Gå til innhold

Grunnlag for å lagre slettede regelbrudd?


Anbefalte innlegg

Gjest chisandra

Jeg har nå fått innsyn i mappen min, og første regelbrudd ble notert ganske nøyaktig 1 år før jeg fikk en PM med påminnelse om reglene. Dette styrker mistanken min om at når du har fått første anmerkning i «svarteboka» så blir man merket (uten at man vet det selv) og blir ekstra nøye fulgt opp. Blir også terskelen samtidig senket for hva som er regelbrudd, tro? 

Dette kjennes ikke bra. Vi får håpe og tro at GDPR-reglene får ryddet opp i noe av dette. 

 

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

loffen

"Per nå kan det som dere har lagt merke til ligge innlegg på en bruker som er gamle, men om vedkommende bryter regler nå, vil ikke disse ha påvirkning. Det er nyere regelbrudd som utløser sanksjoner."

Jeg fikk advarselpoeng UTEN å få noen advarsel/påminnelse av reglene, fordi jeg visstnok hadde et brudd på opphavsretten TO år tidligere (som ingen kunne finne og jeg ikke husket noe av). Så dette henger heller ikke på greip. 
Som så lite annet i denne saken. 

Se hvor mange innlegg jeg har da! Og jeg har vært her siden 2005, ikke så lett for meg å huske noe fra flere år tilbake. Man blir skremt fra å skrive noe, det skal da ikke være slik. 

Skulle tro det var kardinalsynder folk har fått advarsler på også, men nei, her har noen skrevet at en dame er pen. Kanskje fleipet litt?!

 

(P.S jeg gir opp den dustete formateringen i innlegget mitt, får ikke gjort noe med det. )

Endret av loffen
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Daria
2 timer siden, HanneMari Egmont skrev:

 

 

1. Ikke alle regelbrudd lagres, da dette ikke alltid disse fanges opp (dette er en svært manuell og tidkrevende prosess, hvilket gjør at ikke alle regelbrudd vil kunne bli fanget opp). Man får oppgitt de som er lagret.

[...]

 

Imidlertid må dette begynne et sted. Det kan for eksempel være slik at en moderator har sett at en bruker over tid har begått regelbrudd. Fra det tidspunktet begynner man kanskje å ta vare på innleggene. Det er ikke nødvendigvis ett enkelt innlegg med grovt regelbrudd som utløser sanksjoner (selv om det kan være det). Stort sett er det regelbrudd over en relativt kort tidsperiode som utløser sanksjoner. Hvis en bruker har få regelbrudd ved lang tids mellomrom, kan det også gå lang tid mellom lagring av innlegg. 

Det vil være vanskelig å utøve oppgaven som moderator og administrator uten å kunne lagre regelbrudd. Det er dette som sørger for å opprettholde et godt debattklima på Kvinneguiden, da vi kan slå ned og gi sanksjoner mot de regelbrudd som begås.

Det er ikke mulig å vite hvor hyppig, eller av hvilken karakter, brudd på regelene er/har, før de begås. En bruker som stadig tyr til regelbrudd, f.eks gjennom avsporinger eller brukerdebatt, vil derfor kunne få en pm, advarsel eller i verste fall utestengelse for dette. Vi ønsker å få oversikt over de regelbrudd som er begått, for å kunne gjøre noe med de som bryter mange regler over tid.

Vi jobber med å få på plass hva vi må fortholde oss til vedrørende sletting (fjerning av lagrede regelbrudd) fra gammelt og slettet innhold, i henhold til GDPR.

2. Reglene er laget for å gjøre Kvinneguiden til et trygt forum for alle brukere og lesere. For å håndheve reglene lagres innlegg med regelbrudd slik at reglene kan håndheves. Reglene er til for å både for å følge norske lover og våre regler, men også for å være en arena der mennesker kan møtes og diskutere. 

3. Når det gjelder "retten til å bli glemt" som Asti har nevnt, tar vi ikke vare på alt som skrives knyttet til hver bruker. Det er snakk om regelbrudd over tid, som har brutt norsk lov eller forumenes regler, og vi sitter på denne informasjon i en «rimelig tid» basert på at vi har en legitim interesse for å hindre trolling og uønsket adferd på vår plattform.

