Jump to content
AnonymBruker

Lett å få uføre i Norge?

Recommended Posts

AnonymBruker
2 minutter siden, AnonymBruker said:

Ja. Det var nok det siste vi så til ham i denne tråden.

Anonymkode: 5c794...b1d

Det ville i så fall være synd, for hvis han er ufør selv og har avspist med feil regler så ville man jo håpe at ting ble rettet opp.

Anonymkode: 269e8...4a7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

AnonymBruker
6 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Det ville i så fall være synd, for hvis han er ufør selv og har avspist med feil regler så ville man jo håpe at ting ble rettet opp.

Anonymkode: 269e8...4a7

Dette er feil som knapt begås. Det er systemer som automatisk fanger opp dette, om du har vært deltidsansatt.

Det som er mer synd er at han bastant påstår at jeg har feil, uten å sjekke dette før han går ut og hyler faktafeil.

Anonymkode: 5c794...b1d

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jr.Garcon
2 timer siden, AnonymBruker skrev:

Neida. Den som tar feil her, er nok deg.

Blir man 100% ufør i en deltidsstilling, oppjusteres denne som om du hadde jobbet 100% i samme stilling.

Greit å ha fakta på plass:-).

Anonymkode: 5c794...b1d

 

2 timer siden, AnonymBruker skrev:

Får vel linke til loven, før du begynner å protestere:-):

§ 12- 9 første ledd – Fastsettelse av inntekt før uførhet (IFU)

I første ledd er det gitt bestemmelser for fastsettelse av inntekt før uførhet ( IFU). Hovedregelen er at IFU skal fastsettes til personens normale årsinntekt før vedkommende ble ufør. Det er i første ledd andre punktum gitt unntak fra dette for selvstendig næringsdrivende.

For personer som har både arbeids – og næringsinntekt, benyttes en lønnsomhetsvurdering av reglene i første og andre punktum. 

Det er i forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 2-1 gitt utfyllende regler for fastsettelse av IFU og unntak fra første ledd. I forskriften § 2-3 er det gitt regler for når fastsatt IFU kan endres. Se kommentarene til bestemmelsene nedenfor.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Første ledd første punktum - Fastsettelse av inntekt før uførhet

Etter første ledd første punktum skal inntekt før uførhet (IFU) fastsettes til det som er personens normale årsinntekt i full stilling før uføretidspunktet. Denne bestemmelsen gjelder for alle som ikke er selvstendig næringsdrivende. Se nærmere om fastsettelse av uføretidspunktet i § 12- 8 og rundskrivet til den bestemmelsen.   

Hvis personen har arbeidet i gradert stilling, må tidligere inntekt justeres opp til 100 prosent stilling før IFU fastsettes. Har vedkommende ikke hatt inntekt, skal IFU fastsettes til minstenivået etter andre ledd. 

For at inntekter fra ulike perioder skal være sammenlignbare, må de justeres slik at de relateres til en periode med samme grunnbeløp. Inntektene skal justeres opp til uføretidspunktet. Hvis det for eksempel tas utgangspunkt i pensjonsgivende inntekt for et kalenderår skal inntekten oppjusteres med forholdet mellom grunnbeløpet på uføretidspunktet og gjennomsnittlig grunnbeløp for det aktuelle året. 

Når IFU skal sammenlignes med inntekt etter uførhet (IEU) for å fastsette uføregrad etter § 12- 10, må IFU  justeres opp til virkningstidspunktet.   

Anonymkode: 5c794...b1d

 

54 minutter siden, Husholdning1 skrev:

Dette er feil. Grunnlag fra deltid blir omregnet til heltid. 

 

53 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Ja. Det var nok det siste vi så til ham i denne tråden.

Anonymkode: 5c794...b1d

 

Beklager, men det dere henviser til og sier er feil. Man må alltid lese innledningen til lovkap. Den bestemmelsen som dere henviser til går på fastsetting av inntekt med henblikk på

" Inntekt før uførhet (IFU) skal være et uttrykk for personens inntektssituasjon før uføretidspunktet. IFU har betydning for fastsettelse av uføregrad og for reduksjon i utbetaling av uføretrygd hvis personens inntekt overstiger inntektsgrensen. 

