer kan ta seg av 4 elever i løpet av dagen på denne måten. Noen vil trenge et kortere opplegg, andre - langvarig. Da har man kartlagt det og kommune/stat innvilger pengene som trengs. Det løser ikke problemet å flytte eleven over til en ny skole hvor det samme vil mest sannsynlig gjentas. Men man må gidde å se utenfor boksen og faktisk gjøre i praksis dette med retten til tilrettelagt opplæring, trivsel og sånt for ALLE elever. 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Drizzt
SS skrev (3 minutter siden):

Kjenner meg ikke igjen. Jeg har fått en fantastisk gjeng, og har sjelden problemer med bråkmakere og uro.

Er du lærer? Jeg er mer bekymret for alle barn som sliter og ikke kommer seg på skolen, ofte etter en vag sykemelding fra spesialist. Eller som rett og slett er tafatte og lite driv i.

Så bra for deg da! Heldig! Er det slik i andre klasser på skolen også? Sjeldent problemer med uro og bråkmakere? Man trenger ikke bekymre seg bare for en liten del av elevene som ikke får lære noe på skolen, men for alle. Uansett om de sliter og ikke kommer seg på skolen eller sliter i klassetimen fordi de forstyrrer/blir forstyrret. 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Ekstra ressurser kjapt inn i klasserommet. Når man har èn elev med familiære problemer, tilknytningsvansker, sosiale vansker som i tillegg har valgt en vgs-linje h*n ikke interesserer seg for er det vanskelig å knytte bånd og bygge relasjon uten å legge ned enormt mye arbeid og oppfølging i det, noe som igjen går ut over den resterende gjengen i klassen, gjerne de som er flinke og der relasjonen så og si bygger seg selv, men de skal jo også få oppmerksomhet å mulighet til å strekke seg enda lengre.
 

Hadde man enkelt fått inn ressurser i klasserommet hadde situasjoner som dette vært unngått. 

Anonymkode: 39302...8fd

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Når dårlig oppførsel ikke får noen konsekvenser og det er 28 individuelle opplæringsplaner i en klasse på 30 så er det en oppskrift på problemer.

Mange av bråkmakerne kan om de vil og vi husker jo denne saken fra Ullsrud skole. https://www.nrk.no/osloogviken/elever-foler-seg-stigmatisert-av-laerer-etter-dagsnytt-18-debatt-1.13998359

Elever føler seg stigmatisert av lærer etter Dagsnytt 18-debatt

"Dag 1. Vi er i gang her. R kom sju minutter for sent. B kom 08.30. K er borte. P har ikke bok. M har ikke bok. R og M jobber ikke, sitter på telefon. Nå krangler R og S høyt. D synger. S kaller R for tulling og jævla inder. B lager prompelyd. B og R diskuterer om B skal jobbe. S roper at han har jobbet, og at han nå skal begynne. Nå må jeg avslutte timen."

I denne saken oppfører de seg helt uakseptabelt, men så er det lærer som er problemet. Det sier i grunn det meste om hvor problemene ligger.

 

Anonymkode: 9ee23...a3a

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Jeg er lærer. Det jeg kunne tenkt meg er større lærer/ voksendekning. En ekstra voksen i hver klasse/ trinn. Denne voksne hjelper til med å få ro, hjelper elever som har slått seg, krangla osv. Kan ta urolige elever ut på gangen for en prat eller pause e.l. Eller at de to voksne kan dele på. 

Er klassen rolig, kan den ekstra voksne gå rundt og hjelpe, skape relasjoner, ta ut elever for å lese med de osv. Fokus på det faglige og tilrettelegging.

Jeg kunne også tenkt meg større klasserom. Jeg har noen urolige elever, som faktisk jobber godt om de får gjemme seg litt unna, en liker å ligge på gulvet og skrive. To stk pleier å stå ved pulten sin og trippe. Noen liker å jobbe sammen. Det hadde vært kjempefint med et klasserom med fks noen avlukker der man kunne sitte litt bortgjemt og i fred, en veggrekke med høye "barbord", og gruppebord der de som ønsker det kan samarbeide. Så må man bare ha tydelige regler på når det er undervisning, og når det er jobbetid. Også bør elevene få jobbe mer med prosjekter, og mindre klasseromsundervisning der læreren skravler hele tida. 

Jeg hadde et gruppeprosjekt gående i over en uke, hvor elevene skulle finne ut mye selv og lage en presentasjon til slutt. Jeg plasserte de roligste og mest pliktoppfyllende elevene i gangen og på grupperom, og de som jeg visste kunne potensielt lage uro, fikk være i klasserommet med meg. Klassen har aldri jobbet så godt med en oppgave før. Elevene fikk lov til å flytte seg litt rundt. På gruppa med noen urolige gutter, bytta de på å sitte ved pultene, på gulvet og i vinduskarmen. De sto litt, og de satt litt. Fra å konstant prøve å avbryte meg, vandre rundt og skravle med hverandre når jeg hadde klasseromsundervisning, jobbet de nå godt med oppgava, fikk skravle og røre på seg. 

Anonymkode: 38ef0...f48

  • Liker 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

AnonymBruker

Løsning: 
For barneskolen: Større lærertetthet
For ungdomsskolen: Læring gjennom arbeid framfor mange teoretiske fag. Det er ikke alle som skal på universitetet - noen trenger en mer praktisk jobb og kan forberedes på det isteden. 