Hvor lang tid dette er vil vi ha mer klarhet i når GDPR er på plass. Per nå kan det som dere har lagt merke til ligge innlegg på en bruker som er gamle, men om vedkommende bryter regler nå, vil ikke disse ha påvirkning. Det er nyere regelbrudd som utløser sanksjoner.

[...]

Hanne Mari, forumansvarlig

1. De setningene jeg har uthevet her er fulle av motsetninger. Lagrer dere alle regelbrudd dere ser, eller bare fra dem som dere ser begår dem hyppig? Og i så fall - hvorfor har dere da lagret regelbrudd fra brukere som "har få regelbrudd med lang tids mellomrom"? Hvis et regelbrudd ikke er grovt nok til å gi en umiddelbar reaksjon, burde det heller ikke være noen grunn til å lagre det til senere bruk.

2. Å svare på kritikk om det folk oppfatter som overvåkning med å si at det er for deres eget beste, er mildt sagt arrogant. Ikke føler jeg meg som bruker noe tryggere ved vissheten om at dere lager hemmelige mapper på oss heller, for å si det pent.

3. Men hva anser dere som rimelig tid nå? Siden dette er en praksis dere har, må dere jo ha rutiner på det nå også, helot uavhengig av GDPR.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
pøbelsara

Jeg fikk melding  med en påminnelse om reglene fra en modde i februar  i år. Der sto det at jeg jevnt og trutt gjennom flere år hadde brutt reglene.  Siden det sto "gjennom flere år" i meldingen, har jeg også bedt om mappa mi nå. 

 

Jeg fikk påminnelsen fordi jeg postet en YouTube-video med Sunnmøre store sønn Kjell Kjellen som sang sin store hit "Dåseduft i luften." (Nei jeg kødder ikke, det ER en sang. :fnise:   )

Endret av pøbelsara
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kollontaj

Jeg har også bedt om innsyn, selv om jeg nylig fikk lista tilsendt. Vi har vel forsåvidt ingen garanti for at alt som står der blir opplyst om. 

Jeg savner forøvrig en del brukere her, brukere som har fått haugevis av modereringer for brukerdebatt i enkelte tråder gjennom lang tid, rart at ikke disse er på banen nå. Eller, vent...det er ikke disse som er kritiske til bloggerne, vel? 

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Aricia
8 minutter siden, pøbelsara skrev:

Jeg fikk melding  med en påminnelse om reglene fra en modde i februar  i år. Der sto det at jeg jevnt og trutt gjennom flere år hadde brutt reglene.  Siden det sto "gjennom flere år" i meldingen, har jeg også bedt om mappa mi nå. 

Igjen @HanneMari Egmont : Det @pøbelsara her forteller om stemmer jo ikke med det du angir som praksis i svaret ditt:

3 timer siden, HanneMari Egmont skrev:

Når det gjelder "retten til å bli glemt" som Asti har nevnt, tar vi ikke vare på alt som skrives knyttet til hver bruker. Det er snakk om regelbrudd over tid, som har brutt norsk lov eller forumenes regler, og vi sitter på denne informasjon i en «rimelig tid» basert på at vi har en legitim interesse for å hindre trolling og uønsket adferd på vår plattform.

Hvor lang tid dette er vil vi ha mer klarhet i når GDPR er på plass. Per nå kan det som dere har lagt merke til ligge innlegg på en bruker som er gamle, men om vedkommende bryter regler nå, vil ikke disse ha påvirkning. Det er nyere regelbrudd som utløser sanksjoner.

Hanne Mari, forumansvarlig

Tilbakemeldingene vi får henger ikke sammen. 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Fylkesfyrsten

Jeg har bedt om en redegjørelse for lovgrunnlaget i en annen lignende tråd. Vi har rett til innsyn, og dette gjelder ikke "interne arbeidsrutiner," men hvilke opplysninger de lagrer om oss, hvor lenge, og hvorfor de mener å ha lov til å lagre opplysninger etter at man har opphevet samtykke gjennom å slette sin bruker. Innlegget gjengis under, og er stilet til HanneMariEgmont.