Altså det fastsettes at uten sykdom så hadde man tjent 400,000. Å 400,000 kr summen er den du blir vurdert opp imot når det gjelder hva slags inntekt du får inn før reduksjon - altså inntektsgrensen din.

Beløpet du får i ufør derimot - er på den måten jeg har sagt - fastsatt etter § 12- 11 GRUNNLAG FOR BEREGNING AV UFØRETRYGD! Å der er jussen akkurat sånn som jeg har sagt ;) Så spar frekkheten til en annen gang  LOOOOOOOL

Edited by Jr.Garcon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Husholdning1
6 minutter siden, Jr.Garcon skrev:

 

 

 

 

Beklager, men det dere henviser til og sier er feil. Man må alltid lese innledningen til lovkap. Den bestemmelsen som dere henviser til går på fastsetting av inntekt med henblikk på

" Inntekt før uførhet (IFU) skal være et uttrykk for personens inntektssituasjon før uføretidspunktet. IFU har betydning for fastsettelse av uføregrad og for reduksjon i utbetaling av uføretrygd hvis personens inntekt overstiger inntektsgrensen. 

Altså det fastsettes at uten sykdom så hadde man tjent 400,000. Å 400,000 kr summen er den du blir vurdert opp imot når det gjelder hva slags inntekt du får inn før reduksjon - altså inntektsgrensen din.

Beløpet du får i ufør derimot - er på den måten jeg har sagt - fastsatt etter § 12- 11 GRUNNLAG FOR BEREGNING AV UFØRETRYGD! Å der er jussen akkurat sånn som jeg har sagt ;) Så spar frekkheten til en annen gang  LOOOOOOOL

Beklager, men nok en gang tar du altså feil. Vit hva du uttaler deg om før du uttaler deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
On 3/27/2019 at 10:57 PM, AnonymBruker said:

Synes det virker som så ekstremt mange er det. Ikke at jeg skal rakke ned på, men hva er det som gjør at mennesker som ser oppegående ut ikke kan jobbe?

Anonymkode: cf7e8...812

Prøv å jukse deg til uføretrygd!

Og se hva som skjer.

Anonymkode: a49a2...ad9

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jr.Garcon
6 minutter siden, Husholdning1 skrev:

Beklager, men nok en gang tar du altså feil. Vit hva du uttaler deg om før du uttaler deg.

Det har jeg en mastergrad og et yrke som tilsier at jeg faktisk har, så beklager ;)

 

Edited by Jr.Garcon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Husholdning1
14 minutter siden, Jr.Garcon skrev:

Det har jeg en mastergrad og et yrke som tilsier at jeg faktisk har, så beklager ;)

Og likevel forstår du ikke disse reglene?

§ 2-1.Fastsetting av inntekt før uførhet For arbeidstaker som har ett eller flere arbeidsforhold, skal inntekt før uførhet fastsettes med grunnlag i arbeidstakerens stillingsandel på tidspunktet personen har rett til å få utbetalt uføretrygden fra (virkningstidspunktet) omregnet til en årsinntekt i full stilling dersom det er gunstigere for vedkommende. Arbeidsforholdet må være dokumentert med arbeidsavtale som inneholder en klart angitt stillingsandel og startdato.

Edited by Husholdning1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Jeg har akkurat blitt diagnositisert med en alvorlig utviklingsforstyrrelse, i voksen alder, jeg har slitt hele livet, men har klart å skaffe meg en "idiotjobb" og har stått i denne i nesten 15 år, på bekostning av egentlig hele resten av livet, men er nå blitt anbefalt å søke delvis ufør, og jeg må innrømme at jeg er livredd for hele prosessen...

Jeg er livredd for å bli mistrodd på alle bauger og kanter, akkurat som jeg har blitt i hele livet hittil, hvordan skal jeg gi uttrykk for mine vanskeligheter, og hvordan skal jeg gå frem for å (endelig) bli trodd?

Holder det med at jeg, endelig, har fått en diagnose, som jeg skulle hatt som barn, men som ingen gadd å undersøke..?

Hvordan går man frem?

Anonymkode: 269e8...4a7

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
7 minutter siden, Husholdning1 skrev:

Og likevel forstår du ikke disse reglene?

Det er jo du som ikke forstår de.  Hør med NAV, kjøp deg en jussbok i velferdsrett osv. 

