Gå til innhold

Nå må vi stoppe den konstante mobbingen av uføre


Anbefalte innlegg

AnonymBruker
AnonymBruker skrev (8 minutter siden):

Ingen mobber eller ønsker å rakke ned i fred. 

Det er samfunnsproblem at store deler av arbeidsstyrken ikke jobber. Dette er ingenting personlig mot noen. 

Jeg har ingenting i mot at folk som trenger det får støtte. Det er fantastisk! Likevel er det lov å tenke at det ville vært samfunnsøkonomisk gunstig om flere jobbet og færre fikk stønader. 

Anonymkode: c18d9...5e6

Hadde vært fint om du gadd å lese alt jeg skrev før du svarer imot meg med akkurat det jeg skrev om.

Hva tenker du om at vi er et av verdens beste land på sysselsetting? 

Hva tenker du om at vi har 100 000 på arbeidsledighetstrygd da? Samtidig som vi importerer arbeidskraft fra utlandet? Hva sier dette deg? Jo, det sier deg at arbeidslivet har ikke plass til alle. Vi vil aldri ha 100% sysselsetting, uansett. Selv om alle var frisk. Vi kunne godt redusert uføretallet med 50% med å flytte dem over til arbeidsledighetstrygd, men hva i all verden hjelper det mot problemene du/dere illustrerer? Ingenting.

Anonymkode: 66706...e82

 • Liker 3
Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

Klikker83
AnonymBruker skrev (28 minutter siden):

Jeg dro frem mitt liv som en forklaring på hvordan noen kan se friske ut, men ikke er det, som kanskje kunne gi litt mer forståelse, som det desverre ikke gjorde. Ikke fordi jeg følte meg truffet eller at jeg tror du angriper meg på noen som helst måte 😉

Nei, jeg skjønner godt at folk har fordommer. Man kan ikke forstå alt eller sette seg inn i alt. Men da burde man kanskje ikke rope så høyt heller? Men sånn er det jo desverre, at de som vet lite og har liten forståelse roper ofte høyest. 

 

Strengt tatt blir det vel litt enkelt å hevde at andre ikke har forståelse og vet lite om emnet bare fordi de har et annet, mer kritisk eller nyansert syn på saken enn deg. Men ha en fortsatt fin kveld!

Endret av Klikker83
 • Nyttig 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Klikker83
AnonymBruker skrev (46 minutter siden):

Dere er kritiske til dagens ordninger på gale premisser, og later til at dere er bekymret for norsk økonomi. Det oser det unnskyldninger av for å skape dere unnskyldninger for å få lov til å rakke ned på uføretrygdede i fred. 

For det første er uføretallene i dag like høye som for 20 år siden. Vi er jamt med 2001-2003-tallene. Tallene har gått svingninger siden da, opp og ned, og nå er vi oppe igjen. Det er ingenting alarmerende med tallene som nå er. Dessuten vil uføretall alltid eksistere i et stort samfunn. Det har man overalt. At Norge har en av verdens høyeste sysselsetningsprosent, på tross av uføretallene, er det ingen som nevner.

For det andre diskuterer dere norsk økonomi som grunn. Det faller mot sin egen urimelighet i all den tid Norge AS aldri har gått bedre, og det er ingenting som tyder på at dette vil endre seg hverken snart eller i den fjerne framtid.

For det tredje nevnes velferdsposten som den store verkebyllen i norsk økonomi, mens andre poster nevnes ikke. Velferden til syke, arbeidsledige og andre stønadsordninger går i det minste til folket som igjen bruker pengene innenlands, som igjen skaper sirkulærøkonomi og sørger for at arbeidsplasser opprettholdes, at den norske krona holder seg oppe og at organisasjoner er i vekst, samtidig som Norge AS etter tid og stunder tar inn igjen beløpet nesten i sin helhet gjennom MVA, skatter, avgifter, arbeidsgiveravgift og andre insentiver. Ser man f.eks på den store bistandsposten, så er dette penger rett ut av landet som vi knapt aldri ser igjen eller får noe tilbake for. Tidenes utgiftspost, altså, som ingen nevner rundt bekymringen i norsk økonomi.

