Jump to content
Sign in to follow this  
AnonymBruker

Menneskemigrering og sykdommer

Recommended Posts

AnonymBruker

Gjennom historien så har alltid menneskemigrering brakt med seg nye sykdommer, virus o.l . Det er kjent at når kolonistene ankom Amerika så dødde mye av befolkningen pga sykdommer som de ikke hadde resistens mot. Svartedøden tror de at opprinnelig kom fra østover, men den herjet vilt i Europa.

Er nysgjerrig på hvordan dette fungerer i dag ? Vil det oppstå nye sykdommer i fremtiden? Kan disse gamle virusene mutere seg og bli superresistent? Noen som har kunnskap innen dette ?

Anonymkode: 4a6c6...e06

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

AnonymBruker

Vet bare at sykdommer vi nesten har utryddet her til lands med vaksinasjoner og generelt god folkehelse, er på frammarsj igjen pga. faktorer som dagens migrering fra land med dårligere folkehelse. Dette gjelder f.eks. tuberkulose og de kjente barnesykdommene(meslinger etc.) Under er noen linker, det finnes mye å lese hvis du googler litt.

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/migrasjon-og-helse-utfordringer-og-utviklingstrekk/migrasjon-og-helse-utfordringer-og-utviklingstrekk.pdf/_/attachment/inline/15a61c2e-a811-43ed-b724-3db047892e57:d4b6121d03885b68078106cd79c5b0118574f2e7/migrasjon-og-helse-utfordringer-og-utviklingstrekk.pdf

https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/okt-spredning-av-chagas-sykdom/

https://www.aftenposten.no/verden/i/Wb0VzG/Barnesykdommer-som-nesten-var-utryddet_-er-pa-vei-tilbake-Men-vaksinasjonsdekningen-er-ikke-endret

Anonymkode: 805b5...64c

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
15 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Vet bare at sykdommer vi nesten har utryddet her til lands med vaksinasjoner og generelt god folkehelse, er på frammarsj igjen pga. faktorer som dagens migrering fra land med dårligere folkehelse. Dette gjelder f.eks. tuberkulose og de kjente barnesykdommene(meslinger etc.) Under er noen linker, det finnes mye å lese hvis du googler litt.

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/migrasjon-og-helse-utfordringer-og-utviklingstrekk/migrasjon-og-helse-utfordringer-og-utviklingstrekk.pdf/_/attachment/inline/15a61c2e-a811-43ed-b724-3db047892e57:d4b6121d03885b68078106cd79c5b0118574f2e7/migrasjon-og-helse-utfordringer-og-utviklingstrekk.pdf

https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/okt-spredning-av-chagas-sykdom/

https://www.aftenposten.no/verden/i/Wb0VzG/Barnesykdommer-som-nesten-var-utryddet_-er-pa-vei-tilbake-Men-vaksinasjonsdekningen-er-ikke-endret

Anonymkode: 805b5...64c

Interessant. Er det noen teorier på hvorfor de er på vei tilbake? Tuberkolose er veldig alvorlig.

Kan en forhindre dette ved at man har som lov at alle som kommer inn i landet er vaksinert, eller ihvertfall blir det før de kommer hit som en slags rutinesjekk? I Australia er de ekstremt strenge, og de har kontroll på alt av frukt osv.

Det er veldig synd at noen av disse sykdommene kan være på vei tilbake...

Anonymkode: 4a6c6...e06

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

En i min familie har faktisk blitt diagnostisert nå med tuberkulose.. Men den siden av familien har opprinnelse fra et annet land. 

Anonymkode: 2bc47...9e1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
1 minutt siden, AnonymBruker skrev:

En i min familie har faktisk blitt diagnostisert nå med tuberkulose.. Men den siden av familien har opprinnelse fra et annet land. 

Anonymkode: 2bc47...9e1

Jøss... Det må være tungt. Men det har ikke stått noe om det? Tuberkolose er jo noe som ofte komemr i media.

