Jump to content
Marihønepøne

Modererina av tråden "Mora til døde Angelica".

Recommended Posts

Marihønepøne

Siden det ikke er lov å svare i selve tråden, legger jeg mitt tilsvar til følgende modereringsmelding her i Ris og ros: 

 

"Tråden er ryddet for identifisering av privatpersoner, spekulasjoner og persondebatt, samt svar til dette. 

Grunnet sakens spesielle natur velger vi å slette direkte referanser til sosiale medier i respekt for den avdøde som er mindreårig (da dette kan være med på å legge sten til byrden for øvrige pårørende som ikke er domfelt, samt i respekt for Angelica selv). 

Edit: Kommentar til moderering kan tas pm eller på ris og ros.

Anglofil (teamleder)"

Dette er hva jeg har svart:

En ting er at tråden ryddes, men dette kunne du spart deg for å skrive. Dette er mennesker som henholdsvis har bedrevet grov mishandling av Angelica med døden til følge (moren som jeg ikke fatter og begriper hvorfor ikke kan navngis her inne all den tid hun har navngitt seg selv i media) og har stått bak en svær kampanje for å hindre Angelica og hennes skjebne i å få en rettferdig vurdering i norsk rettsvesen (hennes gudmor som har ledet kampanjen for å hindre høyesterett i å behandle saken). Så la oss være ærlig her, det er ikke av respekt for Angelica denne tråden hele tiden er blitt ryddet uvanlig strengt. Dere har sammen med flere av norges største medier vært med på å legge lokk på en av de groveste barnemishandlingssaker som er blitt behandlet i norsk rettsvesen noensinne (dere har langt fra vært de verste, men dere har ryddet bort uomtvistelige fakta og direkte sitater fra dommene og rettsreferatene i stor stil gjennom hele tråden) og dermed vært en del av det maskineriet som har latt (og fortsatt lar) moren få sole seg i glansen av å være nærmest en martyr i denne saken. Det er ikke å vise Angelica respekt å la hennes skjebne gå i glemmeboka. Å vise henne respekt vil være å sette lys på hva hun har måttet leve med, opplyse folk om hvilke tegn de bør se etter for å kunne stoppe lignende saker og å prøve å hindre det samme i å skje med andre barn, nå og i fremtiden. Så vil hun ikke ha dødd helt forgjeves.

Og ja, jeg har lest reglene og vet jeg ikke har lov til å diskutere modereringen av tråden. Men jeg har også lest dommene og jeg sitter ikke her og ser på at saken fortsatt legges lokk på og det attpåtil i Angelicas navn. Det er rett og slett for drøyt. Gi meg gjerne min straff for å bryte reglene, men vær ærlige nok til å innrømme at det er kun moren og de andre pårørende dere prøver å beskytte i tillegg til deres egne interesser, ikke Angelica selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

n_97

Jeg er ikke enig i alt @Marihønepøne skriver her, men moren til Angelica har fra dag 1 gått veldig ut i media. Samt at hennes støttespillere går like tydelig ut i sosiale media med støtteskriv til den domfelte. Når man går så tydelig ut i det offentlige, og psykiateren i tillegg har slått fast at hun er tilregnelig, er man ikke en privatperson. Hun har selv valgt å være en offentlig person. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anglofil
Posted (edited)

Hei

Takk for dine betraktninger og innspill. 

Jeg er grunnleggende uenig i dine beskyldninger om at vi (eller herunder jeg) ønsker å beskytte noen, i særdeleshet domfelte. At du mener at jeg har moderert usedvanlig strengt står du selvfølgelig fritt til å mene. Det er heller ikke helt uriktig. Jeg nekter ikke for at tråden er moderert strengt. Det har vært etter beste intensjon, og etter det skjønn at dette er en meget spesiell sak. Hele tråden i seg selv er i utgangspunktet meget spesiell i at den egentlig tar opp en tematikk som kan regnes som brudd på våre retningslinjer. Barn har i utgangspunktet et helt spesielt vern på Kvinneguiden, og vi var litt i villrede om vi skulle tillate tråden i det hele tatt. Siden vi regnet saken som svært viktig og aktuell, har vi valgt at tråden skulle bli stående under den forutsetning at tråden skulle modereres strengt.

