Gå til innhold
Gjest Gjest_mia_*

Tilskudd til bønder

Anbefalte innlegg

Gjest Gjest_mia_*   0 0
Gjest Gjest_mia_*

Jeg kom tilfeldig inn på en tjeneste der man kan søke opp hvor mye tilskudd hver enkelt bonde får utbetalt. ( http://www.nationen.no/landbruk/tilskudd2009/ )

Jeg ble litt sjokkert over å se summer på 300.000 hos folk jeg VET har 3 mill. i rene penger stående på kontoen. Er det noen som vet hvordan slike tilskudd regnes ut, hva som bestemmer summen du får?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

Gjest Apis   0 0
Gjest Apis

Det er summen av flere tilskudd. Både reint produksjonsmessig

og størelsen på arealet du har.

Type dyr, Antall dyr,Beite innmark/utmark Vilke kulturer du dyrker på åkeren Grass, Korn eller Grønsaker og avløsertilskudd.

Jo større produksjon jo høyere tilskudd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Glynis   3 538 3 424
Glynis
Jeg ble litt sjokkert over å se summer på 300.000 hos folk jeg VET har 3 mill. i rene penger stående på kontoen. Er det noen som vet hvordan slike tilskudd regnes ut, hva som bestemmer summen du får?

Du forstår at det ikke er et personlig bankinnskudd, men et tilskudd til produksjon som subsidiering for norske bønders manglende konkurransevirksomhet?

Det er irrelevant hvordan privatøkonomien er, så lenge de ikke har lønnsom produksjon hvis de må konkurrere med like priser som resten av verden. Og du vil ikke ha et land der ingen har råd til å produsere mat.

Både utvidelse av produksjon, modernisering og eventuell omlegging til økologisk landbruk koster utrolig mye.

Endret av Glynis

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest gjestdeluxe   0 0
Gjest gjestdeluxe
De må konkurrere med like priser som resten av verden. Og du vil ikke ha et land der ingen har råd til å produsere mat.

Hvorfor er ikke norske bønder konkurransedyktige?

Alt i Norge er jo dyrere sammenliknet med de fleste andre land: hvorfor ha egenproduksjon når den er for dyr?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gjest   0 0
Gjest Gjest
Hvorfor er ikke norske bønder konkurransedyktige?

Alt i Norge er jo dyrere sammenliknet med de fleste andre land: hvorfor ha egenproduksjon når den er for dyr?

Skal vi impoertere maten fra afrika kanskje? De trenger kanskje maten sin selv der nede?

For det andre, det skaper jo arbeidsplasser i norge. Hva skal vi gjøre om alle bønder ble arbeidsledige...sette dem over på trygd?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Apis   0 0
Gjest Apis
Hvorfor er ikke norske bønder konkurransedyktige?

Alt i Norge er jo dyrere sammenliknet med de fleste andre land: hvorfor ha egenproduksjon når den er for dyr?

En ting som er sikkert er at uten en eller annen form for støtte er det ikke driverdig med landbruk i norge så lenge maten er så billig som den er her i landet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Gjest Gjest_P_*   0 0
Gjest Gjest_P_*

For å se det fra andre siden, så er disse subsidiene det staten betaler for at du og jeg skal slippe å betale det maten egentlig koster.

På samme måte som staten subsidierer en masse andre ting her i landet, og legger avgifter på en hel del andre ting igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gjest   0 0
Gjest Gjest
Innlegget er redigert iht. Kvinneguidens regler. Skya (mod)

Gidder ikke gå inn å kikke. Vet bare at systemet vi har i Norge med enorme statlige overføringer til landbruket, er helt sykt.

Bonden er degradert til statsansatt, et system som ikke skaper noe som helst kreativ og markedesorientert forretnings-tenking.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gjest   0 0
Gjest Gjest
Skal vi impoertere maten fra afrika kanskje? De trenger kanskje maten sin selv der nede?

For det andre, det skaper jo arbeidsplasser i norge. Hva skal vi gjøre om alle bønder ble arbeidsledige...sette dem over på trygd?