(Det interessante her, er at jeg bryter en regel ved å henvise til de nødvendige paragrafer, da kg mener man bryter opphavsretten hvis man siterer mer enn tre setninger fra en kilde. Dette er i strid med sitatretten, men da jeg påpekte det i en tidligere diskusjon, ble tråden stengt. Dette er heller ikke en bestemmelse jeg har samtykket til, da den ble innført uten noen annonsering ETTER at jeg hadde registrert meg og akseptert vilkårene).

8 minutter siden, Fylkesfyrsten said:

Da ville det vært fint om du la ved lovgrunnlaget for at du mener dette er "innenfor." For å kunne lagre opplysninger om brukerne, må brukerne samtykke til vilkårene. Vilkårene er endret mange ganger de siste årene, uten at man er blitt bedt om å akseptere endringene for å fortsette å bruke tjenesten. Allerede her bør man kunne påberope seg at man ikke har samtykket til denne endringen i bruksvilkårene, og sletting skal skje umiddelbart.

Hvis vi ser på lov om behandling av personopplysninger, fremgår det av paragraf 8, pkt. a) at "Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

a)å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås"

Når man ikke lenger ønsker å benytte seg av Egmonts tjenester og ber om sletting, er samtykket trukket, og Egmont kan ikke lenger stille betingelser. Jeg mener derfor at behandlingen i denne saken er lovstridig.

 

Jeg minner også om bestemmelsene i paragraf 11, pkt. a) og e):

"Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles

a) bare behandles når dette er tillatt etter § 8 og § 9,

(...)

e)er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen, jf. § 27 og § 28."

Pkt. e) tillater ikke at IP-adresser lagres etter sletting.

Paragraf 28 bekrefter dette:

"Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes.

(...)

Hvis dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene gir et åpenbart misvisende bilde etter slettingen, skal hele dokumentet slettes."

Videre ber jeg om at man gir de oplysningene vi har rett til om lagrede personopplysninger, i hht. paragraf 18, sårlig pkt. a) - c) i første ledd, og pkt. a) i annet ledd. Paragrafen er gjengitt under:

"Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling:

a)navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,

b)hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter,

c)formålet med behandlingen,

d)beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles,

e)hvor opplysningene er hentet fra, og

f)om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker.

Dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om

a)hvilke opplysninger om den registrerte som behandles, og

b)sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Den registrerte kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen i første ledd bokstav a – f i den grad dette er nødvendig for at den registrerte skal kunne vareta egne interesser.

Retten til informasjon etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom personopplysningene behandles utelukkende for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte."

Etter paragraf 16 har dere plikt til å svare på dette uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

"Den behandlingsansvarlige skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter § 18, § 22, § 25, § 26,1 § 27 og § 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn."

 

Jeg vil ikke høre generelle beskrivelser av typen "dette er innenfor" eller "dette har vi lov til." Jeg krever at dere knytter dette opp til hvilke lovhjemler dere mener gir dere lov til det som fremstår som brudd både på normal avtalerett og lov om behandling av personopplysninger.

 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hold the door

Takk for svar på spørsmålet, @HanneMari Egmont. 🙂

Jeg lurer på om det er noen forskjell på å (f.eks) slette seg nå og å slette seg etter at GDPR er på plass, med tanke på hva dere lagrer og hvor lenge og hvilken mulighet man mister eller har til å be dere slette alle personopplysninger (tenker først og fremst på IP)?

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Asti

@HanneMari Egmont  jeg setter pris på svarene dine. Jeg har imidlertid noen kommentarer til noe av det du har skrevet, bl.a.

