Jump to content
Wagner

Fascinerende historiske eller vitenskapelige fakta

Recommended Posts

Wagner

Det er denne skitstøvelen av rang som mest sannsynlig er årsaken til at du og jeg lever idag

250px-Fritz_Haber.png

Dette er Fritz Haber, en professor med en doktorgrad innen organisk kjemi - bedre kjent som "the monster that fed us all". En professor med en spektakulært tragisk historie, en professor som drev både sin kone og sønn til selvmord, en mann som er ansvarlig for enorme lidelser under 1.vk, en mann som vant nobelprisen i kjemi, en mann som var den første til å fremstille stoffet MDMA (ecstacy) en mann som også er ansvarlig for at de fleste mennesker faktisk lever idag.

Så hva er det egentlig med denne mannen som konverterte til kristendommen for å bli en "god tysker"? Hva er det med denne mannen som i 1905 skrev en anerkjent og standarisert fysikk bok om termodynamikken i gassreaksjoner?

I 1898 var det flere anerkjent forskere som hadde gjort et urovekkende funn - menneskeheten stod ovenfor hungersnød, og matmangel på en skala som kunne ta livet av enorme mengder mennesker. Nitrogengjødselen var nemlig iferd med å bli oppbrukt da forekomstene av salpeter i Chile holdt på å bli tomme. 

Nitrogengjødsel er det som ble brukt av hele landbruksindustrien, om man gikk tom for dette ville vi også gått tom for mat. Prognosene ville ha det til at innen 30 år ville Europa oppleve en hungersnød som kunne ta knekken på majoriteten mennesker. Verdensbefolkningen på det tidspunktet bestod av 1.6 milliarder mennesker og det var spådd at så mye som en milliard kunne dø til sult med mindre man fikk tak i måter å utvinne nitrogengjødsel.

Haber og hans medarbeidere ble satt på saken og de bygget en laboratoriereaktor som kunne fremstille ammoniakk fra grunnstoffene hydrogen og nitrogen. Denne måten viste seg og ikke gi adekvate resultater men mange så potensialet ved denne ny metoden å utvinne ammoniakk så i 1909 fikk han en kontrakt av BASF. Med denne kontrakten ble det utløst nok ressurser til at flere store fabrikker kunne bygges og at man da kunne videreutvikle potensialet.

Fra allerede 1913 begynte fabrikkene å produsere store mengder ammoniumsulfat som viste seg å være et utmerket mineralgjødsel. 

Jeg skal ikke gå i for teknisk detalj, men dette ble altså kalt Haber-prosessen. Du er kanskje ikke kjent med den, men Haber-prosessen er en del av deg. I de siste tiårene av 1800-tallet så var verdensbefolkningen større enn landbruket hadde som evne å brødfø befolkningen og innen 30 år når man gikk tom for nitrogengjødsel ville alt kollapse. 

Nitrogen var rikelig i atmosfæren, men å få det ut og i brukbar form var på den tid uoverkommelig og energikrevende.

Men Haber fant en effektiv prosess for å gjøre nettopp det. Noe han vant en nobelpris i kjemi for.

Haber-prosessen er selve årsaken bak menneskehetens eksplosive befolkningsvekst. En prosess gjorde det mulig for jorden å støtte en stor menneskelig befolkning. Det var omtrent 1,6 milliarder mennesker da Haber oppfant det, idag er det rundt syv milliarder.

Haberbasert ammoniakkproduksjon for landbruk er en stor næring i dag. En stor prosentandel av nitrogenet i som befinner seg i våre kropper ble produsert ved hjelp av hans teknologi. Det er sannsynlig at du, meg , de fleste på KG og de fleste andre på planeten lever pga Fritz Haber.

Så hvorfor er denne mannen et monster og en skitstøvel av rang?

For han brukte ikke sin kompetanse for bare gode formål, og han brukte heller ikke sin nye makt som en innflytelsesrik person til gode formål. 

