Jump to content
Slaskete Maskot

Skolenes landsforbund om ny integreringslov: – Dette er statlig rasisme

Recommended Posts

Slaskete Maskot

Der var de venstre ekstremistene i gang igjen ved å fortelle hvor udugelige innvandrere er som ikke kan noen ting og som heller ikke kunne klare på noen som helst måte å lære seg norsk på B1 nivå, nei de kan virkelig ikke klare dette og å be dem om å klare det er rasistisk i følge skolenes landsforbund. 

Jeg vet faen meg ikke hvem som er mer rasistisk her, de som mener at innvandrere som søker statsborgerskap skal kunne norsk på B1 nivå eller de som mener at dette vil de ikke klare og er diskriminerende på grunn av hvor de kommer fra? 

Nå får de gi seg, vet de i det hele tatt hva rasisme betyr? 

Quote

Skolenes landsforbund reagerer kraftig på at regjeringen vil skjerpe norskkravet for innvandrere i ny integreringslov. – Vi anser dette som lovpålagt diskriminering, sier forbundet.

https://www.nrk.no/buskerud/skolenes-landsforbund-om-ny-integreringslov_-_-dette-er-statlig-rasisme-1.14688715

Edited by Slaskete Maskot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

janeikanskje

At ikke de selv ser hvor diskriminerende det er å ha så lave forventninger til innvandrere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
loveli

Hvorfor er det så ille å stille krav til folk?

Rasisme? Å kreve at folk lærer seg språket og kan skaffe seg jobb og tjene til livets opphold? Å gi dem bedre muligheter til suksess?

Å stille like krav til innvandrere som til egne landsmenn er ikke rasisme. Jeg måtte lære norsk på skolen. Mange timer i uka over mange år. Vi fikk beskjed om at det å klare å skrive bra og å gjøre seg forstått er avgjørende for å få jobb bl.a.

Stiller man ikke krav gjør man bare innvandrere ukvalifiserte og uønsket som arbeidstakere. Jeg synes det er verre!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Drizzt

Skolenes landsforbund er frakoblet virkeligheten. 

Noen må opplyse dem at å stille krav til innvandrere for å tilpasse seg Norge er ikke rasisme. 

Hvorfor protesterer de ikke at man stiller krav til høyeste nivå i norsk for å studere på universitet? Er det også rasisme? Er det rasistisk å kreve at noen kan norsk godt nok før man får goder? 

Jeg synes det er rasistisk at utlendinger uten godt nok norsk språk får norsk statsborgerskap på lik linje med nordmenn som lærer seg språket fra barnealder. 

Som innvandrer selv blir jeg veldig provosert når jeg leser slike lite gjennomtenkte utspill.

Edited by Drizzt

Share this post


Link to post
Share on other sites
GaiusMarius
7 timer siden, Slaskete Maskot skrev:

Der var de venstre ekstremistene i gang igjen ved å fortelle hvor udugelige innvandrere er som ikke kan noen ting og som heller ikke kunne klare på noen som helst måte å lære seg norsk på B1 nivå, nei de kan virkelig ikke klare dette og å be dem om å klare det er rasistisk i følge skolenes landsforbund. 

Jeg vet faen meg ikke hvem som er mer rasistisk her, de som mener at innvandrere som søker statsborgerskap skal kunne norsk på B1 nivå eller de som mener at dette vil de ikke klare og er diskriminerende på grunn av hvor de kommer fra? 

Nå får de gi seg, vet de i det hele tatt hva rasisme betyr? 

At de er bekymret for at enkelte ikke skal klare det er i og for seg greit, men dette har man allerede sørget for ved å gi muligheten for unntak dersom man av personlige grunner ikke kan klare det. For de aller fleste er dette fullt oppnålige krav, og krav må man stille. For statsborgerskap er et privilegium man må jobbe for, ikke noe man skal få kastet etter seg. Det er ikke rasisme, det er sunn fornuft.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sam3
2 hours ago, GaiusMarius said:

At de er bekymret for at enkelte ikke skal klare det er i og for seg greit, men dette har man allerede sørget for ved å gi muligheten for unntak dersom man av personlige grunner ikke kan klare det. For de aller fleste er dette fullt oppnålige krav, og krav må man stille. For statsborgerskap er et privilegium man må jobbe for, ikke noe man skal få kastet etter seg. Det er ikke rasisme, det er sunn fornuft.

