Gå til innhold


Regler

Du kan ikke poste innlegg som inneholder:

* Noe som tilrettelegger for, forherliger eller oppfordrer til brudd av norsk lov. Man kan diskutere eksisterende lovverk, men debatt rundt bruk av rusmidler som er ulovlige i Norge vil bli slettet.

* Krenkende, hetsende eller injurierende utsagn. Det er ikke tillatt å spre rykter gjennom vårt forum, eller spekulere rundt årsaks-sammenhenger man ikke kjenner, når dette vurderes å være til skade for den omtalte part.

* Persondebatt, personangrep, trakassering eller trusler. Det er tillatt å diskutere personer som velger å eksponere seg selv gjennom for eksempel sosiale medier, så lenge diskusjonen ikke bryter med våre øvrige regler.

* Tråder og innlegg som kun opprettes til latterliggjøring av noen tillates ikke, selv om de ellers ikke kan karakteriseres så sterkt som hets eller krenkelser

* Innlegg som oppfordrer til voldshandlinger, eller som forherliger voldsbruk, voldtekt og lignende.

* Innlegg som inneholder diskriminerende eller hatefullt innhold om noens hudfarge, kjønn, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile legning, leveform eller orientering, eller nedsatte funksjonsevne. Moderatorene tar utgangspunkt i Straffelovens § 135a.

* Ensidig meningspåvirkning/propaganda, for eksempel gjennom konsekvent å sverte en folkegruppe, religion, livssyn, kjønn, legning eller rase. Hvordan vi håndhever denne regelen i praksis: Ensidig meningspåvirkning går som regel ut på at en bruker stadig vender tilbake med samme argumentasjon eller synspunkt. Det er vanskelig å vite hvor grensa går for hva som er sterke meninger og hva som er ensidig meningspåvirkning, og en avgjørelse om at noe er ensidig meningspåvirkning blir alltid diskutert av flere moderatorer først. Derfor kan det ta tid før vi reagerer. Som regel baserer vi avgjørelsen på formuleringen av innleggene, hvorvidt argumentene konsekvent blir brukt i tråder der de avsporer temaene, og hvorvidt en bruker fortsetter å fremsette ett synspunkt som det eneste rette flere ganger i samme tråd og/eller over flere tråder uten å åpne for diskusjon og debatt. I de fleste tilfeller sendes det privat melding til brukeren med advarsel dersom vi synes innleggene grenser til ensidig meningspåvirkning.

* Selvmordstanker, selvskadingsmetoder og tanker om spiseforstyrrelser. Vi ønsker på ingen måte å tabubelegge disse temaene, og forstår at mange kan ha behov for å skrive om problemene sine. Samtidig kan vi i Kvinneguiden ikke vite hvem som har kompetanse til å hjelpe. Derfor vil slike tråder kunne bli stengt, og vi henviser til steder der man kan prate med noen som har kompetanse til å håndtere slike situasjoner. Se dette innlegget for utfyllende forklaring.

* Identifisering av andre privatpersoner gjennom for eksempel fullt navn, adresse, eller telefonnummer. Hvis man velger å identifisere seg selv med fullt navn står man selv ansvarlig for det.

* Spam og tulleinnlegg. Profiler/tråder som er opprettet kun til spam og «tull» kan bli sperret uten varsel.

* Kontaktannonser, men det er derimot lov å søke venner på Personlige meldinger.

* Reklame og annonsering for varer og tjenester også når disse er gratis. Du kan heller ikke spre affiliatelenker eller lignende. Å lenke til sin private blogg er ok hvis lenken har relevans til tråden og er en naturlig del av debatten.

* Stemmesanking, innsamling av penger eller lignende. Dette gjelder også oppfordringer til å stemme i ulike konkurranser. Det er lov å poste en link til veldedige innsamlingsaksjoner (for eksempel TV-aksjonen, Kreftforening, og lignende) som skjer på eksterne sider der du eller dine nærmeste ikke er de begunstigede.

* Bruk av forumet til jobb- eller studiesammenheng - for eksempel datainnsamling eller verving av intervjuobjekter osv. Å bruke forumet til hjelp for å finne kilder eller diskutere et tema er ok.

