Jump to content
nord og ned

Vil forby demonstrasjoner med rasistisk budskap

Recommended Posts

nord og ned

Flertallspartiene i Trondheim vil erklære byen som en antirasistisk sone, og forby demonstrasjoner med rasistisk budskap på kommunal grunn.

Forslaget kommer i forbindelse med en interpellasjon som representanter fra blant annet Ap, Sp, SV, MDG og Rødt fremmer i forbindelse med bystyremøtet onsdag, hvor målet er å erklære Trondheim som en antirasistisk sone.

– Det vil være en type demonstrasjon som ytrer krenkende budskap mot mørkhudede mennesker, enten i form av plakater eller tilrop eller handlinger. Vi vet at det har vært tilfeller hvor man gjør symbolske handlinger på demonstrasjoner, som for eksempel koranbrenning, og er opptatt av å skjerme våre innbyggere for den type handlinger, sier varaordfører Mona Berger (SV).

https://www.utrop.no/nyheter/nytt/220568/

Skuffende at Høyre er med på slikt tull. Politikerne har fullstendig glemt hva yttringsfrihet handler om, og hva som står i Grunnloven.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

kat-e

Problemet er hva er rasistisk? I USA blir personer sparket fra jobben fordi de uttaler seg kritisk til organisasjonen BLM. F.eks fikk en redaktør sparken for å si man også må se på hvorfor så mange sorte dreper sorte. En annen fikk sparken for å si « buildings matter» . I Aftenposten måtte Joachim Lund be om unnskyldning fordi han påpekte smittefare ved demonstrasjonen og at alle liv var viktig. 

Norge kan lett havne i en situasjon hvor alt mulig blir kalt rasistisk eller transfobisk osv slik er det nå i Sverige og England. Selv om man benytter faktabaserte statistikk eller vitenskap, så kan det få store konsekvenser. Universiteter og aktivister i mediene går i fronten for å ta de som mener noe annet. Se bare på J.K Rowling og konsekvensene for henne. biblioteker fjerner Harry Potter filmer fordi hun mener det bare finnes to kjønn.

På anerkjente universiteter får man holde leksjoner om forskjellige kjønn, det finnes mellom 28 og 112. Dette er kvasi vitenskap, men ingen tør å si noe. Ledere og enkelte studenter reagerer så voldsomt at ingen sier noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jolene
6 minutter siden, kat-e skrev:

Problemet er hva er rasistisk? I USA blir personer sparket fra jobben fordi de uttaler seg kritisk til organisasjonen BLM. F.eks fikk en redaktør sparken for å si man også må se på hvorfor så mange sorte dreper sorte. En annen fikk sparken for å si « buildings matter» . I Aftenposten måtte Joachim Lund be om unnskyldning fordi han påpekte smittefare ved demonstrasjonen og at alle liv var viktig. 

Norge kan lett havne i en situasjon hvor alt mulig blir kalt rasistisk eller transfobisk osv slik er det nå i Sverige og England. Selv om man benytter faktabaserte statistikk eller vitenskap, så kan det få store konsekvenser. Universiteter og aktivister i mediene går i fronten for å ta de som mener noe annet. Se bare på J.K Rowling og konsekvensene for henne. biblioteker fjerner Harry Potter filmer fordi hun mener det bare finnes to kjønn.

På anerkjente universiteter får man holde leksjoner om forskjellige kjønn, det finnes mellom 28 og 112. Dette er kvasi vitenskap, men ingen tør å si noe. Ledere og enkelte studenter reagerer så voldsomt at ingen sier noe.

Enig. Knebling av ytringsfriheten fører bare med seg mer brutale måter å bli hørt. Ingen god utvikling med andre ord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Isambard

Rasisme er forbudt fra før så dette må være toppen av fjollete symbolpolitikk.