Dette er altså bakteppet for modereringen som blir gjort. Det er viktig å understreke at tråden verken har blitt stengt eller slettet, nettopp fordi vi mener det er viktig at saken diskuteres. Å poste dommen eller referere til saken i sin helhet er helt greit, og det har heller aldri blitt moderert bort. Det er heller ikke et ønske at skal modereres bort. Som deg mener jeg/moderatorteamet at saken er meget viktig og at den bør kunne diskuteres.

Så er det dog slik at mennesker som ikke er dømt i saken, eller ikke direkte er tilknyttet saken utover sosiale medier, regnes som privatpersoner. Selv om disse kan betraktes som relativt kjente, har vi regler Kvinneguiden der det heter seg at man ikke skal poste innhold med blant annet persondebatt eller spekulasjoner.

Det betyr ikke at jeg godtar hva den domfelte har gjort, ei heller hva eventuelle privatpersoner rundt den domfelte har mener og skriver, men dette vil regnes som brudd på reglene og ryddes bort.

Om man går inn på diverse sosiale medier vil man se at det er lange utgreiinger og bilder av den avdøde mindreårige. Dette har alltid blitt slettet fra tråden, rett og slett fordi avdøde ikke er her til å forsvare seg selv. Når domfelte ikke klarer å skjerme eget barn, anser jeg/vi det som viktig at vi gjør det. Så kan man kanskje si at dette er for strengt, men etter vårt skjønn er dette viktig for å beskytte en som aldri vil kunne forsvare seg selv.

Det er spesielle omstendigheter, det har vi vært åpne om hele tiden. Når det er sagt, fordi det har vært en spesiell tråd, hvor vi også har vært svært strenge i modereringen, har vi heller ikke vært strenge med sanksjonering i tråden. I stedet har jeg prøvd å sende vennlige påminnelser når debattklimaet har blitt for hett i tråden.

Men jeg vil understreke, og jeg er den første til å innrømme: å moderere denne tråden er særdeles krevende og vanskelig. Jeg tar til meg kritikken og skal ta den med meg videre.

Edited by Anglofil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jobbermedbarn

Jeg er veldig enig i hovedlinjene i innlegget ditt @Marihønepøne; samfunnet vårt setter fortsatt i stor grad beskyttelse av de voksne foran beskyttelse av barna. Det er visse media som virkelig burde skamme seg dypt etter denne saken, som har frontet mor i stor grad uansett hva som har kommet frem, det har virkelig vært en skam! Jeg mener også at man skal være forsiktig å bruke beskyttelse av A som argument for at man ikke gir ut informasjon til allmenheten. 
 

Når det er sagt synes jeg vi har fått diskutert denne saken ganske bredt her på KG. Og for meg har dette vært et skritt i positiv retning når det kommer til balansen beskytte barn/beskytte voksne! Jeg tenker jo også at mye av det som er blitt moderert bort og som står på mange åpne sider i some, er mors tanker, meninger og beskrivelser. Det er nok ikke å ta i for hardt å si at mye av det ville vært fortalt veldig annerledes fra A sin side. Så for meg gir det mening å beskytte A på den måten også, men man skal selvfølgelig ikke bruke det argumentet for hva det er verdt, men her føler jeg KG har vært mye bedre enn veldig mange andre media! 
 

Når det gjelder støttepersoner rundt er jeg enig i at man må tåle å bli diskutert når man faktisk går så høyt ut og støtter en mor som er dømt for mishandling av barnet sitt! Tenk dere en støttegruppe, med også kjente navn/personer, rundt en mann som grovt har mishandlet en kvinne, det ville blitt ramaskrik og slått opp over alt! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Blondie65

Jeg er glad for at tråden finnes fordi jeg ser rundt meg at de fleste ikke har fått med seg SMS historikken eller alvoret - det er mye sympati med den dømte der ute.

Jeg er også glad for at det modereres strengt. Jeg tenker at man kan debattere hvor lurt det er å gå ut med uforbeholden støtte til en domfelt person uten å sette seg inn i saken uten å nevne navn? Går ikke det an, folkens?

Hold tråden levende, men innenfor KGs regelverk, selv om man ikke alltid forstår det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...