Sitat

Imidlertid må dette begynne et sted. Det kan for eksempel være slik at en moderator har sett at en bruker over tid har begått regelbrudd. Fra det tidspunktet begynner man kanskje å ta vare på innleggene. Det er ikke nødvendigvis ett enkelt innlegg med grovt regelbrudd som utløser sanksjoner (selv om det kan være det). Stort sett er det regelbrudd over en relativt kort tidsperiode som utløser sanksjoner. Hvis en bruker har få regelbrudd ved lang tids mellomrom, kan det også gå lang tid mellom lagring av innlegg. 

Når dere oppdager at det går år og dag mellom det oppstår behov for å lagre innlegg, så håper jeg at det kan fortelle moderatorteamet at kanskje man "etterforsker" feil bruker (viser til at det er en tidkrevende prosess).  Jeg er en av de som har fått "mappe" selv om moderatorene ikke finner så mye å legge inn på den (1 kommentar høsten 2015, 2 kommentarer februar 2016, 2 kommentarer april og mai -18. De to eldste har jeg bedt om at de blir slettet pga "alder" og at de ikke er alvorlige. De nyeste har jeg bestridt, da jeg mener de baserer seg på misforståelser, samt de er ikke alvorlige). 

Sitat

Det vil være vanskelig å utøve oppgaven som moderator og administrator uten å kunne lagre regelbrudd. Det er dette som sørger for å opprettholde et godt debattklima på Kvinneguiden, da vi kan slå ned og gi sanksjoner mot de regelbrudd som begås.

Hvordan kan det opprettholde et godt debattklima, hvis brukerne ikke er klar over at de har begått regelbrudd? Jeg forstår at for moderatorteamet kan dette virke som et godt verktøy, men fra brukerperspektiv så oppfattes det negativt. 

Sitat

Når det gjelder "retten til å bli glemt" som Asti har nevnt, tar vi ikke vare på alt som skrives knyttet til hver bruker. Det er snakk om regelbrudd over tid, som har brutt norsk lov eller forumenes regler, og vi sitter på denne informasjon i en «rimelig tid» basert på at vi har en legitim interesse for å hindre trolling og uønsket adferd på vår plattform.

Dere har vist til at dere tar vare på IP-adresser, selv om en bruker har bedt om å bli slettet - https://forum.kvinneguiden.no/topic/1197371-hva-skjer-med-lagret-informasjon-om-meg-når-jeg-sletter-meg/?page=2&tab=comments#comment-21732149 .  Spørsmålet er om Kvinneguiden har rett til å ta vare på IP-adresser slik dere gjør i dag? 

Fra https://no.wikipedia.org/wiki/Retten_til_å_bli_glemt: "Retten til å bli glemt er et konsept introdusert for borgere i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits siden 13. mai 2014."

Viser til  http://www.fpadvokat.no/a-glemt-gdpr/

«Retten til å bli glemt» innebærer at dersom en kunde, potensiell arbeidstaker eller annen som har gitt bedriften personopplysninger, ber om å bli «slettet», må man sørge for at alle personopplysninger om vedkommende slettes i sine egne systemer. Videre, må man som hovedregel kontakte alle andre man har videreformidlet personopplysningene til, eksempelvis regnskapsfører, revisor e.l.

I denne sammenheng, er det viktig å være oppmerksom på hvor omfattende begrepet «personopplysning» er. Dette er definert som «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person». Dette innebærer at eksempelvis e-postadresser, telefonnummer og IP-adresser er omfattet av regelverket.

Endret av Asti
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Newroz
4 timer siden, HanneMari Egmont skrev:

Hei alle sammen!
Det har kommet mange henvendelser i løpet av helgen om å få se hvilke innlegg vi har tatt vare på av slettede innlegg. Hver enkelt av disse tar ganske lang tid å hente ut, ber derfor om forståelse for at det tar tid å sende ut til alle.

 

Hei, 

Jeg setter pris på at du svarer, men syns ikke det ble så veldig mye klarere og det er mange spørsmål som har fremkommet de siste dagene som ikke er besvart. Selv om GDPR ikke ennå er innført, bør dere kunne svare på hvilke rutiner dere har i dag og hvordan dere lagrer og bruker opplysninger om brukerne pr. dags dato. 