Det er Stortinget som vedtar lover i Norge og Høyesterett som finner ut hvordan lovene skal tolkes. Ikke massivt inkompetente lokalpolitikere i Trondheim.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimbus2000
Posted (edited)

Politikere som ikke respekterer landets lover, Grunnloven og ytringsfriheten bør fjernes ved første valg. Det er helt uforsvarlig å på nytt gi slike politikere makt. 

Edited by Nimbus2000

Share this post


Link to post
Share on other sites
Isambard

Jeg synes det har stått lite om det i media, og det er nok fordi forslaget ble skutt ned ganske greit. Sitat fra svaret i bystyret:

Konkret forslag fra gruppen (utdrag) :

"2. Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog med politiet med den hensikt å kunne forby grupper, partier og organisasjoner å benytte kommunal grunn til markeringer med et rasistisk budskap. Trondheim kommune oppfordrer også andre aktører i kommunen til å ikke slippe til organisasjoner som bryter med rasismeparagrafen."

Svar fra Ordføreren (utdrag) :

"Ytringsfriheten er grunnlovsfestet, og det er fullt mulig å ytre seg imot og arrangere motdemonstrasjoner. Trondheim kommune kan ikke nekte noen å benytte ytringsfriheten jf. Grunnloven § 100. Rett til demonstrasjoner omtales i Grunnloven § 101 og politiloven § 11."

https://www.trondheim.kommune.no/politikk/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

_popcorn_

Ryddet for avsporing og svar til det. 

_popcorn_, mod

Share this post


Link to post
Share on other sites
T-Rex
Posted (edited)
On 6/17/2020 at 3:11 PM, Isambard said:

Rasisme er forbudt fra før så dette må være toppen av fjollete symbolpolitikk.

Det er Stortinget som vedtar lover i Norge og Høyesterett som finner ut hvordan lovene skal tolkes. Ikke massivt inkompetente lokalpolitikere i Trondheim.

 

Enig. Rasistiske ytringer og annen rasisme er forbudt i henhold til norsk lov. Da blir det litt dumt å liksom skulle presisere at dette gjelder for Trondheim også.

Dette er facebook-politikk på sitt verste. Man prøver å henge seg på en bølge, i et forsøk på å vinne oppmerksomhet og oppslutning.

Edit: Jeg er definitivt imot rasisme, for de som måtte lure. Jeg er bare litt imot bølger som tar av. Enten det er lavkarbo eller BLM. Selv om jeg er enig i sistnevnte.

Edited by T-Rex

Share this post


Link to post
Share on other sites
HalldirV2
Posted (edited)

Dette er galskap. Rasisme er allerede forbudt, så dette forslaget handler om forhåndssensurering. Det er presis slik man knebler meningsmotstand i totalitære regimer. 

Jeg blir oppriktig redd for Norges fremtid med slike politikere i maktposisjoner, selv om dette var på lokal nivå. Og at dette skal komme fra den moderate venstresiden i Norge hadde jeg aldri trodd, all den tid de har en dyp tradisjon som forsvarere av ytringsfriheten. 

Edit: Heldigvis har flere på venstresiden gått hardt ut mot forslaget, som seg hør og bør. 

Edited by HalldirV2

Share this post


Link to post
Share on other sites
T-Rex
5 hours ago, HalldirV2 said:

Dette er galskap. Rasisme er allerede forbudt, så dette forslaget handler om forhåndssensurering. Det er presis slik man knebler meningsmotstand i totalitære regimer.

Her forstår jeg deg ikke helt. Hva er det som forhåndssensureres, til forskjell fra hva lovverket sier?

Share this post


Link to post
Share on other sites
HalldirV2
2 timer siden, T-Rex skrev:

Her forstår jeg deg ikke helt. Hva er det som forhåndssensureres, til forskjell fra hva lovverket sier?

Hei, T-Rex.

