Jump to content
AnonymBruker

Låse meg inn hos leieboer?

Recommended Posts

AnonymBruker

Leietaker bryter faktisk kontrakten dersom han ikke fikser dette. Står router i beboers del, har han plikt til å vedlikeholde denne.

Sitat

§ 5-3.Vedlikehold

Er ikke annet avtalt, plikter utleieren i leietiden å holde utleid husrom og eiendommen for øvrig i den stand som leieren har krav på etter reglene i lovens kapittel 2.

Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen. Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt.

Utbedring av tilfeldig skade regnes ikke som vedlikehold etter annet ledd.

(min uthevning)

Husleieloven sier ikke noe spesifikt om internettilgang, men i 2020 er faktisk det ganske kritisk infrastruktur. §5-6 omhandler tilsyn og vedlikehold. En skulle tro dette falt inn under vedlikehold, men loven tillater kun vedlikehold "for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig". §5-6 har også en generell åpning for tilsyn, men leietaker skal ha varsel. Loven sier ikke noe om hvor langt varsel leietaker skal ha. Jeg gidder ikke lete i rettspraksis (sorry, altfor fin lørdag til å sitte inne mer enn nødvendig!), men Huseierne sier følgende om frist ved tilsyn:

Sitat

Utleier må varsle leietaker i rimelig tid
Husleieloven § 5-6 tredje ledd bestemmer at utleier må varsle leietaker i rimelig tid før hun foretar tilsyn eller vedlikeholdsarbeider som nevnt over. Ved lovlige forandringer i leieobjektet skal leietaker ha melding minst tre måneder før arbeidene starter. I tilsyns- og vedlikeholdstilfellene vil det bero på en konkret vurdering hvilken varslingsfrist som er rimelig. Et moment her vil være hvor omfattende arbeider som skal utføres. Det vil kreves en lengre varslingsfrist for adgang til leieobjektet på grunn av vedlikehold enn på grunn av alminnelig tilsyn. Ved tilsyn mener vi at 14 dagers frist i de fleste tilfeller vil være tilstrekkelig.

Utleier trenger imidlertid ikke å varsle i tilfeller der det ikke er mulig å få tak i leietaker, og det er nødvendig med hurtige tiltak for å hindre skade på leieobjektet eller eiendommen for øvrig.

https://www.huseierne.no/boligbloggen/2017/utleiers-adgang-til-leieobjektet/

(min uthevning)

I henhold til det kan det argumenteres at noe så viktig og begrenset som omstart av en ruter, særlig i lys av at leietaker ikke er i stand til å overholde sine plikter i henhold til §5-3, er grunnlag for en kort frist. Men dette er et solid minefelt. Har du en grei leietaker bør ikke dette være noe problem. Har du en vrang, kan du få store, store problemer.

Anonymkode: c2324...6ae

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

AnonymBruker

Han lar deg helt sikkert låse deg inn!

Anonymkode: 9ce0b...f25

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Sannsynligvis får du lov å gå inn...

Når det er sagt, så er det jo ikke leieboer sin feil at du voertok akkurat når han var borte, og han skal ikke tvinges til å la deg låse deg inn på grunn av dårlig planlegging fra din og forrige eier sin side. 

Mobildata fungerer helt fint i 2 uker. 

Anonymkode: 7b6ad...3e4

Share this post


Link to post
Share on other sites
TBergh

Hei

Nei du kan ikke låse deg inn.

I husll. Ǥ 5-6. Utleierens adgang til husrommet

       Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til husrommet for tilsyn.

       Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til husrommet i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig. Medfører arbeidene ulempe for leieren, kan leieren kreve avslag i leien etter § 2-11 annet ledd…»

(Min utheving)

De situasjoner som kan berettige at du låser deg inn vil da kunne være ved røyklukt, synlig røyk fra leietakers lokaler, vannskade eller elektriske problemer, og du vet, eller har berettiget mistanke, det er ikke tvil om at dette er i leieboers, da kan du låse deg inn.

Du må da informere leieboer om dette så snart som mulig og uten ugrunnet opphold.

Problemet du som utleier kan møte på er hvis leietaker hevder at det er blitt ødelagt ting eller ting eller penger er blitt borte. Hvordan skal du bevise eller sannsynliggjøre at det ikke er du som har gjort dette.

Ring leietakeren og forklar situasjonen, og spør høflig om du kan låse deg, for å restarte routeren.

Flytt routeren, ved første og beste anledning.