Haber var blitt en mann med stor innflytelse da den første verdenskrig var i gjære. Han signerte en begjæring fra fremtredende tyskere som ønsket en krig. Han var innflytelsesrik nok til at hans begjæring betydde mye, så man kan på en måte si det slik at han har litt av ansvaret for at 1.vk ble iverksatt. 

Som kjent gikk ikke krigen så strålende for tyskerne. Så Haber begynte brainstorme hva han kunne gjøre for å endre krigens løp. Han tenkte "Hmm jeg er jo kjemiker så noe kan jeg da gjøre?"

Han hjalp til å lage sprengstoff av ammoniakkprosessen han hadde utviklet. Han hjalp den tyske ammunisjonsindustrien ved å produsere store mengder Nitrat. Men det var ikke nok for Haber.

Han utviklet så stridsgasser ved sitt institutt, hans foretrukne stridsgass var klorgass.

Hans kone Clara Immerware (også med en doktorgrad i kjemi) ble forferdet over dette,  hun truet Fritz med at hun ville ta livet sitt om han leverte klorgass til det tyske militæret.

2095922386_nedlasting(1).jpg.e93688282a36c3875b973f25075a4ab1.jpg

Fritz lot seg ikke affisere av konens motsetninger til hans plan om å hjelpe den tyske krigsinnsatsen med klorgasser.

Og med et skudd til hodet så tok Clara Immerware livet sitt i 1915, noe Fritz sin sønn ble vitne til.

Fritz Haber fremstod upåvirket, han dro i hu og hast til et møte med et kobbel av politikere og generaler, nesten alle motsatt seg hans ønske om å bruke klorgass mot Tyskland sine fiender da dette stred mot Haag Konvensjonen. Men han fikk presset igjennom sin vilje.

Han begynte masseproduksjon av klorgasser, beholdere til gassen og gassmasker. I 1915 dro han selv til krigsfronten for å personlig være vitne til effekten av hans kjemiske krigføring. 167 tonn klorgass ble sluppet løs mot britiske og franske tropper som lå hjelpeløse i skyttergraver. Dette skulle medføre enorme lidelser da dette var startskuddet på kjemisk krigføring.

De allierte fulgte senere opp med sennepsgass.

Sønnen til Fritz Haber tok så også som sin mor, sitt eget liv i lys av alt dette.

Så det var historien om mannen som har medansvar for 1.vk og kjemisk krigføring , samme mannen som også er ansvarlig for at vi idag faktisk lever på denne planeten.

Jeg ville ikke gå i så altfor stor dybdedetalj rundt den kjemiske krigføringen som Fritz Haber satt igang men om du er interessert kan du lese om dette her (ikke for sarte sjeler) : 

https://medium.com/the-mission/the-tragedy-of-fritz-haber-the-monster-who-fed-the-world-ec19a9834f74

Edited by Wagner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

AnonymBruker

Håkjerring alder:

Før den nyeste forskningen ble publisert i 2016 anslo IMR (Havforskningsinstituttet i Bergen) maksimal alder til ca 200 år og kanskje eldre. Håkjerring har ikke samme vekstsoner i øresteiner og andre vev til å aldersbestemme arten med, slik en finner i andre fiskearter.[16]

Danske forskere har studert innholdet av den radioaktive isotopen 14C i øyelinsen hos håkjerring. Vevet i linsen er dødt og tilføres ikke mer 14C etter at det er dannet. Forskerne fant spor etter de store prøvesprengningene tidlig i 1960-årene. Ved å ekstrapolere målingene mener de å ha påvist at håkjerring først blir kjønnsmoden ved en alder på 156 ± 22 år. Den eldste undersøkte håkjerringa var 5,02 m lang og 392 ± 120 år gammel, noe som gir en maksimal alder på omtrent 510 år.

 

 

Jepp den er ferdig med puberteten når den er rundt 150 år gammel. Så etter 150 år i sølibat kan den endelig begynne på ungdoms livet med sex og sprell frem til den sier takk for seg som 500 åring...

