Hei alle sammen. Moderatorteamet har vurdert regelverket og kommet frem til følgende endringer: Siste setning er nytt tilskudd. Reglene om brukerdebatt og brukerangrep, og persondebatt og personangrep er samlet på ny måte. Tidligere var brukerdebatt og persondebatt to ulike regelpunkter og brukerangrep og personangrep samlet. Vi har nå samlet regelpunktene slik at det skal komme tydeligere frem forskjellene på hva som defineres om bruker og person. Ordlyden og betydningen er ikk
    • Liker
    5