Husleieloven ligger tilgjengelig på Lovdata. Aller best kjøp husleieloven med kommentarer.

Selv sitter jeg med Kobbs kommentarer til HUSLEIELOVEN som er skrevet av Kobbe, Løken Berle og Pind, Cappelen Akademiske Forlag. Dette skal visnok være den mest brukte boken innen husleierett.

Etter min oppfatning et absolutt must når du er utleier.

Håper dette brakte noe avklaringen i ditt spørsmål

 

Med vennlig hilsen

TBergh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Traktor

Mulig løsning, dersom dere har felles sikringsskap som du har tilgang til, er å ta strømmen og slå den på igjen da vil ruteren restartes. Om det er et eget fordelingsskap i hybel vil dette typisk være koblet til din hovedsikring, slik at det også er mulig å ta denne. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Kommer litt an på kontrakten. 

I utgangspunktet kan man ikke låse seg inn uten avtale, med mindre det står om liv og å unngå skader på bolig. Man har lov til å låse seg inn ved slike tilfeller. 

En ruter som ikke virker tror jeg ikke er kritisk nok til å kunne gjøre det. 

Jeg har med i kontrakten min noen unntak som ikke er så kritiske, men som kan forekomme (om enn litt usannsynlig), slik at årsaker som i mitt tilfelle kan bli viktige, selv om ikke så kritiske, så har jeg anledning til å låse meg inn. 

Aldri hatt behov for det uten avtale først, for selv da slikt behov faktisk dukket opp fikk jeg tak i leieboer, og fikk avtalt det. 

I ditt tilfelle, når ruter står der, ville jeg tatt punkt om å kunne gå inn for å fikse slikt, selv om du ikke fikk tak i leieboer, med i kontrakten. 

Anonymkode: c4c4e...e3a

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Blondie65

Dere som mener at det kun er lov å låse seg inn dersom det er fare for skade på eiendommen - hva om sikringsskapet stod i utleiedelen og strømmen var gått. Skulle TS ikke hatt lov å låse seg inn da heller?

Jeg mener at dersom det ikke lar seg gjøre å restarte routeren uten å gå inn i hybelen kan TS VARSLE om at man går inn for å utføre oppgaven.

Selvsagt bør det finnes en bedre fremtidig løsning på problemet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beeblebrox

Hvorfor gjøre dette vanskeligere enn det er? :klo:    Spør, eller bare ta sikringen...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trolltunge
4 minutter siden, Blondie65 skrev:

Dere som mener at det kun er lov å låse seg inn dersom det er fare for skade på eiendommen - hva om sikringsskapet stod i utleiedelen og strømmen var gått. Skulle TS ikke hatt lov å låse seg inn da heller?

Jeg mener at dersom det ikke lar seg gjøre å restarte routeren uten å gå inn i hybelen kan TS VARSLE om at man går inn for å utføre oppgaven.

Selvsagt bør det finnes en bedre fremtidig løsning på problemet.

At strømmen går er regnet som kritisk, med potensiale for skade. De fleste har jo kjøleskap og frys. 

Men der sa du egentlig noe smart, for om sikringer ikke er hos leieboer kan utleier restarte ruter ved å ta av og på hovedsikringen i boligen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Som en annen så over,  du kan restarte via PC og da regner jeg faktisk med at det ikke er verre enn å ringe / chatte med leverandøren om de kan gjøre det for deg. Problem løst ! 

Anonymkode: 54768...434

Share this post


Link to post
Share on other sites
skrue
5 hours ago, AnonymBruker said:

Jeg har nylig overtatt et hus jeg har kjøpt. I ene delen av huset er det en hybel (felles inngang) som er utleid.

Dessverre er ruter til nettet plassert i denne delen, og nettet er borte. Ruteren må restartes.

Leieboer er bortreist, har bedt ham sende noen får å låse seg inn på restarte den. Hvis ham ikke gjør dette, kan jeg da låse meg inn og gjøre det selv?

Anonymkode: 16894...93c

Om du ikke har prøvet det ennå så ville jeg testet med å skru av og på sikringer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
2 timer siden, AnonymBruker skrev:

Kommer litt an på kontrakten. 

I utgangspunktet kan man ikke låse seg inn uten avtale, med mindre det står om liv og å unngå skader på bolig. Man har lov til å låse seg inn ved slike tilfeller. 

En ruter som ikke virker tror jeg ikke er kritisk nok til å kunne gjøre det. 

