Jeg nekter å tro at så mange på kvinneguiden har manglende kunnskap om riktig bruk av spørreord, så jeg begynner å mistenke at de blir brukt feil med vilje for å få oppmerksomhet.  - hvem bil - hvem konserter - hvem type smør ....osv. Alternativt er det ganske få som lager mange tråder.  Lærer ikke unger dette på skolen lenger?  Anonymkode: 9ba12...a1d