Jump to content
Sign in to follow this  
Forumansvarlig

Informasjon om rollene i moderatorteamet - til orientering

Recommended Posts

Forumansvarlig

For å drifte forumet har Kvinneguiden moderatorer og adminsitratorer, samt en forumansvarlig. Dette er litt om hva disse rollene innebærer:

Moderatorene er her på frivillig basis. De har faste oppgaver eller rom hvor de modererer tråder og følger opp rapporter og regelbrudd. I tillegg er de med på å utforme regelverket og deltar i diskusjoner rundt håndhevingen av dette. De følger opp henvendelser fra brukere, i tillegg til å sende ut PMer og advarsler på vegne av teamet til brukere som bryter med reglene.

Administratorene får en godtgjørelse fra Egmont. De har en litt mer overordnet rolle, har ikke faste rom, men kan ta vikariater og avlaste moderatorene med deres daglige oppgaver, i tillegg til å være støttespillere i diskusjoner rundt regelverket og håndhevelsen av dette. De følger med rundt om på forumet, følger opp brukere som begår regelbrudd og delegerer PMer og advarsler moderatorene sender ut, samt utestenger brukere som bryter reglene. Det er administratorene som kontakter politi og Kripos om det skulle være behov for det. Administratorene har også ansvaret for endring og sletting av brukere. 

Teamleder er administrator, men har i tillegg personalansvaret for moderatorteamet som helhet, samt er den som tar avgjørelser når teamet ikke kommer til enighet. 

Forumansvarlig er ansatt i Egmont, og er ansvarlig for alle Egmonts fora. Dette er den som tar saker videre til jurister og andre i Egmont, og er et talerør mellom Egmont, moderatorteamet og brukere. I tillegg har forumansvarlig ansvar for å videreformidle tekniske problemer til de som tar seg av dette.

Det er altså bare forumansvarlig som jobber i Egmont Publishing.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...