For det fjerde legger all dere i samme åndedrag ansvaret på de uføre som skyld i "samfunnskollapsen", "økonomiske bekymringer", "fremtiden" osv foran å diskutere system, arbeidsliv, helsekøer, NAV, manglende behandlinger, lite forskningsinnsats, skolesystemet osv. Dere unnlater å mene at uføretallene er bunnet i et kompleks system av flere momenter.

Alt dette viser en diskusjon basert på helt gale premisser, bundet i kunnskapsløs, vage spekulasjoner og tunnelsyn, for å gå etter, gi skyld på og skape stigma mot de uføretrygdede. Det handler om selvhevdelse, og ikke om noe annet. 

 

Enda godt du kom med den hele og fulle sannheten på hvordan alt henger sammen, da! 😄

 • Liker 2
 • Nyttig 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tvillingsjel
Leo skrev (5 timer siden):

Det er selvfølgelig lov å være bekymret for utviklingen. Problemet er imidlertid at svært mange legger ansvaret over på enkeltpersoner i stedet for å stille spørsmål ved hvilke samfunnsmessige faktorer som har innvirkning på og resulterer i denne utviklingen. Hva er det f.eks. med utdanningssystemet i Norge som gjør at så mange unge faller utenfor og ender opp med å oppfylle, de allerede strenge, kravene til å få uføretrygd. Eller hva er det med arbeidslivet i Norge som gjør at så mange arbeidstakere ikke har helse til å stå i arbeid frem til pensjonsalder? 

Eller hva er det med helsevesenet? Det er ofte de med psykiske lidelser som blir angrepet. Men hvordan står hjelpeapparatet til å ta imot unge med alvorlige psykiske lidelser? Realiteten er at mange får avslag, mange får kun korte behandlingsforløp, mange blir kastet ut og stemplet som "behandlingsresistente", mange får ikke hjelp, mange får ikke nok hjelp, det er for få psykologer, det er psykologer uten kompetanse på den spesifikke problemstillingen personen trenger hjelp til, det er for få DPSer , for få døgnplasser, knapt med ressurser, folk som dør i helsekø. Man er enten "for syk", "for frisk", eller "ikke mottakelig". Mange blir en kasteball. Gitt opp av DPS, mens kommunen sier at tilfellet er for komplekst til at de kan hjelpe. Faller mellom to stoler. Dette er realiteten for mange. Det er ikke rart at mange blir uføre av psykiske lidelser når psykiatrien har så lite ressurser og kapasitet, og folk ikke får skikkelig behandling. Kanskje politikerne bør ta tak i dette før de klager over at antall uføre stiger?

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
Klikker83 skrev (21 minutter siden):

Strengt tatt blir det vel litt enkelt å hevde at andre ikke har forståelse og vet lite om emnet bare fordi de har et annet, mer kritisk eller nyansert syn på saken enn deg. Men ha en fortsatt fin kveld!

Jeg vil nå heller si man har et veldig sneversynt syn på det når man tar utgangspunkt i to 30 åringer som er uføre og ikke forstår kompleksiteten i det, ikke akkurat nyansert syn på det. 

En fin kveld til deg å 😊

Anonymkode: 97e4a...936

Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
Klikker83 skrev (20 minutter siden):

Enda godt du kom med den hele og fulle sannheten på hvordan alt henger sammen, da! 😄

Håper du/dere tar det til etterretning, og ikke vasser videre til neste uføretråd og later som ingenting, med samme holdninger og meninger. 

Vi kan gjerne diskutere det komplekse systemet rundt velferden, men den diskusjonen er dere typisk nok ikke interessert i. For det handler vel enda om at "jeg kjenner en som..." og så tar dere det utover alle uføre, uten at dere nevner det komplekse systemet eller kommer med konstruktive løsninger. For sistnevnte er ikke målet deres. Målet er å få ut mest mulig fordommer mot uførefolket. 