 

Sitat

Vi har ingen mulighet til å hente ut brukernes virkelige navn, og dette er ikke noe politiet heller vil kunne hente ut utifra den informasjonen som er laget mot ip osv. Ip består av en tallrekke kun administratorene har tilgang til, og det er kun administratorene som har mulighet til å sjekke dette. Ip-sjekk utføres kun etter gjentatte regelbrudd, hvor dette regnes som absolutt nødvendig. 

Når jeg sletter brukeren min: Vil også min IP adresse slettes fra KG sine registre? 

Hvis min bruker blir utestengt: Vil min IP adresse fortsatt være i KG sine registre? 

Sitat

 

Ikke alle regelbrudd lagres, da dette ikke alltid disse fanges opp (dette er en svært manuell og tidkrevende prosess, hvilket gjør at ikke alle regelbrudd vil kunne bli fanget opp). Man får oppgitt de som er lagret. (.....) Det kan for eksempel være slik at en moderator har sett at en bruker over tid har begått regelbrudd. Fra det tidspunktet begynner man kanskje å ta vare på innleggene. Det er ikke nødvendigvis ett enkelt innlegg med grovt regelbrudd som utløser sanksjoner (selv om det kan være det). Stort sett er det regelbrudd over en relativt kort tidsperiode som utløser sanksjoner. Hvis en bruker har få regelbrudd ved lang tids mellomrom, kan det også gå lang tid mellom lagring av innlegg. 

Det vil være vanskelig å utøve oppgaven som moderator og administrator uten å kunne lagre regelbrudd. Det er dette som sørger for å opprettholde et godt debattklima på Kvinneguiden, da vi kan slå ned og gi sanksjoner mot de regelbrudd som begås.

Det er ikke mulig å vite hvor hyppig, eller av hvilken karakter, brudd på regelene er/har, før de begås. En bruker som stadig tyr til regelbrudd, f.eks gjennom avsporinger eller brukerdebatt, vil derfor kunne få en pm, advarsel eller i verste fall utestengelse for dette. Vi ønsker å få oversikt over de regelbrudd som er begått, for å kunne gjøre noe med de som bryter mange regler over tid. (....) 

Det er snakk om regelbrudd over tid, som har brutt norsk lov eller forumenes regler, og vi sitter på denne informasjon i en «rimelig tid» basert på at vi har en legitim interesse for å hindre trolling og uønsket adferd på vår plattform.

 

Slik jeg forstår svaret ditt her, så betyr det at innlegg som ryddes vil lagres på min bruker, uten at jeg får beskjed om at det lagres. Stemmer det? 

Det står i såfall i motsetning til hva vi har fått beskjed om i løpet av helgen slik jeg har forstått informasjonen. 
- De innlegg som lagres på vår "mappe" vil være innlegg som bryter med regelverket og skal ha fått beskjed om dette enten via PM eller ved at det sendes advarsel, uten advarselelpoeng. 
- innleggene som lagres skal være grove brudd på regelverket 
- innleggene skal bare lagres over en periode (du skriver nå "rimelig tid" som er det samme) 

Slik jeg forstår ditt svar er det ikke slik at man mottar en melding/advarsel uten advarselpoeng hvis det lagres et innlegg, og det bekreftes også av de som har fått sine innlegg lagret: De har ikke vært klar over at innlegget har brutt med regelverket og fått noen beskjed om dette.

Det er ingen så langt jeg har klart å se, som har definert hvor lang denne perioden er. Du bruker begrepet "rimelig tid". Når vi vet at enkelte har fått innlegg lagret som er 3 år gamle, så vil det altså være snakk om år. Jeg ønsker gjerne mer konkret informasjon om hvor lenge denne perioden er. Jeg har vanskeligheter med å se begrunnelsen for å sitte på et mindre regelbrudd i tre år. Videre mener jeg at 3 år ikke vil være "rimelig tid" eller en periode. 