Her har vi et eksempel på den formidable proteksjonist-mentaliteten som lopper barnefamiliene for enorme beløp hvert år. Landbrukets egoistiske talspersoner taler akkurat slik, og manipulerer folk til å tro at det ikke finns noen alternativ.

Håper WTO-forhandlingene lykkes, slik at landbruket i den fattige verden kan få mulighet til og utvikles, og at vi kan kjøpe vår mat fra disse landene.

Norge har i årevis vært med på å ødelegge landbruket i fattige land.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Apis   0 0
Gjest Apis
Gidder ikke gå inn å kikke. Vet bare at systemet vi har i Norge med enorme statlige overføringer til landbruket, er helt sykt.

Bonden er degradert til statsansatt, et system som ikke skaper noe som helst kreativ og markedesorientert forretnings-tenking.

Hvorfor er systemet med statlige overføringer sykt? Du slenger frem en påstand uten å argumentere.

Jeg kjenner mange kreative og fremtidsrettete bønder jeg som tenker markedsorientering.

Her har vi et eksempel på den formidable proteksjonist-mentaliteten som lopper barnefamiliene for enorme beløp hvert år. Landbrukets egoistiske talspersoner taler akkurat slik, og manipulerer folk til å tro at det ikke finns noen alternativ.

Håper WTO-forhandlingene lykkes, slik at landbruket i den fattige verden kan få mulighet til og utvikles, og at vi kan kjøpe vår mat fra disse landene.

Norge har i årevis vært med på å ødelegge landbruket i fattige land.

For det første er å påstå at maten i norge er dyr en løgn. Det er ikke mange land som jobber mindre for maten en det vi gjør i norge.

Nå er det vel du som er egoistisk som vil kjøpe maten de produserer billig i fra den fattige verden? Hva skal de spise i de fattige landene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gjest   0 0
Gjest Gjest
Hvorfor er systemet med statlige overføringer sykt? Du slenger frem en påstand uten å argumentere.

Jeg kjenner mange kreative og fremtidsrettete bønder jeg som tenker markedsorientering.

For det første er å påstå at maten i norge er dyr en løgn. Det er ikke mange land som jobber mindre for maten en det vi gjør i norge.

Nå er det vel du som er egoistisk som vil kjøpe maten de produserer billig i fra den fattige verden? Hva skal de spise i de fattige landene?

Mye av problemene er at de i den fattige verden ikke har noe marked å selge varene sine på den tid den rike verden dumper varer ti lavere pris. Dette gjør at man ikke får bygget opp noe landbruk i disse landene og fruktbar jord blir ikke utnyttet.

Høye tollsatser og statlige overføringer (vi nekter også fattige land å subsidiere sitt eget landbruk) er med å opprettholde nedtrykkingen av den fattige verden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Apis   0 0
Gjest Apis
Mye av problemene er at de i den fattige verden ikke har noe marked å selge varene sine på den tid den rike verden dumper varer ti lavere pris. Dette gjør at man ikke får bygget opp noe landbruk i disse landene og fruktbar jord blir ikke utnyttet.

Høye tollsatser og statlige overføringer (vi nekter også fattige land å subsidiere sitt eget landbruk) er med å opprettholde nedtrykkingen av den fattige verden.

Enig i det første du skriver men hva har det med norsk landbruk å gjøre vi importerer jo i dag over halparten av den maten vi forbruker. Det jeg kommer på som vi eksporterer i noen grad er laks.

Vi har pr i dag mul ordningen som blir lite brukt på grunn av problemer med å oppfylle diverse krav til bla. kvalitet på maten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gjest   0 0
Gjest Gjest
For å ta et eksempel så ble det i 2003 eksportert ca. 18 millioner kilo ost med innsats av om lag 190 millioner liter melk (10,5 liter melk per kilo ost). Dette ostekvantumet betyr selvsagt overhodet ingenting for verdensmarkedsprisen på ost. Likevel tilsvarte det over 10 prosent av den norske melkeproduksjonen, mens støtten var på om lag 50 kroner per kg eksportert ost. I forhold til vår størrelse er derfor denne norske dumpingeksporten et betydelig bidrag til forvridning av verdensmarkedet for melkeprodukter. Tilsvarende kan vi heller ikke forsvare tollsatser på mellom 200 og 400 prosent ved at vi har under en promille av verdens befolkning.