Bevis gjerne at jeg tar feil.

Anonymkode: 66706...e82

 • Liker 3
Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

AnonymBruker
Klikker83 skrev (8 timer siden):

Helt enig at det ikke er greit å mobbe noen grupper i samfunnet , MEN når 10,5 % (ca 370 000) av den norske befolkningen mellom 18-67 år er ufør, da er det et symptom på noe som ikke er helt i vater i samfunnet.  Sikkert å kaste ut en brannfakkel, men personlig mener jeg det er for enkelt å anse seg som kandidat til uføretrygd i Norge istedenfor å ta tak i, og jobbe med det som er den enkeltes virkelige problem. Personlig kjenner jeg to stk i 30 årene som et uføretrygdet og det er påfallende hvordan de tilsynelatende har energi og overskudd til alt, bortsett fra å jobbe.

Ønsker ikke å være uempatisk her, jeg har absolutt forståelse for at endel mennesker har alvorlige tilstander og/eller kroniske sykdommer som gjør at de ikke kan jobbe. MEN at 1 at 10 mellom 18 og 67 år har en slik tilstand!? Ikke snakk om at jeg tror på det... Det er slike som ødelegger for de som trenger å være uføretrygdet, det er disse som skaper irritasjon og frustrasjon blant de som jobber og sliter hver mnd for å bidra til å finansiere utbetalingene til disse menneskene. 

Men, men..  dette er min mening....

Du har helt rett - i den uthevede biten. Vi har et samfunn der stillinger som en person  med nedsatt arbeidsevne kunne hatt er blitt effektivisert bort, og arbeidstakere som ikke kan jobbe 100% og helst også yte "det lille ekstra" på toppen er lite populære. Det er nok mange som har endt opp med ufør fordi det ikke finnes en stilling som passer overens med de spesifikke oppgavene som kanskje lar seg gjøre innnenfor akkurat deres helsesituasjon.

Jeg har selv jobbet på et sted der effektivisering gjorde at stillinger ble kuttet, flere oppgaver og ansvar lesset på de resterende, og helst skulle alle kunne gjøre alt og ikke bare et utvalg av oppgavene, også når de hadde redusert stilling. De måtte fortsatt spre energien på alle oppgavene, bare i litt reduserte mengder jevnt over, i stedet for å kunne spisse fokuset på færre ansvarsområder. Folk som tidligere hadde holdt kroniske sykdommer i sjakk ble sykere av stresset med å få så mange oppgaver å foholde seg til, noe som førte til flere sykemeldinger og en ledelse som satte inn forbeyggende tiltak i form av kurs i "arbeidsmoral" og fokus på "trivsel". 

De fleste som vil rette kritiske røster til uførestatistikken fokuserer utelukkende på hvor "syk" individet egentlig er og hvorvidt vedkommede ikke burde klare noe. Det faktum at skolen, arbeidslivet og de tilhørende kravene har endret seg med årene er svært mange beleilig blinde for. Samme med at det hjelper ikke om man kan gjøre noe hvis det ikke er en arbeisgiver som vil ansette en for å gjøre akkurat dette noe.

Anonymkode: 85d90...c14

 • Liker 3
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
AnonymBruker skrev (9 timer siden):

Må si meg enig her. Når 10% av mennesker i arbeidsleder jobber er det ikke mye igjen av arbeidsstyrken. Til tross for svært lav arbeidsledighet, var 69% av personer i arbeidsfør alder sysselsatt i januar (tall fra ssb). 

Det er enkelt å regne seg frem til at noen må jobbe - alle kan ikke leve på trygd. 

Jeg er delt i diskusjonen. Noen trenger åpenbart disse ordningene! Jeg kjenner flere ung ufør. De har sosial angst, og har aldri arbeidet én dag i sitt liv. Likevel er de på fester, fjellturer, gruppereiser... Noen forteller at de har det mye bedre etter terapi. Da tenker jeg at hjelp til å starte i arbeidslivet hadde vært god hjelp til selvhjelp. 

