Jump to content
AnonymBruker

Blir bedt om å fordele «sykt barn dagene»

Recommended Posts

AnonymBruker
13 timer siden, Brunello skrev:
 

Har ikke noe med kynisme å gjøre. Er egentlig ganske frustrerende å se på at en del damer gjør det de kan for å rasere det andre bygger opp av likestilling. Menn har dor øvrig også omsorgsfølelse.

Menn har også omsorgsfølelse men i en annen grad. Det er instinkter ute å går her. 

Selv om dagens politikk vil ha kvinner og menn til å være like fra innerst til ytterst så er vi ikke det. Å få pisk for ønsket om å ta seg av sitt syke barn er hinsides fornuft. Før i tiden leide man inn vikar når noen var borte fra jobb, men dagens politikk vil ha så få arbeidsplasser som mulig, merkelig nok. Og enda merkeligere er det at det både var lettere å starte og å drive bedrifter før. Noe å tenke på. 

Anonymkode: 5c759...378

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

AnonymBruker
2 minutter siden, AnonymBruker skrev:
 

Menn har også omsorgsfølelse men i en annen grad. Det er instinkter ute å går her. 

Selv om dagens politikk vil ha kvinner og menn til å være like fra innerst til ytterst så er vi ikke det. Å få pisk for ønsket om å ta seg av sitt syke barn er hinsides fornuft. Før i tiden leide man inn vikar når noen var borte fra jobb, men dagens politikk vil ha så få arbeidsplasser som mulig, merkelig nok. Og enda merkeligere er det at det både var lettere å starte og å drive bedrifter før. Noe å tenke på. 

Anonymkode: 5c759...378

Det er faktisk ikke veldig mange jobber der en vikar kan steppe inn og gjøre jobben på kort varsel. 

Anonymkode: 98713...393

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
1 minutt siden, AnonymBruker skrev:
 

Menn har også omsorgsfølelse men i en annen grad. Det er instinkter ute å går her. 

Selv om dagens politikk vil ha kvinner og menn til å være like fra innerst til ytterst så er vi ikke det. Å få pisk for ønsket om å ta seg av sitt syke barn er hinsides fornuft. Før i tiden leide man inn vikar når noen var borte fra jobb, men dagens politikk vil ha så få arbeidsplasser som mulig, merkelig nok. Og enda merkeligere er det at det både var lettere å starte og å drive bedrifter før. Noe å tenke på. 

Anonymkode: 5c759...378

Det er nok mange menn som kan tenke seg mer tid hjemme enn å jobbe 10+ timer hver dag, så dette går faktisk litt på likestilling. Når barnet er i en viss alder er det ikke instinkter som spiller inn i like stor grad lenger, og mor kan fint dele sykedager med far. 

Det du nevner henger faktisk litt sammen med hele problemstillingen - det ansettes ikke vikarer mange steder lenger fordi kostnadsnivået for norske arbeidsplasser er skyhøye, noe som igjen har sammenheng med alle velferdsgodene. Sagt på en annen måte, jo flere som tar seg fri på grunn av sykedager, sykt barn dager eller gjennom hvilken som helst annen ordning, jo høyere er kostnaden for arbeidsgiver, og jo mindre er handlingsrommet for å sette inn vikarer. 

Anonymkode: 0a13d...212

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
8 minutter siden, Lou Salome skrev:
 

Nei, men arbeidsgiver kan formidle sin bestemte forventning om at det deles, og arbeidsgiver kan gi uttrykk for at slike uttalte holdninger til egen arbeidsplass ("mannens jobb er viktigere", ) er svært uheldig og faktisk oppfattes illojalt. Ikke ulovlig å si slikt, men virkelig ikke gunstig for den som har slike holdninger.

Og tro meg: Det gjøres. Det sies ofte ikke direkte, men de som har mye fravær vil kunne legge merke til at de får tilbud om færre kurs, ikke får tilbud om fortsettelse (hvis de er midlertidig ansatt), får ingen avanse i gradene etc. Man vil rett og slett bli forbigått.

Anonymkode: 0a13d...212

Share this post


Link to post
Share on other sites
The Kitten
3 timer siden, AnonymBruker skrev:
 

Hva er det at noe « går» da? Vi sulter ikke om han tar mange sykt barn dager, vi mister ikke huset, men vi må nedprioritere ting vi ikke har lyst til å nedprioritere. Kanskje det ikke blir ferie for eksempel, kanskje vi ikke får besøkt svigersønn i julen...

ts

Anonymkode: 8ddae...68d

Når man har barn må man noen ganger prioritere. Hvis å reise på ferie står og faller på om mannen tar ut sykt barn dager så er vel ikke denne jobben hans så veldig godt betalt likevel da?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Jeg hadde virkelig gruet meg til å gått til denne sjefen om jeg hadde blitt aleneforeldre eller fått et kronisk sykt barn. Med slike holdninger sjefen har er det vel ikke så gøy å fortelle om en blir gravid heller..