* Tekster, bilder og annet materiale med opphavsrett. Du er selv ansvarlig for at du har de nødvendige tillatelser til å legge ut tekst, bilder, video eller annet innhold. Det betyr at du ikke kan legge ut materiale du ikke selv har opphavsrett til, eventuelt fått tillatelse fra opphavsmann til å legge ut.

* Spoiling (Å avsløre hva som skjer i en bok/TV-serie/et spill eller liknende). Dette er kun tillatt i tråder som er merket med "spoiler" i emnetittel eller hvor selve teksten som spoiler er skjult med følgende kode: [spoiler ]tekst [/spoiler ] (fjern mellomrommet før ])

* Informasjon som kan lede til ulovlig kopiering/nedlasting.

* Pornografi. Tekster, bilder eller linker som ikke nødvendigvis er pornografiske, men som avhengige av kontekst kan oppfattes som seksualiserte, kan også bli fjernet. Ikke-klikkbare linker til pornografi i seksualforumet er OK, men det skal komme klart frem hva det linkes til.

* Det er ikke lov med oppfordringer til liberale holdninger rundt pedofili, eller på noen måte formidle kontakt til pedofile/websider med pedofilt innhold. Dette vil bli slettet, da dette er informasjon og holdninger Kvinneguiden ikke ønsker å bli assosiert med.


Øvrige regler:

* Tråder der startinnlegget består kun av en lenke kan bli slettet. Innlegget skal kunne stå på egne bein også uten lenke.

* Ved lenker til bilder og videoer skal innholdet beskrives godt nok til at andre brukere vet hva de kan vente seg dersom de følger lenken. Innlegg kan bli slettet dersom lenkene har utelatt eller mangefull beskrivelse, samt når innlegget viser vold, farlig informasjon eller oppfordringer, samt annet innhold Kvinneguiden ikke ønsker å bidra til å spre.

* Innlegg som postes på Kvinneguiden skal være skrevet på bokmål eller nynorsk så lenge dette er mulig. Hvis norsk ikke er morsmålet kan man skrive på svensk, dansk eller engelsk. Det er ikke tillatt å skrive på dialekt eller bruke sms-språk i forumet. Denne regelen gjelder ikke i dagbøkene.

* Innlegg som sporer av debatten kan bli slettet.

* Seksualitetsforumet har nedre aldersgrense på 16 år. Innlegg som bryter med dette vil bli slettet.

* Tråder som passer bedre i et annet underforum, flyttes. Dersom en tråd startet av anonym bruker hører hjemme i et underforum som er stengt for anonyme, slettes tråden.

* Tråder kan i noen tilfeller bli stengt dersom moderator har ryddet for regelbrudd gjentatte ganger i løpet av kort tid. Dette vil bli vurdert fra gang til gang.

* Vi forbeholder oss retten til å slette/endre innlegg vi vurderer at bryter med reglene, eller som har innhold Kvinneguiden ikke ønsker å assosieres med. Dette forbeholdet skal ikke oppfattes som at Kvinneguiden har godkjent alle meldinger som ikke har blitt slettet. Dersom du ser et innlegg du mener bør slettes/redigeres, så kan du ta kontakt med oss via personlige meldinger, bruke rapporteringsknappen eller poste et innlegg under Ris, ros og spørsmål.

* Vi forbeholder oss retten til å utestenge personer som ikke følger reglene over. Brukere som er utestengt fra forumet eller som har en advarsel kan ikke opprette nye kontoer. Vi oppfordrer dere ellers til å være høflige, vise god folkeskikk, og opptre lignende som dere ville gjort i diskusjoner ansikt til ansikt.

* Respekter moderatorene. De er her for å holde orden i forumet, ikke for å skremme dere vekk. Stenges eller ryddes en tråd, har dette en grunn. Hetsing og uthenging av moderatorer/admin kan føre til utestengelse uten varsel.