Anonymkode: 9efbe...4ea

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Drizzt
Skrevet (endret)
AnonymBruker skrev (På 20.5.2022 den 23.24):

Konkrete tips:

Flere helsesøstre inn i skolen

Tilgang til psykiatrisk sykepleier på alle skoler 

Tilgang til sosiallærer alle skoler

Lavere terskel for å få vernepleiere i klasserommene

Miljøarbeidere på alle skoler

Mer tid til kontaktlærerfunksjonen så vedkommende kan navigere mellom alle personene over

Mer pedagogisk utformede skolebygg. God luftkvalitet. Plass til elevene i garderobene, nok grupperom og møterom, mulighet for skjerming for alle elever som trenger det. Tilgang til utstyr som stressballer, hørselvern med lyddemper, pedaler til å sette under pulter og andre lignende tilretteleggingsutstyr.

Mindre tidstyver. 

Mer lek, fysisk aktivitet, mat og helse og kunst og håndverk. 

Frokost og lunsj serveres på skolen (for å utjevne forskjeller)

Skoleuniform (for å utjevne forskjeller og skape tilhørighet)

Forsterke gratisprinsippet ytterligere til at fritidsaktiviteter og lignende også kan tilbys i skolebygget gratis etter skoletid. 

Gratis SFO (men kanskje et svensk prinsipp så plassen blir tildelt etter lengden på foresattes arbeidsdag). 

Store fine biblioteker i skolebygget, som også er åpne etter skoletid.

Prøve å gjøre skolebygget til den lokale møteplassen. Miljøarbeidere og barne og ungdomsarbeidere tilgjengelig på ettermiddagene og kveldene. Meråpent bibliotek, kulturaktiviteter osv.

Svømmebasseng på alle skoler, også åpent for lokalmiljø etter skoletid. 

Fine uteområder med stabile, trygge lekeapparater. 

Anonymkode: 81b5d...536

Oops, glemte ditt innlegg.

En god del gode forslag og noen som jeg ikke støtter. Skoleuniform? Nei, takk. Mer lek? Nei, takk. Norske elever trenger mer faglig påfyll, ikke mer lek. Det er mer enn nok lek allerede og det går utover den faglige delen og læringen. Så har jeg et par forslag til - fjern iPadene som ødelegger for læringen og elevenes konsentrasjon. Mer lekser og høyere krav til elevene. Det faglige nivået må løftes flere hakk hvis nordmenn skal ha en sjanse i internasjonal sammenheng. De blir fort utkonkurrert av utlendinger med bedre utdanning med fokus på kunnskap og evner enn på lek og moro.

Endret av Drizzt
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonymburker

Det er ingen konsekvenser for utagerende og opprørsk oppførsel, noe disse elevene selvfølgelig forstår og drar nytte av. Elevene er for beskyttet, på alle mulige måter.

Det snakkes i tråden om flere voksne/større lærertetthet. Greit nok, men det må være de riktige folka som kommer inn og ikke bare hvem som helst.

Mer praktisk skole/uteskole bør det bli. Spesielt for guttene. 

Innfør skolestart for 7-åringer igjen.

Begrense PC/Ipad-bruk.

 

Endret av Anonymburker
  • Liker 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonymburker
AnonymBruker skrev (På 20.5.2022 den 23.24):

Konkrete tips:

Flere helsesøstre inn i skolen

Tilgang til psykiatrisk sykepleier på alle skoler 

Tilgang til sosiallærer alle skoler

Lavere terskel for å få vernepleiere i klasserommene

Miljøarbeidere på alle skoler

Mer tid til kontaktlærerfunksjonen så vedkommende kan navigere mellom alle personene over

Mer pedagogisk utformede skolebygg. God luftkvalitet. Plass til elevene i garderobene, nok grupperom og møterom, mulighet for skjerming for alle elever som trenger det. Tilgang til utstyr som stressballer, hørselvern med lyddemper, pedaler til å sette under pulter og andre lignende tilretteleggingsutstyr.

Mindre tidstyver. 

Mer lek, fysisk aktivitet, mat og helse og kunst og håndverk. 

Frokost og lunsj serveres på skolen (for å utjevne forskjeller)

Skoleuniform (for å utjevne forskjeller og skape tilhørighet)

Forsterke gratisprinsippet ytterligere til at fritidsaktiviteter og lignende også kan tilbys i skolebygget gratis etter skoletid. 

Gratis SFO (men kanskje et svensk prinsipp så plassen blir tildelt etter lengden på foresattes arbeidsdag). 

Store fine biblioteker i skolebygget, som også er åpne etter skoletid.

Prøve å gjøre skolebygget til den lokale møteplassen. Miljøarbeidere og barne og ungdomsarbeidere tilgjengelig på ettermiddagene og kveldene. Meråpent bibliotek, kulturaktiviteter osv.

Svømmebasseng på alle skoler, også åpent for lokalmiljø etter skoletid. 

Fine uteområder med stabile, trygge lekeapparater. 

Anonymkode: 81b5d...536

Ja, lykke til med det. Blir altfor dyrt til at noen regjering vil innføre alt dette. Dessverre, for det er gode forslag.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...