Ser ikke problemet om en først bruker av mors "sykbarn dager", er jo ikke flere enn 10 dager uansett om en bruker de på et halvt eller et helt år. 

Hadde sjefen jobbet mer med organisasjonskulturen hadde kanskje TS følt at jobben var viktig og økt forpliktelser, men slik kontrollering tror jeg virker mot sin hensikt. 

Fokuset burde ligge på medarbeidernes nærvær, ikke fravær! 

Anonymkode: 8e61b...0c3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

AnonymBruker

Det blir for dumt...! Dere sitter her og argumenterer med likestilling som holdepunkt (Pappa like mye hjemme  ed syke barn som mamma), men samtidig synes dere det er helt greit å diskriminere og gi dårligere vilkår til en mor som er mye hjemme med sykt barn. Dere mener dermed at det er greit å forskjellsbehandle mødre på arbeidsplassen. Likestilling meg-i-ræva!

Anonymkode: 8f195...76e

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
1 minutt siden, AnonymBruker skrev:
 

Det blir for dumt...! Dere sitter her og argumenterer med likestilling som holdepunkt (Pappa like mye hjemme  ed syke barn som mamma), men samtidig synes dere det er helt greit å diskriminere og gi dårligere vilkår til en mor som er mye hjemme med sykt barn. Dere mener dermed at det er greit å forskjellsbehandle mødre på arbeidsplassen. Likestilling meg-i-ræva!

Anonymkode: 8f195...76e

Ofte er jo mor ofte hjemme med sykt barn fordi faren ikke bruke sine sykt barn dager, så det er jo snakk om likestilling i høyeste grad også. 

Anonymkode: 0a13d...212

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lou Salome
43 minutter siden, AnonymBruker skrev:
 

Jeg hadde virkelig gruet meg til å gått til denne sjefen om jeg hadde blitt aleneforeldre eller fått et kronisk sykt barn. Med slike holdninger sjefen har er det vel ikke så gøy å fortelle om en blir gravid heller..

Ser ikke problemet om en først bruker av mors "sykbarn dager", er jo ikke flere enn 10 dager uansett om en bruker de på et halvt eller et helt år. 

Hadde sjefen jobbet mer med organisasjonskulturen hadde kanskje TS følt at jobben var viktig og økt forpliktelser, men slik kontrollering tror jeg virker mot sin hensikt. 

Fokuset burde ligge på medarbeidernes nærvær, ikke fravær! 

Anonymkode: 8e61b...0c3

Sjefen har helt normale holdninger. Jeg har også fått beskjed fra HR-avdelingen om at "det forventes at foreldrene deler på syke-barn-dagene", noe jeg oppfattet som en ganske rimelig og rutinemessig opplysning og som jeg kunne svare "selvsagt" på. Det er jo slike holdninger hos de ansatte om at deres jobb er mindre viktig enn ektefellens, og at man ikke bryr seg om at arbeidsplassen får hele belastningen som er et problem, for arbeidstakeren. Ikke at det forutsettes på generelt grunnlag at man deler. For det gjør det. Ingen arbeidsgivere vil vel foretrekke at de får hele belastningen? 

Aleneforeldre og de med kronisk syke barn har utvidede rettigheter, det er noe annet.

Sjefen til ts kan ikke kontrollere om mannen hennes også tar sin del, og det hadde vært urimelig om han/hun forsøkte seg på. Men han/hun kan, og kanskje bør, si at det forventes og er ønskelig. Noe annet hadde da også vært rart?

Tillegg til deg jeg siterer: Hvis du har en slik holdning om at det er selvsagt at du skal ta alle dine syke barn-dager før mannen din tar en eneste en av sine, at du er i en dårlig betalt og uinteressant jobb der du ikke ønsker å gjøre karriere, at din manns jobb er mye viktigere og "familien går foran alt"= det betyr at din manns arbeidsplass er skjermet for belastningene ved småbarnslivet, men din jobb kan "lide";  DA er det ikke rart hvis du skulle grue deg til å fortelle at du er gravid. Da har du god grunn til det, og det er ikke arbeidsgivers holdninger det er noe galt med.