Jeg har med i kontrakten min noen unntak som ikke er så kritiske, men som kan forekomme (om enn litt usannsynlig), slik at årsaker som i mitt tilfelle kan bli viktige, selv om ikke så kritiske, så har jeg anledning til å låse meg inn. 

Aldri hatt behov for det uten avtale først, for selv da slikt behov faktisk dukket opp fikk jeg tak i leieboer, og fikk avtalt det. 

I ditt tilfelle, når ruter står der, ville jeg tatt punkt om å kunne gå inn for å fikse slikt, selv om du ikke fikk tak i leieboer, med i kontrakten. 

Anonymkode: c4c4e...e3a

Uansett hva som står i kontrakten, så kan ikke loven fravikes hvis det gjør det dårligere for leietakeren. Spørs om den delen i kontrakten i det hele tatt er gyldig. 

Anonymkode: f144b...05e

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
30 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Uansett hva som står i kontrakten, så kan ikke loven fravikes hvis det gjør det dårligere for leietakeren. Spørs om den delen i kontrakten i det hele tatt er gyldig. 

Anonymkode: f144b...05e

Det er uansett forhold hvor kritisk kan /kunne hevdes, så like mye presisert for å gjøre leieboer oppmerksom på at det kun er tilgang for dette fra leiligheten. Jeg må ha tilgang til dette, om jeg må ha det, men det er vanligvis noe som kan planlegges. 

Som nevnt har det aldri vært behov for å gå inn uten avtale heller. 

Anonymkode: c4c4e...e3a

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Fru Uperfekt
6 timer siden, AnonymBruker skrev:

Jeg har nylig overtatt et hus jeg har kjøpt. I ene delen av huset er det en hybel (felles inngang) som er utleid.

Dessverre er ruter til nettet plassert i denne delen, og nettet er borte. Ruteren må restartes.

Leieboer er bortreist, har bedt ham sende noen får å låse seg inn på restarte den. Hvis ham ikke gjør dette, kan jeg da låse meg inn og gjøre det selv?

Anonymkode: 16894...93c

Send sms og spør får du et skriftlig ja så kan du.

Vil anbefale deg å enten ha 2 separate nett (det tryggeste) eller ha router inne hos deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fru Uperfekt
6 timer siden, AnonymBruker skrev:

Ditt hus dine regler, selv om du leier ut.. Du har lov å låse deg inn så lenge du er der mindre enn 5min uten å varsle leieboer, og over 5min må du varsle. 

Anonymkode: 0107b...81d

Wtf?

Hvilken regel er dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fru Uperfekt
3 timer siden, Blondie65 skrev:

Dere som mener at det kun er lov å låse seg inn dersom det er fare for skade på eiendommen - hva om sikringsskapet stod i utleiedelen og strømmen var gått. Skulle TS ikke hatt lov å låse seg inn da heller?

Jeg mener at dersom det ikke lar seg gjøre å restarte routeren uten å gå inn i hybelen kan TS VARSLE om at man går inn for å utføre oppgaven.

Selvsagt bør det finnes en bedre fremtidig løsning på problemet.

Da er det kritisk infrastruktur og selv da skal leietaker varsles.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Blondie65
3 timer siden, Fru Uperfekt skrev:

Da er det kritisk infrastruktur og selv da skal leietaker varsles.

Hvor har jeg skrevet at ikke leieboer skal varsles? Husvert kan aldri - uansett grunn - låse seg inn uten at leieboer får varsel om det. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
sssssh!

Skru av og på sikringen:) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
18 timer siden, AnonymBruker skrev:

Vel, det står jo at man har rett til å låse seg inn for å foreta tilsyn... Men at det må varsles. 

Har bedt leietaker om å komme å gjøre det selv, eventuelt få noen andre til å gjøre det. Så får se hvilken respons jeg får.

Anonymkode: 16894...93c

I følge loven har du  ikke lov, forstår ikke hvorfor du ikke har egen ruter. 

Gir du bekjed vil det nok gå bra, i alle fall om jeg hadde vært din leieboer. Eier nå, men har leid før. Cirka en gang i året kom utleier innom og da ble det servert kaffe og ofte to timer ved kjøkkenbordet sammen med min mann. Utleier bodde i et annet land, og det gikk mye på politiske temaer. Så tett kontakt ville jeg ikke hatt selv, men mannen min var mer sosial. Vi ga beskjed når utleiefirmaet gikk konkurs, hvis ikke ville han tapt mange tusen. Han gikk da over til å leie privat til oss, og vi bodde der i mange år. 

Anonymkode: 6cbb1...7c5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...