Jeg har jobbet en del med ungdom i høyskolesektoren, og de siste femten årene har det vokst frem en enorm "entitlement". Det forlanges så voldsom tilrettelegging og at alt gjøres så enkelt. Noen starter høyskole og voksenlivet uten å noensinne ha blitt satt krav til. De som takler krav fra utdanning minst, er de som forteller om foreldre som alltid har støtter dem og aldri kjeftet eller kritisert. Jeg har hørt friske tyveåringer prate om at de vil sykmelde seg fordi de er slitne etter eksamen. 

Livet er innimellom slitsomt. Man kan bli trett av arbeid. Det krever noe av deg å prestere. 

Og så har vi de som sliter i åresvis med å få ufør og ødelegger seg på veien. 

 

Anonymkode: c18d9...5e6

Ja det er svært påtagelig. Sønnen til en bekjent av meg gjorde et svært enkelt inngrep i lokalbedøvelse på en dagkirurgisk klinikk og fortalte meg etterpå at nå "skulle han hjem og roe ned og slappe av i to uker". Enda kirurgen forklarte at dette var noe han ikke kom til å få sykemelding for av ham. Jeg blir helt satt ut av hvor mange snowflakes det finnes i generasjonen født etter 1995. 

Anonymkode: f9451...660

 • Liker 3
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Klikker83
AnonymBruker skrev (1 minutt siden):

Jeg vil nå heller si man har et veldig sneversynt syn på det når man tar utgangspunkt i to 30 åringer som er uføre og ikke forstår kompleksiteten i det, ikke akkurat nyansert syn på det. 

En fin kveld til deg å 😊

Anonymkode: 97e4a...936

Du får lese gjennom kommentarene en gang til tror jeg. Statistikken var utgangspunktet, de to 30 åringene eksempler fra egen omgangskrets. Men har forståelse for at det er lett og gå i forsvarsposisjon når man føler seg truffet.  Lykke til videre!

 • Liker 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
AnonymBruker skrev (1 minutt siden):

Jeg har selv jobbet på et sted der effektivisering gjorde at stillinger ble kuttet

Effektivisering og endeløs omstrukturering har sørget for færre "på gulvet"/konsulenter, men mer administrasjon og byråkrati. Alt i alt har vi ikke endt opp med noe annet enn samme antall ansatte, bare med høyere lønn.

Problemet med det er at det ikke er plass til fler folk på "gulvet", som potensielt kunne vært gode løsninger for uføre med restarbeidsevne. Nå er det 100%-stillinger som gjelder, og gjerne høyt på stråd med gode utdanninger, erfaringer, null hull på CV og holdninger som skal speile at man må prestere 150% alltid. Sistnevnte sørger da med årene igjen for...trommevirvel...mer utbrenthet, mer psykiske lidelser, mer smertelidelser, mer utmattelseslidelser osv, som igjen øker sykepengetallene, AAP-tallene og uføretallene. 

Jeg er ganske sikker på at hadde vi gått ned litt i lønn, litt i arbeidstid, litt i ansvar og litt i arbeidsmengde alle sammen, så kunne man hatt flere i jobb og færre uføretall. 

Noe er grunnleggende galt med arbeidslivet. Dér ligger hovedgrunnen til uføretallene. 

Anonymkode: 66706...e82

 • Liker 4
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
Klikker83 skrev (17 minutter siden):

Du får lese gjennom kommentarene en gang til tror jeg. Statistikken var utgangspunktet, de to 30 åringene eksempler fra egen omgangskrets. Men har forståelse for at det er lett og gå i forsvarsposisjon når man føler seg truffet.  Lykke til videre!