Edited by Lou Salome

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vera Vinge

Det er helt rimelig at dere deler dagene. Vi har pleid å ta annen hver dag, med mindre noen har viktige møter. Nå skal det sies at jeg ikke tror vi har hatt et år uten at vi begge har brukt opp begges kvoter så langt i vår småbarnskarriere, da.

Nå har vel de færreste sjefer full innsikt i fordelingen av disse dagene mellom foreldrene. Men hvis sjefen skjønner at bare du tar ut disse dagene i måned etter måned, skjønner jeg at han/hun reagerer. Selv om dere har tatt et privat valg, er det ikke sånn at din jobb er mindre viktig enn hans. Din jobb må også gjøres, selv om den er kommunal... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
6 minutter siden, AnonymBruker skrev:
 

Ofte er jo mor ofte hjemme med sykt barn fordi faren ikke bruke sine sykt barn dager, så det er jo snakk om likestilling i høyeste grad også. 

Anonymkode: 0a13d...212

Likestilling er ikke å synes at det er Ok å diskriminere småbarnsmødre! Tvert i mot!  

 

Og det der er vel uansett litt vel mye å forvente at en med en dårlig betalt kommunal jobb skal sette jobben over familien sin. Gode foreldre setter alltid familien først.

Anonymkode: 8f195...76e

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
1 minutt siden, AnonymBruker skrev:
 

Likestilling er ikke å synes at det er Ok å diskriminere småbarnsmødre! Tvert i mot!  

 

Og det der er vel uansett litt vel mye å forvente at en med en dårlig betalt kommunal jobb skal sette jobben over familien sin. Gode foreldre setter alltid familien først.

Anonymkode: 8f195...76e

Altså det er ingen som taler for å diskriminere småbarnsmødre her. De skal ha de samme generelle vilkårene som sine kolleger med samme type oppgaver og ansvar, noe annet er jo urimelig. Når det er sagt, så må man forvente at man vil kunne bli forbigått av en kollega  som viser mer ansvar og vilje, og som prioriterer jobben i høyere grad enn det man selv gjør. Det er helt vanlig i arbeidslivet at det satses mer på de som er interessert i å være der i form av å betrakte det som en karriere og som ikke bare gjør et absoluttmininum. Dette er ikke diskriminering, men belønning for å ta mer ansvar enn mange andre. 

Og så kan man jo som sagt se på hvorfor man mener småbarnsmødre "diskrimineres". Det skjer no nettopp fordi far i mange tilfeller ikke tar ut sine dager, og da må mor alltid være hjemme. Hadde far også tatt sine, så hadde fordelingen blitt mye jevnere, og det er mange som hadde sluppet disse utfordringene med arbeidsgiver. Å si at det er en "dårlig kommunal jobb" syntes jeg blir tynt, det spiller da ingen roll sett utenfra. Selv om man har en kommunal jobb, så må den jo likefullt gjøres, og det er mange av disse jobbene som er viktige ovenfor dem man yter tjeneste for i det kommunale. 

Anonymkode: 0a13d...212

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
1 time siden, AnonymBruker skrev:
 

Skrev du feil her? Uansett om en arbeidstaker har tatt ut alle eller bare noen av syktbarndagene, så vet du jo ingenting om hvordan dagene er fordelt mellom partnerne? 🤔

Barnet kan ha vært syk 20 dager, 10 dager eller 3 dager. Det vet du ingenting om.

Anonymkode: c801f...da8

jeg vet det fordi medarbeideren sa det. Jeg vet som regel ganske mye om hvordan de resonnerer.

Anonymkode: eaaf9...dc8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

AnonymBruker
44 minutter siden, AnonymBruker skrev:
 

Jeg hadde virkelig gruet meg til å gått til denne sjefen om jeg hadde blitt aleneforeldre eller fått et kronisk sykt barn. Med slike holdninger sjefen har er det vel ikke så gøy å fortelle om en blir gravid heller..

Ser ikke problemet om en først bruker av mors "sykbarn dager", er jo ikke flere enn 10 dager uansett om en bruker de på et halvt eller et helt år. 

Hadde sjefen jobbet mer med organisasjonskulturen hadde kanskje TS følt at jobben var viktig og økt forpliktelser, men slik kontrollering tror jeg virker mot sin hensikt. 

Fokuset burde ligge på medarbeidernes nærvær, ikke fravær! 