Anonym-funksjon
Vi ønsker å tilby brukerne våre en mulighet for å kunne poste anonymt enten det gjelder sensitive spørsmål eller ikke, og mange brukere benytter seg av denne funksjonen for å ivareta sin anonymitet på nettet. Ved å hake av for "post som anonym" når du skal legge inn et innlegg, vil brukernavnet ditt bli skjult i akkurat dette innlegget. Ønsker du å være anonym er du selv ansvarlig for å hake av denne boksen, moderatorene har ikke mulighet til å anonymisere innlegg i etterkant. Vi modererer anonyme brukere på lik linje med alle andre brukere, og dersom innlegget bryter reglene har moderatorene mulighet til å sjekke hvem som står bak innlegget.
I en debatt deltar både bruker under brukernavn og de som er anonyme på lik linje. Det er ikke lov å gå på angrep på noen på bakgrunn at de skriver som anonyme brukere, eller tilegne negative personkarakteristikker til motdebattanter bare pga at de bruker funksjonen - dette regnes som personangrep. Det er ikke greit å misbruke funksjonen, for eksempel ved å diskutere med seg selv som bruker, eller lignende.

Sletting
Man kan ikke regne med at innlegg eller tråder vil bli slettet av admin/moderator senere dersom man skulle angre postingen.

Brukernavn / avatar
Brukernavn og avatar som oppfattes som krenkende for andre brukere vil kunne bli slettet uten varsel.
Dersom man ønsker å endre brukernavn eller slette brukeren finnes det en klistret tråd for dette på Ris og Ros. Når brukeren slettes, blir innleggene stående som gjesteinnlegg der brukernavn står som gjestenavn, vi sletter ikke innlegg i tillegg.
Ved inaktivitet over to år kan vi slette brukere uten varsel for å frigjøre brukernavn.

Signatur
Signaturen kan ikke være større enn 550x100 pix. Signaturfeltet kan inneholde tekst, bilder, ticker/nedteller mm. Du må selv ha nødvendige rettigheter til innholdet i signaturfeltet.

Postet bilde

Rettigheter
Kvinneguidens diskusjonsforum er tilgjengelig for alle. Deltagerne er selv ansvarlige for innholdet i innlegg de skriver. Kvinneguiden kan ikke garantere riktigheten i enkeltinnlegg, dette er brukernes eget ansvar. Vi går ut fra at brukeren har de nødvendige rettigheter til innlegg som postes hos oss.

Når du skriver et innlegg på Kvinneguiden gir du samtidig Kvinneguiden rett til å bruke innlegg og spørsmål slik de måtte ønske - på alle måter og i alle media, uten vederlag. Kvinneguiden vil imidlertid ikke gjøre dette uten først å opplyse om dette til registrerte brukere, om det gjelder publisering andre steder enn på Kvinneguiden.

Når det gjelder lukkede blogger er overnevnte regel ikke gjeldende, sitater/innlegg/innhold fra lukkede blogger vil aldri bli brukt andre steder. Det er ikke tillatt for andre å bruke tekster hentet fra forumet uten å innhente godkjenning hos Kvinneguidens eiere. Videre må man også innhente samtykke fra den som har skrevet innlegget, som har rettigheter i følge loven om åndsverk.

I tilfeller der det vurderes at innlegget kan være til skade for liv og helse vil vi vurdere innlegget på eget grunnlag og kunne unnta det fra forumets øvrige regler. Ved informasjon om lovbrudd, samt ved antatt fare for liv og helse, kan opplysninger Kvinneguiden sitter med bli oversendt politiet.

Firmabrukere
Vi tillater ikke kommersielle aktører/selskaper/firmaer eller at representanter for disse skriver i forumet, annet enn etter spesiell avtale:
1. Dersom kommersielle aktøren/selskapet/firmaet blir omtalt i forumet, og man ønsker å komme med sitt tilsvar, så kan man få opprettet en firmabruker.
2. Dersom man inngår en kommersiell avtale med annonseavdelingen, så kan man få tillatelse til å bruke forumet til å kommunisere med våre brukere om sitt produkt/tjeneste. En slik kommunikasjon skal merkes slik at det kommer frem at tråden er opprettet av en kommersiell aktør.

Annonse