Den bestemmelsen du henviste til er ikke den som benyttes for å regne ut grunnlaget for beregningen av uføretrygd. Det står i klarteskt i § 12-11.1 ledd at det er DEN PENSJONSGIVENDE INNTEKTEN DIN som utgjør grunnlaget for beregningen av hva du skal få i uføretrygd!

Den bestemmelsen dere henviste til er kun til bruk for å fastslå hva du hadde hatt i forventet inntekt uten uførhet - IKKE DET DU FÅR UTBETALT - og de skal ha det tallet blant annet for å sørge for at din uføretrygd kombinert med lønn ikke overstiger et visst nivå. Du får lese din egen lovbestemmelse og innledningen til kap som du siterte.

Hvorfor tror du studenter anbefales uføreforsikring ????? Fordi de ikke har pensjongsgivende inntekt og da risikerer å bli minstesats uføre.  GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGLE det, kanskje du lærer noe ;) Det er ingen av de studentene - f.eks. 1 år fra å bli lege - som vil få noe annet enn minstesats uføretrygd. MEEEN de vil få i papirene sine at de hadde hatt en forventet inntekt tilsvarende en lege, men det er IKKKE den summen de får i uføretrygd.

Anonymkode: 609e8...8c3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jr.Garcon
16 minutter siden, Husholdning1 skrev:

Og likevel forstår du ikke disse reglene?

§ 2-1.Fastsetting av inntekt før uførhet For arbeidstaker som har ett eller flere arbeidsforhold, skal inntekt før uførhet fastsettes med grunnlag i arbeidstakerens stillingsandel på tidspunktet personen har rett til å få utbetalt uføretrygden fra (virkningstidspunktet) omregnet til en årsinntekt i full stilling dersom det er gunstigere for vedkommende. Arbeidsforholdet må være dokumentert med arbeidsavtale som inneholder en klart angitt stillingsandel og startdato.

 

1 minutt siden, AnonymBruker skrev:

Det er jo du som ikke forstår de.  Hør med NAV, kjøp deg en jussbok i velferdsrett osv. 

Den bestemmelsen du henviste til er ikke den som benyttes for å regne ut grunnlaget for beregningen av uføretrygd. Det står i klarteskt i § 12-11.1 ledd at det er DEN PENSJONSGIVENDE INNTEKTEN DIN som utgjør grunnlaget for beregningen av hva du skal få i uføretrygd!

Den bestemmelsen dere henviste til er kun til bruk for å fastslå hva du hadde hatt i forventet inntekt uten uførhet - IKKE DET DU FÅR UTBETALT - og de skal ha det tallet blant annet for å sørge for at din uføretrygd kombinert med lønn ikke overstiger et visst nivå. Du får lese din egen lovbestemmelse og innledningen til kap som du siterte.

Hvorfor tror du studenter anbefales uføreforsikring ????? Fordi de ikke har pensjongsgivende inntekt og da risikerer å bli minstesats uføre.  GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGLE det, kanskje du lærer noe ;) Det er ingen av de studentene - f.eks. 1 år fra å bli lege - som vil få noe annet enn minstesats uføretrygd. MEEEN de vil få i papirene sine at de hadde hatt en forventet inntekt tilsvarende en lege, men det er IKKKE den summen de får i uføretrygd.

Anonymkode: 609e8...8c3

Beklager, kom borti den pinglete anonym bruker knappen. Mitt innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Husholdning1
1 minutt siden, AnonymBruker skrev:

Det er jo du som ikke forstår de.  Hør med NAV, kjøp deg en jussbok i velferdsrett osv. 

Den bestemmelsen du henviste til er ikke den som benyttes for å regne ut grunnlaget for beregningen av uføretrygd. Det står i klarteskt i § 12-11.1 ledd at det er DEN PENSJONSGIVENDE INNTEKTEN DIN som utgjør grunnlaget for beregningen av hva du skal få i uføretrygd!

Den bestemmelsen dere henviste til er kun til bruk for å fastslå hva du hadde hatt i forventet inntekt uten uførhet - IKKE DET DU FÅR UTBETALT - og de skal ha det tallet blant annet for å sørge for at din uføretrygd kombinert med lønn ikke overstiger et visst nivå. Du får lese din egen lovbestemmelse og innledningen til kap som du siterte.

