Gå til innhold

AP gjør en historisk dårlig måling. Aldri før har partiet sett 18-tallet.


Anbefalte innlegg

Agnesjenta
Druid skrev (59 minutter siden):

Det handler lite om planlegging, men lange politiske utviklinger. 
Mye handler om politikk, men det handler om «folkeviljen» : mye av krisen i EU nå, begynte med Ukraina situasjon. Og den var aldri realpolitisk rasjonell.

Motstanden mot atomkraft er ikke styrt av eliten, men gjentatte episoder som forteller at vi ikke klarer takle det. Bare tenk på konsekvensene av våre 3 siste fadeser.

Billig strøm handler om strategisk utbygging, den krever kontinuerlig utbygging, det er ikke noe « nå er vi ferdig, la oss ta lunsj».

Sånn sett har du rett; vi hadde bygd ut til at det ikke var økonomisk lønnsomt å bygge ut mer.  

Men vi har brukt CO2 midler til å tvinge ut mere utbygging (det er de pengene vi får ut av at biler blir elektriske) , selv om det ikke har vært nok.

Og det store potensialet, havvind, ( og havstrøm og havbølger) har vi trenert i vurderingen av hvordan vi best kapitaliserer det. 

Poenget er: Vi trenger mer energi produksjon, for hydrokarboner er et marked som kommer til å forsvinne på en eller annen måte, og 200 nautisk mil havområde vil ALLTID ha vind og strøm. Vi trenger forskning, men Nordsjøen var ikke sikker som hydrokarboner lager; hva vi driver med nå på havvind, er økonomisk sikrere enn våre første oljebrønner.

@Imariuz har rett i en ting, og det er at vi ikke er tjent med å være medlem i EU. Men vi ønsker å selge dem energi.

Vi vil aldri tjene på å havne i Iran, Saudi Arabia eller USA der man subsidierer energi til egne før å selge til andre. Vi ønsker ikke problemene det fører til. Så det eneste alternativet er overskudd.

Vi trenger ikke mer energi produksjon i Norge, hadde vi ikke eksportert så mye så hadde vi klart oss helt fint. Forutsatt at vi ikke elektrifiserer sokkelen og sier ja til ørten bitcoin og batterifabrikker. 
 

Det var et innlegg på FB i dag med regnestykker som beviser det jeg nettopp sa. At vi trengte de nyeste kablene pga ‘forsyningssikkerhet’ er bullshit.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

Imariuz
Druid skrev (48 minutter siden):

Nei, det kunne vi ikke, og derfor gjorde vi det ikke. ( Den funksjonen KOM faktisk med Schengen). Men fortsatt virker det bare Inn og ikke ut.

Nei, før dette ble kriminelle sendt bort om de forsøkte å krysse grensa av grensevakter. Utvekslingsavtaler for kriminelle fantes før Schengen.

Druid skrev (49 minutter siden):

Nei, det kunne vi ikke. I det avtalen om EU ble underskrevet, var avtalen med EF praktisk talt ubrukelig. 

Enhver avtale med EU «Tar fra deg selvråderett»

(Det er i og for seg ikke noe nytt med unilaterale avtaler.. tror du Vinmonopolet var et VALG?)

Nei, den gjorde fortsatt det samme som før: sikret landet tollfri handel med Europa. I tillegg hadde vi avtaler som gjaldt andre politiske saker som da var bygd på frivillighet, ikke tvang.

Alterego666 skrev (25 minutter siden):

Cherrypicking.

Det er faktum. Norge tjente ingenting, og tjener fortsatt ingenting på EØS-avtalen mot det vi ville hatt med fortsatt bilateral frihandel.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Druid
Agnesjenta skrev (Akkurat nå):

Vel, så lenge dette fører til at Norges befolkning blir ruinert og industri og jordbruk går konkurs så er jeg imot!

Akkurat dette er 100 % politiske og individuelle beslutninger, og har absolutt ingen betydning i forhold til de reelle leveranseproblemer.

Jeg kunne enkelt ha tjent på dagens situasjon, og slått en som var svak bedriftsøkonomisk.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Druid
Agnesjenta skrev (15 minutter siden):

Vi trenger ikke mer energi produksjon i Norge, hadde vi ikke eksportert så mye så hadde vi klart oss helt fint. Forutsatt at vi ikke elektrifiserer sokkelen og sier ja til ørten bitcoin og batterifabrikker. 
 

Det var et innlegg på FB i dag med regnestykker som beviser det jeg nettopp sa. At vi trengte de nyeste kablene pga ‘forsyningssikkerhet’ er bullshit.