Anonymkode: 4a6c6...e06

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Det enkle svaret er - ja, mennesker vil fortsette å bringe med seg smitte, og nye sykdommer vil oppstå. Resistens vil fortsette å utvikle seg.

Det mer kompliserte svaret: I gamle dager spredte sykdommer seg mye fortere og voldsommere fordi vi ikke forstod smittemekanismene, og ikke hadde noe rapporteringssystem for smittsomme sykdommer, ingen smittesporing, ingen smittevernprosedyrer, og ingen mulighet til å isolere smittede pasienter. VI hadde heller ingen effektiv behandling for infeksjonssykdommer. 

For at en sykdom skal kunne utgjøre en større trussel, må den være svært smittsom, men ikke så dødelig at den utrydder vertsreservoiret sitt, den må ha lang nok inkubasjonstid til at smittede rekker å reise og spre smitten, den må være symptomfri i inkubasjonstiden, og den må være mer eller mindre behandlingsresistent. Den må være smittsom nok til å sprenge kapasiteten på isolatpostene. Ebola er f. eks. en god kandidat her.

Gamle sykdommer kan alltid komme tilbake, men det er ikke sikkert at de vil være like dødelige. F. eks. har man gjort genetiske tester av Yersinia Pestis (den som forårsaket svartedauden) fra pestgraver, og funnet at den varianten som spredde seg i europa på 1300-tallet og påfølgende epidemier, var en langt mer aggressiv og farlig utgave enn den som finnes i dag (som er farlig nok).

Vi har i dag gode rutiner for å isolere smittede, og å spore opp smittede og eksponerte, og vi har gode rutiner for å hindre smitte fra isolatposter. VI har også i hovedsak gode behandlingsmuligheter, men økende resistens er en trussel mot dette.

Det dukker stadig opp kjente bakterier med nye resistenser. En del bakteriestammer kan praktisk talt ikke lenger behandles, og dette er et reelt problem for fremtiden. Virus muterer uhyggelig fort, og kan medføre reell fare for pandemier. En del parasittbårne sykdommer i den tropiske delen av verden har vært underprioritert i forskning. Får man en uheldig mutasjon i noen av disse, kan vi stå overfor en svært uheldig situasjon. Klimaendringer fører til at nye vektorbårne sykdommer sprer seg, fordi insekter som bærer smitte trekker nordover.

Den idiotiske antivaksinebevegelsen er en reell trussel. Gamle infeksjonssykdommer blusser opp igjen, f. eks. meslinger. Vaksiner er det viktigste enkelttiltaket vi har mot infeksjonssykdom.

Hvis ikke noe drastisk skjer innen forskningen på nye antibiotika og antivirale midler, kan fremtiden fort se skummel ut.

Anonymkode: 328ee...631

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

AnonymBruker
1 minutt siden, AnonymBruker said:

Jøss... Det må være tungt. Men det har ikke stått noe om det? Tuberkolose er jo noe som ofte komemr i media.

Anonymkode: 4a6c6...e06

De færreste tuberkulosetilfeller refereres i media.

Anonymkode: 328ee...631

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Noen som vet om flyktninger og asylsøkere vaksineres når de kommer til Norge? Eller sier de bare Ahhh! så kommer de inn?

Anonymkode: 18119...066

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
4 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Det enkle svaret er - ja, mennesker vil fortsette å bringe med seg smitte, og nye sykdommer vil oppstå. Resistens vil fortsette å utvikle seg.

Det mer kompliserte svaret: I gamle dager spredte sykdommer seg mye fortere og voldsommere fordi vi ikke forstod smittemekanismene, og ikke hadde noe rapporteringssystem for smittsomme sykdommer, ingen smittesporing, ingen smittevernprosedyrer, og ingen mulighet til å isolere smittede pasienter. VI hadde heller ingen effektiv behandling for infeksjonssykdommer. 