Hvorfor tror du studenter anbefales uføreforsikring ????? Fordi de ikke har pensjongsgivende inntekt og da risikerer å bli minstesats uføre.  GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGLE det, kanskje du lærer noe ;) Det er ingen av de studentene - f.eks. 1 år fra å bli lege - som vil få noe annet enn minstesats uføretrygd. MEEEN de vil få i papirene sine at de hadde hatt en forventet inntekt tilsvarende en lege, men det er IKKKE den summen de får i uføretrygd.

Anonymkode: 609e8...8c3

Jeg forstår dem. For det er nemlig dette NAV praktiserer.

Uføreforsikring lønner seg alltid om man blir uføretrygdet. 

Google forteller meg at du tar feil. Som du jo gjør.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jr.Garcon
1 minutt siden, Husholdning1 skrev:

Jeg forstår dem. For det er nemlig dette NAV praktiserer.

Uføreforsikring lønner seg alltid om man blir uføretrygdet. 

Google forteller meg at du tar feil. Som du jo gjør.

Nei. Men ja, du forstår ikke forskjellen mellom det å legge til grunn en inntekt/forventet inntekt og hva som er pensjonsgivende inntekt. Å så klarer du tydeligvis heller ikke å google...

https://www.abcnyheter.no/penger/2012/08/10/156747/studenter-risikerer-a-leve-som-minstepensjonister

 Å en drøss av andre artikler også. Lov å ta feil, men når du nekter å face the facts så har jeg ikke noe mer å si :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Husholdning1
6 minutter siden, Jr.Garcon skrev:

Nei. Men ja, du forstår ikke forskjellen mellom det å legge til grunn en inntekt/forventet inntekt og hva som er pensjonsgivende inntekt. Å så klarer du tydeligvis heller ikke å google...

https://www.abcnyheter.no/penger/2012/08/10/156747/studenter-risikerer-a-leve-som-minstepensjonister

 Å en drøss av andre artikler også. Lov å ta feil, men når du nekter å face the facts så har jeg ikke noe mer å si :)

 

Jeg kan ikke se noe som støtter din påstand her, mens jeg ser flere henvisninger til lovverket som støtter min.

Jeg tolket det på samme måte som deg før jeg satte med bedre inn i regelverket.

Edited by Husholdning1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Jr.Garcon
19 minutter siden, Husholdning1 skrev:

Jeg kan ikke se noe som støtter din påstand her, mens jeg ser flere henvisninger til lovverket som støtter min.

Jeg tolket det på samme måte som deg før jeg satte med bedre inn i regelverket.

Ok ok, det er i alle fall feil. Det er reel inntekt (som det også står i artikkelen) dvs. den pensjonsgivende inntekten du faktisk har, som utgjør grunnlaget for beregningen av selve størrelsen på uføretrygden du har krav på. Du blander de ulike kapitlene i loven og hva de regulerer. Alt av forventet inntekt , oppjustering fra gradert til fulltids etc. vil ikke hjelpe deg når det gjelder selve størrelsen på uføretrygden, men ha betydning som jeg skrev i forhold til blant annet mye du kan tjene før uføretrygden din bortfaller.

Du har jo også - sett bort fra alt vi har snakket om - operert med tall hvor man får typ 400,000 i uføretrygd. Da virker det som du helt glemmer at uføretrygden utgjør kun  66% av det du eventuelt har hatt i inntekt. Har du tjent 400,000 i lønnet arbeid de siste årene, så vil uføretrygden din være 66 prosent av 400,000 = 264,000 kr i årlig uføretrygd (om prosentregningen min ikke er feil). Med andre ord er det få som blir fete av uføretrygd"lønnen".

 

Edited by Jr.Garcon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Husholdning1
1 minutt siden, Jr.Garcon skrev:

Ok ok, det er i alle fall feil. Det er reel inntekt (som det også står i artikkelen) dvs. pensjonsgivende inntekten du faktisk har, som utgjør grunnlaget for beregningen av selve størrelsen på uføretrygden du har krav på.  Alt av forventet inntekt etc. vil ikke hjelpe deg når det gjelder selve størrelsen på uføretrygden, men ha betydning som jeg skrev i forhold til blant annet mye du kan tjene før uføretrygden din bortfaller.