Okay : Er det på Facebook, er det antagelig piss.
Facebook har ingen redaksjonell integritet: jeg kunne sikkert samlet mine meninger og påstanden og jeg kunne lagd mange troverdige grafer og diagrammer, og publisert det på Facebook, og så lenge ingen klager over over at det kun er tankeløst piss av en idiot, så ville det være sannhet.

Ikke stol på media som ikke har redaksjonsansvar. 

Vi har netto eksport av strøm, men vi har 5 prisområder og prisområdene har vært i ubalanse. Så det forteller at vi har akutte problemer. Det handler om nettutbygging.

Elektrifisering av sokkelen,bitcoin og batteri, er næringsutvikling; hvordan vi kapitaliser på strømmen; det er det den skal tilføre samfunnet penger. Hvordan DU skal tjene på våre felles resurser.

Det er 100 % viktigere enn hvordan DU bruker strømmen.

 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alterego666
Imariuz skrev (2 timer siden):

Det er faktum. Norge tjente ingenting, og tjener fortsatt ingenting på EØS-avtalen mot det vi ville hatt med fortsatt bilateral frihandel.

50 milliarder i året i følge kommisjonen som du selv refererer:

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/OpPE3V/virke-norge-kan-tape-minst-48-milliarder-ved-aa-gaa-ut-av-eoes

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Pølsevann

Jeg tror ikke det har så mye med strøm å gjøre, men mest med korona håndtering å gjøre. Jeg synes regjeringen har vært helt latterlig uklare, vinglete og særdeles lite åpne. 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Agnesjenta
Druid skrev (6 timer siden):

Akkurat dette er 100 % politiske og individuelle beslutninger, og har absolutt ingen betydning i forhold til de reelle leveranseproblemer.

Jeg kunne enkelt ha tjent på dagens situasjon, og slått en som var svak bedriftsøkonomisk.

Har jeg sagt noe annet?

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alterego666
Imariuz skrev (6 timer siden):

Dette er en annen rapport, jeg viser til Europautredningen som regjeringen kom med i 2012.

Nå har jeg lest litt i rapporten fra regjeringen. Her er hva jeg plukker ut fra 

oppsummeringen av sammenligningskapitlet:

Norge har i den samme perioden økt avstan- den til EU-landene hva angår bruttonasjonalpro- dukt per capita, se figur 14.1, og for øvrig også gått forbi både USA og Sveits som de siste 30 årene har ligget klart over EU. Arbeidsledigheten har hele tiden vært lav i Norge i forhold til andre land, men også denne forskjellen er mer markant i dag enn for atten år siden.
Hva angår utenrikshandel er det verdt å merke segatNorgehargåttfraåhaetmindretilåhaet relativt sett meget stort handelsoverskudd, som i 2010 utgjorde over 12 prosent av BNP, se figur 14. 5. Til sammenlikning hadde Kina et handelsover- skudd på rundt 5 prosent samme år. 
 

Norge har altså hatt en bedre utvikling for handelsbalanse, produktivitet og lønnsutvikling og -fordeling enn alle andre land det er naturlig å sammenligne med.

Når det kommer til hvor stor av denne utviklimgem som skyldes EØS-avtalen, sier rapporten at det er umulig å konkludere, i hovedsak fordi:

1: Det er gjort få tidligere studier

2: metodene er ufullstendig utviklet, og

3: vi sammenligner med et ukjent alternativ da vi naturlig nok ikke kjenner hvilken utvikling Norge ville hatt utenfor EU.

Din tolkning om at EØS-avtalen ikke har hatt betydning for  norsk økonomi finner jeg rett og slett ikke dekning for i rapporten.

 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knoot

Arbeiderpartiet var vel det partiet som stod fremst når det gjaldt å bygge landet etter krigen. Det er den generasjonen som har vært lojal mot AP, det ser man også på medlemstallene og gjennomsnittsalderen på medlemmene (betalte). Den generasjonen er i ferd med å falle ifra og den nye generasjonen av stemmere i dag har ikke den samme lojaliteten til ett parti men heller hva partiene står for. Jeg kan ikke se at Arbeiderpartiet skiller seg ut ifra de andre partiene. Det jeg ser hos Arbeiderpartiet er fortsatt mentaliteten om at like barn leker best, nemlig at stemmer du AP får du fordeler andre ikke får, det gjelder særlig i distriktene. 

Endret av Knoot
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Balian d'Ibelin

I 1897 fikk AP 0.6%

i 1900 fikk AP 3%

I 1903 fikk AP 9.7%

i 1906 fikk AP 15,9%

Så at de aldri har sett 18 tallet er bare tull. De har sett enda lavere tall enn det, selv om det er veldig lenge siden.

Før andre verdenskrig var det 3 år mellom hvert stortingsvalg. 