For at en sykdom skal kunne utgjøre en større trussel, må den være svært smittsom, men ikke så dødelig at den utrydder vertsreservoiret sitt, den må ha lang nok inkubasjonstid til at smittede rekker å reise og spre smitten, den må være symptomfri i inkubasjonstiden, og den må være mer eller mindre behandlingsresistent. Den må være smittsom nok til å sprenge kapasiteten på isolatpostene. Ebola er f. eks. en god kandidat her.

Gamle sykdommer kan alltid komme tilbake, men det er ikke sikkert at de vil være like dødelige. F. eks. har man gjort genetiske tester av Yersinia Pestis (den som forårsaket svartedauden) fra pestgraver, og funnet at den varianten som spredde seg i europa på 1300-tallet og påfølgende epidemier, var en langt mer aggressiv og farlig utgave enn den som finnes i dag (som er farlig nok).

Vi har i dag gode rutiner for å isolere smittede, og å spore opp smittede og eksponerte, og vi har gode rutiner for å hindre smitte fra isolatposter. VI har også i hovedsak gode behandlingsmuligheter, men økende resistens er en trussel mot dette.

Det dukker stadig opp kjente bakterier med nye resistenser. En del bakteriestammer kan praktisk talt ikke lenger behandles, og dette er et reelt problem for fremtiden. Virus muterer uhyggelig fort, og kan medføre reell fare for pandemier. En del parasittbårne sykdommer i den tropiske delen av verden har vært underprioritert i forskning. Får man en uheldig mutasjon i noen av disse, kan vi stå overfor en svært uheldig situasjon. Klimaendringer fører til at nye vektorbårne sykdommer sprer seg, fordi insekter som bærer smitte trekker nordover.

Den idiotiske antivaksinebevegelsen er en reell trussel. Gamle infeksjonssykdommer blusser opp igjen, f. eks. meslinger. Vaksiner er det viktigste enkelttiltaket vi har mot infeksjonssykdom.

Hvis ikke noe drastisk skjer innen forskningen på nye antibiotika og antivirale midler, kan fremtiden fort se skummel ut.

Anonymkode: 328ee...631

Veldig interessant å lese, men samtidig skummelt! Det er jo mye i naturen som har vist seg å ha bredtspekret antivirale egenskaper, men man må jo teste å se hvordan fungerer hos mennesker, samt tenke på potensielle bivirkninger.

Med andre ord, fremtiden kan se ganske skummel ut.  Rart at ikke dette prates mer om. Det er jo noe av det mennesker bør være mest redd for?

Anonymkode: 4a6c6...e06

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
3 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Det enkle svaret er - ja, mennesker vil fortsette å bringe med seg smitte, og nye sykdommer vil oppstå. Resistens vil fortsette å utvikle seg.

Det mer kompliserte svaret: I gamle dager spredte sykdommer seg mye fortere og voldsommere fordi vi ikke forstod smittemekanismene, og ikke hadde noe rapporteringssystem for smittsomme sykdommer, ingen smittesporing, ingen smittevernprosedyrer, og ingen mulighet til å isolere smittede pasienter. VI hadde heller ingen effektiv behandling for infeksjonssykdommer. 

For at en sykdom skal kunne utgjøre en større trussel, må den være svært smittsom, men ikke så dødelig at den utrydder vertsreservoiret sitt, den må ha lang nok inkubasjonstid til at smittede rekker å reise og spre smitten, den må være symptomfri i inkubasjonstiden, og den må være mer eller mindre behandlingsresistent. Den må være smittsom nok til å sprenge kapasiteten på isolatpostene. Ebola er f. eks. en god kandidat her.

Gamle sykdommer kan alltid komme tilbake, men det er ikke sikkert at de vil være like dødelige. F. eks. har man gjort genetiske tester av Yersinia Pestis (den som forårsaket svartedauden) fra pestgraver, og funnet at den varianten som spredde seg i europa på 1300-tallet og påfølgende epidemier, var en langt mer aggressiv og farlig utgave enn den som finnes i dag (som er farlig nok).

Vi har i dag gode rutiner for å isolere smittede, og å spore opp smittede og eksponerte, og vi har gode rutiner for å hindre smitte fra isolatposter. VI har også i hovedsak gode behandlingsmuligheter, men økende resistens er en trussel mot dette.