Nei -  statsborgerskap er egentlig et menneskerett for de som migrere og er permanent bosatt i en stund. Statsborgerskap skal ikke gjøres umulig eller vanskelige for permanent bosatt innvandrer. EU regler for eksempler er basert på den menneskerettsbasert prinsipp.  Det er derfor du selv som en nordmann kan flytte til England eller Spania og få statsborgerskap relativt lett etter 5 år. 
 

Det du hevder er «sunn fornuft» er faktisk ikke det. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

GaiusMarius
25 minutter siden, Sam3 skrev:

Nei -  statsborgerskap er egentlig et menneskerett for de som migrere og er permanent bosatt i en stund. Statsborgerskap skal ikke gjøres umulig eller vanskelige for permanent bosatt innvandrer. EU regler for eksempler er basert på den menneskerettsbasert prinsipp.  Det er derfor du selv som en nordmann kan flytte til England eller Spania og få statsborgerskap relativt lett etter 5 år. 
 

Det du hevder er «sunn fornuft» er faktisk ikke det. 

Det har aldri vært noen menneskerett å få statsborgerskap nei. Det er riktig at det ikke skal gjøres vanskelig, men det skjer heller ikke med denne loven. Det stilles krav, men rettferdige krav som er inennfor internasjonal rett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
janeikanskje
4 minutter siden, Sam3 skrev:

Uten kunnskap er meninger ikke relevant:

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137593832

publisher logo
© 2016

Citizenship as a Human Right

The Fundamental Right to a Specific Citizenship

Rett til å ha et statsborgerskap er ikke det samme som rett til norsk statsborgerskap uten å måtte oppfylle noen krav. Det er ingen her som ikke vil at folk skal få være statsborger noe sted. Det jeg tror samtlige vil, det er i hvert fall det jeg vil, er at norsk statsborgerskap skal være noe man er motivert til og som man viser at man er fortjent til ved at man gjør det man kan for å delta i det norske samfunnet, med alle rettigheter og plikter det medfører.

Et språknivå hakket høyere enn nybegynnernivå etter 7 år i Norge er ikke et urettmessig krav.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Purple Basil
20 timer siden, loveli skrev:

Hvorfor er det så ille å stille krav til folk?

Rasisme? Å kreve at folk lærer seg språket og kan skaffe seg jobb og tjene til livets opphold? Å gi dem bedre muligheter til suksess?

Å stille like krav til innvandrere som til egne landsmenn er ikke rasisme. Jeg måtte lære norsk på skolen. Mange timer i uka over mange år. Vi fikk beskjed om at det å klare å skrive bra og å gjøre seg forstått er avgjørende for å få jobb bl.a.

Stiller man ikke krav gjør man bare innvandrere ukvalifiserte og uønsket som arbeidstakere. Jeg synes det er verre!

Enig. Familien min er innvandrere fra et annet europeisk land. De måtte lære seg norsk, tok utdannelse og fant seg jobb. Det er ikke rasistisk å forvente at innvandrere gjør dette, det bør være en selvfølge at man integrerer seg.

Edited by Purple Basil
læif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rosetelys
11 timer siden, Sam3 skrev:

Nei -  statsborgerskap er egentlig et menneskerett for de som migrere og er permanent bosatt i en stund. Statsborgerskap skal ikke gjøres umulig eller vanskelige for permanent bosatt innvandrer. EU regler for eksempler er basert på den menneskerettsbasert prinsipp.  Det er derfor du selv som en nordmann kan flytte til England eller Spania og få statsborgerskap relativt lett etter 5 år. 
 

Det du hevder er «sunn fornuft» er faktisk ikke det. 

Det er ingen menneskerett å ha norsk statsborgerskap! De som kommer hit har allerede et statsborgerskap. 