Anonymkode: 9f809...929

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wagner

Engstelig Unnvikende personlighetsforstyrrelse - Den skjulte lidelsen

Var opprinnelig usikker på om jeg skulle lage en egen selvstendig tråd om emnet da psykiatri ikke er en eksakt vitenskap og det hele tiden blir publisert ny betraktninger, studier, funn, revideringer og analyser. Ettersom innlegget mitt baserer seg på en rekke forskningsarbeid så velger jeg allikevel å ta det her

I dette innlegget skal jeg ta for meg et av hjertebarna til Theresa Wilberg , ei professor i psykiatri ved Oslo universitetssykehus. Hun har per dags dato en rekke forskningsprosjekt på denne nærmest ukjente lidelsen som er neglisjert av forskerstanden: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/personlighetspsykiatri/forskningsprosjekter/unnvikende-prosjektet.html

Det er en av de mest utbredte personlighetsforstyrrelsene, som påfører høyest reduksjon i livskvalitet men som det er forsket minst på. Hvorfor er det slik? En teori er at denne gruppen mennesker er usynlig i helsevesenet og i tillegg tar minst plass sammenlignet med andre psykiatriske tilstander som gjerne fortoner seg mer dramatisk. 

Engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse er en relativt ung diagnose som ble instrodusert i DSM 3, en diagnose som kjennetegnes ved en hypersensitivitet og overfølsomhet ovenfor andres følelser, meninger og sinnsstemninger. 

Allerede i 1945 ble denne typen personlighet nevnt i noen studier, den ble beskrevet som en personlighet som var preget av å bevege seg bort fra andre mennesker men samtidig ha en sterk lengsel etter kjærlighet og nærhet, psykoanalytikere klassifiserte lidelsen som tilhørende "fobisk karakter". "Skyhet", "overfølsomhet" og "omfattende sosial tilbaketrekning" var nevnt som nøkkelelementer. 

Idag er Unnvikende PF en diagnose I DSM-5 og ICD-10, hovedkarakteristikkene er :

- Omfattende mønster av sosial hemning

- Vedvarende og gjennomgripende følelse av anspenthet og frykt

- Oppfatning om at en er sosialt klønete, lite tiltrekkende og underlegen andre

- Overdreven opptatthet av å kunne bli kritisert eller avvist i sosiale situasjoner

- Uvillighet til å involvere seg med andre hvis en ikke er sikker på å bli likt

- Innskrenket livsstil som følge av behov for fysisk sikkerhet

- Unngåelse av sosiale eller yrkesmessige aktiviteter som innebærer mellommenneskelig kontakt, på grunn av frykt for kritikk, misbilligelse eller avvisning

Det er lenge vært diskutert om denne personlighetsforstyrrelsen bare er en ekstrem variant av sosial fobi, men nye funn viser at Unnvikende PF ikke bare kjennetegnes ved sosial unngåelse, men representerer en generell tendens til å unngå ALT som er nytt, alt som potensielt kan medføre ubehag, inkludert egne følelser -  også av ikke-sosial karakter.

Diskusjonen er til tross for dette ikke over, etter at DSM-5 introduserte "generalisert sosial fobi" som undergruppe av sosial fobi så har man sett at disse diagnosene ofte overlapper hverandre eller kommer i tospann, dette synspunktet bygger særlig på den hyppige komorbiditeten mellom Unnvikende PF som primær diagnose og Sosial fobi som sekundær diagnose. 

Norske undersøkelser viser at gruppen med Unnvikende PF ofte har lav/ingen utdannelse, kanskje blir mange underytere eller dropper ut av skolen pga sosiale hemninger.

Unnvikende PF er forbundet med absolutt lavest livskvalitet av alle personlighetsforstyrrelser (Cramer Et al. 2007; Olssøn & Dahl 2012).

Det viser seg at Unnvikende PF også har høy prevalens, ca 2% vurdert fra befolkningsundersøkelser, i kliniske utvalg er tallet 11-57% (altså de som går til psykiatrisk behandling). Både i Nederland og i Norge er unnvikende PF den hyppigst forekommende diagnosen på personlighetsforstyrrelse.