Norges samvittighet når det gjelder handel med u-land blir også forsvart av landbruksinteressene ved at Norge allerede tillater fri import fra de aller fattigste landene (MUL-landene) som en del av den

generelle tollpreferanseordningen. Denne generøsiteten har imidlertid en viss bismak. I dag klarer som nevnt MULlandene i liten grad å nyttiggjøre seg handelspreferansene på grunn av manglede infrastruktur og kompetanse samt strenge krav til sanitære og standarder. Om de skulle lykkes med å få i gang storstilt eksport, står Norge klar med såkalte sikkerhetsbestemmelser som gjør det mulig å stoppe importen til Norge «hvis markedsbalansen vurderes å være i fare».

En slik usikkerhet gjør det lite attraktivt for importører å investere i eksportkapasitet i disse landene. Den norske «snillheten» er altså betinget og MUL-landenes interesser er underordnet hensynet til norske bønder.

http://www.jordbruk.uib.no/filer/horison.pdf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Gjest Nordlandsbonde   0 0
Gjest Nordlandsbonde

Hvorfor er det bare bøndene som det skal hakkes på, når det er snakk om tilskudd. Ta f.eks og se hvor mye tilskudd en avis får pr. Ansatt. Men det er vel kapitalen i samvirke tiltakene som "NHO" vil til ha kloa i.

Tilskudd må sees i sammen heng hvilke produksjonskrav vi harn her i landet og hva eksterne tjenester koster her.

Skulle vi legge ned hele landbruket i Norge, da snakker vi om totalt 150000-200000 arbeidsplasser. I tillegg gror jo landet igjen, og det er jo ingen vits å bo på bygda da.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Question   133 3
Question

Wow. Dette er grunnen til at Norge trenger mer samfunnsøkonomi i skolen. Dere aner jo ikke hva dere prater om. Ok, jeg skal prøve å guide dere gjennom realitetene.

Norge er et dyrt land å bo i. Lønninger, ordninger og priser innenlands er enorme i forhold til mange andre land. Dette fører til at landbruket vårt er VELDIG DYRT I DRIFT. Det koster så mye at dersom det skulle være noen andre som prøvde å selge oss mat, som f.eks et Afrikansk land, ville norsk landbruk gått til helvete.

Forstå en ting: Afrikanske land VIL selge oss mat. Det er ikke mangel på mulighet til å produsere mat som gjør at Afrika sulter. Derimot dreier det seg om at de ikke får lov til å selge det til oss. Hadde de kunnet selge mat på internasjonale markeder, som f.eks Norge, ville de produsert MER mat(de har jo enormt med arbeidskraft og plass). De ville så brukt overskuddet fra salget til å IMPORTERE mat/andre varer. Med andre produserer de mye av det de kan for å skaffe seg litt av det de ikke kan skaffe på annet vis.

Så hvorfor får ikke Afrikanske bønder solgt maten sin? Fordi vi, i grådige Norge, betaler bøndene våre pengene du skrev om over. De pengene bruker bøndene til å produsere billigere. Eller forklart på et annet vis: Hver gang du kjøper landsbruksvarer har staten allerede betalt litt av det den kostet, sånn at den ikke ble så vanvittig dyr for deg. I tillegg har Norge tollordninger ovenfor land som prøver å selge oss landbruksvarer. Så når den afrikanske bonden prøver å selge maten sin i Norge finner han ut at etter tollen for å få kjøttet inn i landet, og etter at Norge har 'subsidiert' norsk landbruk, er kjøttet hans det dyreste. Det er en kunstig og ekkel måte å holde Norsk landbruk i live, på bekostning av fattige land.

