Jump to content
AnonymBruker

De jævla sparkesyklene som ligger strødd i Oslo

Recommended Posts

AnonymBruker
12 hours ago, AnonymBruker said:

Så lenge H og FrP har flertall i Transportkomiteen på Stortinget så ser ikke jeg hvordan Hareide (KrF) skal klare å finne en løsning som FrP godtar. Det er nødt til å bli en politisk hestehandel der KrF lover å støtte FrP på noe annet, hvor FrP til gjengjeld gjør sine folk i Transportkomiteen mer smørblide. 

Anonymkode: 71136...b7b

Dette handler ikke om hjem har flertalet. Loven per i dag kan kun tolkes at byene må sikrer at fortauene er ryddet, elsykkelfirmaene kan ikke lag butikk av å har fortauene strødd me deres utstyr - og ikke minst at regjeringen MÅ IKKE hindre at byene sørge for at ALL får gå på fortauene uten problemer.

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

§ 1.Formål

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

 

§ 13.Bevisbyrde

Hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted brudd på bestemmelsene i §§ 4, 6, 7, 8, 9 eller 12, skal det legges til grunn at brudd har funnet sted hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen, sannsynliggjør at det likevel ikke har funnet sted slikt brudd.

 

Anonymkode: a7c3c...210

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...