Dette dreier seg altså om en særs utbredt personlighetspatologi med omfattende maldaptive/dysfunksjonelle adferdsmøstre, men som har fått mindre oppmerksomhet av forskere enn f.eks Borderline personlighetsforstyrrelse, antisosial personlighetsforstyrrelse, tvangspreget personlighetsforstyrrelse osv.

Noe av forklaringen kan være at mennesker med Unnvikende PF er gjerne "tar lite plass", er ikke krevende eller høylytt, er gjerne "usynlige", har en stillfaren symptomatologi som ikke aktiviserer helsevesenet i samme grad som pasienter med mer dramatiserende symptomer.

Ikke overraskende er Unnvikende PF koblet opp imot lav inntekt, liten/ingen utdannelse, høy nevrotisisme, introversjon, sjeldent gift, lever ofte alene, lite/ingen sosialt nettverk,  enormt lidelsestrykk, lav livskvalitet. 

Det er mange mennesker med Unnvikende personlighetsforstyrrelse som ikke engang har tilgang til egne følelser da også disse blir unngått/fortrengt.

Undersøkelser viser at de har en tendens til å mistolke andre som kritiske eller devaluerende i situasjoner hvor det motsatte faktisk har skjedd. De har et bilde av seg selv som ofte ikke samsvarer med bildet som andre har. Dette illustreres ved f.eks hendelser hvor sjefen gir ros for et "godt arbeid med høy kvalitet og høyt tempo". Den unnvikende PF kan misforstå budskapet å tolke det som kritikk eller "det sa sjefen bare av ren medlidenhet for hen syntes synd på meg, arbeidet mitt var patetisk" til tross for at arbeidet faktisk var av god og adekvat kvalitet. Selvkritikken og mindreverdighetsfølelsen gjennomsyrer alle tankerekker. 

Dette tyder på en manglende/svekket mentaliseringsevne og realitetsbrist, som som også er bekreftet av nyere forskning.

Unnvikende personlighetspataologi er ikke begrenset til "sosial prestasjon". Lidelsen dreier seg om et omfattende mønster av uunngåelse, hemmethet på grunn av følelse av mindreverd og redsel for å bli latterliggjort eller kritisert, også i nære relasjoner. Trekker seg unna fysisk intimitet, trekker seg unna konflikter, trekker seg unna nærhet i frykt for å bli forlatt.

Pasienter med Avhengig PF kan se overlapp med Unnvikende PF.  Følelsen av mindreverd, utilstrekkelighet, varhet for kritikk er overlappende hos begge diagnoser - forskjellen i adferdsmønstrene er at den unnvikende vil trekke seg unna mens den avhengige vil bite seg fast hardere i relasjoner. 

Eksempel på unnvikelse : En mann med unnvikende PF drar på en date med noen han traff på Tinder.

Samtalen flyter fint, til tross for at han lar henne ha føringen og kanskje ikke prater så veldig mye selv, når han først prater så er det med lidenskap om spennende temaer han kan mye om, han vitser og han skrøner litt, stemningen er objektivt sett veldig god. Daten hans tenker "oi for en hyggelig og interessant mann, han kunne jeg gjerne tenkt meg bli litt bedre kjent med. skikkelig koselig kar!" 

Det er ikke tanker den med unnvikende PF deler, han sitter heller å tenker "uff jeg har ødelagt hele daten, hun må syntes jeg er den mest tragiske, stakkarslige taperen i hele verden. jeg snakker bare om teite ting, jeg kan ingenting, hun må tenkte jeg er helt tilbakestående. jeg greier ikke gjøre noe riktig. hun kommer til å dumpe meg med en gang, hun er altfor flott og god for meg, hun er langt unna min liga. jeg er mindreverdig som menneske"

Dette er tegn på realitetsbrist/svekket mentalisering hvor den subjektive oppfattelsen ikke samsvarer med faktiske tilbakemeldinger/signaler fra motparten. Signaler fra motparten som er positive, blir ofte tolket negativt.