Endret av Balian d'Ibelin
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Imariuz
Alterego666 skrev (2 timer siden):

Nå har jeg lest litt i rapporten fra regjeringen. Her er hva jeg plukker ut fra 

oppsummeringen av sammenligningskapitlet:

Men du leitet altså ikke på punkt 14.8.2 som jeg har sitert fra og som kommer med dette: "Ville en ren frihandelsavtale gitt den samme uttellingen som EØS? Det kan ikke estimatene som er referert til over fortelle oss. Sammenlikningene med Sveits kan indikere at utviklingen i handel med varer kunne ha vært mye den samme som vi har observert.Norge ville altså hatt den samme utviklingen i handelen med EFTA som med EØS, og har ikke tjent noe på avtalen.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alterego666
Imariuz skrev (51 minutter siden):

Men du leitet altså ikke på punkt 14.8.2 som jeg har sitert fra og som kommer med dette: "Ville en ren frihandelsavtale gitt den samme uttellingen som EØS? Det kan ikke estimatene som er referert til over fortelle oss. Sammenlikningene med Sveits kan indikere at utviklingen i handel med varer kunne ha vært mye den samme som vi har observert.Norge ville altså hatt den samme utviklingen i handelen med EFTA som med EØS, og har ikke tjent noe på avtalen.

….«kan indikere». Nå understreker du hva jeg skriver.

Dessuten: Denne ikke-konkluderende vurderingen begrenser seg til handel med varer, som også er samme begrensningen i den gamle handelsavtalen som jeg har understreker overfor deg flere ganger.

Takk for at du selv peker på de samme begrensningene ved EØS-alternativene som jeg gjør. Ha en fin dag!

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Imariuz
Alterego666 skrev (3 timer siden):

Dessuten: Denne ikke-konkluderende vurderingen begrenser seg til handel med varer, som også er samme begrensningen i den gamle handelsavtalen som jeg har understreker overfor deg flere ganger.

Takk for at du selv peker på de samme begrensningene ved EØS-alternativene som jeg gjør. Ha en fin dag!

Vi hadde og har en rekke avtaler utover EFTA som gjelder andre politiske områder. Idag er handelen med EU enda mindre og vår største handelspartner gikk akkurat ut av unionen, så den politiske EØS-avtalen bidrar ikke til norsk økonomi og fører bare til mindre selvråderett over eget land. 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Caniggia
nebbete fugl skrev (På 13.1.2022 den 22.32):

https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2022/01/12/store-synker-som-en-stein

Statsminister Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt er i svært dårlig forfatning akkurat nå.

Dagsavisens ferske måling gir Arbeiderpartiet en oppslutning på 18,9 prosent. Valgresultatet var på 26,3. Dette er en tilbakegang på 5 prosentpoeng fra desember. Måler man mot oppslutningen i november, er tilbakegangen på 7,1 prosentpoeng. Aldri før er partiet målt så lavt på vår måling. Erna Solbergs Høyre fosser forbi og er landets soleklart største parti med en oppslutning på 26,6 prosent. Avstanden mellom de to store har ikke vært større i Høyres favør på 15 år.

http://www.pollofpolls.no/?cmd=Maling&gallupid=4570

bilde.thumb.png.84745338ed094c3dea37250a480108a5.png

Et parti som bare er sosialdemokratisk i navnet, og som stort sett fører høyrepolitikk, kan aldri bli noen suksess. Høyrepolitikk føres best av Høyre, Venstre og FRP. Den eneste redningen for AP på sikt blir å orientere seg mot venstresiden, og en mye klarere progressiv omfordelings- og velferdspolitikk. Etter 40-års utemmet markedsliberalisme, der AP i stadig større grad har tutet med de andre nyliberalistiske ulvene, er det nok vanskelig å snu, men hvis de ikke klarer det, kommer partiet til å lide samme skjebne som andre europeiske sosialdemokratiske partier, som har falt i liberalismegrøfta.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Utsiden
On 1/14/2022 at 10:50 PM, Druid said:

Avtalen ble valgt av folket: de ønsket ikke å være med i EU, de ønsket ingen endring i hvordan Norges praktiske forhold til EU og naboland skulle fungere.  Gitt resten av premissene, betydde det EØS.

Det er ikke uten issues, det er ikke uten kost, men vi må slutte å være så jævlig arrogant og runke til fantasien at vi er så ekstremt mye viktigere enn absolutt alle andre mennesker på kloden.

For det er betydningen av at vi med 5 millioner skal politisk bestemme hva EU, med 350 millioner skal akseptere.

Her hører dere folkens. Demokrati er oppskrytt. Selvstyre er arroganse. Men viktigs av alt,  makt er rett. 

Sjeldent jeg har lest makan til skvalder.. 

Er profilbilde ironisk?
 

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...