Hmm, jeg føler meg ikke truffet, men hadde nok gjort det før pga slike kommentarer, som er veldig leit. Jeg er heller ikke ufør som jeg skrev. Jeg vil med all sannsynlighet kunne komme delvis tilbake i arbeid. 

Men jeg synes det er synd at folk dømmer uføre uten å forstå kompleksiteten og hva de sliter med, mye basert på "jeg kjenner en...". For veldig mange uføre sitter med stor skam og sorg over det å ikke kunne jobbe, så skal de i tillegg bli dømt i samfunnet av folk som ikke forstår. Det er leit. Statestikken din har jeg svart deg på, og er også langt mer kompleks enn å kun se de 10%.

Jeg skjønner veldig godt synspunktene dine. Jeg har hatt akkurat samme meninger, selv så mye jeg skammer meg over det. Men det kom fra uvitenhet. Jeg kjente også andre som ikke kunne jobbe, men alt annet og kommentert det i uføretråd her inne. Nå forstår jeg mer hvorfor disse jeg kjenner ikke kan jobbe. Både pga jeg har lest andres erfaringer, har egne erfaringer og fagfolk sine synspunkter som lege, psykolog, psykriater og nav. 

 

Anonymkode: 97e4a...936

 • Liker 2
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
AnonymBruker skrev (34 minutter siden):

Du har helt rett - i den uthevede biten. Vi har et samfunn der stillinger som en person  med nedsatt arbeidsevne kunne hatt er blitt effektivisert bort, og arbeidstakere som ikke kan jobbe 100% og helst også yte "det lille ekstra" på toppen er lite populære. Det er nok mange som har endt opp med ufør fordi det ikke finnes en stilling som passer overens med de spesifikke oppgavene som kanskje lar seg gjøre innnenfor akkurat deres helsesituasjon.

Jeg har selv jobbet på et sted der effektivisering gjorde at stillinger ble kuttet, flere oppgaver og ansvar lesset på de resterende, og helst skulle alle kunne gjøre alt og ikke bare et utvalg av oppgavene, også når de hadde redusert stilling. De måtte fortsatt spre energien på alle oppgavene, bare i litt reduserte mengder jevnt over, i stedet for å kunne spisse fokuset på færre ansvarsområder. Folk som tidligere hadde holdt kroniske sykdommer i sjakk ble sykere av stresset med å få så mange oppgaver å foholde seg til, noe som førte til flere sykemeldinger og en ledelse som satte inn forbeyggende tiltak i form av kurs i "arbeidsmoral" og fokus på "trivsel". 

De fleste som vil rette kritiske røster til uførestatistikken fokuserer utelukkende på hvor "syk" individet egentlig er og hvorvidt vedkommede ikke burde klare noe. Det faktum at skolen, arbeidslivet og de tilhørende kravene har endret seg med årene er svært mange beleilig blinde for. Samme med at det hjelper ikke om man kan gjøre noe hvis det ikke er en arbeisgiver som vil ansette en for å gjøre akkurat dette noe.

Anonymkode: 85d90...c14

💯👏 

Anonymkode: 97e4a...936

 • Liker 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
14 hours ago, AnonymBruker said:

Hadde vært fint om du gadd å lese alt jeg skrev før du svarer imot meg med akkurat det jeg skrev om.

Hva tenker du om at vi er et av verdens beste land på sysselsetting? 

Hva tenker du om at vi har 100 000 på arbeidsledighetstrygd da? Samtidig som vi importerer arbeidskraft fra utlandet? Hva sier dette deg? Jo, det sier deg at arbeidslivet har ikke plass til alle. Vi vil aldri ha 100% sysselsetting, uansett. Selv om alle var frisk. Vi kunne godt redusert uføretallet med 50% med å flytte dem over til arbeidsledighetstrygd, men hva i all verden hjelper det mot problemene du/dere illustrerer? Ingenting.

Anonymkode: 66706...e82

Så trivelig at du er her for å fortelle meg hvordan jeg skal forstå, tolke og oppfatte samfunnet rundt meg. 