Jeg ønsker å få klarhet i hvilke innlegg som faktisk lagres. Når man ser på innleggene som brukere har fått lagret så er det langt fra grove regelbrudd det er snakk om, og det virker mer tilfeldig hvilke innlegg som har blitt lagre og hvilke som ikke blir det.

Slik jeg forstår ditt svar vil de personer som får sine innlegg lagret være brukere som har fanget moderatornes oppmerksomhet ved gjentatte brudd på regelverket. 

Jeg har tidligere opprettet en tråd om hva som skjer når jeg sletter meg, men syns ikke svaret var klokkeklart. Vil "mappen" dere har på min bruker, med slettede innlegg som er lagret osv, også bli slettet? Vil dette også bero på "rimelig tid" - slik at all informasjon ikke slettes med det samme, men lagres i "rimelig tid". 

På forhånd takk for svar! :)

Som nevnt tidligere kan det være lurt å gå igjennom alle disse trådene nå, notere seg spørsmålene fra brukerne og lage en en "ofte stilte spørsmål" side hvor det klargjøres for alle brukerne av KG. 

 

 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
LoneWolf

Nå som GDPR straks er i effekt så må du da samtykke til at de skal få lov til dette, ellers bryter de loven. Du kan også be om å få utlevert all dataen de sitter på som omhandler deg og du kan dermed kreve å få utlevert denne typen informasjon de samler opp over tid :)

Med andre ord har man krav til å få utlevert denne informasjonen, ellers bryter de med GDPR kravene fra og med 1. juli, så bare hold ut 20 dager til så har du loven bak deg når du etterspør det ;)

Endret av LoneWolf
Lenke til innlegg
Del på andre sider
Fylkesfyrsten

Kan vi forresten få vite hvorfor man ved advarsler er nødt til å godta advarselen FØR man fãr vite hva man har fått advarsel for? Dette er i hvert fall juridisk tvilsomt. Man kommer ikke inn i forumet før man har akseptert advarselen, og dermed kan man heller ikke vite hvorfor man har fått den. Svaret fra ledelsen var at "det er slik forumet er lagt opp." Det er ikke holdbart.

Skal vi begynne politiavhør med at man må signere en tilståelse før man får vite hva man er anklaget for? Jeg tror ikke det hadde voldet stormende bifall her i landet....

Jeg har fått to advarsler i min tid, og jeg mener begge var urettmessige. Allikevel måtte jeg signere en "tilståelse" før jeg fikk adgang til å spørre hva saken gjaldt.

Endret av Fylkesfyrsten
Rettet skrivefeil.
Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

BlendaSensitive

Må si jeg synes ledelsen har et temmelig urimelig tro til en drøss med frivillige moderatorer, som har som eneste "krav" og ha vært forumbrukere over en tid. Disse moddene oppleves selv for oss brukere som temmelig forskjellige i formuleringsevne, evne til kildekritikk, evne til formulering, evne til å holde seg til KG's egne regelverk. Lurer da på hvordan det ser ut i kulissene!

Det er jo ingen tvil om at moderators egne meninger påvirker moderering i ulike tråder og underforum. Eller moderators egne meninger om brukerne til og med.

 

1. Spores det digitalt om moderator for eksempel ser i mappa til brukere? ip-adresser? annen informasjon?

2. Spores det digitalt hvem moderator kikker ekstra på? hvem mod gir advarsel, sletter hele eller deler av innlegg? (for eksempel om en mod har veldig mange advarsler/sletting om enkelte brukere).

 

Jeg lurer altså på om mod blir like mye sporet og overvåket som brukerne!

 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Daria

Jeg har påpekt jevnlig i mange år at KG har blitt så stort og så kommersielt at de burde holde seg med ansatte, betalte og proffe moderatorer. At et av Norges største fora, eid av et stort mediekonsern, i så stor grad baserer seg på frivillig og ubetalt arbeid, tilsynelatende uten noen formelle krav til moderatorenes kompetanse er ganske spesielt...