Hvis subsidiene og tollen hadde tatt slutt, ville vi fått mange billige kvalitetsvarer(afrikansk kjøtt er som regel av langt bedre kvalitet enn det norske, på tross av det enkelte vil ha deg til å tro) i butikkene. Afrikanerne ville fått det bedre, vi ville fått det bedre. De eneste som ikke ville fått det bedre ville vært de som jobbet i næringer som landbruk og holdes kunstig i livet av staten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Apis   0 0
Gjest Apis

Nå har du leita lenge...

Det er kun Jarlsberg ost som har mottat eksportsubsidier av norske landbruksvarer..

Wow. Dette er grunnen til at Norge trenger mer samfunnsøkonomi i skolen. Dere aner jo ikke hva dere prater om. Ok, jeg skal prøve å guide dere gjennom realitetene.

Norge er et dyrt land å bo i. Lønninger, ordninger og priser innenlands er enorme i forhold til mange andre land. Dette fører til at landbruket vårt er VELDIG DYRT I DRIFT. Det koster så mye at dersom det skulle være noen andre som prøvde å selge oss mat, som f.eks et Afrikansk land, ville norsk landbruk gått til helvete.

Forstå en ting: Afrikanske land VIL selge oss mat. Det er ikke mangel på mulighet til å produsere mat som gjør at Afrika sulter. Derimot dreier det seg om at de ikke får lov til å selge det til oss. Hadde de kunnet selge mat på internasjonale markeder, som f.eks Norge, ville de produsert MER mat(de har jo enormt med arbeidskraft og plass). De ville så brukt overskuddet fra salget til å IMPORTERE mat/andre varer. Med andre produserer de mye av det de kan for å skaffe seg litt av det de ikke kan skaffe på annet vis.

Så hvorfor får ikke Afrikanske bønder solgt maten sin? Fordi vi, i grådige Norge, betaler bøndene våre pengene du skrev om over. De pengene bruker bøndene til å produsere billigere. Eller forklart på et annet vis: Hver gang du kjøper landsbruksvarer har staten allerede betalt litt av det den kostet, sånn at den ikke ble så vanvittig dyr for deg. I tillegg har Norge tollordninger ovenfor land som prøver å selge oss landbruksvarer. Så når den afrikanske bonden prøver å selge maten sin i Norge finner han ut at etter tollen for å få kjøttet inn i landet, og etter at Norge har 'subsidiert' norsk landbruk, er kjøttet hans det dyreste. Det er en kunstig og ekkel måte å holde Norsk landbruk i live, på bekostning av fattige land.

Hvis subsidiene og tollen hadde tatt slutt, ville vi fått mange billige kvalitetsvarer(afrikansk kjøtt er som regel av langt bedre kvalitet enn det norske, på tross av det enkelte vil ha deg til å tro) i butikkene. Afrikanerne ville fått det bedre, vi ville fått det bedre. De eneste som ikke ville fått det bedre ville vært de som jobbet i næringer som landbruk og holdes kunstig i livet av staten.

Enig med konklusjonen din til en viss grad..

Men hvorfor skal vi som sitter i verdens rikeste land kjøpe mat ut av hendene på de absolut fattigste av de fattige?

Vi jobber minst for maten av nesten samtlige land i dag!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gjest   0 0
Gjest Gjest
Nå har du leita lenge...

Det er kun Jarlsberg ost som har mottat eksportsubsidier av norske landbruksvarer..

Enig med konklusjonen din til en viss grad..

Men hvorfor skal vi som sitter i verdens rikeste land kjøpe mat ut av hendene på de absolut fattigste av de fattige?

Vi jobber minst for maten av nesten samtlige land i dag!

Jeg er enig i at vi ikke har dyr mat i Norge i forhold til den høye lønna vi har. Jeg er og for å opprettholde drift på gårder i Norge. Men argumentet med at vi tar maten fra de absolutt fattigste ved å være mindre proteksjonistiske er bare tøv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Question   133 3
Question
Nå har du leita lenge...

Det er kun Jarlsberg ost som har mottat eksportsubsidier av norske landbruksvarer..

Enig med konklusjonen din til en viss grad..

Men hvorfor skal vi som sitter i verdens rikeste land kjøpe mat ut av hendene på de absolut fattigste av de fattige?