Den med unnvikende PF drar hjem, så blokkerer han mobil nummeret hennes og hun hører aldri fra han igjen til hennes sorg for hun hadde fått et godt inntrykk av han og hun hygget seg oppriktig i hans selskap. 

I hans hode var han helt sikkert på at hun kom til å sende en avvisende melding om at "du er ikke bra nok for meg", dette vil være en avvisning han ikke kom til å takle så han valgte heller avvise henne først.

Mennesker med unnvikende PF er raske til å avvise og unngå andre med mindre de er 100% sikker på at motparten liker de. I redsel for å bli forlatt så forlater de heller andre.

Forløp :

Unnvikende PF har røtter i barndommen, gjerne gjennom utrygg tilknytning, de kan ha avvisende tryggingsstrategier, en stor redsel for å bli forlatt, skyhet, frykt for fremmede og nye situasjoner. De fleste barn har perioder hvor disse trekkene er tilstedeværende men som vil raskt gå over. 

For noen barn derimot så vil trekkene forsterkes og utvikles til Engstelig Unnvikende Personlighetsforstyrrelse. Nyere funn viser at hos andre personlighetsforstyrrelser så vil symptomene og trekkene fra lidelsene avta og bli mindre intense jo eldre man blir, ved Unnvikende PF har man belegg for å hevde at trekkene og symptomene blir sterkere og sterkere og at unnvikende trekk øker med alderen. Mange med Unnvikende PF har enten opplevd omfattende mobbing eller omsorgssvikt, eller begge deler.

Ubehandlet Unnvikene PF kan lede til total isolasjon , alkoholisme, uføretrygd, internet avhengighet, spille avhengighet, opprettelse av "fantasiverden". De tiltrekker seg ofte også såkalte "giftige mennesker" og de blir så utnyttet av disse.

Unnvikende engstelig personlighetsforstyrrelse har lenge vært klassifisert som en "lite alvorlig personlighetsforstyrrelse" eller "en lett personligshetsforstyrrelse", nyere forskning viser derimot at denne graderingen er feil. 

Lidelsen er forbundet med lavere livskvalitet, betydelig funksjonssvikt og mentaliseringssvekkelse som kan overgå pasienter med Borderline/emosjonelt ustabil PF som altså er klassifisert som en alvorlig lidelse.

For de som ønsker lære mer om dette så har jeg noen gode linker her :

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-personlighetspsykiatri-napp/ny-doktorgrad-om-unnvikende-personlighetsforstyrrelse-upf-og-sosial-fobi-sf

Det har vært svært lite forskning på UPF som nå med rette kalles «den oversette lidelsen». 

https://no.wikipedia.org/wiki/Engstelig_(unnvikende)_personlighetsforstyrrelse

https://www.lommelegen.no/psykisk-helse/personlighetsforstyrrelse/artikkel/unnvikende-personlighetsforstyrrelse/70087762

En unnvikende personlighetsforstyrrelse er på mange måter den rake motsetningen til en dyssosial personlighetsforstyrrelse. En unnvikende personlighet kjennetegnes av en konstant følelse av utilstrekkelighet

https://www.researchgate.net/publication/327176380_En_Mentaliseringsbasert_Forstaelse_av_unnvikende_personlighetsforstyrrelse

Temperament hos denne gruppen er ifølge flere studier beskrevet som «hemmet adferd»

Edited by Wagner

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wagner

- Hawaii beveger seg nærmer seg Alaska med 7,5cm hvert år. De tektoniske platene beveger seg like raskt som neglene dine vokser

- Det er mer vann i atmosfæren enn det er i elvene på jorda

- Hjernen består av rundt 100 milliarder nerveceller og et betydelig større antall giaceller

220px-Neuron_Cell_Body.png

- Hummer, snegler og edderkopper har blått blod og ikke rødt

- Det er flere atomer i øyet ditt enn det er stjerner i universet 

- En peanøtt er ikke en nøtt men en bønne/belgfrukt tilhørende erteblomstfamilien