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest ilsep
10 minutter siden, BlendaSensitive skrev:

Må si jeg synes ledelsen har et temmelig urimelig tro til en drøss med frivillige moderatorer, som har som eneste "krav" og ha vært forumbrukere over en tid. Disse moddene oppleves selv for oss brukere som temmelig forskjellige i formuleringsevne, evne til kildekritikk, evne til formulering, evne til å holde seg til KG's egne regelverk. Lurer da på hvordan det ser ut i kulissene!

Det er jo ingen tvil om at moderators egne meninger påvirker moderering i ulike tråder og underforum. Eller moderators egne meninger om brukerne til og med.

 

1. Spores det digitalt om moderator for eksempel ser i mappa til brukere? ip-adresser? annen informasjon?

2. Spores det digitalt hvem moderator kikker ekstra på? hvem mod gir advarsel, sletter hele eller deler av innlegg? (for eksempel om en mod har veldig mange advarsler/sletting om enkelte brukere).

 

Jeg lurer altså på om mod blir like mye sporet og overvåket som brukerne!

 

Det er ikke lenge siden en bruker som slettet seg  hadde fortalt at hun hadde blitt konfrontert med ipadresse, navn og adresse i fra hennes virkelige liv av en mod. Hun ble beskyldt for å fare med løgn fra mod på kg når hun fortalte om dette i en tråd på ris og ros. Jeg derimot tror at hun fortalte sannheten og at mod fikk panikk og forsøkte å skjule fakta.

Det er ikke tvil i mine øyne at det er mod på kg som har utnyttet muligheten til å finne ut hvem som sitter bak ipadressene.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
WCKD

Og det store spørsmålet er fortsatt ikke besvart:

Hva anser KG som «rimelig tid» for oppbevaring av innlegg som kan brukes mot deg i fremtiden?

Dette var bare masse svada.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Nasse Nøff  ❤

Da har jeg fått mappen min.. og må si jeg er litt enig i noen av de innleggene som ble slettet 🙈 Altså de var på kanten når jeg leser de nå. Men der og da så føltes det ikke ille. Men jaja, noen var bare latterlig og frustrerende. Innlegg om blogger med bevis, en observasjon som legges frem med kilde... blir slettet som spekulasjoner. Klassisk rampelys-moderering.
Mine var kun fra august 2017 til en i 2018. Vil nok tro jeg har fått noen strikes tidligere, fordi jeg er ikke en person som kan å holde kjeft.  Etter å ha fått innsyn så er jeg like skeptisk, også etter det svaret vi fikk. 

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Catalina Culès
1 time siden, Nasse Nøff ❤ skrev:

Da har jeg fått mappen min.. og må si jeg er litt enig i noen av de innleggene som ble slettet 🙈 Altså de var på kanten når jeg leser de nå. Men der og da så føltes det ikke ille. Men jaja, noen var bare latterlig og frustrerende. Innlegg om blogger med bevis, en observasjon som legges frem med kilde... blir slettet som spekulasjoner. Klassisk rampelys-moderering.
Mine var kun fra august 2017 til en i 2018. Vil nok tro jeg har fått noen strikes tidligere, fordi jeg er ikke en person som kan å holde kjeft.  Etter å ha fått innsyn så er jeg like skeptisk, også etter det svaret vi fikk. 

Har også fått, men jeg er ikke enig i alt, noe av det er kun jeg som forsvarer meg fra hets, og det syns jeg ikke jeg skal få som regelbrudd for, må da være lov å forsvare seg?

Også er det noe jeg ikke husker å ha skrevet.....

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Forumansvarlig

Det vil komme et ordentlig svar her inne på alt dere lurer på, jeg bare venter på svar fra blant annet ledelsen på det jeg lurer på. 

Alle som har bedt om innsyn vil få alle regelbrudd vi har laget på brukeren, selv om man kan ha begått regelbrudd tidligere. Det er ikke en oversikt over alt som er ryddet, men alt vi har lagret av fjernede innlegg. 

Legger også til at det ikke er mulig for meg å svare på hvorfor ting er ryddet, og å kommentere på selve modereringen, da jeg ikke kjenner til alle detaljene for hver enkelt rydding.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

Artikler fra forsiden

×
×
  • Opprett ny...