Jeg skal prøve å uttrykke meg klarere. Når man ønsker å forby noe så vagt som "rasistiske demonstrasjoner", så betyr det i praksis at man forhåndssensurerer ytringer som enda ikke har funnet sted, og som ikke nødvendigvis ville funnet sted, og i samme slengen sensurerer man ytringer som er helt innafor, men som aldri ble ytret fordi demonstrantene aldri fikk komme til ordet i utgangspunktet. Noe av problemet her henger sammen med rasismebegrepet, og hvordan rasisme defineres. Det finnes x antall ulike definisjoner avhengig av land, institusjon, fag, forsker osv. Noen er definisjoner er svært spesifikke, andre er svært luftige. Mange vil f. eks hevde Frp er et rasistisk parti, og dersom dette oppropet skulle blitt et faktum, ville man kunne argumentere for at Frp ikke skulle kunne ha stands, drive valgkamp osv (dette er selvfølgelig satt på spissen). 

Vi har allerede en lov mot rasisme, altså er det straffbart å ytre seg rasistisk. Men det er ikke straffbart før en rasitisk ytring har blitt ytret. Forhåndssensurering er typisk i totalitære stater slik som i Nord-Korea, og det er forbudt i henhold til grunnloven. Det er et forslag som får flere av oss til å føle et kaldt gufs nedover ryggraden, inkludert Magnus E. Marsdal, leder for den venstreorienterte Manifest Tankesmie, som forklarer dette langt bedre og mer inngående enn meg. Han skriver:

1 Forslaget innskrenker ytringsfriheten og forsamlingsfriheten, to forutsetninger for demokrati som venstresida og arbeiderbevegelsen har kjempet for i snart 200 år.

2 Forslaget får venstresida til å se ut som hyklere: Krever ytringsfrihet for seg selv, men vil nekte den for andre.

3 Forslaget kan minne litt om den lite ærerike arven til de stalinistiske, ikke-demokratiske kommunistiske partiene som brukte statsmakten til å undertrykke alt de ikke likte og ikke anerkjente andre aktørers likeverdige friheter og rettigheter.

4 Forbud mot rasistiske ytringer kan virke mot sin hensikt: Det gjør de organiserte rasistene til martyrer i kampen for ytringsfrihet (en sak med stor oppslutning) i stedet for ondsinnede og kjipe rasister (en gruppe med lav oppslutning). Det er også en lissepasning til et innvandringsfiendtlig parti som Frp, som umiddelbart vil kaste seg ut i en heltemodig kamp for ytringsfriheten.

5 Forbud mot rasistiske ytringer kan fungere som sovepute: I stedet for å argumentere saklig og vinne hjerter og sinn mot rasismen, kan man nøye seg med å si «det er forbudt» og rope på politiet. Da vinner man ingenting i den ideologiske striden.

6 Forslaget innskrenker ytringsfriheten på en prinsippløs måte fordi noen skal gis makt til å bestemme hva som er å regne som «et rasistisk budskap» og dermed forby disse ytringene. Men hva som er og ikke er rasistisk vil alltid være omstridt og bør derfor være gjenstand for fri meningsbrytning.

7 Å uthule ytringsfriheten kan slå tilbake på venstresida selv. Globalt er det først og fremst våre organisasjoner som rammes av forbud, forfølgelse og sensur. Hvis venstresida ikke har et prinsipielt forsvar for ytringsfriheten – også for de ytringene vi er dødsens uenige i – hvordan skal vi da kjempe for prinsippet med troverdighet den dagen det er vår egen ytringsfrihet som står på spill?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mermaid Blues
On 6/17/2020 at 1:27 PM, kat-e said:

Problemet er hva er rasistisk? I USA blir personer sparket fra jobben fordi de uttaler seg kritisk til organisasjonen BLM. F.eks fikk en redaktør sparken for å si man også må se på hvorfor så mange sorte dreper sorte. En annen fikk sparken for å si « buildings matter» . I Aftenposten måtte Joachim Lund be om unnskyldning fordi han påpekte smittefare ved demonstrasjonen og at alle liv var viktig. 