Hva sier dette meg? Det sier meg at vi kan bli bedre. Arbeidslivet har ikke plass alle, men det har plass til flere. Jeg har aldri sagt at det er den enkeltes personlige feil, jeg har uttrykt bekymring over en trend i samfunnet. 

Men det er visst slik at du eier retten til å både mene noe, og fortelle andre hva de egentlig mener og har sagt selv? 

Flere kunne ha gjort noe, og her bør stat gå sammen med næringslivet om å skape muligheter for fleksibel sysselsetting. 

På gruppenivå er det mindre lønnsomt for samfunnet at mange mottar ytelser istedet for å arbeide. 

Forklar meg hvordan dette er mobbing. 

Anonymkode: c18d9...5e6

 • Liker 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

AnonymBruker
AnonymBruker skrev (7 minutter siden):

Så trivelig at du er her for å fortelle meg hvordan jeg skal forstå, tolke og oppfatte samfunnet rundt meg. 

Hva sier dette meg? Det sier meg at vi kan bli bedre. Arbeidslivet har ikke plass alle, men det har plass til flere. Jeg har aldri sagt at det er den enkeltes personlige feil, jeg har uttrykt bekymring over en trend i samfunnet. 

Men det er visst slik at du eier retten til å både mene noe, og fortelle andre hva de egentlig mener og har sagt selv? 

Flere kunne ha gjort noe, og her bør stat gå sammen med næringslivet om å skape muligheter for fleksibel sysselsetting. 

På gruppenivå er det mindre lønnsomt for samfunnet at mange mottar ytelser istedet for å arbeide. 

Forklar meg hvordan dette er mobbing. 

Anonymkode: c18d9...5e6

Jeg illustrerte en kompleks situasjon i et komplekst samfunn med mange momenter hvorfor uføretallene er slike de er. Man kan ikke stupe inn i debatten med et utrolig snevert syn, og late som om at ingen andre faktorer spiller inn. Isåfall, så har du andre baktanker ved det du sier og mener enn at du er interessert i å diskutere faktorer, innspill og løsninger. Ironisk nok så er flere av inngangene til uføredebatten helt irrasjonelle. "Jeg er så bekymret for norsk økonomi" faller ned på sin egen urimelighet. Urimeligheten er fakta i all den tid Norge aldri noensinne har gått bedre, uten at det er tegn til noe som viser økonomisk kollaps, samtidig som vi er best på sysselsetting i verden. Å late som om at det går dårlig og at Norge har så lav arbeidsdeltakelse er egentlig uverdige stråmannsinnganger i debatten for å nettopp bryte ned gruppen du snakker om, legge skyld på dem og skape fordommer og stigma. 

Og da er vi i grenseland mot mobbing. Det er iallefall en hersketeknikk. 

Hvorfor skal uføretrygdede som mennesker diskuteres i en uføredebatt? Hvor blir det av samfunnsdebatten, arbeidslivsdebatten, sysselsettingsdebatten, helsedebatten, statsbudsjettdebatten, politikerdebatten osv i dette? Nei, for det er vel ikke av interesse, for da oppnår dere ikke det dere vil i deres budskap, som egentlig indirekte handler om at "uføretrygdede må ta seg sammen å komme seg i jobb". Og det budskapet er det verste og mest destruktive budskapet du kan gi debatten. Dte er faktisk mobbing.

Anonymkode: 66706...e82

 • Liker 3
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Doya
AnonymBruker skrev (19 timer siden):

Hvem skal vi mobbe da?

Anonymkode: cadbd...a63

INGEN!!!

 • Liker 3
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
Tvillingsjel skrev (På 22.4.2022 den 17.54):

Kronisk sykdom er en fulltidsjobb. Det er mye mer utmattende å være syk enn å stå i jobb ❤️ :klem:

Unnskyld at jeg sier det, men hvilke forutsetninger har du for å si det?

Har du noen gang vært i fullt arbeid over flere år? 