Du har jo også - sett bort fra alt vi har snakket om - operert med tall hvor man får typ 400,000 i uføretrygd. Da virker det som du helt glemmer at uføretrygden utgjør kun  66% av det du eventuelt har hatt i inntekt. Har du tjent 400,000 i lønnet arbeid hver år de siste, så vil uføretrygden din være 66 prosent av 400,000 = 264,000 kr i årlig uføretrygd (om prosentregningen min ikke er feil).

 

Jeg håper for all del du har rett her. Det bør ikke lønne seg å være trygdet.

Men nei, jeg har ikke operert med noen tall som gir 400000 i uføretrygd. I allefall ikke i denne tråden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jr.Garcon
1 minutt siden, Husholdning1 skrev:

Jeg håper for all del du har rett her. Det bør ikke lønne seg å være trygdet.

Men nei, jeg har ikke operert med noen tall som gir 400000 i uføretrygd. I allefall ikke i denne tråden.

Jeg har rett på akkurat det :) Å nei, det lønner seg ikke å være uføretrygdet , det kan du slappe helt av på.

Ok, da var det en annen bruker som opererte med den 400,000 summen, sorry.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
På 27.3.2019 den 22.57, AnonymBruker skrev:

Synes det virker som så ekstremt mange er det. Ikke at jeg skal rakke ned på, men hva er det som gjør at mennesker som ser oppegående ut ikke kan jobbe?

Anonymkode: cf7e8...812

Jeg har to alvorlige kroniske sykdommer som lenker meg til hus og sofa/seng 22-24 timer i døgnet. 
Jeg er derimot glad i folk, og oppsøker gjerne en kafe så snart jeg har en OK dag. Kafebesøket koster meg derimot 2-3 hele dager på sofaen. Noen dager i måneden kan jeg gå på butikker, slik andre gjør hver dag. Jeg liker også å kjøre bil, for det belaster ikke kroppen min like mye. Dessuten er jeg en omgjengelig og glad person, som i en vanskelig hverdag gjerne nyter en kaffe i solveggen. Det gjør at jeg ofte blir sett. Folk ser da på meg og sier jeg ser da så normal og oppegående ut, og kan ikke skjønne hvorfor jeg ikke er i jobb. Jeg blir kalt NAV'er, snylter og det som verre er, som igjen har redusert mitt omdømme og sosiale nettverk betraktelig. 

Hjerte mitt blør hver dag over at jeg ikke kan få leve normalt, gå på jobb, ha et mer sosialt liv og tjene såpass at jeg faktisk har råd til salt på maten. Jeg elsker å gå på fjellet og reise land og strand, noe som jeg ikke har gjort på 6 år. Det ser i overskuelig framtid ut som om at dette kun får være en drøm hos meg. Dessuten så har jeg en god utdannelse som jeg brukte en masse år på, som nå er uten betydning. En fryktelig vanskelig situasjon å være i. 

Budskapet mitt er: Selv om man ser oppegående og frisk ut, så trenger man ikke være det. Alle har en maske, den settes på når man er i andre omgivelser enn hjemme. Tenk på det neste gang dere ser en uføretrygdet som ser fullstendig frisk ut. 
 

Anonymkode: 1deec...e45

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
39 minutter siden, Jr.Garcon skrev:

Jeg har rett på akkurat det :) Å nei, det lønner seg ikke å være uføretrygdet , det kan du slappe helt av på.

Ok, da var det en annen bruker som opererte med den 400,000 summen, sorry.

Du har dessverre ikke rett i dette. Det er den oppjusterte pensjonsgivende inntekten som gjelder.

Det gir mening, da en person som blir 100% uføretrygdet, ikke skal svi for at denne jobbet deltid da ulykken var ute.

 

Dette er 100% riktig, men du mener vel at en 100% ufør kun skal få utbetalt 66% av hva denne hadde i lønn som 50% ansatt...?

Anonymkode: 5c794...b1d

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jr.Garcon
1 time siden, AnonymBruker skrev:

Du har dessverre ikke rett i dette. Det er den oppjusterte pensjonsgivende inntekten som gjelder.

Det gir mening, da en person som blir 100% uføretrygdet, ikke skal svi for at denne jobbet deltid da ulykken var ute.

 

Dette er 100% riktig, men du mener vel at en 100% ufør kun skal få utbetalt 66% av hva denne hadde i lønn som 50% ansatt...?