Norge kan lett havne i en situasjon hvor alt mulig blir kalt rasistisk eller transfobisk osv slik er det nå i Sverige og England. Selv om man benytter faktabaserte statistikk eller vitenskap, så kan det få store konsekvenser. Universiteter og aktivister i mediene går i fronten for å ta de som mener noe annet. Se bare på J.K Rowling og konsekvensene for henne. biblioteker fjerner Harry Potter filmer fordi hun mener det bare finnes to kjønn.

På anerkjente universiteter får man holde leksjoner om forskjellige kjønn, det finnes mellom 28 og 112. Dette er kvasi vitenskap, men ingen tør å si noe. Ledere og enkelte studenter reagerer så voldsomt at ingen sier noe.

Dette er egentlig en avsporing, men når du nå likevel nevner det: hvilke bibliotek er det som fjerner filmene? Eller mente du bøkene? Bortsett fra den katolske skolen i Nashville i fjor (da pga frykt for at Rowlings oppdiktede trylleformler skulle kunne påkalle virkelige demoner), men jeg tror ikke det var det du siktet til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
T-Rex
On 6/18/2020 at 8:38 PM, HalldirV2 said:

Hei, T-Rex.

Jeg skal prøve å uttrykke meg klarere. Når man ønsker å forby noe så vagt som "rasistiske demonstrasjoner", så betyr det i praksis at man forhåndssensurerer ytringer som enda ikke har funnet sted, og som ikke nødvendigvis ville funnet sted, og i samme slengen sensurerer man ytringer som er helt innafor, men som aldri ble ytret fordi demonstrantene aldri fikk komme til ordet i utgangspunktet. Noe av problemet her henger sammen med rasismebegrepet, og hvordan rasisme defineres. Det finnes x antall ulike definisjoner avhengig av land, institusjon, fag, forsker osv. Noen er definisjoner er svært spesifikke, andre er svært luftige. Mange vil f. eks hevde Frp er et rasistisk parti, og dersom dette oppropet skulle blitt et faktum, ville man kunne argumentere for at Frp ikke skulle kunne ha stands, drive valgkamp osv (dette er selvfølgelig satt på spissen). 

Vi har allerede en lov mot rasisme, altså er det straffbart å ytre seg rasistisk. Men det er ikke straffbart før en rasitisk ytring har blitt ytret. Forhåndssensurering er typisk i totalitære stater slik som i Nord-Korea, og det er forbudt i henhold til grunnloven. Det er et forslag som får flere av oss til å føle et kaldt gufs nedover ryggraden, inkludert Magnus E. Marsdal, leder for den venstreorienterte Manifest Tankesmie, som forklarer dette langt bedre og mer inngående enn meg. Han skriver:

1 Forslaget innskrenker ytringsfriheten og forsamlingsfriheten, to forutsetninger for demokrati som venstresida og arbeiderbevegelsen har kjempet for i snart 200 år.

2 Forslaget får venstresida til å se ut som hyklere: Krever ytringsfrihet for seg selv, men vil nekte den for andre.

3 Forslaget kan minne litt om den lite ærerike arven til de stalinistiske, ikke-demokratiske kommunistiske partiene som brukte statsmakten til å undertrykke alt de ikke likte og ikke anerkjente andre aktørers likeverdige friheter og rettigheter.

4 Forbud mot rasistiske ytringer kan virke mot sin hensikt: Det gjør de organiserte rasistene til martyrer i kampen for ytringsfrihet (en sak med stor oppslutning) i stedet for ondsinnede og kjipe rasister (en gruppe med lav oppslutning). Det er også en lissepasning til et innvandringsfiendtlig parti som Frp, som umiddelbart vil kaste seg ut i en heltemodig kamp for ytringsfriheten.

5 Forbud mot rasistiske ytringer kan fungere som sovepute: I stedet for å argumentere saklig og vinne hjerter og sinn mot rasismen, kan man nøye seg med å si «det er forbudt» og rope på politiet. Da vinner man ingenting i den ideologiske striden.