Det dukker stadig opp kjente bakterier med nye resistenser. En del bakteriestammer kan praktisk talt ikke lenger behandles, og dette er et reelt problem for fremtiden. Virus muterer uhyggelig fort, og kan medføre reell fare for pandemier. En del parasittbårne sykdommer i den tropiske delen av verden har vært underprioritert i forskning. Får man en uheldig mutasjon i noen av disse, kan vi stå overfor en svært uheldig situasjon. Klimaendringer fører til at nye vektorbårne sykdommer sprer seg, fordi insekter som bærer smitte trekker nordover.

Den idiotiske antivaksinebevegelsen er en reell trussel. Gamle infeksjonssykdommer blusser opp igjen, f. eks. meslinger. Vaksiner er det viktigste enkelttiltaket vi har mot infeksjonssykdom.

Hvis ikke noe drastisk skjer innen forskningen på nye antibiotika og antivirale midler, kan fremtiden fort se skummel ut.

Anonymkode: 328ee...631

Der mistet du meg i resonnementet ditt. Vaksinasjonsprogrammet er gått for langt dessverre. Skal vi vaksinere oss mot sykdommer som kommer med innvandrere? Da blir innvandrerregnskapet for drøyt for meg.

Anonymkode: 18119...066

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
7 minutter siden, AnonymBruker skrev:

De færreste tuberkulosetilfeller refereres i media.

Anonymkode: 328ee...631

Ikke ? De blir ofte lagt på isolat, så skulle jo tro at det ville stått noe om det i og med at det er sjeldent.

Anonymkode: 4a6c6...e06

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
2 minutter siden, AnonymBruker said:

Der mistet du meg i resonnementet ditt. Vaksinasjonsprogrammet er gått for langt dessverre. Skal vi vaksinere oss mot sykdommer som kommer med innvandrere? Da blir innvandrerregnskapet for drøyt for meg.

Anonymkode: 18119...066

De fleste sykdommer som kommer med "innvandrere" er du vaksinert mot allerede, og dette er vaksiner som har vært i det norske vaksinasjonsprogrammet i over 50 år. Hva tenker du konkret på?

Å si at vaksinasjonsprogrammet er "gått for langt" vitner om en omfattende kunnskapssvikt om hva vaksiner er og hvordan de virker.

1 minutt siden, AnonymBruker said:

Ikke ? De blir ofte lagt på isolat, så skulle jo tro at det ville stått noe om det i og med at det er sjeldent.

Anonymkode: 4a6c6...e06

Se side 7:

https://www.fhi.no/contentassets/fd3260fd299f4ad3ba074c049deb1ae9/tuberkulose-arsrapport-2019-til-publisering.pdf

Tuberkuloseforekomsten har sunket noe de siste årene, men det var over 200 tilfeller i fjor. De fleste som smittes er født i utlandet, og har smitten med derfra.

Tuberkulose er ikke noe stort problem i norge i dag.

Anonymkode: 328ee...631

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
3 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Der mistet du meg i resonnementet ditt. Vaksinasjonsprogrammet er gått for langt dessverre. Skal vi vaksinere oss mot sykdommer som kommer med innvandrere? Da blir innvandrerregnskapet for drøyt for meg.

Anonymkode: 18119...066

De aller fleste i Europa er allerede vaksinert mot de sykdommene som uvaksinerte innvandrere kan ha, men disse sykdommene er fremdeles farlige for barn som av en eller en annen grunn ikke kan vaksineres eller er så uheldige å ha foreldre som tror på konspirasjonsteorier og er i mot vaksinering.

Det har vært flere utbrudd av sykdommer de siste årene som tidligere har blitt regnet som utryddet i Europa p.g.a. vaksinering, disse utbruddene skyldes høy innvandring av mennesker som ikke er vaksinert. Media skriver veldig lite om dette fordi det kan bli oppfattet som rasistisk. 

Anonymkode: ca2f1...e54

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...