Anonymkode: 5c794...b1d

En pensjon som er student, jobber deltid, er snekkerlærling og så blir ufør, vil svi for at de har hatt lav inntekt. De vil fort ha en så lav pensjonsgivende inntekt at minstesatsen for uføretrygd er høyere - å da får de den i stedet.

Nei, for å ta eksempelet ditt -  50 % ansatt, dvs lavere pensjongsgivende inntekt enn minstesatsen på uføretrygdet, dvs hun/han får 242,000 i året  om han/hun blir 100% uføretrygdet. Så blir forventet inntekt/fremtidig inntekt lagt til som om han/hun skulle jobbet i en full stiling, eller f.eks. blitt snekker, eller f.eks. blitt ferdig utdannet lege - men dette tallet benyttes som tidligere nevnt ikke som beregningsgrunnlag for å fastsette den uføretrygden du faktisk får utbetalt, men kommer inn i forhold til f.eks. hva du kan tjene før uføretrygden din bortfaller osv. Lovverket og praksis er helt klokkeklar på dette.

Et eksempel da som er i tråd med lovverket  -  Per har ikke tjent noe de siste x årene, og blir ufør i det han har 1 år igjen av legestudiene. Hans uføretrygd vil da bli minstesatsen - 242, 000 kr fordi han ikke har hatt pensjonsgivende inntekt. I vedtaket hans vil det dog være tall som viser forventet inntekt osv. som han hadde fått som lege - si f.eks. 450,000 - men denne har kun betydning i forhold til blant annet terskelverdier for når uføretrygden hans skal bortfalle / at ufør+arbeidsinntekt gir han mer i lønn enn han hadde før uføretrygd (høyere enn det tallet NAV har satt som fremtidig inntekt). Han får IKKKE 66 % av 450,000 , da han aldri har hatt en pensjonsgivende inntekt på 450,000 kr.

Jeg personlig syns ikke det er riktig - Per burde fått 66 % av 450,000 kr forventet legelønn- hadde vel blitt 297,000 kr MEN det får han altså IKKE etter dagens regelverk og dagens praksis.

 

Edited by Jr.Garcon

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
3 timer siden, Jr.Garcon skrev:

En pensjon som er student, jobber deltid, er snekkerlærling og så blir ufør, vil svi for at de har hatt lav inntekt. De vil fort ha en så lav pensjonsgivende inntekt at minstesatsen for uføretrygd er høyere - å da får de den i stedet.

Nei, for å ta eksempelet ditt -  50 % ansatt, dvs lavere pensjongsgivende inntekt enn minstesatsen på uføretrygdet, dvs hun/han får 242,000 i året  om han/hun blir 100% uføretrygdet. Så blir forventet inntekt/fremtidig inntekt lagt til som om han/hun skulle jobbet i en full stiling, eller f.eks. blitt snekker, eller f.eks. blitt ferdig utdannet lege - men dette tallet benyttes som tidligere nevnt ikke som beregningsgrunnlag for å fastsette den uføretrygden du faktisk får utbetalt, men kommer inn i forhold til f.eks. hva du kan tjene før uføretrygden din bortfaller osv. Lovverket og praksis er helt klokkeklar på dette.

Et eksempel da som er i tråd med lovverket  -  Per har ikke tjent noe de siste x årene, og blir ufør i det han har 1 år igjen av legestudiene. Hans uføretrygd vil da bli minstesatsen - 242, 000 kr fordi han ikke har hatt pensjonsgivende inntekt. I vedtaket hans vil det dog være tall som viser forventet inntekt osv. som han hadde fått som lege - si f.eks. 450,000 - men denne har kun betydning i forhold til blant annet terskelverdier for når uføretrygden hans skal bortfalle / at ufør+arbeidsinntekt gir han mer i lønn enn han hadde før uføretrygd (høyere enn det tallet NAV har satt som fremtidig inntekt). Han får IKKKE 66 % av 450,000 , da han aldri har hatt en pensjonsgivende inntekt på 450,000 kr.

Jeg personlig syns ikke det er riktig - Per burde fått 66 % av 450,000 kr forventet legelønn- hadde vel blitt 297,000 kr MEN det får han altså IKKE etter dagens regelverk og dagens praksis.

 

I helvete.

Dette er i så fall stikk i strid med hva jeg har trodd tidligere...

Anonymkode: 5c794...b1d

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...