Hvis det ikke er slik at du aldri har vært i fullt arbeid over flere år, hvordan kan du, med så liten erfaring uttale deg om det? 

Anonymkode: 2fe82...8e0

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker

Det er ingen som mobber folk som faktisk er uføre. Vi mobber de som med overlegg blir uføre fordi de ikke gidder å jobbe. Fordi de ikke har kompetanse eller evner til å få en jobb som er verdt å gå til. Når alternativene dine er vasking, assistent, butikkmedarbeider o.l så er det jo klart mange slappe kynikere der ute som heller får «ME» enn å slite seg ut på jobb for samme lønna.

Anonymkode: 96676...6db

 • Liker 3
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
AnonymBruker skrev (11 minutter siden):

Det er ingen som mobber folk som faktisk er uføre. Vi mobber de som med overlegg blir uføre fordi de ikke gidder å jobbe. Fordi de ikke har kompetanse eller evner til å få en jobb som er verdt å gå til. Når alternativene dine er vasking, assistent, butikkmedarbeider o.l så er det jo klart mange slappe kynikere der ute som heller får «ME» enn å slite seg ut på jobb for samme lønna.

Anonymkode: 96676...6db

Problemet er at dere overdriver, generaliserer, feilkonkluderer og fordømmer.

Disse med overlegg blir uføre fordi de ikke gidder er en forsvinnende liten andel av uføretrygdede, og dere later som dette gjelder de fleste. Svindlere på uføretrygd er faktisk lavere enn svindlere på AAP og ikke minst dagpenger, og ihvertfall sykepenger, men sistnevnte bolker er dere ikke interessert i å diskutere heller, og later nærmest som problemet ikke eksisterer. Svindlere på dagpengebolken alene er en mye, mye større samfunnsutgift enn uføretrygdebolken. 

En annen ting er at disse svært få i uførebolken som svindler seg til trygd har uansett en slik holdning at de ville ikke stått i jobb selv uten trygd. De ville bare stått i en annen bolke i velferden. Mye pga holdningene, men også pga arbeidslivet ikke ønsker dem. Hva løser det? 

"Vi kjenner alle en uføre som...", sier dere, uten å vite noe om hen. Og tar det utover alle. 

Akkurat slik du nå gjorde med ME-pasienter. 

Det er så råttent at jeg blir kvalm.

Anonymkode: 66706...e82

 • Liker 5
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
1 hour ago, AnonymBruker said:

Jeg illustrerte en kompleks situasjon i et komplekst samfunn med mange momenter hvorfor uføretallene er slike de er. Man kan ikke stupe inn i debatten med et utrolig snevert syn, og late som om at ingen andre faktorer spiller inn. Isåfall, så har du andre baktanker ved det du sier og mener enn at du er interessert i å diskutere faktorer, innspill og løsninger. Ironisk nok så er flere av inngangene til uføredebatten helt irrasjonelle. "Jeg er så bekymret for norsk økonomi" faller ned på sin egen urimelighet. Urimeligheten er fakta i all den tid Norge aldri noensinne har gått bedre, uten at det er tegn til noe som viser økonomisk kollaps, samtidig som vi er best på sysselsetting i verden. Å late som om at det går dårlig og at Norge har så lav arbeidsdeltakelse er egentlig uverdige stråmannsinnganger i debatten for å nettopp bryte ned gruppen du snakker om, legge skyld på dem og skape fordommer og stigma. 

Og da er vi i grenseland mot mobbing. Det er iallefall en hersketeknikk. 

Hvorfor skal uføretrygdede som mennesker diskuteres i en uføredebatt? Hvor blir det av samfunnsdebatten, arbeidslivsdebatten, sysselsettingsdebatten, helsedebatten, statsbudsjettdebatten, politikerdebatten osv i dette? Nei, for det er vel ikke av interesse, for da oppnår dere ikke det dere vil i deres budskap, som egentlig indirekte handler om at "uføretrygdede må ta seg sammen å komme seg i jobb". Og det budskapet er det verste og mest destruktive budskapet du kan gi debatten. Dte er faktisk mobbing.