Vi jobber minst for maten av nesten samtlige land i dag!

Det dreier seg ikke så mye om hva det gjør for oss. Hvis vi kjøper mat av de fattigste, som tilfeldigvis besitter land hvor alt ligger til rette for landbruk, vil de skape et større landbruk i sitt eget land. Hva så sier du? Vel, mer land brukt til landbruk betyr flere arbeidsplasser. Flere arbeidsplasser betyr at flere mennesker i de landene kan kjøpe mat. Muligheten for disse landene til å eksportere til andre vil gjøre at de bygger ut landbruket sitt kraftig, noe som vil heve levestandarden for hele landet. Når de så selger maten sin til oss, får de jo inntekter av tilsvarende verdi som kan brukes til å importere andre ting de trenger.

Det at vi da også får billigere og bedre mat er bare en bonus. At vi ikke "bør få det bedre" er ingen rimelig unnskyldning for å hindre andre land fra å heve seg ut av fattigdommen. Dette er forsåvidt ikke noen debatt, ettersom alt jeg sa er sant.

Motargumentene er som regel at bøndene i Norge ville blitt arbeidsløse(noe regler for fullkommen konkurranse demonstrerer at er sunt og fullstendig rimelig for landet på sikt, ettersom de med tiden ville omskolert seg til noe som faktisk er nyttig og meningsfylt for et land som Norge), og mulig mangel på mat i en krigssituasjon hvor vi mister muligheten til å importere mat. Til det svarer jeg bare at isolasjon aldri har bidratt til fred. Derimot er handel og avhengighet av hverandre mer fredsskapende enn noe annet. Man kan også si noe slikt som at landet ville grodd igjen i enkelte områder, men personlig har jeg store vanskeligheter med å se negative sider ved å la naturen ta over områder som økonomisk og befolkningsmessig sett er meningsløse å okkupere. Ingen har da vondt av litt natur? Er vel heller sånn at man er bekymret for at naturen stadig blir MINDRE rundt omkring i verden.

Endret av Question

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Glynis   3 538 3 424
Glynis
Forstå en ting: Afrikanske land VIL selge oss mat. Det er ikke mangel på mulighet til å produsere mat som gjør at Afrika sulter.

At industriland kjøper hyperbillige råvarer fra u-land gjør at disse aldri kommer til å få en ordentlig økonomisk vekst. I tillegg er de deltakere på et svært usikkert marked der råvareprisene svinger, tross WTO liksomforsøk på å institusjonalisere ordninger for dette.

Afrikanske land ødelegger miljøet sitt ved å overprodusere råvarer for å få nok økonomi, fordi det er den enkleste løsningen. Dette kommer til å føre til langsiktige problemer som gjør situasjonen verre.

Det handler uansett ikke om hva 'Afrika vil'. Det er ikke det at de vil oversvømme verdensmarkedet med billige råvarer, det handler om at at det er en av få måter de foreløpig har tilgang på, grunnet økonomisk, sosial, politisk og teknologisk underutvikling, for å drive handel og sørge for noe økonomisk aktivitet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wolfmoon   0 0
Gjest Wolfmoon

Det blir litt lettvindt å si at hvis vi fjerner tollmurer på importvarer til Norge, så vil afrikanske land kunne selge oss landbruksvarer og alle vil leve lykkelig.

En av grunnene til at dette ikke er så lett, er at mange afrikanske land mangler infrastruktur til å frakte landbruksvarer til eksport.

Korrupsjon er en annen grunn, og en tredje grunn er de strenge kravene vi har til matvarer og sporing i Norge.

Så det er ikke sånn at man bare kan fjerne tollmur og subsidier, og så plutselig få en vellykket handel med fattige land når det gjelder jordbruksvarer.

Og jeg vil faktisk helst beholde det kulturlandskapet vi har i Norge i dag jeg, det "åpne landskapet". Allerede i dag er det jo mange steder som er helt igjengrodde, og som derfor er nærmest umulig å ferdes i. Det ville vært trist om det skulle bli sånn overalt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

Artikler fra forsiden

×