6 Forslaget innskrenker ytringsfriheten på en prinsippløs måte fordi noen skal gis makt til å bestemme hva som er å regne som «et rasistisk budskap» og dermed forby disse ytringene. Men hva som er og ikke er rasistisk vil alltid være omstridt og bør derfor være gjenstand for fri meningsbrytning.

7 Å uthule ytringsfriheten kan slå tilbake på venstresida selv. Globalt er det først og fremst våre organisasjoner som rammes av forbud, forfølgelse og sensur. Hvis venstresida ikke har et prinsipielt forsvar for ytringsfriheten – også for de ytringene vi er dødsens uenige i – hvordan skal vi da kjempe for prinsippet med troverdighet den dagen det er vår egen ytringsfrihet som står på spill?

Ok, jeg ser den. Man vet ikke på forhånd hva som vil stå på plakater og bli ytret i en demonstrasjon, så det kan bli litt ullent med "rasistisk demonstrasjon".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Neste
På 17.6.2020 den 14.27, kat-e skrev:

Problemet er hva er rasistisk? I USA blir personer sparket fra jobben fordi de uttaler seg kritisk til organisasjonen BLM. F.eks fikk en redaktør sparken for å si man også må se på hvorfor så mange sorte dreper sorte. En annen fikk sparken for å si « buildings matter» . I Aftenposten måtte Joachim Lund be om unnskyldning fordi han påpekte smittefare ved demonstrasjonen og at alle liv var viktig. 

Norge kan lett havne i en situasjon hvor alt mulig blir kalt rasistisk eller transfobisk osv slik er det nå i Sverige og England. Selv om man benytter faktabaserte statistikk eller vitenskap, så kan det få store konsekvenser. Universiteter og aktivister i mediene går i fronten for å ta de som mener noe annet. Se bare på J.K Rowling og konsekvensene for henne. biblioteker fjerner Harry Potter filmer fordi hun mener det bare finnes to kjønn.

På anerkjente universiteter får man holde leksjoner om forskjellige kjønn, det finnes mellom 28 og 112. Dette er kvasi vitenskap, men ingen tør å si noe. Ledere og enkelte studenter reagerer så voldsomt at ingen sier noe.

Helt enig, vi lever i en syk verden. Snart er alt krenkende.

Vi lever i en falsk verden, lurer på hvordan dette skal ende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nicathv

Jeg er medlem i Rødt og synes at dette er et veldig lite gjennomtenkt forslag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jr.Garcon
Posted (edited)
På 17.6.2020 den 14.07, nord og ned skrev:

Flertallspartiene i Trondheim vil erklære byen som en antirasistisk sone, og forby demonstrasjoner med rasistisk budskap på kommunal grunn.

Forslaget kommer i forbindelse med en interpellasjon som representanter fra blant annet Ap, Sp, SV, MDG og Rødt fremmer i forbindelse med bystyremøtet onsdag, hvor målet er å erklære Trondheim som en antirasistisk sone.

– Det vil være en type demonstrasjon som ytrer krenkende budskap mot mørkhudede mennesker, enten i form av plakater eller tilrop eller handlinger. Vi vet at det har vært tilfeller hvor man gjør symbolske handlinger på demonstrasjoner, som for eksempel koranbrenning, og er opptatt av å skjerme våre innbyggere for den type handlinger, sier varaordfører Mona Berger (SV).

https://www.utrop.no/nyheter/nytt/220568/

Skuffende at Høyre er med på slikt tull. Politikerne har fullstendig glemt hva yttringsfrihet handler om, og hva som står i Grunnloven.

Det er skandaløst og skremmende at folkevalgte går inn for å begrense ytringsfriheten - når det kommer til ytringer DE PERSONLIG IKKE LIKER. Begrensningen i ytringsfriheten får gå ved lov - hindre at det fremmes hat mot folkegrupper osv., og ikke basert på en eller annen instagramtrend som har funnet ut at hvite plaster er rasistiske.