Anonymkode: 66706...e82

Det er ingen som har sagt at situasjonen ikke er kompleks. 

Jeg har forsøkt å påpeke forskjellen på å mobbe enkeltindivider og å snakke om samfunnet. 

Du fortsetter å debettare ved å tilegne meg motiver jeg aldri har hatt. Hva ønsker du egentlig å oppnå? 

Du snakker om hersketeknikker. Er det ikke en hersketeknikk å gå utenfor debattens tema (om uføre mobbes, ikke hva man mener om uføre), for så å "oversette" hva folk sier til det du i verste mening tenker det betyr? 

Hva ønsker du å oppnå? Du oppnår iallfall ikke at jeg forstår din side når du bruker mer tid på å fortelle meg hva jeg mener, enn å forklare ditt syn. 

Hva mener du med "dere" er ikke interessert i å diskutere aap? Hvem er oss, og når ble dette en debatt om ordningene? Spørsmålet er hvorvidt uføre mobbes. Mitt syn er at det er forskjell på å mobbe enkeltpersoner og å påpeke ting i samfunnet. 

Anonymkode: c18d9...5e6

 • Liker 1
Lenke til innlegg
Del på andre sider
AnonymBruker
AnonymBruker skrev (48 minutter siden):

Det er ingen som har sagt at situasjonen ikke er kompleks. 

Jeg har forsøkt å påpeke forskjellen på å mobbe enkeltindivider og å snakke om samfunnet. 

Du fortsetter å debettare ved å tilegne meg motiver jeg aldri har hatt. Hva ønsker du egentlig å oppnå? 

Du snakker om hersketeknikker. Er det ikke en hersketeknikk å gå utenfor debattens tema (om uføre mobbes, ikke hva man mener om uføre), for så å "oversette" hva folk sier til det du i verste mening tenker det betyr? 

Hva ønsker du å oppnå? Du oppnår iallfall ikke at jeg forstår din side når du bruker mer tid på å fortelle meg hva jeg mener, enn å forklare ditt syn. 

Hva mener du med "dere" er ikke interessert i å diskutere aap? Hvem er oss, og når ble dette en debatt om ordningene? Spørsmålet er hvorvidt uføre mobbes. Mitt syn er at det er forskjell på å mobbe enkeltpersoner og å påpeke ting i samfunnet. 

Anonymkode: c18d9...5e6

Situasjonen er kompleks, ja, og når det er snakk om "økonomiske bekymringer", "fremtiden" osv som dere sminker dere inn i for å mene noe om temaet, så er dere ikke interessert i den debatten. For det skal handle om uføretrygdede som mennesker, personer og holdninger som gruppe, alltid. Med engang noen spør eller argumenterer imot med deler fra det komplekse systemet, så har dere knapt noen innvendinger på det, og fortsetter heller med å late som om at det er de uføre som må ta seg sammen. 

Jeg vet ikke hva jeg vil oppnå med dette, for jeg ser jo at jeg kunne likegodt gått å skallet hodet i veggen, for å vise til kompleksitet og spørre etter løsninger er visst helt umulig her inne, og ingen er særlig villig til å gå bort ifra å snakke om uføretrygdede som menneskegruppe. Som igjen påpeker på hele budskapet mitt. 

Jeg har ikke gått utenfor temaet. Jeg argumenterer med at mobbing mot uføre skjer fordi dere angriper alltid uføretrygdede som menneskegruppe, men unnlater fullstendig å nevne det komplekse systemet rundt. Jeg har diskutert saken hele veien.

Dere derimot bruker jo enkeltpersoner for å ta for dere uføretrygdede som grupper. "Vi alle kjenner en uføre som [..], derfor er alle uføre [...]". Hvorfor gjør dere det når det er innhold i systemet dere er bekymret for? 

Anonymkode: 66706...e82

 • Liker 3
Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...