Hei Vi har nå valgt å skru av No Hates nettfilter etter å ha prøvd det ut i litt under en uke. Ettersom vi har modereatorer som følger med og rydder regelbrudd, og ikke har mye problemer med at det er ord som dette som utgjør regelbruddene, føler vi at måten vi modererer på fungerer bedre. Og at ikke filteret blir et supplement til dette. Vi tar også med oss alle reaksjoner og tilbakemeldinger, og viderebringer dette til nohate, som bruker filteret på en rekke andre nettsider over hele la
  • 8

    Reputation Points