- Slik ser det ut når et svart hull svelger en stjerne

9f2df7fe3845cffaba5185a9ed2313ce.gif

- Føttene dine er en evolusjonær katastrofe som med tiden har blitt omhyggelig omstilt fra å være hender hvor man gikk på alle fire, til å bli føtter som skal bære deg på 2 ben. De beste føttene for oppreist tobent motorikk, hastighet og reduksjon av slitasjeskade tilhører strutser. Årsaken til at menneskers føtter er evolusjonært mye dårlige til å gå på to ben enn strutser er fordi våre forfedre ikke begynte gå oppreist på to ben før 5 millioner av år siden, mens strutsene sine forgjengere har gått på to ben i 230 millioner av år. 

032uLXBSgGPx?dimension=1200x1200 

Det er kanskje dermed ikke så rart at handikappede løpere har proteser som er utformet som strutseben

503bb5c3ecad04c11b000004-480-360.jpg

Edited by Wagner

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Fantastisk tråd👍🏻👍🏻

Anonymkode: 1089b...206

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wagner
36 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Fantastisk tråd👍🏻👍🏻

Anonymkode: 1089b...206

Tusen takk, veldig snilt av deg :takke: Du er et fantastisk menneske 🧐 👍

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

AnonymBruker
På 8.8.2019 den 18.04, Wagner skrev:

Hehe det har du rett i , ble igrunn litt for langt. Skal prøve skrive litt kortere i fremtiden så det blir litt mer leservennlig :)

Lett for at det blir litt for mye når man er engasjert, men skal begrense meg :fnise:

Neeei! Fortsett å skrive langt! Kan bytte på litt, så får vi som ikke har så mye imot å lese lange tekster litt å gjøre også! 😀

Anonymkode: 91148...9ad

Share this post


Link to post
Share on other sites
stan
18 timer siden, Wagner skrev:

Det er sannsynlig at du, meg , de fleste på KG og de fleste andre på planeten lever pga Fritz Haber.

Ikke glem norske Birkeland og Eyde. De utviklet en egen måte for å produsere kunstgjødsel, som ble grunnlaget for Norsk Hydro. 

De var også noen år før BASF i å være igang med produksjon av salpeter. Som er blitt eksportert til hele verden. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wagner
9 minutter siden, stan skrev:

Ikke glem norske Birkeland og Eyde. De utviklet en egen måte for å produsere kunstgjødsel, som ble grunnlaget for Norsk Hydro. 

De var også noen år før BASF i å være igang med produksjon av salpeter. Som er blitt eksportert til hele verden. 

Ja det stemmer de brukte en lysbueovn til å fremstille nitrogenoksid :) I 1927 var Norsk Hydro i forhandlinger med I.G. Farbenindustrie om bruken av Haber-Prosessen. 

https://agriculture.basf.com/en/Crop-Protection/News-Events/Stories-From-The-Field/The-Haber-Bosch-Process.html

Fritz Haber, a German chemist, managed to solve one of the most difficult problems of chemistry at that time by discovering a way to synthesize ammonia.  In 1913, BASF in Ludwigshafen put the first commercial plant for ammonia synthesis into operation.

https://www.instituteformindfulagriculture.org/writings-1/2016/3/24/the-haber-bosch-process-1

Today many scientists and historians consider Haber-Bosch the most important invention in modern history. With it came the ability to manufacture fertilizer by using the abundant nitrogen reserves in the atmosphere

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
14 timer siden, AnonymBruker skrev:

Fantastisk tråd👍🏻👍🏻

Anonymkode: 1089b...206

Enig! Står opp en grå lørdag og finner denne, helt nydelig lesestoff TS! 

Anonymkode: 37f3b...218

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Svar på dette emnet

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Vi setter stor pris på at du deltar i debatten. Unngå personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Husk at du selv er ansvarlig for alt du skriver på nett. Takk for at du bidrar! Her finner du reglene.


Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...