Hele poenget med ytringsfriheten er jo at det ikke skal sitte en stat som sier "du kan få mene og ytre det og det, men ikke det og det". At de venstre-ekstreme skal skissere hva som er lovlig/ikke lovlig å mene, aktverdig/ikke aktverdig, er akkurat like skremmende som om de høyereekstreme skulle hatt den makten.

Når black life kan demonstrere 10,000 i Oslo under en pandemi, så er det bare patetisk når Nordfront ikke får gå 70 stykk igjennom gatene i Fredrikstad når det ikke er pandemi.

Hvis du fratar grupper med andre meninger enn deg selv rettigheter som enhver norsk borger har grunnlovsfestet, så ber du om at gruppen blir mer og mer ekstrem, og fremmer budskapet på andre måter, i ytterste konsekvens ved terror.

Det er faen ikke til å tro hva som skjer i verden :ler:  som brukeren et par hakk over nevner, det finnes nå mellom 28 - 112 kjønn, velkommen til  2020 - det er jo helt åpenbart at verden går til helvete.

 

 

 

Edited by Jr.Garcon

Share this post


Link to post
Share on other sites
EnKoppTe

Jeg syns egentlig det var helt greit at SV ved tidligere ordførerkandidat Mona Berger gikk ut med dette. Nå viser partiet sitt sanne ansikt og det tror jeg fører til at flere våkner. Det er i allefall lov til å håpe. 

Heldigvis ble forslaget om å innskrenke vår grunnlovsfestede rett til å ytre oss gruset før det i det heletatt ble aktuelt. Men det er virkelig skremmende hva som foregår i politikken. Lever venstresiden i sin egen verden, adskilt fra oss andre? Og hvorfor hopper topp-politikere på #socialmediatrend på Instagram? Er det her de henter sine synspunkter og argumenter? 

Dette var et usedvanlig dårlig forslag og jeg syns faktisk Berger burde gå ut av politikken etter dette.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Drizzt

Jeg måtte bare le høyt da jeg leste artikkelen. Noen prøver å utpeke seg selv som den mest ''antirasistiske'' personen og dermed forhåndssensurere ytringer som ikke har funnet sted ennå samtidig som man nekter personer retten til å demonstrere.

Altså gå mot Grunnloven fordi man vil fremstå som mest mulig ''antirasistisk''. Jeg måtte bare le virkelig høyt.

Takk og pris jeg ikke bor i denne byen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HalldirV2
På 22.6.2020 den 12.15, T-Rex skrev:

Ok, jeg ser den. Man vet ikke på forhånd hva som vil stå på plakater og bli ytret i en demonstrasjon, så det kan bli litt ullent med "rasistisk demonstrasjon".

Nettopp. Det blir svært ullent, og det åpner opp en farlig og udemokratisk dør ingen av oss er tjent med. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sam3
On 6/17/2020 at 2:07 PM, nord og ned said:

Flertallspartiene i Trondheim vil erklære byen som en antirasistisk sone, og forby demonstrasjoner med rasistisk budskap på kommunal grunn.

Forslaget kommer i forbindelse med en interpellasjon som representanter fra blant annet Ap, Sp, SV, MDG og Rødt fremmer i forbindelse med bystyremøtet onsdag, hvor målet er å erklære Trondheim som en antirasistisk sone.

– Det vil være en type demonstrasjon som ytrer krenkende budskap mot mørkhudede mennesker, enten i form av plakater eller tilrop eller handlinger. Vi vet at det har vært tilfeller hvor man gjør symbolske handlinger på demonstrasjoner, som for eksempel koranbrenning, og er opptatt av å skjerme våre innbyggere for den type handlinger, sier varaordfører Mona Berger (SV).

https://www.utrop.no/nyheter/nytt/220568/

Skuffende at Høyre er med på slikt tull. Politikerne har fullstendig glemt hva yttringsfrihet handler om, og hva som står i Grunnloven.

Tviler på at noen til tillate en organisation eller demonstrasjon mot for eksempel jøder. Ingen grunn at noen heller gjør det for å plage andre minoriteter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...