Jump to content
ElinX0Xpoliti

Vi har ikke fri tale i Norge siden 2019, du kan bli sensurert eller straffet

Recommended Posts

ElinX0Xpoliti

Siden SIAN har blitt dømt med bruk av rasismeparagrafen, så kan påtalemaken gå etter deg for hva du sier. Det betyr vi ikke har fri tale I Norge. Siden hat-loven er så vag kan brukes av hvemsomhelst til sensurere hvemsomhelst og straff for ytringer. Jeg håper på at akademia vil ta kampen imot loven, men det ser ut som akademia støtter sensur og straff for fri tale. Jeg hadde forhåpning at rettsystemet i Norge ville avskrive loven, men det skjedde ikke.  

Rent personlig så er dette den mest skremmende utvikling vi har i Norge i morderne historie, fri tale er grunnlaget for et demokrati og frihet for folk. Jeg anser denne loven kommer til å bli missbrukt som alle andre ganger i historien til kneble og stoppe politiske meningsmotstandere, av de som sitter med makten i det øyeblikket. Om de kan bruke denne loven mot personer som sitter I SIAN så kan de bruke det imot deg. Uansett så har vi en grunnlovs krise i Norge. Det aller verste som kan skje er at radiale får kontrollen over hva "hat" er for noe, da er det bare rømme landet og jeg mener det bokstavelig.   

 

Rasismeparagrafen:

§ 185. Hatefulle ytringer
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a)    hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)    religion eller livssyn,
c)    homofile orientering, eller
d)    nedsatte funksjonsevne.

 

Grunnloven:

§ 100.

 

"Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale."

 

Jeg håper KG sjefene leser den siste delen. Siden KG  er "tale-gaten" med sosiale medier så får å sikre fri tale så kan staten nasjonalisere debatt fora på nettet.   

 

            

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Lampe1
På 1.8.2020 den 10.34, ElinX0Xpoliti skrev:

Siden SIAN har blitt dømt med bruk av rasismeparagrafen, så kan påtalemaken gå etter deg for hva du sier. Det betyr vi ikke har fri tale I Norge. Siden hat-loven er så vag kan brukes av hvemsomhelst til sensurere hvemsomhelst og straff for ytringer. Jeg håper på at akademia vil ta kampen imot loven, men det ser ut som akademia støtter sensur og straff for fri tale. Jeg hadde forhåpning at rettsystemet i Norge ville avskrive loven, men det skjedde ikke.  

Rent personlig så er dette den mest skremmende utvikling vi har i Norge i morderne historie, fri tale er grunnlaget for et demokrati og frihet for folk. Jeg anser denne loven kommer til å bli missbrukt som alle andre ganger i historien til kneble og stoppe politiske meningsmotstandere, av de som sitter med makten i det øyeblikket. Om de kan bruke denne loven mot personer som sitter I SIAN så kan de bruke det imot deg. Uansett så har vi en grunnlovs krise i Norge. Det aller verste som kan skje er at radiale får kontrollen over hva "hat" er for noe, da er det bare rømme landet og jeg mener det bokstavelig.   

 

Rasismeparagrafen:

§ 185. Hatefulle ytringer
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a)    hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)    religion eller livssyn,
c)    homofile orientering, eller
d)    nedsatte funksjonsevne.

 

Grunnloven:

§ 100.

 

"Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale."

 

Jeg håper KG sjefene leser den siste delen. Siden KG  er "tale-gaten" med sosiale medier så får å sikre fri tale så kan staten nasjonalisere debatt fora på nettet.   

 

            

Du har gode poenger. Tankekontrollen øker i samfunnet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...