16 minutter siden, Sam3 skrev:

Uten kunnskap er meninger ikke relevant:

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137593832

publisher logo
© 2016

Citizenship as a Human Right

The Fundamental Right to a Specific Citizenship

Alle som kommer hit har et statsborgerskap, eller flere, når de kommer. De burde, etter min mening, aldri kunne få norsk statsborgerskap. Statsborgerskap er en menneskerett, ja, men man burde ikke kunne få et annet enn det man blir tildelt ved fødsel, arvet fra mor og far. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anonymbruker3
24 minutter siden, Sam3 said:

Uten kunnskap er meninger ikke relevant:

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137593832

publisher logo
© 2016

Citizenship as a Human Right

The Fundamental Right to a Specific Citizenship

Dette er et politisk spørsmål, ikke en naturlov. Slike bøker er et politisk innlegg for en av sidene i saken, ikke et objektivt svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Slaskete Maskot
11 hours ago, Sam3 said:

Nei -  statsborgerskap er egentlig et menneskerett for de som migrere og er permanent bosatt i en stund. Statsborgerskap skal ikke gjøres umulig eller vanskelige for permanent bosatt innvandrer. EU regler for eksempler er basert på den menneskerettsbasert prinsipp.  Det er derfor du selv som en nordmann kan flytte til England eller Spania og få statsborgerskap relativt lett etter 5 år. 
 

Det du hevder er «sunn fornuft» er faktisk ikke det. 

Det er faen meg frivillig til å flytte til andre land og bosette seg, det er da IKKE menneskerett å få statsborgerskap, det blir noe annet hvis du mistet ditt originale statsborgerskap hvor du flyktet for ditt liv og har ikke et eneste bosted annet en flyktning landet, da kan vi snakke om menneskerett, men selv da er det en vanskelig og komplisert sak. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/kd/statsborgerloven/id2343481/

ved søknad skal det stå fast at søkeren skal:

  • være løst fra annet statsborgerskap. Det kan i visse tilfeller gjøres unntak fra løsningskravet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

loveli

Det kommer opp i hver debatt om barnefattigdom at flest fattige barn kommer fra utenlandske familier, spesielt fra familier med en ikke-vestlig bakgrunn. Tallet øker hvert år.

Mtp at utlendinger fortsatt er i mindretall i Norge er det jo ganske klart at vi ikke gjør tilfredsstillende tiltak for å snu denne utviklingen.

Og i hver debatt blir det nevnt at barna er fattige fordi en eller begge foreldrene er utenfor arbeidslivet.

Språk og arbeidsliv burde sees i sammenheng. Når arbeidsliv og barnefattigdom også kan knyttes sammen må vi da vel klare å skjønne at vi må stille krev til innvandrere!

Å kaste penger etter familier som går på trygd er ikke en god løsning. Å ikke stille krav, men tilrettelegge for at visse mennesker skal komme tapende ut er ikke greit.

Vi må også tørre å snakke om kulturforskjeller. I visse kulturer er det vanlig at kvinner er hjemme og føder mange barn. Dette er en praksis vi ikke burde tilrettelegge for i vårt nokså likestilte land. Hvis vi ikke stiller krav til at alle innvandrere lærer språket, inkludert de hjemmeværende kvinnene, så vil vi ikke kunne bryte diskrimineringen av kvinnene før barna deres vokser opp, altså 2.generasjons innvandrere som vokser opp i en annen kultur.

SPRÅK ER VIKTIG!!! Ikke rasistisk!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Drizzt
7 timer siden, Sam3 skrev:

Uten kunnskap er meninger ikke relevant:

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137593832

publisher logo
© 2016

Citizenship as a Human Right

The Fundamental Right to a Specific Citizenship

Alle har rett til statsborgerskap. De får statsborgerskapet til sine foreldre og i noen få tilfeller, landet de er født i. I Europa gjelder det første - man får sine foreldres statsborgerskap ved fødsel.

Å få et tredjelands statsborgerskap er ikke human right og bør aldri bli det. Det er kun landet som bestemmer hvem, hvordan, under hvilke forutsetninger kan få landets statsborgerskap. 

Edited by Drizzt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Svar på dette emnet

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Vi setter stor pris på at du deltar i debatten. Unngå personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Husk at du selv er ansvarlig for alt du skriver på nett. Takk for at du bidrar! Her finner du reglene.


Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...