Anonymkode: 8e61b...0c3

de fleste ledere er vel i stand til å se at aleneforeldersituasjonen eller kronisk sykt barn er en helt forskjellig situasjon fra den vi diskuterer her. Jeg er alltid generøs mot de to siste her, men hun som tar alle sykt barn-dagene fra vår felles arbeidsplass fordi mannen er så viktig og uerstattelig - not so much. Jeg vil ikke diskriminere henne, men jeg vil oppfatte henne som lite lojal.

 

Anonymkode: eaaf9...dc8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carrot
1 time siden, Lou Salome skrev:
 

Nei, men arbeidsgiver kan formidle sin bestemte forventning om at det deles, og arbeidsgiver kan gi uttrykk for at slike uttalte holdninger til egen arbeidsplass ("mannens jobb er viktigere", ) er svært uheldig og faktisk oppfattes illojalt. Ikke ulovlig å si slikt, men virkelig ikke gunstig for den som har slike holdninger.

Kun om det går over tre dager kan arbeidsgiver kreve noe i fht dette og da kun i fht utbetalingen. Arbeidsgiver har ingen styringsrett i fht lovfestet rettigheter slik de har med tariffavtalt frihet.

http://ledernett.no/hvem-skal-være-hjemme-med-sykt-barn

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
4 hours ago, AnonymBruker said:
 

Da får han ta sine, eller jeg tar ulønnet. Da må vi prioritere, da blir det kanskje ikke ny bil i år heller, da får det bli ferie på hytta, billigere julegaver etc. 

Ts

Anonymkode: 8ddae...68d

Skulle dette innlegget høste sympati? 

Anonymkode: 8f70b...f47

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
16 timer siden, Kanutte skrev:
 

Og da tenker jeg at du hos meg stiller bakerst i køen for kursing og etterutdanning, samt at jeg ville tenkt meg nøye om når jeg fordelte fagene og timene dine. Hvis din jobb er så lite viktig for deg blir det mindre viktig for meg å tilrettelegge for deg og beholde deg. 

Jeg jobber i det offentlige og jobber med en jobb som jeg stortrives med. Mannen min jobber i det private og vi har alltid prøvd å fordele dagene ganske jevnt. Det samme gjelder permisjon for legebesøk osv. 

Seriøst? Så folk som prioriterer familie blir satt bakerst hos deg? Høres ut som en utrolig dårlig lederstil. Populære fag bør gå på rundgang uavhengig om du liker personen eller ei. En god leder fordeler goder og byrder rettferdig! Høres ut som du er hevngjerrige på folk som setter familie høyere enn jobben. Slik tankegang hører ikke hjemme hos en som har lederansvar.

Anonymkode: a833d...b71

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
Akkurat nå, AnonymBruker skrev:
 

Seriøst? Så folk som prioriterer familie blir satt bakerst hos deg? Høres ut som en utrolig dårlig lederstil. Populære fag bør gå på rundgang uavhengig om du liker personen eller ei. En god leder fordeler goder og byrder rettferdig! Høres ut som du er hevngjerrige på folk som setter familie høyere enn jobben. Slik tankegang hører ikke hjemme hos en som har lederansvar.

Anonymkode: a833d...b71

det var da virkelig ikke det hun sa.

Poenget var åpenbart at folk som prioriterer ektefellens jobb over sin egen jobb, ikke kan forvente å stå først i køen når der deles ut begrensede goder der innsats, motivasjon og lojalitet er relevante utvelgelseskriterier.

Anonymkode: eaaf9...dc8

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Slik tenker jeg;

Jeg har 10 syke-barn dager og mannen min har 10 syke-barn-dager. Hvordan vi fordeler dem er opp til OSS. 

Livet leves én gang og om jeg vil være hjemme med barna når de er dårlige, så gjør jeg det. Ingen som takker meg for at jeg møter opp på jobb. 

Anonymkode: 44e07...9c3

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
2 minutter siden, AnonymBruker skrev:
 

Seriøst? Så folk som prioriterer familie blir satt bakerst hos deg? Høres ut som en utrolig dårlig lederstil. Populære fag bør gå på rundgang uavhengig om du liker personen eller ei. En god leder fordeler goder og byrder rettferdig! Høres ut som du er hevngjerrige på folk som setter familie høyere enn jobben. Slik tankegang hører ikke hjemme hos en som har lederansvar.

Anonymkode: a833d...b71

Men det er heller ikke bare opp til lederen å skape et godt arbeidsmiljø der man fordeler goder og byrder rettferdig, det er opp til de ansatte også. En lojal ansatt er ikke en som hele tiden lar arbeidsplassen tar støyten fordi man ikke er villig til at partneren bruker av sine sykt barn dager. 

Anonymkode: 0a13d...212

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Artikler fra forsiden

×